Foto: Det Økologiske Råd 

HH-Ferries: Det handler om at skabe gode og bæredygtige alternativer

af: Jette Hagensen, Det Økologiske Råd

HH Ferries sejler med strømmen på grøn energi og er en af de virksomheder, der er med i projektet OnePlanet


En af de virksomheder, der har takket ja til at være med i projektet, er HH-Ferries, der sejler mellem Helsingør og Helsingborg.

– Vi synes, One Planet-principperne passer godt sammen med den måde, vi arbejder med bæredygtighed på. Vi er i gang på rigtig mange niveauer og arbejder netop med den tilgang, at det ikke handler om afsavn, men om at skabe gode og bæredygtige alternativer. For os handler det om transport og turisme, der kan foregå indenfor planetens grænser, fortæller Miljøkontroller Anna Prytz.

– Vi har gennemført et stort projekt med konvertering af to af vores færger til eldrift, og det er blevet vores store stolthed i rederiet. Men vi arbejder også med mange andre ting for at minimere vores påvirkninger af miljøet. For eksempel energieffektiviserer vi nu på flere niveauer, og arbejder intenst på at finde muligheder for at optimere driften af både bygninger og færger. Vi arbejder også på at reducere antallet af farlige kemikalier i virksomheden, og optimere affaldssorteringen – og i den forbindelse bliver der også arbejdet med at minimere brugen af engangsartikler og at søge mere miljøvenlige alternativer til emballage.

Sejler på el

Rederiets to største færger Tycho Brahe og Aurora har hver fået installeret 640 nye batterier a 6,5 kWh. En opladning tager under ni minutter og er nok til at gennemføre turen på 20 minutter i al slags vejr. Det kræver til gengæld så meget power, at det svarer til elforbruget i Helsingør by.

For at sikre dette, har HH måttet installere et fem km langt kabel med en kapacitet på ti MW i Helsingør og ligedan i Helsingborg - og det har været en enorm investering på 215 mio. kroner.

Men driftsomkostningerne bliver reduceret med cirka 30 procent, og med køb af grøn el vil 65 procent af den samlede færgedrift være CO2 neutral, når de to færger er helt klar. Færgen Tycho Brahe har allerede sejlet på el i nogle måneder, og i disse dage overgår færgen Aurora også til 100 procent CO2 neutral drift på el.

Skræddersyede kurser

I relation til brændstofbesparelse og dermed mindre udslip til atmosfæren prioriterer rederiet at afholde skræddersyede simulatorkurser i ECO-driving for samtlige navigatører, der er ansat. Disse kurser kan bedst sammenlignes med et kursus i energivenlig bilkørsel.

– Vi vil gøre meget mere i forhold til vores bæredygtighedsarbejde. Eksempelvis bliver der i efteråret afholdt en workshop med fokus på, hvordan man tænker bæredygtighedsarbejdet ind i madlavning, med specielt fokus på mulighederne for at minimere madspild og søge alternativer for at få flere økologiske produkter og generelt tænke på at tilbyde mere klimavenlige madprodukter. Vi har netop takket ja til at være med i One Planet-projektet for at få inspiration og dele viden til at tage de næste skridt i retning mod bæredygtig virksomhedsdrift, siger Anna Prytz.

Læs mere om One planet-projektet her i bladet.