Foto: Colourbox 

Energimærkerne og de oversete dataguldgruber

af: Mikkel Laurberg, Salgs- og forretningsudviklingschef, Energy Systems

Et energimærke er i manges øjne blot et bogstav og en lidt overfladisk rapport. Men bag slutproduktet gemmer sig fire store værdier, som alt for sjældent kommer i spil. Det vil Energy Systems ændre på med en ny webløsning.


Energy Projects er navnet på den nye, brugervenlige og grafisk stærke webløsning, som har det ene ben solidt plantet i data fra mange tusinde energimærker og de tilhørende teoretiske modeller for beregning af energiforbrug og -besparelser.

Med det udgangspunkt kan løsningen udnytte fire hidtil uudnyttede værdier til lettere energi- og bygningsledelse.

Energy10 samler op

Den første – for mange bygningsejere – uudnyttede værdi er den grundige registrering i bygningen, som danner grundlaget for et energimærke. Ydervægge, terrændæk, vinduer, varmeanlæg og meget mere gennemgås og indtastes i den teoretiske model for at udregne en energibalance.

Den dygtige energikonsulent tager med andre ord mange yderst brugbare data om bygningernes bestanddele og nuværende tilstand med hjem, men sender blot en brøkdel videre til slutkunden i form af et bogstav og en række besparelsesforslag.

Disse oversete data samles op i registrerings- og beregningsværktøj Energy10 – og Energy Projects kan så bruges som værktøj til at gøre dataene tilgængelige og overskuelige at arbejde videre med.

Energiforbruget følger naturlovene

Det beregnede energiforbrug og de tilhørende foreslåede besparelser bringer os til den anden uudnyttede værdi.

Energimærket følger bekendtgørelserne, men energiforbruget følger naturlovene – og blot fordi det officielle bogstav og rapportens besparelser skal regnes ud på én bestemt måde, kan man sagtens bruge beregningsmotoren bag Energy10 til at få mere realistiske resultater.

Bygningens brugstid, indetemperatur og varmtvandsforbrug er tre eksempler på faktorer, som er reguleret i energimærket, men som med fordel ofte kan justeres, så de bedre afspejler virkeligheden.

Med den grundige bygningsregistrering som base kan en ejendoms energiværdier løbende raffineres og opdateres med reelle ændringer, så forbrug og besparelser genberegnes.

Teori og praksis nærmer sig hinanden

Teoretiske forudsigelser og målt virkelighed nærmer sig altså hinanden – og det kan udnyttes til lettere energiledelse. Energy Projects har ikke sat sit andet ben ned endnu, men løber mod den næste uudnyttede værdi: Målerdata får en helt ny dimension, når man inddrager både bygningsregistrering og teoretisk beregning.

Først giver de teoretiske beregninger et beslutningsgrundlag for energiprojekter. Dernæst kan man sammenholde målerdata med fortidens forventninger til dagens forbrug – korrigeret for vejr, vind og på sigt brugsmønstre – og slutteligt kan målingerne bruges til at berige den teoretiske model med ændringer til beregningsforudsætningerne.

Ét værktøj samler det hele

Den sidste oversete værdi er det vi endnu ikke har - men som vi nemt kan få.

Hver dag går eksperter rundt og screener bygninger med henblik på energimærkning, og de er kun nogle få ekstra timer fra at tage andre virkeligt værdifulde data med hjem: Alt fra oplysninger om manglende vedligehold, serviceoplysninger på tekniske anlæg og brandmateriel til detaljerede data om belysning, elinstallationer og procesenergi.

Energy10 er netop nu ved at blive udvidet med mulighed for indsamling af ekstra data – og Energy Projects kan være det værktøj, der samler det hele.

Foto: Energy Systems

FAKTA

Hvad er Energy Projects:
Energy Projects er webbaseret software as a service, der giver overblik over energitilstand og -projekter i en portefølje af ejendomme.

Hvad er Energy10:
Energy10 er et webbaseret registrerings- og beregningsværktøj til energimærkning, energirammer og energioptimering af bygninger. Energy10 er Danmarks mest benyttede software til energiberegning i bygninger.