Credit: Helsingør Kommune 

Grøn guide skal hjælpe borgerne med at handle bæredygtigt i Helsingør Kommune

af: Mathilde Johanne Cordua, konsulent ved Rambøll Energi

Helsingør Kommune har opdateret deres lokale version af GoGreen Danmark-guiden, der guider borgerne til de mest bæredygtige virksomheder.


Helsingør Kommune har netop opdateret den lokale version af GoGreen Danmark-guiden “Din guide til et bæredygtigt hverdagsliv” hvor over 50 lokale detail- og servicevirksomheder er samlet under et.

Alle virksomhederne tager på hver sin måde samfundsansvar ved at fokusere på at forbedre forhold inden for klima, miljø, ressourcer og/eller social ansvarlighed.

“Guiden er et led i implementeringen af Helsingør Kommunes ambitiøse Klima- og bæredygtighedsplan 2020-2030 og understøtter på mange måder hele kernen i vores vision for Helsingør Kommune”, fortæller Mette Lene Jensen, der udvalgsformand for Klima- og Bæredygtig og 1. viceborgmester i Helsingør Kommune. Hun fortsætter:

“Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker sammen”.

En af frontløberne for den grønne omstilling

I Helsingør Kommunes Vision 2030 lyder det, at ”vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt”.

Det gør Helsingør Kommune bl.a. gennem vedtagelse af en ambitiøs Klima- og bæredygtighedsplan 2020-2030. Planen sætter mål for CO2-reduktion, klimatilpasning og udbreder viden om klima og bæredygtighed.

Desuden var Helsingør Kommune blandt pilotkommunerne, der igennem DK2020-projektet i 2021 fik godkendt Klima- og bæredygtighedsplaner i overensstemmelse med Parisaftalen.

Der er allerede sket store reduktioner i CO2-udledningen i Helsingør
Kommune, men der er brug for en fortsat vedholdende indsats for at nå kommunens mål om at være fossilfri senest i 2045.

Samfundsansvar skal løftes i flok

Alle de valg borgere, virksomheder og politikere træffer i dag, har indflydelse på, hvordan livet kan udleves i Helsingør Kommune i fremtiden.

Allerede i 2016 fik Helsingør Kommune sit første GoGreen-kort. I de efterfølgende år er der sket store ændringer i sammensætningen af virksomheder med bæredygtige profiler.

Der er kommet rigtig mange nye virksomheder til med spændende forretningsideer, der alle udspringer af et ønske om at tage samfundsansvar.

Intentionen med den grønne guide er stadig at gøre det nemt for borgerne at træffe flere bæredygtige valg i hverdagen. Samtidig skal guiden inspirere alle til at komme mere ud i kommunens natur.

”Vores nye guide er lidt et kinder-æg i forhold til vores arbejde med klima og bæredygtighed. Med én kampagne favner vi viden til borgerne og sætter fokus på mulighederne for at handle lokalt og bæredygtigt i en visuel inspirerende formidling”, siger Gitte Larsen, der er chefkonsulent i Klimasekretariatet Helsingør Kommune. Hun fortsætter:

“Gennem samarbejdet med GoGreen Danmark kan Helsingør Kommune understøtte den bæredygtige omstilling af de lokale virksomheder ved at skabe større opmærksomhed omkring nogle af dem, der går forrest”.

Lokale virksomheder på landsdækkende platform

GoGreen Danmark så dagens lys i 2011, da stifteren Pia Rathsach ud fra et personligt valg ønskede at gøre en forskel med sine penge, men ikke vidste, hvordan det skulle gøres.

I dag er målet klart: at skabe et landsdækkende erhvervsnetværk og platform for virksomheder med et bæredygtigt DNA.

Udover at gøre det nemmere for borgerne at handle lokalt i egen by og i andre byer, har det landsdækkende fællesskab GoGreen Danmark også til formål at udbrede kendskabet til lokale virksomheder fra fx Helsingør til andre virksomheder på tværs af landet.

Synligheden giver mulighed for at skabe nye partnerskaber på tværs af kommunegrænser og understøtte den enkelte virksomheds egen grønne omstilling.

Igennem erhvervsnetværket GoGreen Business fås professionelle bekendtskaber og muligheder for at lave værdifulde samarbejdsaftaler med andre virksomheder i netværket.

