Foto: Colourbox 

Moving People – smart mobilitet rykker

af: Malene Bugge Larsen, projektleder Gate21


Mobilitetsplanlægning skal forebygge trængsel på vores veje og kan føre til både jobskabelse, reduktion af CO2-udledning og give sundere medarbejdere. Projektet Moving People arbejder for at komme trængselsudfordringerne til livs gennem samarbejde mellem netværk, brancher og kommuner.

 

Vi kender det alle! Køerne på motorvejene kan virke endeløse, og vi bliver frustrerede over endnu en gang at komme for sent til møde.

Der skal findes løsninger på trængselsudfordringerne, og det skal gøres på tværs af netværk, brancher og kommunegrænser.

Netop dette gør fyrtårnsprojektet Moving People, som skaber rammerne for samarbejde mellem Region Hovedstaden, 17 kommuner, Trafikselskabet Movia, Danmarks Tekniske Universitet, Gate21 og 100 virksomheder.

Ud af disse virksomheder danner 30 af dem netværket "Moving 30", som spiller en særlig rolle i udviklingen af bæredygtige, helhedsorienterede løsninger.

Foto: Vi skal frustrerende bilkøer til livs

De bedste løsninger opstår ved samarbejde!

Mobilitet har stor indflydelse på vækst og arbejdspladser, og der findes ikke noget ”quick fix" til at undgå trængsel. Det kræver sammenhængende løsninger, som sætter brugeren i centrum.

Moving People har fokus på at nedbryde de barrierer, som hindrer smartere, mere effektiv og energivenlig mobilitet ved at sætte forskellige aktiviteter i gang, som gør det attraktivt for brugeren at ændre adfærd. Det opnår projektet gennem en række fokusområder, hvoraf nogle er listet nedenfor:

  1. Mobilitetsplanlægning skal integreres i kommunale-, regionale- og virksomhedsstrategier og initiativer. Moving 30 arbejder blandt andet for at udpege områder, som de mener, de har mulighed for at forbedre, og som vil styrke virksomhedens evne til at tiltrække relevant arbejdskraft. Det er ikke kun godt for virksomhedens bundlinje, men styrker også virksomhedens CSR-profil!

  2. Mobilitetsplanlægning bør tjene en fælles dagsorden som gavner alle involverede parter. Som en del af Moving People testes kendte og nye transportløsninger til gavn for både kommunens og virksomhedens vækst og bæredygtighed. Det gælder bl.a. initiativer som forbedret cykelparkering, omlægning af cykelruter, mulighed for hjemmearbejde, mm.
     
  3. Løsningerne skal findes i fællesskab på tværs af offentlige og private aktører. I Moving People arbejdes blandt andet for at reducere udledningen af CO2 ved at flytte pendlerture til kollektiv transport og cykling og reducere rejsetiden på udvalgte strækninger.

  4. Moving People sætter fokus på tværkommunalt samarbejde om pendlingsstrøg, det vil sige vej og banestrækninger, hvor mange personer dagligt rejser mellem hjem og arbejde. Formålet er at skabe en bedre sammenhæng mellem forskellige transportmuligheder og sikre et mere effektivt, fleksibelt og grønt transportsystem. Og det giver gladere brugere!

  5. Kommunen spiller en væsentlig rolle som facilitator for netværk for lokale virksomheder. Netop derfor er der i Moving People nedsat et mobilitetsnetværk, som skaber rammerne for dialog om anvendelse af eksisterende infrastruktur og vedtagelse af nye løsninger. Netværket fungerer også som informationskanal for kommunen, idet kommunen kan informere om vejarbejde med mere.


Gode løsninger forude!

Moving People løber frem til foråret 2019, og mange gode løsninger er i sigte. En ting er dog sikkert - de bedste løsninger findes i fællesskab på tværs af offentlige og private aktører!