Energibesparelser

Designfirma lancerer lys uden kabler

af: Ulrik Blaabjerg, 23-12-16
Efter syv års ihærdig udvikling lancerer lille virksomhed nu forskellige lysprodukter, der kan placeres i bymiljøet uden at der skal graves kabler ned. Det er kombinationen af solceller, batterier, elektronik og LED der gør det muligt at installere lys uden at skulle grave byen op.
Mere

Energibesparelser  

27% energibesparelser og 4 mio kr. sparet om året

af: Dorte Nørregaard Larsen, 22-12-2016
Danmarks største statslige ESCO-projekt til dato er netop afsluttet på RUC. Det vellykkede projekt reducerer universitets årlige energiforbrug med ca. 27 % og giver RUC en økonomisk besparelse på ca. 4 mio. kr. hvert år.
Mere

 

Træk det misvisende Danmarkskort tilbage, det har allerede givet anledning til forkerte konklusioner

af: Dorte Nørregaard Larsen, 21-12-2016
I Energiforum Danmarks næste blad er der en kritisk artikel om Energistyrelsens CO2- og Energiregnskab for kommuner, og allerede nu er flere aktører i gang med at følge op på problemerne
Mere

Forsyning og VE  

Endnu et hasteindgreb mod solceller

af: Dorte Nørregaard Larsen, 20-12-2016
Med udsigten til en ekstra regning på op mod 4 mia. kr. over 10 år fra overgangsordningen for solceller fra 2015, vedtog Folketinget i går en suspension af overgangsordningen, således at ansøgere, der endnu ikke har fået tilsagn ikke vil opnå tilskud.
Mere

Politik og regler  

Flertal i Europa-Parlamentets Miljøudvalg er enige om reform af EU's kvotehandelsmarked

af: Ulrik Blaabjerg, 20-12-16
Et stort flertal i Europa-Parlamentets Miljøudvalg blev torsdag enige om et forslag til en reform af EU's kvotehandelsmarked (ETS). Konkret ønsker parlamentarikerne at reducere antallet af nye kvoter i markedet med en større hastighed, end EU-Kommisionen lægger op til i sit reformforslag.
Mere

Energibesparelser  

Byfornyelsen af Christiania indebærer flere energirenoveringspunkter

af: Kasper Elton Jensen, 19-12-2016
Københavns teknik- og miljøudvalg skal i dag tage stilling til en række punkter om en byfornyelse af Christiania. Samarbejdet mellem kommunen og Christiania vil blandt andet betyde flere energirenoveringsprojekter på fristaden.
Mere

Politik og regler  

Lempelse af PSO-betaling til op mod 50 nye virksomheder

af: Dorte Nørregaard Larsen, 19-12-2016
Udvidelsen af ordningen for tilskud til elintensive virksomheder er nu statsstøttegodkendt af EU-Kommissionen og trådt i kraft. Det betyder, at flere elintensive og konkurrenceudsatte virksomheder, ved at indgå aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering, kan se frem til at få målrettede PSO-lempelser.
Mere

Politik og regler  

Energispareordningen frem mod 2020 på plads

af: Kasper Elton Jensen, 16-12-2016
Aftalen om en energispareordning frem mod 2020 ser endelig ud til at være plads. En aftale som har været længe undervejs, men her til eftermiddag forventes energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, at sætte det sidste punktum i sagen, når han underskriver aftalen.
Mere

Politik og regler  

Historisk dag efter EU-godkendelse af PSO-løsning

af: Ulrik Blaabjerg, 16-12-16
Onsdag godkendte EU-Kommisionen den omstridte omlægning af den danske PSO-afgift. Klimaminister Lars Chr. Lilleholt glæder sig over, at EU har godkendt omlægningen og kalder det for en historisk dag for dansk klima- og energipolitik.
Mere

Energibesparelser  

Ministerierne er nået langt med reduktionen af energiforbruget

af: Kasper Elton Jensen, 15-12-2016
En midtvejsevaluering af statens energispareindsats, som COWI har udarbejdet for Energistyrelsen, viser lovende resultater. Størstedelen af ministerierne har allerede reduceret deres energiforbrug med 14 pct. siden 2006, som er den målsætning, der blev sat for ministerierne i perioden fra 2006 til 2020.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Tilmeldingen til Energiforum 2017 åbner 6. januar

af: Dorte Nørregaard Larsen, 15-12-2016
Den 6. januar løfter vi sløret for det fulde program til Energiforum 2017 og tilmeldingen åbner.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ny regulering af netvirksomhedernes økonomi og skærpelse af deres særskilte identitet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 14-12-2016
For at følge op på elreguleringsudvalgets arbejde med at fremtiddsikre elsektoren, foreslås en ny incitamentsbasaret økonomisk af eldistributionssektoren. Samtidig skærpes kravene til netvirksomhederne særskilte identitet, så adskillelsen til elhandelsvirksomhederne er helt klar.
Mere

