Foto: Colourbox 

Sort sommer

af: Soffi Gantzhorn Hildebrand, studentermedhjælper

Danmark og grøn energi hører sammen. Sådan kan vi i hvert fald godt lide at se os selv. Men efter en sommer præget af varme, tørke og stille vindforhold er vores selvopfattelse blevet udfordret: For at redde vores energiforsyning, har vi måttet importere store mængder af sort energi. Kan politikerne leve med det?


Dansk energipolitik har gennem årtier satset primært på vindenergi, solenergi er først blevet mere attraktivt inden for de seneste år. Måske er det på tide at sætte spørgsmålstegn ved denne ensidige satsning på vindenergi - særligt efter en vindstille sommer som denne.

Sammenligner vi Danmarks energiforbrug fra maj til juli måned i 2017 med 2018, viser tal fra Energinet, at Vestdanmark og Østdanmark har importeret hhv. 64 og 19 procent mere energi fra Tyskland end sidste år.

Og eftersom kulkraftværker fortsat spiller en stor rolle i Tyskland, ja så har den energi, vi har brugt, været noget mere sort, end vi ellers som land kan lide at bryste os af. 

Solcellerne har ikke kunnet erstatte den manglende vindenergi, for deres effekt udgør ifølge fagbladet Ingeniøren kun en sjettedel af vindmøllernes.

For at undgå så stor import af sort energi i fremtiden, bør vi så ikke satse mere på solenergi i sammenspil med vindenergi? 

– Vi vil gerne have, at sol og vind konkurrerer, så vi får lavest mulig pris, Men det er klogt samtidig at sikre en blanding af de vedvarende energikilder, netop fordi de supplerer hinanden, mener energi-, forsynings- og klimaordfører Jens Joel (S).

Men vi skal også se ud over Danmarks grænser, understreger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V). For at sikre en bæredygtig energiforsyning i Danmark samarbejder regeringen med EU’s energiunion, så landene kan overføre grøn energi til hinanden.  

– Vi arbejder på at koble Danmark tættere på det europæiske energinet, forklarer ministeren til jyskebank.tv

Mere solenergi til Danmark

Henover sommeren har flere medier beskrevet konsekvenserne ved den vindstille sommervarme. Overskrifter som ”Rekord-sommeren får prisen på strøm til at eksplodere” og ”Sort strøm holder Danmark kørende i sommervarmen” har domineret medielandskabet.

I regeringens energiforlig er der lagt op til teknologineutrale udbud, hvor solceller skal konkurrere mod vindmøller om at levere den billigste grønne strøm.

Vindenergi bliver dog stadig favoriseret af regeringen sammenlignet med solenergi, blandt andet på grund af tre store havvindmølleparker.

– Det er desværre ingen hemmelighed, at regeringen har haft langt mere travlt med at lukke muligheder for solenergi, end de har haft med at sikre en balanceret udbygning. Socialdemokratiet vil fremover nøje følge udviklingen og arbejde for, at vi ikke ender med én energikilde alene, understreger Jens Joel.

Næstformand i Dansk Solcelleforening Søren Rise mener også, at regeringen bør sikre et stærkere ”energimix” i Danmark:

– I et kommende VE-baseret energisystem vil energikilderne blive fordelt på biomasse/gas, solceller og vind. Det optimale blandingsforhold mellem vindenergi og solenergi er 80 % vind og 20 % sol. Danmark skal i de kommende år elektrificeres, og elforbruget kommer derfor til at stige markant, men vi kender selvfølgelig ikke den endelige størrelse af elforbruget i 2030 endnu.

Energi-, forsynings og klimaordfører Thomas Danielsen (V) er enig i, at Danmark skal satse mere på solenergi i sammenspil med vindenergi, og han forklarer, at udbygningen allerede er sat i gang:

– Selvfølgelig skal der satses mere på solceller - ligesom der skal satses mere på andre vedvarende energiformer. Derfor har regeringen med energiforliget blandt andet afsat 4,2 mia. kroner til udbygning med vedvarende energi, hvilket vil kunne forsyne 900.000 husstande med grøn strøm. Derudover har regeringen afsat 2 mia. kr. over de næste to år til vind og sol på land.

