Foto: Energy Systems  

Sådan får du mest ud af energimærkningen

af: Soffi Gantzhorn Hildebrand, studentermedhjælp, Energiforum Danmark

Energimærkning af store ejendomme er ofte til debat, for mange eksisterende mærkninger har vist sig at være uden nævneværdig værdi. Men med forberedelse, omtanke og en holistisk tilgang kan energimærkning vise sig at være en stor gevinst, mener Mikkel Laurberg fra Energy Systems, der her giver en række gode råd til bygningsejeren.


Hvis energimærkningen skal have værdi, er det først og fremmest nødvendigt, at du som bygningsejer forbereder dig, inden energimærkningen udbydes, mener Mikkel Laurberg fra Energy Systems, som laver software til energiberegninger og energiprojektstyring.

Du skal overveje, hvordan data fra energimærkningen skal anvendes i praksis – og her er det vigtigt at tænke digitalisering med.

Derudover er det en fordel at involvere interne ressourcer, som med en god forståelse for ejendomsporteføljen kan assistere energikonsulenten og sikre det bedste output og en god kvalitet.

Du bør også stille krav til energimærkets indhold og afstemme forventninger med energimærkningsfirmaet omkring slutproduktet. For at være sikker på, at du som bygningsejer stiller de rigtige krav til udbuddet og efterbehandlingen af data, kan det være en god idé at søge rådgivning hos et uvildigt energimærkningsfirma.

Og så er der lige det med prisen:

– Vælg ikke nødvendigvis den billigste energimærk­ning, men fokusér på kvalitet og grundighed. Vi anbefaler at budgettere med priser på 8-12 kr. pr. m², hvis man skal være sikker på at få en grundig screening og let anvendelige data til driftsafdeling og beslutningstagere, understreger Mikkel Laurberg.

Grundighed skaber stærkt output

Foretag en helhedsvurdering af bygningen, og gør energikonsulenten opmærksom på de områder, der kan være med til at øge værdien.

Det kan eksempelvis være at stille krav til en lokationsbestemmelse, så du kan knytte både eksisterende forhold og forbedringsforslag til den eksakte lokation. Derudover kan du med fordel efterspørge billeddokumentation af installationer og bygningsdele, der har en vedligeholdsmæssig opgave eller åbenlyse energiforbedringspotentialer.

I den proces kan du opfordre energikonsulenten til at indsamle andre relevante oplysninger, som kan bidrage til et helhedsoverblik. Det kan være gennem flere screeninger inden for områder som vand, drift og vedligehold, tekniske anlæg og procesenergi.

Du bør også stille krav om, at energikonsulenten ikke sammenlægger vinduesarealer, rør eller lignende, da de faktiske forhold skal registreres, for at der skabes en gennemsigtig dataværdi.

Efter disse undersøgelser anbefales det at foretage forsøg af en række områder, inden energimærkningen fastsættes.

– Lav pilotmærker, hvor I kan tjekke niveau, kvalitet og indhold, før alle energimærker udarbejdes, påpeger Mikkel Laurberg.

Foto: Energy Systems

Skab et overblik

Du skal på forhånd sørge for at skabe et overblik over, hvilke bygninger der skal energimærkes.

Stil krav om aflevering af én rapport pr. bygning, for samling af flere bygninger i samme rapport kan gøre forbedringsforslag upræcise i forbindelse med efterbehandling. I forlængelse heraf kan du vurdere, om det giver mening at genmærke bygninger, hvor energimærkets gyldighedsperiode endnu ikke er udløbet.

Under udarbejdelsen af energimærket skal energikonsulenten skabe sig det fulde overblik over bygningen. Derfor har han brug for, at du stiller så mange data og de rette driftsfolk til rådighed og sørger for adgang til de nødvendige rum.

– Det giver det bedst mulige datagrundlag for energikonsulenten at arbejde ud fra, og det vil medføre et mere værdifuldt rapportindhold, forklarer Mikkel Laurberg.

Tænk digitalt

Efter at energimærket er gennemført, bør al data anvendes digitalt. Det gør det muligt løbende at følge med i de gennemførte forbedringer og bygningens øvrige potentialer. Det vil også sikre, at du ikke overser eventuelle afledte effekter af forbedringsforslag og ikke mister vigtig synergi i forbindelse med udførelse af den løbende drift og vedligehold.

Foto: Illustration: Energy Systems

Energy Systems A/S har udarbejdet 14 værdifulde råd til større bygningsejere, som et bidrag til udarbejdelse af kravspecifikationer i udbud om energimærkning.

Du kan se listen her: kortlink.dk/energysystems/u9mu