Politik og regler  

LYNHØRING om suspension af overgangsordning og ændring af regler for støtte til visse solcelleanlæg m.v.

af: Dorte Nørregaard Larsen, 13-12-2016
For at tilpasse danske regler til EUs regler, forslås der en midlertidig suspension af en overgangsordning i lov 744 om fremme af VE og en ændring af bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg.
Mere

Politik og regler  

Danmark bagud med grøn omstilling af transporten

af: Ulrik Blaabjerg, 12-12-2016
Danmark er på flere områder foregangsland når det gælder det gælder den grønne omstilling. Men på transportområdet halter Danmark efter, hvor afgifter på elbiler blandt andet er en af grundene til, at omstillingen i transportsektoren halter efter.
Mere

Politik og regler  

Energispareordningen udsat for kritik fra Energitilsynet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 09-12-2016
Når rigsrevisionen skal se energispareordningen efter i sømmene, kommer det ikke ud af den blå luft. Energistilsynet har, i følge DR, flere gange advaret Energistyrelsen om, at de tal der oplyses fra energiselskaberne vedrørende administration af energispareordningen er utroværdige og ikke retvisende
Mere

Energibesparelser  

Sønderborg kommune har halveret sin CO2-udledning

af: Ulrik Blaabjerg, 09-12-2016
De seneste optegnelser over CO2-udledning blandt kommunerne viser, at Sønderborg kommune (som virksomhed) allerede i 2015 har realiseret 2020-målsætningen med en CO2-reduktion på 50% siden 2007.
Mere

Inspiration  

Nye tilbud fra IDA Mechanical i det nye år

af: Ulrik Blaabjerg, 08-12-2016
IDA Mechanical som Energiforum Danmark har et samarbejde med, inviterer i det nye år til flere spændende gratis arrangementer.
Mere

Politik og regler  

EU sætter energieffektivitet øverst på dagsorden

af: Kasper Elton Jensen, 07-12-2016
I mange år har EU haft mål for vedvarende energi samt reduktion af drivhusgasser, men aldrig før har der været mål for energieffektiviseringer i EU. Den bliver der nu lavet om på med EU-Kommissionens nyeste udspil til en energilovpakke, hvor der lægges op til et øget europæisk fokus på energieffektivitet.
Mere

Inspiration  

Living in Light-projektet lakker mod enden

af: Kasper Elton Jensen, 05-12-2016
Byfornyelsesprojektet, Living in Light, afsluttes her i december med et arrangement, hvor du har mulighed for at høre mere om parternes erfaringer med projektet. Arrangementet finder sted d. 8. december kl.14-17 i Grundejernes Investeringsfond i København.
Mere

Energibesparelser  

Butiksejere i hovedstaden går glip af store besparelser

af: Ulrik Blaabjerg, 02-12-2016
Nye beregninger fra Energistyrelsen viser, at en butiksdrivende i Region Hovedstaden i gennemsnit vil spare op imod 30.000 kr. over de næste 7 år hvis de udskiftede deres nuværende lyskilder med LED-pærer.
Mere

Politik og regler  

EU’s medlemslande skal op i det grønne gear

af: Kasper Elton Jensen, 01-12-2016
På et pressemøde onsdag havde EU’s klimakommissær Miguel Airas Cañete en klar besked til EU's medlemslande. Landene skal til at komme i omdrejninger, hvis EU's klima- og energipolitiske mål skal indfries til tiden.
Mere

Forsyning og VE  

Regeringen vil foretage VE-analyser

af: Kasper Elton Jensen, 29-11-2016
Den nye trekløver-regering kunne i weekenden fremlægge deres regeringsgrundlag, hvor der blandt andet indgår et kapitel om regeringens vision om en bæredygtig grøn omstilling.
Mere

