Foto: Europa-parlamentet  

Ny strategi for energirenovering på vej

af: Rebecca Holck Rosenberg, studentermedhjælper

Et nyt bygningsdirektiv betyder blandt andet, at EU’s medlemslande – herunder Danmark – skal fremvise en langsigtet energirenoveringsstrategi. Nye krav om bygningsautomatik kan samtidig påvirke Danmarks internationale position på markedet for energirenovering i positiv retning.


EU’s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne, også kaldet EPBD eller bare bygningsdirektivet, skal medvirke til at øge energieffektiviteten i bygninger og for produkter som olie- og gaskedler samt varme- og klimaanlæg

Direktivet trådte i kraft den 9. juli og sætter en ramme for Parisaftalens mål om, at CO2-udledningen i EU skal reduceres med mindst 40 procent i 2030 sammenlignet med udledningen i 1990. Derfor skal Danmark i marts 2020 – ligesom de øvrige EU-lande – fremlægge en langsigtet energirenoveringsstrategi, som skal gælde fra 2020.

I 2014 udformede den daværende regering en lignende langsigtet energirenoveringsstrategi frem mod 2020, men det har vist sig problematisk at nå EU’s energimål, som blandt andet indebærer at gøre alle nye bygninger næsten energineutrale i 2020. 

Går strategisk til værks

Den nye, langsigtede energirenoveringsstrategi skal ifølge EU indeholde politikker, der fremmer energirenovering af både private og offentlige bygninger. Samtidig skal regeringen nedbringe den oplevede risiko ved energieffektiviseringer for branchen.

Ifølge Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) vil den politiske strategi ligge i forlængelse af den energiaftale, som regeringen indgik den 29. juni 2018.

– Der er blandt aftaleparterne enighed om, at vi med strategien skal sætte fokus på renovering af bygninger som en del af energiaftalen. Jeg tror, det er klogt at gå strategisk til værks, som der nu er lagt op til, så vi får nogle langsigtede pejlemærker at arbejde op imod, siger han til Energiforum Danmark og tilføjer:

– Det er ikke nogen hemmelighed, at det hidtil har været vanskeligt at sikre det omfang af energirenoveringer, der er nødvendige for at nå vores grønne mål.

Ingen planer om skrappere krav

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Energistyrelsen, der har ansvaret for at implementere EU-kravene fra det nye bygningsdirektiv.

I strategien fra 2014 indførte man en række skærpede krav til energirenovering i bygninger, men det er indtil videre ikke planen i den kommende strategi.

– Der er ingen konkrete planer om at stramme Bygningsreglementets krav til energirenovering. Vi vurderer, at kravene på nuværende tidspunkt er balancerede for virksomheder og organisationer i Danmark, da grundprincippet er, at energibesparelser skal være rentable, siger chefkonsulent i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Niels Bruus Varming.

I Dansk Byggeri er man sådan set enig i, at kravene i Bygningsreglementet er stramme nok, som de er. Det vigtigste er, at nye krav meldes ud i god tid.

– Ved at stille krav til energirenovering, som er meldt ud i god tid, giver man virksomhederne den nødvendige tid til at investere i innovation og udvikling. Kravene i Bygningsreglementet kan skabe ny efterspørgsel, der driver en udvikling af energibesparende løsninger, mener direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.

Danske fordele i nye EU-krav

Direktivet indeholder krav til, at alle større erhvervsbygninger i 2025 skal operere med bygningsautomatik. Derfor får bygningsautomatik en officiel og større rolle i Europa - og det kan blive til danske virksomheders fordel. På nuværende tidspunkt er bygningsautomatik nemlig allerede en stor del af de danske erhvervsbygningers udvikling.

– Danmark har arbejdet med at installere bygningsautomatik i en årrække. Direktivets krav til bygningsautomatik i resten af Europa kan gøre, at danske løsninger har bedre mulighed for at blive eksporteret til de lande, som er nye i det her, siger Niels Bruus Varming.

På nuværende tidspunkt venter styrelsen på vejledninger fra EU-Kommissionen, som skal klargøre, hvad EU-kravene til bygningsautomatik skal indeholde.

”Smart-parate” bygninger

Schneider Electric er enig i, at de nye krav giver Danmark mulighed for at indtage en større international position, ikke mindst i kraft af den frivillige, europæiske mærkningsordning ’Smart Readiness Indicator’ (SRI), som udvikles i forbindelse med EPBD.

SRI skal vurdere, hvor parat en bygning er til at opretholde et godt indeklima med et lavt energiforbrug, og om bygningen er parat til at indgå i fremtidens smarte energisystem.

– Hvis Danmark indfører ’Smart Readiness Indicator’ kan de danske bygninger blive mere interessante, fordi der så kan opstilles nogle showcases for andre europæiske bygninger, mener Offer Manager i Schneider Electric Frederik Møller.

 


Hør Bendt Bendtsen fortælle om det nye bygningsdirektiv.