Foto: Viborg Kommune 

Viborg Rådhus – det bæredygtige rådhus

af: Pia Kirkegaard, stabsmedarbejder Viborg Kommune

Energiforum Danmark sætter i en ny serie fokus på rådhuse, der enten er energivenligt nybyggeri eller er blevet energirenoveret. Vi begynder vores tour de rådhusbyggeri i Viborg, hvor rådhuset siden sin opførelse i 2009 har været en attraktiv ramme for borgere, erhvervsliv og medarbejdere. Bæredygtighed er tænkt ind i byggeriet fra starten.


Det første spadestik til Viborg Rådhus blev taget den 29. juni 2009, og den 12. september 2011 var bygningen klar til at tage imod medarbejderne. Rådhuset er konstrueret og opført til at opfylde lavenergiklasse 1 kravene, hvilket svarer til et energiforbrug på under 50,1 kWh/m2 år.

Et konventionelt rådhus vil årligt bruge, hvad der svarer til 460 parcelhuses forbrug af energi. Vores energikvalificerede rådhus har til sammenligning et energiforbrug, der svarer til 220 parcelhuse.

Effektiv energistyring

Viborg Rådhus har deltaget i EU-projektet Best Energy (Built Environment Sustainability and Technology in Europe) sammen med bygninger og gadebelysningsanlæg i Portugal, Spanien, Tjekket og Tyskland. Formålet med projektet var at forbedre energieffektiviteten ved at bruge IKT-baserede, centrale styringssystemer til styring og evaluering af energiforbruget.

Udviklingen af det avancerede og integrerede styringssystem som en del af BEST Energy-projektet betyder, at det i dag er muligt at indsamle detaljerede oplysninger om bygningens energiforbrug og bruge dem aktivt til at reducere forbruget yderligere. 

Der er lavet flere forskellige løsninger for at opfylde kravene for lavenergiklasse 1 (jf. BR 08). Der er blandt andet etableret et grundvandsanlæg og varmepumpe (udnyttelse af grundvandet til nedkøling og opvarmning af bygningen). Der er også installeret 950 m² solceller med en årlig produktion på 76.000 kWh, og der er lavet termoaktive konstruktioner med indbyggede køle- og varmeslanger.

Der er endvidere naturlig ventilation i kontorområder, atrium og flexrum, samt mekanisk ventilation i øvrige rum. Derudover er der zoneinddeling af bygningen i forhold til varme, køling og ventilation, genindvinding på det mekaniske ventilationsanlæg, solafskærmning, 3-lags energiglas og sensorer på lyset i kontorområder.

Foto: Viborg Kommune

Mosset på tagene opfanger regnvand i stedet for at sende det i kloakkerne. Regnvandet genbruges blandt andet i den kunstige sø i Rådhusparken og som spædevand til spejlbassinet på Rådhuspladsen.

Foto: Viborg Kommune

Gode erfaringer med grundvandskøling

Vi har gode erfaringer med direkte køling af serverrum og kontorarealerne ved brug af grundvandskøling. Ligeledes har vi gode erfaringer med opvarmning af kontorarealerne via adsorptionsmaskinerne. 

Udvidet facadestyring

Vi ser løbende på mulige forbedringspotentialer. Blandt andet har vi opgraderet vores ventilationsanlæg med en differentieret facadestyring.

Det betyder, at vi nu kan styre 10 facader særskilt mod tidligere én samlet facade. Det gør det muligt for os at kompensere for temperaturforskellene på eksempelvis nord- og sydfacaden af huset – og det er en forbedring, som vi er meget tilfredse med.

Udfordringer med naturlig ventilation

Vi har været udfordret på den naturlige ventilation. Særligt i flexrum, som ikke er en del af det åbne kontormiljø, er det svært at styre ventilationen.

Her ville det have været fordelagtigt, hvis der var installeret mekanisk ventilation. Vi arbejder løbende med at forbedre de nuværende løsninger.

Foto: Viborg Kommune
Foto: Foto: Viborg Kommune

Viborg Rådhus

- Viborg Rådhus har et samlet areal på ca. 19.400 m². Rådhuset er opført i seks etager med cirka 900 arbejdspladser. Det er indrettet som åbent kontorlandskab med loungeområder samt møde, flex- og samtalerum.

- Huset har fuldautomatiseret styring af varme, køling og ventilation. Derudover er lyset sensorstyret i forhold til bevægelse, samtidig med at lyset blænder ned i forhold til det naturlige lysindfald.