Forsyning og VE  

Brændeovne dækker varmeforbruget i næsten 400.000 boliger

af: Kasper Elton Jensen, 29-11-2016
En ny undersøgelse, som EA Energianalyse har lavet for Energistyrelsen og Miljøstyrelsen, viser at det samlede forbrug af brænde var 22.900 TJ i 2015. Det svarer til varmeforbruget i knap 390.000 husholdninger. Undersøgelsen bygger på en ny og mere omfattende metode end tidligere.
Mere

Politik og regler  

Erfaren Energi-, forsynings- og klimaminister fortsætter

af: Dorte Nørregaard Larsen, 28-11-2016
Det nye regeringssamarbejde giver anledning til ministerrokader. Kun fem ministre fra det seneste ministerhold bliver siddende. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt er en af dem.
Mere

Politik og regler  

Den grønne omstilling i følge det nye regeringsgrundlag

af: Dorte Nørregaard Larsen, 28-11-2018
"Vi skal videreføre en ambitiøs og bæredygtig grøn omstilling", sådan indledes kapitlet om grøn omstilling i det nye regeringsgrundlag.
Mere

Politik og regler  

Den grønne transport er under pres efter ny finanslov

af: Kasper Elton Jensen, 25-11-2016
Finansloven for 2017 indeholder igen en sænkning af afgifterne på små og mellemstore biler. Dette vil primært komme benzindrevet biler til gode og det ærgrer flere parter i energibranchen.
Mere

Politik og regler  

Tvivl om solvarmens fremtid i PSO-aftalen

af: Ulrik Blaabjerg, 24-11-2016
Ifølge Dansk Energi er solvarme som følge af regeringens nyligt præsenterede PSO-aftale havnet ude i kulden som støtteemne i en fornyet energispareaftale.
Mere

Politik og regler  

Regeringen arbejder på en ny støtteordning til vindmøller

af: Kasper Elton Jensen, 23-11-2016
Den nuværende støtteordning til landvindmøller og havvindmøller under åben-dør ordningen, hvor ejere af vindmøllerne har kunnet modtage et fast pristillæg på 25 øre i støtte pr. kilowatttime produceret elektricitet, udløber i februar 2018. Derfor arbejder regeringen nu på en ny støtteordning.
Mere

Inspiration  

DTU inviterer til Electricity Markets 2.0

af: Ulrik Blaabjerg, 23-11-2016
DTU i Lyngby inviterer nu på fredag til Electricity Markets 2.0. Arrangementet der finder sted på SkyLab DTU er arrangeret af Energy Crossroads i samarbejde med Energinet.dk, Dong Energy, DTU og IDA og vil blandt andet byde på præsentationer i plenum, workshops, firmastande og mulighed for networking den efterfølgende fredagsbar.
Mere

 

Lilleholt: COP22 i Marrakesh sætter streg under det globale klimasamarbejde

af: Kasper Elton Jensen, 22-11-2016
I sidste uge deltog mere end 70 statsledere og ministre fra hele verden på klimatopmødet COP22 i Marrakesh, hvor der skulle følges op på Parisaftalen fra COP21 sidste år. Den danske energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, deltog også på topmødet som, han mener, satte en streg under det globale klimasamarbejde.
Mere

Forsyning og VE  

Minister vil sætte nogle af støtteordningerne for vedvarende energi i bero

af: Kasper Elton Jensen, 22-11-2016
Som vi tidligere i dag kunne berette, har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt fremsat et lovforslag, der blandt andet vil sætte en række støtteordninger for vedvarende energi midlertidigt i bero gældende fra 1. januar 2017.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Midlertidig suspension af støtteordninger

af: Kasper Elton Jensen, 22-11-2016
Energi-, forsynings- og klimaministeren bør få bemyndigelse til midlertidigt at kunne suspendere støtteordninger og overgangsordninger om støtte omfattet af lov om vedvarende energi.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændring af lov elforsyning mv. i forbindelse med udfasning af PSO-opkrævning

af: Kasper Elton Jensen, 22-11-2016
Som følge af afskaffelsen af PSO-afgiften, vil den danske regering gradvist udfase PSO-finansiering af de offentlige forpligtelser, herunder af de gældende VE-støtteordninger, i perioden 2017-2022.
Mere

Klima og ressourcer  

Danmark er ikke længere verdens klimaduks

af: Ulrik Blaabjerg, 21-11-2016
Danmark har efter 4 år som et af verdens mest ambitiøse klimalande nu mistet sin grønne førerposition og er dalet fra en 4. plads til en 13. plads.
Mere

