Leder: Årskonferencen i Legoland tackler nye “klima-tider”

af: Heine Knudsen, formand i Energiforum Danmark, Region Hovedstaden


I marts 2021 skulle vi have holdt Energiforum Danmarks årskonference på Hotel Nyborg Strand ligesom de mange foregående år. 

I lyset af corona-nedlukningen valgte vi at afholde konferencen som onlineeventet ”21Live”. 

Det gik over al forventning, men kan selvfølgelig ikke overgå det at mødes ansigt til ansigt og netværke, som vi plejer. Derfor så vi frem til årskonferencen i år. 

I januar skulle vi beslutte, om vi ville gennemføre i Nyborg som planlagt, eller finde et senere tidspunkt. Usikkerheden var betydelig, så vi valgte at flytte både tid og sted. Det bliver i Hotel Legoland i Billund den 3-4 maj.

Årskonferencen byder på et stærkt program med gode muligheder for erfaringsudveksling og networking i Danmarks bedste energinetværk. Så hvis du ikke allerede er tilmeldt, så er det sidste chance! 

Link til tilmelding

Energi og CO2 er ikke bare kommet på den landspolitiske dagsorden, men fylder også globalt. Vi havde en transportminister, som måtte gå af på grund af manglede åbenhed om CO2-tal i anlægsprojekter. Hvem havde for få år siden forestillet sig at CO2 kunne vælte en minister. Det er nye ”klima-tider”

Konflikten omkring Ukraine førte til et stop for gasforbindelsen mellem Rusland og Tyskland. Usikkerhed om fremtidige forsyninger sender priserne på energi op. Og ikke kun på kort sigt. 

På en trist baggrund ændres mange businesscases for energieffektiviseringer sig betydeligt. Energieffektivisering betaler sig og bidrager desuden til at mindske afhængighederne.

Den 8. marts afholdte vi generalforsamling i foreningen. Det er en forening, som på trods af to vanskelige år står et godt sted. 

Økonomien ser fornuftig ud, der er et højt aktivitetsniveau og vi har en virkelig dedikeret bestyrelse, som lægger en stor indsats i Energiforum Danmark. 

Tak til alle jer, der i hverdagen gør en indsats for foreningen. 

Vi ses i Legoland i maj.