EU-samarbejde sikrer forsyningssikkerhed

Men selv hvis Danmark ender med 80 % vindenergi og 20 % solenergi, som Dansk Solcelleforening anbefaler det, så er det ikke til at forudsige, om vinden vil blæse, eller om solen vil skinne helt så meget, som der er brug for. Hvordan sikrer vi en bæredygtig forsyningssikkerhed fremover?

Lars Christian Lilleholt forklarer, at regeringen allerede samarbejder med EU’s energiunion om at løse problemet - både for Danmark, men også for resten af landene i EU:

– Energisektorens største udfordringer i Danmark er at få det hele til at fungere sammen, så vi sikrer, at den grønne energi kan forsyne os. Det er en kæmpemæssig udfordring at få det hele til at fungere, i takt med at der bliver mere og mere vedvarende energi, og vi bliver mere afhængige af, om solen skinner og vinden blæser. Derfor arbejder vi også på at koble EU tættere sammen energimæssigt. EU's energiunion er noget vi arbejder med, så vi hjælper hinanden, når der ikke er så meget el i Danmark, så er der måske masser af el i Holland, Sverige, Norge, Tyskland eller Storbritannien, uddyber han.

Et integreret EU-elnet

EU’s energiunion har til formål at sikre bæredygtig energi til overkommelige priser til landene i EU. Et større samarbejde mellem landene i EU indbefatter også et stigende behov for at udbygge elnettet både i Danmark og de øvrige EU-lande, men også mellem landene.  

– Et af målene er at udbygge elforbindelser, så mere strøm kan flyde frem og tilbage efter behov, og markederne dermed kan blive så velfungerende som mulige. Det behov stiger, i takt med at mere og mere strøm kommer fra vind og sol, som har store svingninger over tid og sted og derfor skal transporteres over længere afstande, forklarer pressechef Jesper Nørskov Rasmussen fra Energinet.

Jesper Nørskov Rasmussen er enig i, at et samarbejde med EU er nødvendigt, for at sikre en bæredygtig forsyningssikkerhed i Danmark fremover:

– Der er i høj grad brug for samarbejde på tværs af grænser, for at Europa i fremtiden kan indpasse mere og mere vedvarende energi og sikre velfungerende markeder og dermed fortsat høj forsyningssikkerhed.

Thomas Danielsen mener ligeledes, at det er nødvendigt at samarbejde med EU om bæredygtig forsyningssikkerhed:

– Det er gavnligt for Danmark og resten af EU, at den grønne energi får lov at flyde frit over landegrænserne, så vi kan opretholde forsyningssikkerheden og satse på et varieret, fleksibelt energimix, der skal sikre, at f.eks. biomassekraftværker kan tage over, når vindmøllerne ikke snurrer, og solen ikke skinner. Vi kan altså glæde os over, at den grønne omstilling ikke er et kompromis med vores forsyningssikkerhed – tværtimod.

 


Hør Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) fortælle om energisektorens udfordringer under Energiens Folkemøde i Esbjerg. 

Energinet og forsyningssikkerhed

  • Elmarkeder og elnet hænger sammen på tværs af landegrænser. Markedet sikrer den daglige forsyningssikkerhed, og her arbejdes ud fra udbud og efterspørgsel. Produktionsformer og flow mellem regioner og lande kan skifte flere gange dagligt.
  • Energinet udbygger elnettet og elmarkedet efter, at Danmark bliver tilpasset en grønnere fremtid. I den enkelte time sælges vind, sol, vandkraft, kulstrøm, strøm fra biomasse, biogas, atomkraft mv. dog på lige markedsvilkår. 

Kilde: Energinet