Politik og regler  

Forlig om PSO-afgiften

af: Ulrik Blaabjerg, 18-11-2016
Torsdag aften blev et bredt flertal på Christiansborg enige om en omlægning af den kritiserede PSO-afgift. Omlægningen betyder at PSO-afgiften gradvist bliver afskaffet frem mod 2022, og i stedet findes finansieringen ved at hæve bundskatten med 0,09 procentpoint.
Mere

Energibesparelser  

Danmark glipper et stort grønt potentiale

af: Ulrik Blaabjerg, 17-11-2016
Et notat fra CONCITO om "Grønne offentlige indkøb" viser, at Danmark glipper et stort grønt potentiale når det handler om de 310 mia. kroner, som der hvert år bruges på offentlige indkøb.
Mere

 

Energiforbruget er steget i 2016

af: Kasper Elton Jensen, 16-11-2016
Det faktiske energiforbrug steg med 1,4 pct. i de tre første kvartaler af 2016 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el steg energiforbruget med 1,8 pct.
Mere

Forsyning og VE  

Støtteordning giver fem virksomheder mulighed for at udbrede varmepumper i landdistrikterne

af: Kasper Elton Jensen, 15-11-2016
Ny støtteordning skal give boligejere mulighed for få installeret en varmepumpe på abonnement, så de kun skal betale for den forbrugte varme og eventuelt et engangsbeløb ved tilslutning. Dermed slipper boligejerne for finansiering, køb og installation.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Årlig regulering af loft for gebyr på byggesagsbehandling

af: Dorte Nørregaard Larsen, 15-11-2016
Som led i Bygningsreglementets regler om gebyr for byggesagsbehandling, reguleres loftet for det maximale gebyr pr. 1. januar 2017.
Mere

Klima og ressourcer  

Klimaforandringer sender flere på flugt end krige

af: Kasper Elton Jensen, 15-11-2016
På klimatopmødet COP-22, som finder sted i disse dage i Marokko, fremlægges en ny rapport fra Care Danmark, der fastslår, at dobbelt så mange mennesker flygter fra klimaforandringer som fra krige og konflikter på verdensplan.
Mere

 

I HØRING: Udvidelse af tilskudsordning for elintensive virksomheder

af: Dorte Nørregaard Larsen, 14-11-2016
Flere elintensive virksomheder skal kunne gøre brug af tilskudsordning, der lemper virksomhedernes PSO-udgifter.
Mere

Forsyning og VE  

Historisk bud på havvindmøllepark kan sætte skub til politisk afklaring om finansieringen af fremtidens energipolitik

af: Ulrik Blaabjerg, 11-11-2016
Onsdag kunne regeringen præsentere et historisk lavt bud på at opføre havvindmølleparken Kriegers Flak for partierne bag energiaftalen fra 2012. Hos Dansk Energi håber man nu, at det kan være med til at skabe politisk afklaring om finansieringen af fremtidens energipolitik, og dermed hjælpe PSO’en væk fra elregningen.
Mere

Inspiration  

DTU inviterer til præsentation af DTU International Energy Report 2016

af: Ulrik Blaabjerg, 11-11-2016
En ny DTU rapport fastslår at energi, vand og fødevarer er tæt forbundne sektorer, som skal ses i sammenhæng.
Mere

Klima og ressourcer  

Fra ord til handling: Hvordan løser vi klimaknuden?

af: Kasper Elton Jensen, 10-11-2016
Onsdag d. 23. november inviterer Det Økologiske Råd til jubilæumskonference, hvor blandt andet Connie Hedegaard, der er tidligere klimaminister og klimakommissær i EU og nuværende formand for den grønne tænketank Concito, vil lægge op til debat om Danmarks rolle og ambitioner i forhold til at løse klimaproblemet.
Mere

Klima og ressourcer  

Opbakning i befolkningen til den grønne omstilling

af: Kasper Elton Jensen, 09-11-2016
Den grønne omstilling har stadig befolkningens opbakning, hvor et flertal fortsat ønsker, at Danmark skal være et foregangsland på det grønne område. Det viser en ny undersøgelse, som Danmarks Naturfredningsforening har foretaget sammen med Det Økologiske Råd, WWF Verdensnaturfonden og Greenpeace.
Mere

Politik og regler  

Regeringen vil effektivisere Energitilsynet

af: Ulrik Blaabjerg, 09-11-2016
Energitilsynet skal effektiviseres hvis det står til regeringen. Her står man nemlig klar med krav om produktionsvækst, nye opgaver og en ny organisering.
Mere

