Energibesparelser SKRIV UD

Energiforbruget og CO2-udslippet steg i 2018

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-04-2018

Danmarks faktiske energiforbrug steg i 2018 med 0,2 pct., mens udledningen af CO2 steg 0,3 pct. som resultat af et højere forbrug af fossile brændsler. Selvom stigningen ikke er stor, så går det den gale vej.

Stigningen ses i stort set alle brændsler. Forbruget af kul, der fra 2017 til 2018 faldt 25,5 pct., steg i 2018 med 1,9 pct., mens forbruget af olie og vedvarende energi mm steg med henholdsvis 0,9 pct. og 0,3 pct. Forbruget af naturgas faldt omvendt med 4,9 pct., og det skyldes dels et mindre naturgasforbrug på Nordsøplatformene som konsekvens at en lavere produktion af olie og naturgas, og dels at en større andel af den ledningsgas, der anvendes på land nu består af bionaturgas. Forbruget af ledningsgas er steget med 0,5 pct.

Det stigende forbrug af fossile brændsler i 2018 har betydet, at de faktiske udledninger af CO2 fra energiforbruget steg med 0,3 pct. sammenlignet med 2017. Når der korrigeres for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet samt klimaudsving steg CO2-udledningerne i 2018 med 1,3 pct. Stigningen skal ses i lyset af, at 2017 var et år med stor vindenergiproduktion og følgelig lav energirelateret udledning. Ses udledningen af CO2 over perioden 1990 til 2018 er de faktiske udledninger faldet med 34,4 pct., og de korrigerede udledninger er reduceret med 37,5 pct. 

Danmarks samlede faktiske udledning af drivhusgasser skønnes på baggrund af den foreløbige energistatistik at være steget med 0,2 pct. i 2018, mens udledningen korrigeret for klima og brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el skønnes at være steget med 1,0 pct.

En endelig opgørelse over Danmarks udledning af drivhusgasser vil senere blive publiceret af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Læs evt. mere her

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.