Forsyning og VE SKRIV UD

Fjernvarmen savner udmeldinger om fremtidens betingelser

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-08-2016
Foto: Colorbox

Siden 2005 har ca. 300 kraftvarmeværker fået et såkaldt grundbeløb, for at stå til rådighed for elsystemet med 15 minutters varsel – f.eks. når vindkraften udebliver – og for at kunne leve op til kraftvarmekravet om samproduktion af el og varme. Med udgangen af 2018 bortfalder grundbeløbet, og kraftvarmeværkerne mister samlet set mere end 2,5 milliarder kroner.

Bortfaldet af grundbeløbet har været aftalt længe og det var forventningen, at øgede elpriser og ændrede afgifter ville opveje bortfaldet af grundbeløbet, men det er, i følge Dansk Fjernvarme, ikke tilfældet. Da størstedelen af værkerne lovmæssigt er bundet til kraftvarmeproduktion baseret på naturgas (med afgifter), kan de ikke undgå store udgifter ved fx. at skifte til biomasse (uden afgifter), og forbrugerne risikerer dermed prisstigninger på op til 4800 kr. om året.

I følge Dansk fjernvarme har det længe været kendt, at der er brug for en løsning. I november 2014 besluttede forligspartierne, at Energistyrelsen skulle udarbejde en analyse og komme med forslag. Tidsfristen var foråret 2015.

Hverken analyse eller forslag er dog udarbejdet endnu her godt 14 måneder senere. Dansk Fjernvarme har sammen med Dansk Energi udarbejdet et forslag til en løsningsplan, der kort fortalt går ud på at reducere afgiftstrykket på el og en gradvis lempelse af kraftvarmekravet, så det er muligt at udnytte den stigende mængde vindkraft i fjernvarmen.

I følge Dansk Fjernvarmes hjemmeside tvivler vicedirektør Kim Benhke på, at embedsmænd og politikere er klar over, hvor kritisk tidsfaktoren er, og han understreger at det haster hvis fjernvarmen skal kunne nå at tilpasse sig nye rammebetingelser.

Læs evt. mere her.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.