Politik og regler  

Reaktioner fra Energibranchen efter valget af Donald Trump

af: Ulrik Blaabjerg, 09-11-2016
Valget af Donald Trump som USA’s næste præsident kom bag på de fleste, og forestillingerne om hvad valget af Trump kan betyde for klimaet og energisektoren er mange. Vi har samlet nogle af de foreløbige reaktioner fra energibranchen.
Mere

Inspiration  

Kampagne skal øge kendskabet til elprisguide

af: Kasper Elton Jensen, 08-11-2016
Energitilsynet gennemfører i hele november en kampagne, der skal medvirke til, at el-kundernes kendskab og brug af elprisguiden, elpris.dk, bliver fastholdt og forhåbentlig også udbygget. Kampagnens centrale omdrejningspunkt er en banner-annonce på forsiden af Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside, som er en af landet mest besøgte hjemmesider.
Mere

Forsyning og VE  

Bred politisk enighed om første led i forsyningsstrategien – bekymring i energibranchen

af: Kasper Elton Jensen, 08-11-2016
Mandag nåede regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget frem til en aftale om økonomisk regulering af elnetvirksomhederne i Danmark. Dermed kan regeringen sætte hak ud for det første punkt i forsyningsstrategien.
Mere

Inspiration  

Arrangement om spildevand på den internationale toiletdag

af: Kasper Elton Jensen, 04-11-2016
WTO (World Toilet Organization) blev stiftet i 2011 med det formål at arbejde for gode toiletforhold overalt i verden, og den 19. november er udråbt til World Toilet Day. Denne dag er der overalt i verden fokus på toilettet og dets betydning for folkesundheden.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Mød os på Building Green

af: Dorte Nørregaard Larsen, 02-11-2016
I dag kl. 12.25 sætter Energiforum Danmark den smarte bygning på dagsorden på Building Green i Forum
Mere

Politik og regler  

Energibranchen skal tiltrække flere private investorer for at skabe vækst

af: Kasper Elton Jensen, 31-10-2016
Innovationsfonden og EUDP offentliggør en ny undersøgelse af danske energivirksomheders erfaringer med at tiltrække privat kapital. Undersøgelsen anbefaler, at koblingen mellem de offentlige og private investorer styrkes, hvis man skal øge udbyttet af de offentlige investeringer på energiområdet.
Mere

Inspiration  

Innovativ indretning skaber bæredygtige brugeroplevelser på Building Green

af: Kasper Elton Jensen, 28-10-2016
Når dørene i næste uge slås op til Building Green i Forum, vil inventaret bestå af ressourcebesparende og genanvendelige materialer. Dette vil gælde alt lige fra møbler til vejvisningsskilte. Building Greens voksende omfang kalder på brugervenlig og nytænkende indretning, der kan sikre de mere end 100 indlægsholdere og over 150 udstillere en både god og bæredygtig oplevelse.
Mere

Klima og ressourcer  

Private boliger kan være kilden til et fossilfrit samfund

af: Kasper Elton Jensen, 27-10-2016
Vejen til et fossilfrit samfund går ifølge Gate 21 igennem private boligejeres energiforbrug. Boligejere kan nemlig i gennemsnit spare en tredjedel af varmeforbruget, hvis boligen energirenoveres. Det viser tal fra Statens Byggeforskningsinstitut.
Mere

Klima og ressourcer  

Nyt værktøj skal styrke kommunernes klimaindsats

af: Kasper Elton Jensen, 27-10-2016
De danske kommuner kan se frem til en hjælpende hånd efter, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i går kunne præsentere et nyt it-værktøj, som skal styrke kommunernes klimaindsats. Med det nye værktøj bliver det nemmere for kommunerne at opstille regnskab for deres energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Dermed bliver det mere enkelt at arbejde strategisk med energiplanlægning og deltage i internationale klimasamarbejder.
Mere

Politik og regler  

Innovation afgørende i arbejdet med at forhandle ny forsyningsstrategi

af: Kasper Elton Jensen, 26-10-2016
Innovation er vigtig, hvis Danmark fortsat skal være et pionerland indenfor forsyningssektoren. Det skriver en række aktører fra forsyningssektoren i et fælles debatindlæg til Altinget.
Mere

