Det kræver en stærk kop kaffe at komme i gang med de nye regler. Foto: Colourbox 

Det nye bygningsreglement gør EPD’er vigtigere end nogensinde før

af: Line Nørmark, Partner og Bygningsingeniør ved Transition ApS

Byggeindustrien står for knap 40% af verdens samlede CO2-udledninger. Derfor er der også stort fokus på, hvordan byggebranchen bliver mere klimavenlig. Fra og med januar 2023 er der for første gang blevet indført krav for beregninger af nye bygningers klimapåvirkning. Derudover er der for større bygninger indført et loft for, hvor meget CO2 de må udlede.


De nye klimakrav bliver uundgåeligt en stor omvæltning for byggebranchen, da kravene får indvirkning på alle byggeriets parter.

I første omgang gælder kravene dog kun for bygninger over 1.000 m2, som søger byggetilladelse efter den 1. januar 2023. Disse krav vil dog løbende blive skærpet indtil 2029.

Som bygherre eller totalentreprenør skal man desuden være særlig opmærksom på, at der for alle byggeansøgninger skal udarbejdes en LCA-beregning før, der kan udstedes ibrugtagningstilladelse til byggeriet.

Til at udarbejde denne dokumentation kan man enten anvende generisk data eller produktspecifikke miljøvaredeklarationer (EPD’er).

EPD’er bliver et uomgængeligt konkurrenceparameter

De data, der benyttes til LCA-analysen for byggeriet, indgår i EPD’erne for de produkter, byggeriet består af.

Det vil derfor som producent af en byggevare være et uomgængeligt konkurrenceparameter at have en gyldig EPD udarbejdet.

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevares miljøpåvirkning gennem hele dens levetid.

Det er altså en standardiseret metode til at levere informationer om energi- og ressourceforbruget, affaldsgenerering samt miljøpåvirkningerne fra produktion, anvendelse og bortskaffelse af et produkt.

EPD bersvarer et helt centralt spørgsmål: hvilke egenskaber et givet produkt har i forskellige faser af dets livscyklus?

Dette er vigtig information, hvis et produkts bæredygtighed skal vurderes. Et produkt kan være fremstillet på en meget bæredygtig måde.

Hvis produktet kun holder i kort tid, eller hvis det er umuligt at genbruge eller genanvende bagefter, så er det dog i sidste ende ikke særlig bæredygtigt. Derfor indeholder EPD’er oplysninger om flere forskellige livsfaser.

EPD’er giver mange fordele

I takt med, at flere bygherre og totalentreprenører efterspørger mere miljøvenlige byggematerialer, kan en EPD hjælpe virksomheder med at skille sig ud fra konkurrenterne og udnytte dette voksende marked. 

Først og fremmest, kan dataene i en EPD bruges til at lave en samlet LCA-beregning for hele byggeriet.

En EPD giver derudover forbrugerne en tredjeparts verificeret og sammenlignelig information om produkters og tjenesters miljømæssige ydeevne.

Det vil også blive udslagsgivende for bygherrers og totalentreprenørers valg af byggevarer, om deres leverandører kan fremlægge dokumentation i form af en EPD.

Der eksisterer nemlig allerede et stort pres fra de største aktører i byggebranchen om dokumentation af materialer med lavere miljøpåvirkning.

Udfordring med genbrugsmaterialer

Denne udvikling presser naturligt nedad i forsyningskæderne og påvirker de mindre virksomheder, som bliver underlagt større krav for dokumentation af deres produkters miljømæssige ydeevne.

Derudover ser vi en stor udfordring for benyttelse af genbrugsmaterialer, som ofte er det mest bæredygtige valg.

Mange af disse har ikke en EPD og skal derfor indgå, som var de nyproducerede materialer. Bygherre og totalentreprenør får altså ikke en gevinst på LCA’en ved at tænke genbrugte materialer ind.

Kravene i bygningsreglementet vil løbende blive skærpet, hvorfor der fremadrettet vil komme en stigende efterspørgsel på produkter, som har en lav miljøpåvirkning – bevist gennem en EPD.

Det er derfor nødvendigt for virksomheder og brancheorganisationer, at kunne fremlægge dokumentation for deres produkters miljømæssige ydeevne således bygherre og totalentreprenører kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

 

Redaktionens tips - hvis du vil vide mere:

EDP Danmark - organisation der udgiver miljøvareklarationer

Bolig- og planstyrelsens vejledning til bæredygtighedskravene i BR