Stengård Skole. Credit: Rosan Bosch Studio, fotograf Kim Wendt 

Kommune vil skabe motiverende læringsmiljøer med klimaomtanke

af: Mathilde Johanne Cordua, konsulent ved Rambøll Energi

I Gladsaxe Kommune arbejder skoleafdelingens byggeteam for at skabe motiverende og moderne læringsmiljøer med bæredygtighed for øje.


En af de kommuner, som indgår i Klima-VIP-projektet, er Gladsaxe Kommune. De arbejder konkret med at fremme cirkulær omstilling inden for emballage og møbler.

Via medlemskabet med Partnerskab for offentlige Grønne Indkøb (POGI) sætter Gladsaxe Kommuner fokus på bæredygtige indkøb generelt.

Gladsaxe Kommune indgår desuden løbende i udviklingssamarbejde med Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) for at påvirke fælles indkøbsaftaler i en mere bæredygtig retning.

Et af målene med Klima-VIP-projekterne er at finde en fornuftig balance i at forlænge levetiden af produkterne frem for at købe nyt, undgå overflødige indkøb, øge genanvendelse af produkter, men samtidig indgå indkøbsaftaler, som matcher behovet.

Cirkulær økonomi er en del af kommunens strategi for grøn omstilling og indkøbspolitik. Derfor har Gladsaxe Kommune også en vision om at komme et sted hen, hvor det er lige så let at genbruge, som at købe nye møbler.

Krav om bæredygtighed stiller store udfordringer

Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter har indgået et samarbejde med designer Tobias Koefoed-Nielsen fra Børne- og Kulturforvaltningen.

Sammen skal de sætte fokus på at prioritere indkøb af møbler og indretningsløsninger, som sikrer motiverende læringsmiljøer på kommunens skoler i overensstemmelse med Gladsaxestrategien, der bygger på FN’s verdensmål.

På skolerne i Gladsaxe Kommune køres der konkrete praksisforsøg på fremtidens læringsmiljøer til udvikling.

Forsøgene har til formål at afprøve, danne erfaringer og eksperimentere med nye former for fysiske læringsmiljøer, som understøtter Gladsaxe Kommunes udviklingsindsats ’Fremtidens Skole’.

Det gode møbelvalg skal derfor både kunne leve op til krav om arbejdsmiljø, nye funktioner, og indretning af inspirerende og tidssvarende læringsmiljøer på kommunens skoler.

Men det er ofte en kompliceret opgave at forpligte sig til specifikke indkøb- og udbudskrav i praksis, fortæller Tobias Koefoed-Nielsen.

“En af de største udfordringer er at få stillet de nødvendige økonomiske og tidsmæssige ressourcer til rådighed, når skolernes gamle kasserede møbler skal renoveres og holdes tidssvarende”, siger han. 

Desuden er møblerne ofte ikke designet og produceret til at kunne blive skilt ad igen, hvilket kun gør arbejdet med upcycling vanskeligere.

Tobias Koefoed-Nielsen vurderer, at der eksisterer et stort uudnyttet potentiale for genbrug af møblerne på skolerne. Særligt hvis skolens medarbejdere og elever tages med på rejsen og der skabes ejerskab og fællesskab.

“Og så skal genbrug være lækkert, så skolerne kan være tilfredse med læringsmiljøet”, slår han fast.

Gamle møbler får nyt liv

I 1961 blev der opført nye bygninger i Mørkhøj til Blaagaard Seminarium og øvelsesskolen Enghavegård Skole. Da Seminariet siden er flyttet, har de dele af byggeriet stået tomme de seneste ca. 5 år.

Nu skal et nyt storstilet renoveringsprojekt samle og renovere den samlede bygningsmasse og udvide Enghavegård Skole til fire klassespor.

Renoveringerne skal udmønte sig i et Børnehus, en folkeskole samt idræt faciliteter og et centralt musikområde for Mørkhøj områdets musik fritidsbrugere f.eks. Jazzklubben og Musik- og Billedskolen i Gladsaxe.

I den forbindelse står Gladsaxe Kommune med en del gamle møbler, som de ønsker at give nyt liv.

Da det både vil være ærgerligt og omkostningsfuld at smide møblerne ud er Gladsaxe Kommune derfor i gang med at afsætte møblerne til nye brugere.

De fleste af møblerne skal bruges til at indrette flygtningeboliger for Ukrainske flygtninge i kommunen.

Nogle af møblerne istandsættes, så de kan indgå direkte i indretningen af det nye Mørkhøj Park. Andre sælges på auktion eller doneres via Holmris B8’s donationsnetværk.

Flere af møblerne er i god designmæssig kvalitet. Derfor skal de enten friskes op med hjælp fra Holmriis ellers bruges i undervisningslokaler af snedkerlærlinge på den forberedende grunduddannelse (FGU) i Gladsaxe Kommune.

At indføre cirkulære principper for møbler kræver, at der indgås aftaler om møbler, der er bæredygtigt fremstillet og har lang levetid.

Det er dog også nødvendigt, at bæredygtighed prioriteres i hverdagen ved nyindkøb og genbrug af eksisterende møbler.

Anbefalingerne fra Gladsaxe Kommune er derfor at vedtage principper for miljømærkede indkøb og prioritere genbrug, samt konkret at afprøve cirkulære indsatser indenfor mindre områder, fx på skolernes læringsmiljøer Jf. Gladsaxe strategien.