Inspiration  

Dansk Fjernvarme afholder Landsmøde

af: Kasper Elton Jensen, 25-10-2016
Dansk Fjernvarme inviterer til Landsmøde d. 27.-28. oktober i Bella Centeret i København, hvor det blandt andet vil være muligt at høre den amerikanske ambassadør, Rufus Gifford, give et bud på, hvordan fremtidens energi- og klimapolitik i USA ser ud frem mod 2030.
Mere

Forsyning og VE  

Verdens bedste energisystem tilhører Danmark

af: Kasper Elton Jensen, 21-10-2016
Hvert år rangerer FN energisystemerne i verden i deres World Energy Trilemma Index, og i år er Danmark strøget helt til tops på FN’s liste efter en sjetteplads i 2015.
Mere

Klima og ressourcer  

Ny beregningsmetode gør det igen muligt at medtage klimagevinsten ved at afgasse gylle

af: Ulrik Blaabjerg, 20-10-2016
En ny beregningsmetode til at opgøre drivhusgasudledningen fra gylle, gør det igen muligt at medregne reduktionen i drivhusgasudledning ved bioafgasning af gylle.
Mere

Klima og ressourcer  

Lilleholt ser gerne, at Danmarks CO2-mål var mindre

af: Kasper Elton Jensen, 19-10-2016
Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V), mener, at CO2-reduktionsmålet på 39 pct. som EU-Kommissionen foreslår, at Danmark skal tildeles, er højt sat og burde være mindre. Det skriver dagbladet BT.
Mere

Energibesparelser  

Der skal større fokus på sidegevinster ved energirenovering

af: Ulrik Blaabjerg, 19-10-2016
Sideeffekterne ved energirenovering er ofte blevet overset. Men fremover bør sidegevinster som bedre komfort, øget produktivitet eller bedre kvalitet inkluderes som en værdifaktor ved beregning af energieffektiviseringsprojektets rentabilitet.
Mere

Inspiration  

Saint-Gobain selskaberne inviterer til grøn vækst

af: Ulrik Blaabjerg, 18-10-2016
Selskaberne bag Saint-Gobain inviterer fredag den 18. november alle interesserede til et spændende seminar om grøn vækst, og herunder emner som bedre miljø, økonomi og levevilkår.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ordning for økonomisk risikoafdækning for geotermiboringer

af: Dorte Nørregaard Larsen, 17-10-2016
Ny frivillig ordning til begræsning af den økonomiske risiko ved geotermiboringer er sendt i høring
Mere

Inspiration  

Danskerne lufter ikke nok ud

af: Katja Ottosson, 16-10-2016
Mange danskere lufter ikke ud flere gange dagligt, som anbefalingen ellers lyder. Det fremgår af en ny undersøgelse.
Mere

Energibesparelser  

Energistyrelsen lancerer ny regnemodel til danske producenter af energieffektive løsninger

af: Ulrik Blaabjerg, 12-10-2016
Danske producenter af energieffektive løsninger får nu en regnemodel, som vil hjælpe dem, når de skal afsætte deres varer i udlandet.
Mere

Inspiration  

Teknologisk Institut afholder international konference om ecodesign og energimærkning i praksis

af: Ulrik Blaabjerg, 11-10-2016
Konferencen der afholdes af Teknologisk Institut har fokus på den praktiske anvendelse af ecodesign og energimærkning og ser nærmere på fortiden, nutiden og fremtiden indenfor ecodesign og energimærkning.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Elnetvirksomheder skal kunne opkræve mere for at dække IT-sikkerheds-udgifter

af: Dorte Nørregaard Larsen, 10-10-2016
Nyt lovforslag skal gøre det muligt for elnetvirksomhederne at forhøje indtægtsrammen, så de kan dække omkostningerne ved at være tilmeldt en it-sikkerhedstjeneste.
Mere

Inspiration  

Dansk Energi inviterer til workshop på baggrund af ny rapport om ”Energieffektive 50’ere”

af: Ulrik Blaabjerg, 07-10-2016
Onsdag d. 16. november inviterer Dansk Energi til præsentation af deres seneste ELFORSK projekt ”Energieffektive 50’ere”. Til arrangementet vil ELFORSK sætte fokus på de argumenter, rådgivere skal bruge over for sine kunder ligesom at der vil blive præsenteret flere af de seneste projekter.
Mere

Inspiration  

Solar City Denmark præsenterer nye projekter og produkter på årets Building Green

af: Ulrik Blaabjerg, 07-10-2016
For sjette år i træk afholder foreningen Solar City Denmark et seminar på Building Green hvor foreningens medlemmer fortæller om nye projekter og produkter.
Mere

