Kraftvarmeværk ved Kolding (Foto: Colourbox) 

Er fjernvarmen det rigtige valg?

af: Søren Black, journalist


I en kort artikelserie stiller vi skarpt på fremtidens opvarmning. Her i anden del kigger vi nærmere på den fjernvarme, der af mange anses for at være nutidens bedste energikilde. Men er fjernvarme altid det rigtige valg? Og hvordan skal den udvikle sig for også at være fremtidens foretrukne energikilde?

Den er nem at håndtere, og for de fleste hustande er den også en billig måde at varme hjemmet op på. Fjernvarmen, der tog sin begyndelse på Frederiksberg i 1903, har givet danskerne mulighed for at stå op til et dejligt opvarmet hjem, og det selv om frosten har sat ind.

Fjernvarmen er med tiden blevet så populær, at mere end halvdelen af Danmarks energiforbrug til boligopvarmning i dag stammer fra den. Det betyder, at cirka 60 procent af danskerne eller 1,2 millioner husstande har indlagt fjernvarme.

Konkurrencedygtig på den lange bane

Ligesom fjernvarmeværkerne har stor glæde af varmepumper, så kan den enkelte forbruger også montere sin egen varmepumpe og dermed kappe båndene til fjernvarmen. Varmepumperne, der primært kan monteres i villaområder, er derfor den største konkurrent til fjernvarmen, erkender John Tang.

- Det er klart, at hvis hver enkelt bolig kan sætte deres egen varmepumpe op, så er fjernvarmen nødt til både at være billigere og mere effektiv for at være konkurrencedygtig, siger John Tang og peger på en række fordele ved fjernvarmen.

- Det gode ved fjernvarmen er, at den binder mange teknologier og brændsler sammen, som ingen anden metode kan. Med en individuel løsning binder du dig til en teknologi og et brændsel, der er fjernvarmen langt mere fleksibel og dynamisk.

Chefkonsulenten tilføjer, at fjernvarmen også er bæredygtig opvarmning.

 - Allerede nu fungerer halvdelen af fjernvarmen på biomasse eller vedvarende energikilder. Men om bare 10 år forventer vi at være oppe på 75 procent. Det går forholdsvis hurtigt med at få udfaset opvarmning med kul.

Foto: Kul er på vej ud af fjernvarmen

Varmepumper er den store konkurrent

Ligesom fjernvarmeværkerne har stor glæde af varmepumper, så kan den enkelte forbruger også montere sin egen varmepumpe og dermed kappe båndene til fjernvarmen. Varmepumperne, der primært kan monteres i villaområder, er derfor den største konkurrent til fjernvarmen, erkender John Tang.

- Det er klart, at hvis hver enkelt bolig kan sætte deres egen varmepumpe op, så er fjernvarmen nødt til både at være billigere og mere effektiv for at være konkurrencedygtig, siger John Tang og peger på en række fordele ved fjernvarmen.

- Det gode ved fjernvarmen er, at den binder mange teknologier og brændsler sammen, som ingen anden metode kan. Med en individuel løsning binder du dig til én teknologi og ét brændsel. Der er fjernvarmen langt mere fleksibel og dynamisk.

Chefkonsulenten tilføjer, at fjernvarmen også er bæredygtig opvarmning.

 - Allerede nu fungerer halvdelen af fjernvarmen på biomasse eller vedvarende energikilder. Men om bare 10 år forventer vi at være oppe på 75 procent. Det går forholdsvis hurtigt med at få udfaset opvarmning med kul.

Fjernvarme betyder grøn omstilling

Der er en klar sammenhæng mellem udbredelsen af fjernvarme og det at benytte vedvarende energi, forklarer professor med speciale i energiplanlægning på Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen.

- Vi har kortlagt, hvilke europæiske lande der har mest vedvarende energi i opvarmningssektoren. Det er helt tydeligt, at de lande, der har fjernvarme, også har meget mere vedvarende energi i opvarmningssektoren, end de lande der ikke benytter fjernvarme, siger Brian Vad Mathiesen og tilføjer:

- De fleste fjernvarmeselskaber herhjemme har været meget innovative med at tage ny teknologi til sig og tænke langsigtet. Man har prøvet at få temperaturniveauerne ned og arbejdet for at få udledt nogle færre resurser, end man gjorde tidligere.

Også i privaten

Det er dog ikke kun fjernvarmeselskaberne, der kan forbedre deres potentiale. Den enkelte forbruger kan også gøre sit til, at fjernvarmen kan sænke temperaturen, forklarer Brian Vad Mathiesen.

- Ved for eksempel at isolere din bolig, opsætte solvarme, anskaffe en højere COP på varmepumpen eller få lagt gulvvarme, kan du få en synergi med forsyningssystemet, der betyder, at du kan få et kontant flow af lavtemperatur fjernvarme i husstanden. Det er rigtig godt.

Lav temperatur varmekilder er energiressourcer ved et lavt temperaturniveau, der er til rådighed fra for eksempel spildvarme fra skibe, industri og køleanlæg, men det kan også være vedvarende energi i form af biomasse, geotermi og sol.

Netop denne form for resurse er helt afgørende for, at fjernvarmen også fungerer på den lange bane. Den betyder nemlig, at vi ikke behøver at bruge en ædelgas som naturgas, eller el til at varme boligen op med, mener Brian Vad Mathiesen.

- Hvis ikke varmesektoren får udnyttet de her lavenergi kilder, er vi ilde stedt i forhold til den samlede omstilling. Så er vi nødt til at stille flere vindmøller op, eller vi skal bruge mere bioenergi til opvarmningssektoren, end vi faktisk har til de her formål. Resultatet er, at vi har færre resurser til rådighed til at få de fossile brændsler ud af industrien og transportsektoren.

Fjernvarmen er det rigtige valg

Selvom fjernvarmen ikke gennemgår den grønne omstilling, vil den stadig være den bedste kilde til opvarmning for langt de fleste forbrugere, mener Brian Vad Mathiesen.

- Det er ikke sikkert privatøkonomien tilsiger det, der hvor du er. Prisen for at få indlagt fjernvarme vil altid være afhængig af, hvor i landet du er, hvor gammel dit hus er, og hvad der er i nærheden af det sted, hvor du bygger eller køber. Men kigger vi på det overordnet set, så er fjernvarmen det rigtige valg for langt de fleste forbrugere, siger Brian Vad Mathiesen.

Han bakkes op af John Tang, der oplyser, at for hovedparten af forbrugerne er fjernvarmen også det billigste valg af opvarmningskilde.

- Et standardhus koster cirka 14.000 kroner at opvarme med fjernvarme. En tilsvarende pris på opvarmning med gas eller varmepumpe ligger cirka på 15 eller 16.000 kroner, så vi er tæt på hinanden prismæssigt. Det understreger bare, at fjernvarmen er nødt til at være konkurrencedygtig på den lange bane, ellers vil forbrugerne søge et andet sted hen.