Dokumentationen skal være i orden

For Pia Rathsach er dokumentation og transparens en nødvendig del af processen for at blive optaget af GoGreen Danmark-netværket.

GoGreen Danmark certificerer ikke selv virksomheder, men validerer på et dokumenteret grundlag – blandt andet baseret på tredjeparts-certificeringer eller anden dokumentation og dialog.

På den måde undgår GoGreen at optage medlemmer, der ønsker at slå sig op på bæredygtighed under flaske præmisser – også kendt som greenwashing.

For små selvstændige og nye startups kan det være en omkostningstung proces at blive certificeret. Derfor udfører GoGreen Danmark en screening af virksomheden gennem spørgeskema, dialog og møder.

“Konkret skal minimum 70% af virksomhedens kerneforretning være funderet i et bæredygtigt fokus inden for områderne mennesker, miljø, klima og/eller ressourcer. Disse kriterier er defineret ud fra målsætningerne i Brundtlandrapporten (1987) og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling”, fortæller Pia Rathsach.

Her finder du GoGreen Danmarks kriterier.

Mød to af Helsingørs GoGreen-virksomheder:

I alt 50 virksomheder er med i GoGreen Helsingør. Vi sætter spotlys på to af dem.

Nordic Tiles skaber nyt design på gamle traditioner

Nordic Tiles er en familievirksomhed med hjemsted i den gamle stationsbygning i Espergærde.

De arbejder passioneret med at fremstille fliser af høj kvalitet med lang levetid ud fra århundrede gamle håndværksmæssige traditioner.

Kombineret med ny viden og teknologi, genanvendelse og vindenergi er virksomheden nået langt med den grønne omstilling.

“Visionen er at skalere op og få en større produktion af danske bæredygtige fliser, fremstillet af danske råvarer af mindst mulige ressourcer” fortæller designer Marlene Corydon og fortsætter:

”GoGreen og Helsingør Kommune giver rigtig gode muligheder for at komme i netværk med andre grønne ligesindede virksomheder. Det var igennem kommunens Grønne Business Salon jeg mødte min nuværende samarbejdspartner.”

Læs mere om Nordic Tiles her: https://www.nordictiles.dk

Café Skovbrynet leverer grønne loppefund

Cafe Skovbrynet er en café lige i kanten af skoven, som udover at være en café huser Skovlopen, hvor der er mulighed for at gå på loppejagt.   

”Jeg er stolt af, at jeg nu er blevet medlem af organisationen GoGreen Danmark og det sætter jo også en standard for, hvilke samarbejdspartnere, jeg kan tage ind i forretningen” siger Anne Marie Olsen, der er ejer af Café Skovbrynet.

Læs mere om Café Skovbrynet her: https://cafeskovbrynet.dk

GoGreen Danmark

GoGreen Danmark er et erhvervsnetværk for virksomheder, der arbejder ambitiøst med social-, miljø- og/eller klimamæssig ansvarlighed.

Siden 2011 har GoGreenDanmark haft fokus på at gøre det nemt at handle bæredygtigt for virksomheder og borgere.

Netværket består i dag af mere end 150 virksomheder og er en mangfoldighed af brancher, størrelser og erfaring.

Virksomhederne kommer fra hele landet og med i netværket sidder ejerledere, chefer og iværksættere, der brænder for at dele best practices og erfaringer, og lære mere af andres.

Udover at facilitere erhvervsnetværk drives også portalen gogreendanmark.dk og app’en GoGreen Guide, der viser vej til de virksomheder og kommuner, hvor bæredygtighed er en del af kerneforretningen.

GoGreen Guide app og download på App Store eller Google Play.

Læs Helsingørs klima- og bæredygtighedsplan her: Biodiversitetsplan, cyklistplan, demensplan og klimaplaner (helsingor.dk)

Faktaboks: Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. I alt 95 danske kommuner er en del af DK2020-projektet

Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050.

Kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40.

Med DK2020 er det første gang, C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Dermed er DK2020-kommunerne med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringer.

Årstema: Hvordan synes I selv det går?

Overalt i Danmark er der blevet udarbejdet ambitiøse klimahandlingsplaner. De er omfattende og inspirerende, men hvordan går det nu, hvor planerne skal implementeres? Hvordan ser klimaplanerne ud i praksis, og hvilke initiativer kommer der i kølvandet på dem? I en artikelserie hen over året finder vi eksempler på, hvordan klimaplaner bliver til konkret virkelighed.