Foto: NT 

NT har noget kørende med GoMore

af: Mette Henriksen, NT


I tre nordjyske kommuner er samkørsel blevet et officielt alternativ til bus og tog – og det med stor succes. Et samarbejde mellem Nordjyllands Trafikselskab (NT) og samkørselstjenesten GoMore har resulteret i øget mobilitet for borgerne, især i de tyndt befolkede områder.

– Vi vil gå forrest i arbejdet med at sikre god mobilitet for nordjyderne, uanset om de bor i byen eller på landet, lød det fra talerstolen, da NT sidste år fremlagde en ny forretningsplan. Planen sigter efter et nyt mobilitets-ideal, hvor busser, tog og flextrafik får følgeskab af nye transportformer, nye partnerskaber og nye måder at gøre tingene på. 

Men hvad er er god mobilitet? Følger man de tendenser, som ses i de fleste større byer rundt om i verden, skal kollektive og private transporttilbud tænkes sammen. Det skal være slut med den sort-hvide vanetænkning, hvor det handler om de offentlige imod de private, for folk er blevet ”mobilister”, og de føler sig ikke længere låst til den ene frem for den anden transportform. De søger de transportløsninger - private som offentlige - der passer bedst til lejligheden. Nogle gange er det bilen, andre gange bussen og andre gange igen er det noget helt tredje.

Ny rejseplan med private tilbud

For at understøtte mobilitets-tankegangen, søgte NT i januar 2016 tilskud fra Trafik- og Byggestyrelsen til at udvikle en ny rejseplanlægger, som vil gøre det muligt at fremsøge rejsekombinationer på tværs af offentlige og private transporttilbud.

Et fænomen der har vundet indpas i metropoler verden over, men som endnu ikke er afprøvet i en sammenhæng, hvor formålet er at øge mobiliteten i landdistrikter og skabe bedre sammenhæng mellem transportformer i en hel region.

Trafik- og Byggestyrelsen bevilligede fem millioner kroner til projektet, som udover busser og tog også kommer til at favne taxi og privat samkørsel.

Foto: NT

Positiv spiral

Matias Møl Dalsgaard er ikke i tvivl om, at det er opmærksomheden omkring det nye samarbejde, der har ført til den markante stigning.

- Vi har set andre steder i Danmark, at der kan startes en positiv spiral. Jo flere kørsler, der udbydes, jo større er efterspørgslen. Jo større efterspørgsel, jo flere kørsler. Det vil vi sandsynligvis også se i Nordjylland i de kommende måneder, siger han.

De 13 nye samkørselsstoppesteder er placeret strategisk i de tre kommuner, så forbindelsen til den kollektive trafik bliver så god som mulig.

- Skal man fra A til B i Nordjylland er samkørsel – set med vores øjne - godt på vej til at blive et godt supplement til bus, tog og de øvrige private transporttilbud. Og vi er ikke hellige. Så længe vi er flere, der kører sammen, er der tale om kollektiv transport og dermed en mere miljørigtig transportform, forklarer direktør hos Nordjyllands Trafikselskab, Jens Otto Størup.

Foto: NT

 

På landsplan er antal kørsler og passagerbookinger steget med henholdsvis 27 og 21 procent i samme periode som NT og GoMore har haft noget kørende, og Jens Otto Størup siger supplerende, at tallene fra de nordjyske kommuner med al tydelig viser, at det er i de tyndt befolkede områder, at samkørsel giver mest mening. Det understreges ifølge Jens Otto Størup af den høje vækst i Frederikshavn Kommune, der ligger langt over landsgennemsnittet.

Samarbejdet mellem NT og GoMore har nydt stor opbakning fra alle tre forsøgskommuner, og Jens Otto Størup forventer, at flere kommuner vil følge trop, når projektet begynder at vise sit værd. Det gælder både i Nordjylland, i de øvrige regioner og hos de andre trafikselskaber i Danmark, som også følger projektet nøje.

Det giver mening

På landsplan er antal kørsler og passagerbookinger steget med henholdsvis 27 og 21 procent i samme periode som NT og GoMore har haft noget kørende, og Jens Otto Størup siger supplerende, at tallene fra de nordjyske kommuner med al tydelig viser, at det er i de tyndt befolkede områder, at samkørsel giver mest mening. Det understreges ifølge Jens Otto Størup af den høje vækst i Frederikshavn Kommune, der ligger langt over landsgennemsnittet.

Samarbejdet mellem NT og GoMore har nydt stor opbakning fra alle tre forsøgskommuner, og Jens Otto Størup forventer, at flere kommuner vil følge trop, når projektet begynder at vise sit værd. Det gælder både i Nordjylland, i de øvrige regioner og hos de andre trafikselskaber i Danmark, som også følger projektet nøje.