Foto: Privatfoto 

Mød en lokal bæredygtighedsagent

af: Jette Hagensen, Det Økologiske Råd

Julie Jahn bor med sin familie i Espergærde og er en af de nye bæredygtighedsagenter. Hun arbejder til daglig i Gladsaxe Kommune med klimatilpasning og har herfra erfaring med, at det er vigtigt at tænke i helheder. Julie er i dialog med blandt andet forsyningen, kommunens trafikafdeling og sine børns skole om One Planet-projektet. Hun har også fokus på de mange børnefamilier i Helsingør, som er tilflyttere fra København og kommer med andre trafikvaner.


– Jeg håber, at jeg ved at engagere mig i et projekt som One Planet Living kan bidrage til, at kommunen bliver mere grøn og også arbejder mere på tværs. For eksempel er det oplagt at tænke klimatilpasning og forbedrede rammer for fodgængere og cyklister ind i byudviklingen, når vi alligevel er i gang. På den måde kan vi både mindske CO2-udledning fra biltransport, få en grønnere og mere robust by og øge vores sundhed og bevægelse i dagligdagen

Jeg vil gerne skubbe på for at sikre gode muligheder for at cykle og pendle med offentlig transport, så børnefamilier og andre ikke behøver have en bil for at få hverdagen til at hænge sammen.

Måske kan vi bruge One Planet-projektet som løftestang til at motivere dem, der bliver berørt af miljø- og klimaudfordringerne, til at være med til at udvikle Helsingør som en ramme for det gode liv. Det handler for eksempel om dem, der får vand i kælderen og dem, der bader i Øresund og rammes af kloakoverløb fra de hyppigere regnhændelser. Eller dem, der gerne vil have, at deres børn kan cykle sikkert i skole.

Der er mange steder man kan tage fat, og som er en del af det at skabe en bæredygtig kommune. Her er undervisning i skolerne med fokus på bæredygtighed også vigtigt.

One Planet-projektet kan være den paraply, der kan få det hele til at hænge sammen. Jeg håber kommunen griber muligheden og bakker op også på længere sigt og også ved at finde den økonomi, der skal til.

Vi er rigtig glade for de radikales opbakning til projektet og vi håber, at flere af politikerne i byrådet får øje på den her dagsorden – både borgerne og erhvervslivet er jo langt foran på det her felt.

Og det bedste er jo, at hvis vi tænker klogt og arbejder sammen på tværs, så kan vi både få et bedre og mere velfungerende lokalsamfund, samtidig med at vi arbejder på at opfylde Parisaftalens mål.

Læs mere om One planet projektet her.