Foto: Bjarne Bonné 

LEDER: Personlig kommunikation og opfølgning virker!

af: Karen Marie Pagh Nielsen, redaktionsgruppen

Potentialet for at energirenovere bygninger er stort, men det går kun langsomt fremad. Kommunerne har en vigtig rolle at spille som katalysator i processen.


Gennem årene har videnscentre, universitetsfolk og andre regnet på potentialet for at energirenovere boliger og andre bygninger.

Jeg har set svimlende tal for det ”tekniske potentiale”, men der er også forskere, der har dokumenteret, at potentialet aldrig bliver realiseret, selvom man energirenoverer efter bogen.

Forklaringen er, at de, der får renoveret, tillader sig et kvalitetsløft på temperaturen i stuen og måske dropper den tykke trøje og sokkerne om vinteren.

Jeg vil se væk fra nøjagtige beregninger og forbehold og blot slå fast, at der uden tvivl ER et potentiale for både energibesparelser og bedre indeklima.

Et potentiale, der er værd at gå efter. Jeg vil her i lederen slå et slag for, at kommunerne, som har kontakten til borgerne, påtager sig rollen som formidler af dette potentiale.

Relationen er vigtig

I Helsingør Kommune har vi igennem mange år med et vist mål held formået at få borgerne til at energirenovere. Vi har arbejdet med den opgave siden 2010.

Indsatsen omfatter både husstandsomdelt informationsmateriale, webtjenester til beregning af potentiale for energibesparelser, informationsmøder, energitjek og mobilisering af 40 håndværksmestre.

Håndværksmestrene fik i sin tid en klimauddannelse og herunder uddannelse i at markedsføre klima- og energirenovering over for borgerne. Initiativet har haft gode sideeffekter, ikke mindst det, at der er en god og vedvarende relation imellem kommune og håndværksvirksomheder.

Klimasekretariatet i Helsingør Kommune beskriver potentialet på sin hjemmeside og stiller op ved given lejlighed på udstillinger mv. for at få borgerne til at handle.

I mange år har vi kunnet henvise til en hjemmeside, hvor husejeren kunne finde oplysninger om deres eget specifikke hus, herunder om potentiale og investeringsbehov ved at energirenovere. Den hjemmeside, vi senest har brugt, er desværre blevet lukket på grund af EU's direktiv om persondatabeskyttelse.

Husk at følge op

De seneste år har vi haft indsatser på især to områder.

Dels har vi haft direkte kontakt til alle oliefyrsbrugere – nu cirka 800 – for at få dem til at omlægge til en mere miljøvenlig opvarmningsform. Dels har vi i flere runder tilbudt energitjek til husejerne. Senest her i 2017-18, hvor cirka 100 har taget imod et energitjek med tilskud.

Jeg tror på, at det er vigtigt at følge op, når man sætter noget i gang. Derfor er jeg glad for vores aftale med virksomheden Transition, der både har vist at være gode formidlere, når de er ude på energitjek, og gode til at følge op, så husejerne ikke glemmer hvad de er i gang med.     

Den seneste opfølgning viste, at 10 ud af de 80, der indtil videre har fået energitjek i denne runde, har skrottet oliefyret, og flere har iværksat energirenovering. Det går måske ikke så hurtigt, men det går fremad.

Jeg tror på, at personlig kommunikation og opfølgning virker. Kommunerne har en rolle som katalysator i denne proces.

Husejerne skal nudges til at agere, og der er mange veje, man kan gå. Til gengæld kan det være god reklame for kommunen, som i de flestes tilfælde godt kan bruge lidt positiv omtale borgerne imellem.