Reportage fra Energiforum Danmarks årskonference: 15 procent – Hvor svært kan det være?

af: Janne Roest-Madsen, Energiforum Danmark

Det siges, at enhver større bygning kan barbere 15 % af sit energiforbrug – blot ved at plukke de lavthængende frugter. Men hvad dækker de famøse lavthængende frugter over? Og kan man virkelig skrabe 15 % sammen på tværs af alle større bygninger – og uden først at skulle investere i langsigtede grønne løsninger? I denne reportage tager Energiforum Danmark pulsen på sit eget netværk under workshoppen ’Vi skal skære 15 % - hvor svært kan det være? - Netværkets bedste bud’ på årskonferencen Energiforum 2023 den 7. og 8. marts.


Den bebudede snestorm, der dækker store dele af landet i begyndelsen af marts, vælger at styre udenom den fynske købstad Nyborg. Mens sneen udebliver, er blæsten til at tage at føle på.

På Hotel Nyborg Strand begynder workshoppen ’Vi skal skære 15 % - hvor svært kan det være? – Netværkets bud?’. Mødelokalet, som danner rammerne for workshoppen er, i modsætning til kulissen bag ruderne, stille. Til en start.

Facilitator Mikkel bryder stilheden og pointerer i sit oplæg: ”Vi forventer ikke det store af jer”.

Selvfølgelig med et glimt i øjet. For denne workshop er for dem, der ikke lader bekvemmeligheden sejre ved at lade oplægsholderne servere 15 % på et sølvfad.

Det er for dem, der vil bidrage til at finde den bedste løsning. Og så lige dem, der har forvildet sig ind i lokalet uden at orientere sig om de tre workshops forinden.

Kommentaren fra facilitatoren skal ses i det lys, at de øvrige workshops (Rådgivernes bud og Leverandørernes bud) har snydt på forhånd. De har forberedt deres del hjemmefra og kan bruge deres tid på selve fremførslen og præsentationen.

Anderledes er det for netværket, der bliver præsenteret for de to cases for første gang. Nu er det altså op til netværket at finde en 15 procents besparelse. Og ikke kun på baggrund af en case, men to. Og på en time.

Lavthængende frugter på rådhuset og i børneinstitutionen

Stilheden blandt netværket bliver afløst af en stille summen, der langsomt bliver opjusteret i volumen og intensitet.

Præmissen om, at der kan foretages en forholdsvis nem og billig energibesparelse på 15 % i alle større bygninger skal stå sin prøve. For hvor svært kan det lige være, hvis man vel at mærke plukker de lavthængende frugter – altså indkasserer den hurtige gevinst uden for mange krumspring?

Dataene ligger klar – lige til at dykke ned i. Med lidt obligatoriske opstartsvanskeligheder ved et par af bordene bliver tallene i energimærkningsrapport og diverse andre bilag studeret og kommenteret.

Et effektivt netværk præsenterer

Silkeborg Rådhus og Børneinstitutionen Himmel og Hav bliver genstand for analyse.

Tagisolering, indregulering af varme og ventilation, gennemgang af CTS, brugstider og driftstider, belysning og ikke mindst FOKUS PÅ DRIFT med to udråbstegn, som et af holdene senere understreger i deres præsentation. Og der er meget at tage fat på.

For hvad med solcellerne? Er de overhovedet i brug?

Og kan man sige til medarbejderne på rådhuset, at varmen går på weekend allerede fredag kl. 14.00?

Og kan man tænke i at regulere varme i børneinstitutionen, når vi nu ved, at alle børnene befinder sig på legepladsen fast hver dag fra 12.00 – 14.00?

Timen er hurtigt gået, og nu skal holdene præsenterer deres tanker og overvejelser.

Efter præsentationerne udvælges holdet, der får flest stemmer fra netværket. Det er dette hold, der skal stå på den store scene og præsentere netværkets bedste bud.

Tid til finalen

Mens blæsten stadig har et godt tag i skov og strand, er der i glassalen gjort klar til finalen. Solens stråler skærer sig nu igennem skyerne og kaster lange skygger gennem ruden.    

Mens store del af Danmark er dækket af sne, er Nyborg forvandlet til en flot solrig forårsdag.    

I finalen får netværket lov til at præsentere deres bedste bud over for de tre dommere mod henholdsvis en rådgiver og en leverandør.

Til trods for den korte forberedelsestid har netværket gennemtænkt en holistisk løsning, der vækker genklang blandt tilhørerne ved netop at fremhæve driften af bygningerne.

I finalen præsenterer netværket overfor Martin Løvenfald fra Lindinvent, der fokuserer på, hvordan et af deres produkter, kan sikre de 15 % besparelser.

Det bliver dog Jakob Nørby fra 4B Consulting, der løber med sejren ud fra en tilgang om, at ved at bruge data til at identificere besparelser, kan vi bruge mest muligt tid på handle for at realisere besparelserne i bygningerne.

Det er en glad vinder, der tager imod hæder og diplom på scenen. ”Tusind tak”, siger Jakob Nørby.  

Energiforum 2023
Energiforum Danmark årskonference bar i år overskriften: Vejen til grøn omstilling går gennem elektrificering – men er vores bygninger klar og har vi råd?

Temaet blev belyst og diskuteret gennem en lang række oplæg og workshops i et tætpakket program, der strakte sig over to dage fra den 7. - 8. marts. Fokus på årets konference var særligt på bygningernes rolle i elektrificeringen og alle de mellemregninger, der er nødvendige for at komme godt i mål med elektrificering: Ressource-effektiv drift, godt indeklima, lavt energiforbrug, data og intelligent brug af data.

Konferencen blev afholdt på Hotel Nyborg Strand.

Workshops: Vi skal skære 15 % - hvor svært kan det være?
Tirsdag den 7. marts kl. 14.00 kunne deltagerne på årskonferencen deltage i en af tre workshops, som alle havde fokus på at skære 15 % af energiforbruget i de samme institutioner; Silkeborg Rådhus og Børnehuset Himmel og Hav.

De tre workshops havde til formål at finde frem til henholdsvis rådgivernes, leverandørernes og netværkets bedste bud. Dernæst skulle de tre bedste bud fra de tre workshops dyste i finalen, så der kunne kåres en vinder af årskonferencens bedste bud.

Vinderen af finalen blev Jakob Nørby fra 4B Consulting med rådgivernes bedste bud.

Finalisternes bud blev vurderet af et dommerpanel bestående af:
Heine Knudsen, Region Hovedstaden og nuværende formand for Energiforum Danmark
Lars Thygesen, Silkeborg Kommune og tidligere formand i Energiforum Danmark
Mads Bo Bojesen, Ballerup Kommune og tidligere formand for Energiforum Danmark

Se billedserie fra workshoppen og finalen herunder