Politik og regler  

Godkendelsesordningerne for energimærknings-konsulenter og bedre-boligrådgivere koordineres

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-10-2016
Reglerne vedr. godkendelse af hhv. energimærkningskonsulenter og bedreboligrådgivere foreslås ændret, så synergien mellem de to ordninger bliver stærkere
Mere

Inspiration  

Arrangement om det fleksible elforbrug

af: Kasper Elton Jensen, 06-10-2016
Parterne bag projektet Industrial Energy-Partnerskab inviterer til arrangement om det fleksible elforbrug i virksomheder. Arrangementet finder sted d. 30. november i tidsrummet 9.00-16.30 i HUSET i Middelfart.
Mere

Forsyning og VE  

Ny biogastankstation i Høje-Taastrup Transportcenter skal sikre grøn varekørsel til københavnerne

af: Kasper Elton Jensen, 05-10-2016
Energiselskabet E.ON indvier i morgen d. 6. oktober en ny biogastankstation i Høje-Taastrup Transportcenter, som drives i partnerskab med OK. Biogastankstationen, der skal gøre varedistributionen i hovedstadsområdet CO2-neutral, ligger centralt placeret i Høje-Taastrup Transportcenter, der er knudepunkt for gods- og varedistribution til Storkøbenhavn. Her tanker hundredvis af last- og varebiler dagligt, når de skal bringe varer ud til københavnerne og ambitionen er klar – flere last- og varebiler skal gå fra diesel til bæredygtig og fossilfri biogas.
Mere

Forsyning og VE  

Nyudviklede solcelle tagsten kan give boost til solenergi

af: Ulrik Blaabjerg, 04-10-2016
Nyudviklede keramiske tagsten med solceller, der potentielt kan gøre ethvert tag egnet til at generere solenergi, kan føre til et boost for solenergien.
Mere

Inspiration  

4 nye IDA Mechanichal arrangementer

af: Kasper Elton Jensen, 04-10-2016
Som følge af vores samarbejde med IDA Mechanical har vi fornøjelsen af at invitere til 4 nye IDA Mechanichal arrangementer, der finder sted i efteråret 2016 samt i februar 2017.
Mere

Forsyning og VE  

Erhvervskunder betaler stadig for meget på trods af faldende elpriser

af: Ulrik Blaabjerg, 03-10-2016
Erhvervskunders rene elpris faldt svagt fra andet halvår 2015 sammenlignet med første halvår 2016. Virksomhederne betaler dog fortsat 2-6 øre/kWh mere end spotprisen på elektricitet.
Mere

Energibesparelser  

Bedre bundlinje med LED

af: Dorte Nørregaard Larsen, 26-09-2016
Bedre bundlinje med LED - Energistyrelsens nye kampagne for LED målrettet detailhandlen
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Energiforum Danmark endnu en gang udpeget til Energisparerådet

af: Kasper Elton Jensen, 23-09-2016
Det bliver endnu en gang sekretariatsleder Dorte Nørregaard Larsen, der kommer til at repræsentere Energiforum Danmark i Energisparerådet.
Mere

Energibesparelser  

Nyt byfornyelsesprojekt skal energisikre gamle bygninger

af: Kasper Elton Jensen, 22-09-2016
Et nyt byfornyelsesprojekt i København med en 117 år gammel murstensbygning som omdrejningspunkt, skal sikre at gamle bygninger opnår den samme energisikring som nybyggerier.
Mere

Klima og ressourcer  

Klimarådet: De danske klimamålsætninger risikerer at blive uopnåelige

af: Kasper Elton Jensen, 21-09-2016
Den efterhånden meget omtalte 2025-plan risikerer, at sænke de danske klimamålsætninger og ligefrem gøre dem uopnåelige. Sådan lyder meldingen fra Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen, i Politiken tirsdag.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Sidste frist for tilmelding til Netværkskonference er i dag!

af: Kasper Elton Jensen, 19-09-2016
Har du ikke tilmeldt dig årets Netværkskonference, som finder sted d. 29/9 i Den Gamle By i Aarhus, så kan du stadig nå det - men skynd dig, for fristen er i dag!
Mere

Forsyning og VE  

Er den nye forsyningsstrategi for optimistisk?

