Foto: Energiforum Danmark 

Overblik over transportens udvikling i Danmark

af: Kasper Elton Jensen, kommunikationskoordinator Energiforum Danmark


Transport har en central placering i de fleste danskeres hverdag. Om man skal til og fra arbejde, aflevere børnene i daginstitutionen eller handle ind til husholdningen, så spiller transporten en vigtig rolle. Men hvordan ser transportlandskabet egentlig ud i Danmark? Og hvor bevæger vi os hen de kommende år? Det giver vi et par bud på her.

Vejtrafikken

Trafikken på det danske vejnet steg med 2,8 procent i 2016. De foreløbige tal for 2017 indikerer, at væksten vil fortsætte. Ifølge Vejdirektoratet er det især transporten på de danske motorveje, der medvirker til stigningen. En tredjedel af den samlede vejtrafik afvikles i dag på motorvejsnettet, selvom det kun udgør cirka to procent af det samlede vejnet.

Sidste år blev der tilbagelagt 4,4 procent flere kilometer på motorvejene i Danmark end i 2015, og siden 2010 er motorvejstrafikken steget med over 25 pct.  Kun i forbindelse med finanskrisen i 2008-2010 oplevede vi en svag nedgang i trafikken på motorvejene.

Tallene over trafik på vejene i 2016 dækker både person-, vare- og lastbiler, og kigger man på salg og leasing af køretøjer inden for de kategorier, ser det ikke ud til, at kurven vender lige foreløbig. I 2016 blev der solgt og leaset 7,7 procent flere nye personbiler end i 2015, og dermed satte salget af biler rekord for sjette år i træk.

Ifølge Vejdirektoratet er danskerne igen begyndt at købe lidt større biler, mens salget af de mindre biler er gået en smule tilbage. Salget af vare- og lastbiler mærkede også en fremgang i 2016, hvor der blev solgt syv procent flere varebiler og ti procent flere lastbiler end i 2015, hvilket er med til at understrege et stigende aktivitetsniveau i erhvervslivet.

Den offentlige transport

Selvom trafikken på de danske veje steg i 2016, er det ikke ensbetydende med, at andelen af passagerer i den offentlige transport falder. Passagertallene for 2016 er endnu ikke offentliggjort, men i fjerde kvartal af 2015 nåede passagertallet på banenettet i Danmark op på over 71 millioner passagerer, hvilket svarede til en stigning på 2,5 procent sammenlignet med fjerde kvartal i 2014. Ifølge tal fra Danmarks Statistik skyldes stigningen især antallet af passagerer, der rejste med S-tog og Metro i 2015 - de udgjorde tilsammen næsten to tredjedele af det samlede passagerantal i Danmark.

Cykeltransporten

I Danmark er der tradition for at benytte cyklen som transportmiddel, og det kan ses i høje cykelandele for ture, sammenlignet med andre lande. På trods af det viser Vejdirektoratets cykeltrafikindeks, at cykeltrafikken er faldet med 5,4 procent fra 2014 til 2015 og yderligere 3 procent i 2016. Dog viser indekset også, at cykeltrafikken er steget på landsplan siden 2000.

Det skal bemærkes, at cykeltrafikindekset er behæftet med større usikkerhed end vejtrafikindekset, da antallet af cykeltællestationer er noget mindre.

Det bliver primært cyklet på kommuneveje, og det er derfor kommunerne, som hovedsageligt bygger infrastruktur og arbejder med andre cykelfremmende tiltag som fx kampagner. Staten har i perioden 2009-2016 givet tilskud til cykelprojekter landet over fra forskellige cykelpuljer og supercykelstipuljer. Transportministeriet udgav i juli 2014 en national cykelstrategi ”Danmark – op på cyklen!” med eksisterende og forslag til nye initiativer på cykelområdet for forskellige aktører.

Flytransport

Et sidste punkt, som vi har taget med i denne oversigt, er flytrafikken. Selvom det for nogle kan virke som et luksusgode og ikke mindst et unødvendigt udslip af CO2, så må vi erkende, at flytransporten i Danmark vokser.

Det er selvfølgelig stadig de internationale flyrejser, der klart fylder mest på skalaen, men i 2016 steg antallet af flypassagerer på indenrigsrejser i Danmark med fem procent i forhold til året før. Det svarer til, at næsten to millioner flypassagerer rejste inden for landets grænser med fly i 2016.

På udenrigsrejserne steg antallet af flypassagerer for alle landets lufthavne til 15,4 millioner passagerer, hvilket svarer til en stigning på 9 procent i forhold til 2015.

Hvor er vi på vej hen?

Vejdirektoratet forventer, at trafikken på de danske veje fortsat kommer til at stige de kommende år.

I perioden frem til 2020 viser Vejdirektoratets Landstrafikmodel en gennemsnitlig årlig stigning i trafikarbejdet på de danske veje på 1,5 procent sammenlignet med trafikken i 2015.

Ser vi frem mod 2030, forventes den samlede vejtrafik at stige med 14 procent, hvilket svarer til en gennemsnitlig årlig stigning på 0,9 procent. Vejdirektoratet oplyser, at stigningen kan blive endnu højere end forventet, eftersom Landstrafikmodellen kun medregner vejprojekter, der allerede er fastlagt og finansieret.