Overblik over energibesparelser i bygninger

af: Kenneth Melgaard Larsen, partner, Energieffektive Bygninger og Uffe Groes Partner, Arkitekt MAA, Energieffektive Bygninger


Et nyt visualiseringsværktøj trækker relevant viden ud af de mange, mange data fra energimærkningen. Det gør det muligt at målrette indsatsen med energibesparelser til den enkelte bygning.

Den bedste viden om potentialet for energibesparelser i bygninger ligger i data fra energimærkningen. Lige nu ligger der data fra 700.000 bygninger i Energistyrelsens EMO-database, og hvert år kommer omkring 60.000 bygninger til.

Disse data er vanskeligt tilgængelige, og Energieffektive Bygninger har derfor udviklet et visualiseringsværktøj, der giver mulighed for at trække netop den viden ud, som sektorens aktører har brug for.

Værktøjet er i første omgang udviklet til kommunerne, men er blevet overordentlig godt modtaget hos forsyningsvirksomheder, banker og producenter af energiudstyr.

Klik på en bygning

Samtlige energimærkninger kan vises på Danmarkskortet og filtreres efter beliggenhed, energiforsyning, anvendelse, ejerskab, indplacering på energimærkningsskalaen, hvor mange trin den rykker på skalaen ved implementering af rentable besparelser og en masse andre parametre, der kan tilpasses den enkelte bruger. Kun fantasien sætter grænser.


Ved klik på en bygning åbnes en boks med information om dens potentiale for energibesparelser med data for investeringer og besparelser i penge, energi og CO2.

For de valgte bygninger kan XML-filens data overføres til Excel, og bygningernes samlede potentiale fremgår i et ark, ligesom underliggende ark viser de forslag, der knytter sig til den enkelte bygning.

Specifik viden

Med dette værktøj kan alle, der arbejder med energibesparelser i bygninger, nu dirigere deres indsats imod de tiltag, der giver den bedste effekt. Værktøjet kan give et grundlag for formulering af kampagner rettet mod segmenter af bygningsejere, hvor man kan henvende sig med specifik viden om den enkelte bygning. Det er intentionen at lade visualiseringsværktøjet følge op af et værktøj, der kan automatisere og styre kontakt til et meget stort antal bygningsejere.

Visualiseringsværktøjet testes lige nu i Aalborg Kommune, hvor det skal bruges til at styre kommunens klimaindsat rettet imod såvel borgernes bygninger som mod kommunens egne bygninger og boligselskabernes bygninger. Det planlægges at formidle erfaringerne herfra til andre kommuner og boligselskaber

 

Energieffektive Bygninger

Energieffektive Bygninger er beliggende i Valby og rådgiver kommuner, staten og boligselskaber om udbud, kvalitetssikring og brug af energimærkningens resultater.