Energi og bæredygtighed i byggeri og bygninger

AFLYST (ny dato følger) Energiforum Danmarks Akademi - Få mere ud af service og indregulering (Aarhus)

17. marts 2020, Kl. 13-17

KURSET ER AFLYST!

På baggrund af regeringens seneste udmelding har vi i Energiforum Danmark besluttet, at alle arrangementer i marts udskydes eller aflyses. Når vi ved lidt mere om horisonten på den generelle nedlukning i Danmark, vender vi tilbage med en ny dato for afvikling af kurset.

Energibesparelser har været på dagsordenen for de fleste bygningsejere og deres driftsfolk igennem mange år. Imidlertid er det ikke ligegyldigt, hvordan man tilstræber at spare på energien. De gode intentioner kan ende i uønskede resultater som energimord, dårligt indeklima og dårligt vedligeholdte tekniske anlæg.

Dårligt vedligeholdt anlæg eller dårligt dokumenterede anlæg giver en tilbøjelighed til udskiftning, i stedet for at få anlæggene til at fungere efter hensigten. Ansøgningen er lettere at skrive, og bevillingen lettere at få, men måske kan man nøjes med at indregulere.

Tomgang og natsænkning er intuitivt en god idé, men hvad siger beregningerne?

Samtidig har de fleste virksomheder serviceaftaler med en række leverandører, hvis indsats gerne skulle bidrage positivt til indsatsen for energibesparelser. Men er dette indtænkt i den kontrakt og de aktiviteter, der er aftalt med leverandørerne?

Er der styr på dokumentationen, der modtages fra leverandøren. Og sidst, men ikke mindst: Er de drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter, I selv gennemfører og det I får serviceleverandørerne til at udføre, sammentænkt i èn plan?

Målgruppe for kurset: Kurset henvender sig alle, der arbejder med drift og service. Både udførende, såvel som dem, der planlægger og udbyder det.

Pensum for kurset:

 • Service og serviceaftaler
  • Hvordan skaber vi en god serviceaftale?
  • Hvilke krav skal der stilles til dokumentation?
  • Hvordan holder vi styr på serviceaktiviteterne og sikrer synergi og udbytte?
 • Vedligehold og service
  • Hvordan planlægger vi et godt flow?
  • Hvor og hvornår kan service betale sig?
 • Indregulering
  • Hvad er det?
  • Hvordan kan du se om dine anlæg er indreguleret ordentligt?
  • Hvorfor er indregulering vigtigt – hvad er konsekvenserne ved manglende indregulering?
 • Tomgang og natsænkning med omtanke


Det får du med hjem:

 • Inspiration til gode vaner for planlægning af service
 • Gode råd til at øge udbyttet af service og indregulering
 • Overblik over, hvornår og hvor businesscasen på service er god

Undervisere: Poul Henrik Due, John Olsen og Jesper Tanggard

Kurset afholdes hos Sweco i Aarhus, Dusager 12, 8200 Aarhus N

Se invitationen her