Foto: Colourbox 

Skærpede krav til funktionsafprøvning

af: Dorte Nørregaard Larsen, sekretariatsleder Energiforum Danmark


Med virkning fra 1. juli 2017 skal du aflevere dokumentation for funktionsafprøvning af en række tekniske installationer, før du får ibrugtagningstilladelsen til dit byggeri. Det kræver en opdateret udgave af Bygningsreglement 2015.

Formålet med de skærpede krav til funktionsafprøvning er at sikre, at de krav, som stat, kommune og private bygherrer stiller til tekniske installationer, rent faktisk også blive overholdt, når byggeriet er færdigt. 

De nye krav betyder, at man som bygherre skal afsætte tid til funktionsafprøvning, og at man, allerede inden byggeriet går i gang, skal aftale med entreprenørerne, hvad der skal testes og på hvilken måde. Det gælder for varme- og køleanlæg, ventilation, elevatorer og belysningsanlæg.

Dokumentationen af funktionsafprøvningen bliver en del af det materiale, der skal afleveres til kommunen for at få ibrugtagningstilladelse, og der vil blive lavet stikprøvekontrol af den afleverede dokumentation. Det er bygherrens ansvar, at dokumentationen foreligger, og at den er retvisende.

Upræcise retningslinjer

Det opdaterede bygningsreglement stiller ikke mange krav til selve funktionsafprøvningen, men henviser i stedet for til de relevante standarder:

Elevator (DS 25745-2)
Varme-/køleanlæg (DS 469)
Ventilationsanlæg (DS 447)
Belysningsanlæg (DS 12464-1)

Desværre er disse standarder ikke særlig præcise i deres beskrivelse af testmetoder og dokumentation heraf. Der er således ikke nogen acceptværdier, ingen udfaldskrav, ingen vilkår for målemetoder og ingen krav til måleforudsætninger. Derfor er det vigtigt, at byggeriets parter meget tidligt i byggeforløbet laver aftaler om dette, så man ikke skal bruge tid og ressourcer på at teste og dokumentere det forkerte.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil den 1. juli udgive en vejledning, der angiver, hvordan man kan leve op til bygningsreglementets skærpede krav til funktionsafprøvning.

Energiforum Danmark er optimistisk

I Energiforum Danmark er der generelt stor tilfredshed med, at kravene om funktionsafprøvning er blevet præciseret. Vi havde dog også gerne set, at flere typer af installationer var omfattet af funktionsafprøvning, og at sammenspillet mellem installationer og deres styring (CTS og IBI) også blev testet.

Samtidig er der en bekymring for, om de skærpede krav får den ønskede effekt. Vil der blive afsat tid nok til at gennemføre testene? Og vil der konsekvent nok blive fulgt op på resultaterne?

Energiforum Danmark håber, at alle byggeriets parter vil tage udfordringen konstruktivt op, så vi får det energieffektive byggeri, vi ønsker os, og med det bedst mulige indeklima.