Gud, kan man det?

af: Ulrik Blaabjerg, studentermedhjælper hos Energiforum Danmark

Biogas bliver til grønt flybrændstof


Energiforum Danmark sætter i en ny serie fokus på usædvanlige, overraskende eller ligefrem sære projekter, som har fået os til at udbryde: ”Gud…kan man virkelig det?”

Har du ideer til serien, så send dem til info@energiforumdanmark.dk

 

 

Renset biogas kan få en flyvetur til Beijing til at blive ”grøn” for en merpris på 800 kroner, mener forsker bag en ny rensemetode.

Ifølge Per Møller, professor ved DTU Mekanik, er det efterhånden ved at være realistisk at omlægge produktionen af flybrændstof fra at være oliebaseret til at bygge på vedvarende energi. En handling der vel at mærke ikke vælter alle budgetterne.

Ingeniør- og rådgivningsvirksomheden Niras har tidligere beskrevet, at ”grøn diesel” vil koste over fem gange mere end tilsvarende fossilt brændstof. Men Per Møller har i samarbejde med amerikanske virksomheder udviklet en metode til at rense biogas, så prisen på fremtidig flybrændstof - fremstillet på basis af gassen - vil koste fire kroner per liter. Til sammenligning koster en liter konventionel diesel 2,89 kroner på spotmarkedet i USA.

Mest for bevidste forbrugere

Med udgangspunkt i professor Per Møllers beregninger vil en flyvetur fra København til Beijing på ren vedvarende energi betyde en merpris på 800 kroner per person. Selv indrømmer han dog, at det derfor i første omgang formentlig vil være de særligt bevidste forbrugere, der vil tage imod en mulighed for at flyve på vedvarende energi. Priserne er til gengæld langt fra, hvad der tidligere har været anslået, fastslår han.

Brændværdier afslører effekten

Når man opgør effekter og gevinster ved de forskellige brændstoftyper, er det især brændværdierne, der er interessante at se på, forklarer Per Møller.

– Når et brændstof skal bruges på et fly, er det vigtigt, at energitætheden er så høj som mulig, hvilket betyder, at hver liter brændstof har en så høj brændværdi som mulig. Ellers kan man på langdistanceruter få problemer med at have tilstrækkeligt brændstof med ombord. Derfor er flybrændstof, der ligger tæt på benzin og diesel, et interessant brændstof for fly.

Han påpeger dog, at ikke alle tænker i disse baner, da især fly, der flyver ruter rundt om i Europa, ikke har behov for at spekulere i mængden af brændstof, da der typisk er rigeligt til en tur i disse tilfælde.

Endnu har Per Møller svært ved at give en dato for, hvornår man vil se de første fly, der flyver på biogas, da det kræver, at nogen tør tage risikoen - noget som ingen pt. har lyst til, heller ikke de helt store spillere som Boeing, forklarer han. Luftfartsselskaberne står nemlig over for et enormt pres for at gøre det rigtigt første gang, når en ny model skal understøttes, både fra et sikkerhedsmæssigt såvel som økonomisk hensyn.

– En anden løsning, man principielt vil gå videre med først, er at omdanne en blanding af kuldioxid og metan (biogas) til flybrændstof, da det givetvis vil være en løsning, der er knap så risikobetonet, forudser Per Møller.

Energiforum Danmark sætter i en ny serie fokus på usædvanlige, overraskende eller ligefrem sære projekter, som har fået os til at udbryde: ”Gud…kan man virkelig det?”

Har du ideer til serien, så send dem til info@energiforumdanmark.dk