Foto: Siine Fiig 

Klumme: Coops store energirejse

af: Kira Toft Schmidt, Projektleder i Energiledelse hos Coop & Peter Kjærgaard Svendsen, Energichef i Coop


Bump og glæder

af Kira Toft Schmidt, Projektleder i Energiledelse hos Coop

Over de næste tre år sparer Coop 20 % på energien, og Energiforum Danmark har fået lov at være med på en kigger.

Følg med i vores energirejse, hvor vi deler ud af de ups and downs – bump og glæder -  vi møder på vejen. Energirejsen er en kompleks og ambitiøs plan, hvor der investeres op mod 300 millioner kroner. Det er ikke småpenge – og det er netop en businesscase baseret på økonomi med de grønne afledte effekter, der har solgt projektet ind i Coops ledelse.

Med 1,4 millioner kvadratmeter og et energiforbrug svarende til i omegnen af 100.000 husstande tager Coop sin del af samfundsansvaret for en grønnere verden – det kan ikke betale sig at lade være.

Så velkommen til Bump og glæder! Vi håber, du bliver inspireret af de erfaringer, vi får på vejen.

 

Mod, mandshjerte – og grundighed

af Peter Kjærgaard Svendsen, Energichef i Coop

Vi er i februar måned 2015, og Coop har vist mod og mandshjerte: En ny energistrategi skal udvikles, og nu skal et omfattende analysearbejde sættes i gang. Den leverandør, der løb med opgaven, er ikke den billigste. Men tilliden til, at de leverer et arbejde, der kan glide direkte ind i en beslutningsproces i en virksomhed som Coop, er stor – og blev afgørende for valget.

Mere end teknik

Coops energistrategi er ikke bare et teknisk projekt. Det involverer en udvikling af organisationen og har implikationer for mange enheder i huset. Hvem skal sørge for, det sker på en god måde?

Vi ved jo godt alle sammen, at den tekniske driftsafdeling allerede er skåret ind til benet. Og selvom alle umiddelbart kan være enige om, at der er god økonomi i at energioptimere, er mange tilbøjelige til at tænke ”Men hvad kommer det til at betyde for økonomien i min afdeling?”

Alle har forskellige baggrunde og ser på tingene fra deres eget perspektiv. Gennem så stor en beslutningsproces, som den vi står over for, er der mange forskellige øjne på oplægget. Kendetegnende for alle er dog oftest to ting: Teknik er ikke spidskompetencen, og afdækning af mulige risici er i fokus.

Risici for millioner

Når tiden er inde til store beslutninger, er der ét altoverskyggende fokus for den, der sidder med blækpinden: Risikoen. Risikoen for at lave en handel, der synes god, men som alligevel udvikler sig negativt. De, der er trådt ind på boligmarkedet, kender det måske. Den dag, underskriften falder, roterer tankerne om, hvorvidt en fremtidig nabobygning vil ødelægge udsigten, du nu betaler for, eller om ejendommen kan sælges, når tiden er inde til det.

Vi almindelige dødelige er ikke så ofte i den situation. Går man derimod ind i bestyrelseslokalet, er situationen en helt anden. De er stort set altid i denne position. Sidste instans inden der træffes strategiske valg, der sender millioner ud at arbejde og virksomheden i en forhåbentlig rigtig retning. Det gælder også for bestyrelsen hos Coop.

Tillid er altafgørende

Vi spoler tiden frem til april 2016. Jeg sveder – tiden er inde. Jeg har tyve minutter til at overbevise Coops bestyrelse om at investere 282 millioner kroner i at energioptimere og bygge en selvstændig organisation op omkring det. Jeg ved, der sidder 20 mennesker i salen, hvis fornemste opgave er at lede efter den sprække, jeg har overset. At afdække den risiko, der gør, at mit oplæg ikke holder vand.

Der er ingen forbehold i det, jeg præsenterer – alt er inkluderet. Jeg ved, at bestyrelsesmedlemmer lugter risiko, når de ser forbehold.

Jeg ved også, at jeg vil blive mødt med to-tre kritiske spørgsmål, hvor min evne til at mane bekymringerne til jorden er altafgørende. Vakler jeg på én af disse, lugtes der blod og yderligere kritiske spørgsmål vil flyde.

Det starter skidt. CEO Peter Høgsted kigger på mine slides med armene over kors og siger ”Hold kæft, hvor er de dog blå!” Hvor er jeg dog en idiot. Doven som jeg er, har jeg ikke transformeret slides ind i en Coop designlinje.

Bagud fra start får jeg dog rullet kanonerne frem. Præsentationen går fornuftigt og bliver leveret med en nødvendig overbevisning. Afgørende at der opstår tillid i lokalet.

Så kommer de kritiske spørgsmål. Første omhandler konsekvens ved faldende energipris. Jeg svarer øjeblikkeligt, at projektet har nutidsværdi på 0 kr. ved 5 % årligt faldende energipriser og derfor robust. Yderligere to fejes af bordet… Stilhed… Tillid er opstået… Der foretages afstemning med enstemmig opbakning. Lykkefølelse og stolthed!!!

Lykkefølelsen varer præcis 10 timer! I mit sene og sikkert lidt usunde mobil-nyhedssweep i sengen rammer jeg en BREAKING-blok. ”LARS LØKKE VIL FJERNE PSO´EN”. Med ét flås 25 % af provenuet ud af den strategi, jeg lige har fået godkendt. Præmissen er ændret. Jeg må tilbage til bestyrelsen…

Læs fortsættelsen på Coops energirejse i næste udgave af Energiforum Danmark.