Generalforsamling 2024

5. marts 2024, kl. 17.45 - 18.30

Den 42. generalforsamling i Energiforum Danmark


Tid:     Tirsdag den 5. marts 2024, kl. 17.45.

Sted:         I forbindelse med Energiforum 2024, Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
  4. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag
  5. Fremlæggelse af budget for indeværende år og fastlæggelse af kontingentsatser for 2025
  6. Valg til bestyrelsen og af suppleanter til denne.
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Sted for næste generalforsamling.


Se den officielle indkaldelse her

Se bilag her:

- regnskab 

- budget 2024 

 

Deltagelse er gratis og kræver ikke tilmelding