Credit: Transition ApS 

Ny udbudspraksis skal understøtte offentlige, bæredygtige indkøb

af: Malene Køster Lasthein, Transition og Niels Damgaard, AffaldPlus

For kommuner og regioner sker den største CO2-påvirkning gennem indkøb af varer og tjenesteydelser. Et vigtigt virkemiddel til en bæredygtig omstilling for kommuner og regioner er derfor en udbudspolitik, der tager aktivt stilling til, hvordan CO2-påvirkningen kan reduceres i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser.


Den offentlige sektor indkøber varer og tjenesteydelser for ca. 380 milliarder kroner om året i Danmark.

Indkøbene i staten, kommunerne og regionerne medførte alene i 2019 en drivhusgasudledning på 12 millioner tons, og de udgør en betydelig procentdel af kommuner og regioners samlede klimaregnskab.

Fx er hele 80-90% af Region Hovedstadens udledninger knyttet netop hertil.

Af den grund kan Danmark kun nå målet om en 70%-reduktion af CO2e i 2030, hvis offentlige indkøb behandles som en spiller i den grønne omstilling.

En af de udfordringer, som offentlige indkøbere angiveligt møder, er manglende ressourcer til intern monitorering. Kun to pct. af offentlige indkøbere mener selv, at de har ressourcerne til systematisk at overvåge, om de enkelte afdelinger i en organisation stiller de nødvendige bæredygtighedskrav.

Derudover har samarbejdet mellem indkøbere og private leverandører, og ikke mindst markedsdialogen, afgørende betydning for, at der stilles hensigtsmæssige krav til bæredygtigheden af produkter.

AffaldPlus går forrest med at systematisere indkøb og udbud

AffaldPlus, er en af de organisationer, rådgivningsvirksomheden Transition hjælper med at systematisere og indarbejde bæredygtighed i sine udbud og indkøb.

AffaldPlus er et affaldsselskab, der er ejet af seks kommuner; Næstved, Slagelse, Ringsted, Faxe, Sorø og Vordingborg. Credit: Transition ApS


Som offentlig virksomhed er lovgivningen således, at alle offentlige indkøb skal i udbud, hvis de overskrider EU’s tærskelværdier (se mere her).

Dette betyder i praksis, at AffaldPlus skal udbyde størstedelen af deres indkøb. AffaldPlus indkøber for mange penge hvert år og har derfor muligheden for at skabe bæredygtige forandringer gennem indkøbene. Kommunikationschef hos AffaldPlus, Niels Damgaard, fortæller om deres ambitioner:

”Vi arbejder med den tredobbelte bundlinje og FN’s verdensmål, så en bæredygtig udbudspraksis er en naturlig forlængelse af det arbejde. Gennem bæredygtige udbud kan vi ikke bare understøtte vores igangværende arbejde med bæredygtighed, men også udbrede bæredygtighedsbegrebet til at omfatte hele virksomheden.”

AffaldPlus er et affaldsselskab, der arbejder med at behandle affald så miljøvenligt som muligt. Derfor er bæredygtighed allerede en del af kerneforretningen og bæredygtige indkøb kan både bidrage til at styrke kerneforretningen og de ting der ligger rundt om fx når der købes arbejdstøj og kontorartikler, så bæredygtighed tænkes bredere end miljø. Niels Damgaard ser således en mulighed for at arbejde endnu bredere med bæredygtighed hos AffaldPlus:

”I vores samarbejde med Transition er det vores ambition at skabe en ordentlig og systematisk udbudspraksis, der tager hensyn til både lovgivning, økonomi og bæredygtighed. Bæredygtighed er en del af vores kerneforretning og det giver derfor mening, at det indarbejdes ikke kun i affaldsbehandlingen, men også i udbud som indkøb af arbejdstøj og kontorartikler.”

Bæredygtighed i udbud skal skabe ny praksis

En af udfordringerne ved at inkludere bæredygtighed i AffaldPlus’ udbud er, at det kan være svært at definere bæredygtighed, da bæredygtighed kan være forskelligt i forskellige sammenhænge.

Det er også vigtigt at overveje, hvordan bæredygtighed skal indarbejdes i udbuddene. Skal det fx være et tildelingskriterie eller et minimumskrav?

Herudover skal man forholde sig til, hvordan bæredygtighed vægtes ift. andre udbudskriterier, ikke mindst pris, som ofte er den afgørende parameter ved tildelingen af opgaver.

Derfor skal bæredygtighed i udbudspraksissen også gøre det lettere at prioritere, så man er bevidst om, hvordan bæredygtighed defineres og hvad man er parat til at betale for et højere niveau af bæredygtighed i det konkrete udbud.

Niels Damgaard og AffaldPlus ser frem til at få en udbudspraksis, der forholder sig til netop det og som er med til at skabe en ændret praksis på området.

”Vi ønsker at skabe en god og solid udbudspraksis, der lever op til love og regler og fungerer i organisationen, hvor bæredygtighed er indarbejdet som et vigtigt element. Dette skal skabe grundlaget for en ændret praksis, der starter nu med samarbejdet med Transition og som skal udvikles og justeres over de kommende år”, siger han.