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-09-2016
Som led i regeringens helhedsplan præsenterede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i går Danmarkshistoriens første samlede forsyningsstrategi, der vil give de danske husstande et øget rådighedsbeløb på 2.800 kr. årligt gennem billigere forsyningsydelser som vand, varme, affald, el og gas. Men branchen er bekymret for, om forudsætningerne er for optimistiske
Mere

Energibesparelser  

Ny guide til valg af vinduer

af: Dorte Nørregaard Larsen, 15-09-2016
Hvordan vælger du de rigtige vinduer, når du vil undgå invendig kondens på karm og ramme?
Mere

Politik og regler  

Ny formand for Energisparerådet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 14-09-2016
Energi-, forsynings- og klimaministeren har udpeget en ny formand for Energisparerådet. Ny formand bliver VP for Rockwool International Claus Bugge Garn, som med sin store erfaring inden for energibesparelser kan styrke rådets arbejde.
Mere

 

Costa Rica vil være kulstoffri i 2021

af: Kasper Elton Jensen, 13-09-2016
Costa Ricas præsident, Luis Guillermo Solís, har erklæret at Costa Rica skal være kulstoffri i 2021, men inden da skal landet gøre op med den store kulstofudledning fra landets transportsektor. Det skriver TV2 fredag.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Energi er ikke noget vi taler om.....

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-09-2016
Hvorfor bruge energibesparelser som argument, når indeklima, komfort, værdiplejer og nye anvendelsesmuligheder sælger energirenoveringer meget bedre?
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Netværkskonferencen 29/9 - FRA TEKNIK TIL HVERDAGSSPROG

af: Kasper Elton Jensen, 09-09-2016
På netværkskonferencen er der en session om, hvordan vi kommer fra teknik til hverdagssprog. Her kommer Karim Jarrar Frølund fra Pravda med sine bud på den svære kunst, at formidle teknik til ikke teknikere.
Mere

Klima og ressourcer  

Fødevarer er den største CO2 synder

af: Kasper Elton Jensen, 09-09-2016
En ny undersøgelse slår fast at danskernes madvaner udleder mere CO2 end når vi kører bil, varmer boligen op og bruger strøm i vores dagligdag – tilsammen vel at mærke.
Mere

Energibesparelser  

Danskere opfinder nyt klimavenligt kølesystem

af: Kasper Elton Jensen, 08-09-2016
Det er ingen hemmelighed, at køleanlæg er en stor miljø synder, hvis de ikke bortskaffes korrekt efter endt brug, men nu har en gruppe internationale forskere, med blandt andet danske ingeniører fra DTU i spidsen, opfundet et nyt kølesystem, som er både effektivt og klimavenligt.
Mere

Klima og ressourcer  

Danskerne ser klimaforandringerne som det største miljøproblem

af: Kasper Elton Jensen, 07-09-2016
En ny måling foretaget af Norstat for Altinget viser, at de danske vælgere lige for tiden mener, at klimaforandringerne udgør det største miljøproblem, efterfulgt af forurenet drikkevand. Det skriver Altinget tirsdag.
Mere

 

El-forbrugere kan tjene penge på at være aktive på elmarkedet

af: Kasper Elton Jensen, 06-09-2016
En ny undersøgelse foretaget af Energitilsynet viser, at danske el-forbrugere kan tjene, hvad der svarer til en pæn timeløn, hvis de er aktive på elmarkedet og vælger et godt tilbud på strøm. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af priserne fra 2015 på i alt 190 el-produkter, som er blevet solgt i de i alt 40 danske el-butikker fordelt over hele landet.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Nye standardværdier for energibesparelser

af: Dorte Nørregaard Larsen, 05-09-2016
De standardværdier, der fastlægger værdien af forskellige energibesparende tiltag i forbindelse med Energiselskabernes energispareindsats, er blevet revideret, og justeringerne er netop sendt i høring.
Mere

Klima og ressourcer  

Vandhaneproducent lancerer vandsparekampagne

af: Katja Ottosson, 02-09-2016
En ny kampagne vil sætte danskernes vandforbrug på dagsordenen på lige fod med andre energitiltag.
Mere

Forsyning og VE  

Danmark nettoeksportør af olie til og med 2026

af: Kasper Elton Jensen, 01-09-2016
En ny prognose som Energistyrelsen har offentliggjort viser, at Danmark vil være nettoeksportør af olie frem til og med 2026 og for naturgas frem til og med 2032.
Mere

Energibesparelser  

Støtteordning skal sikre lokalt fokus på energieffektivisering af bygninger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 01-09-2016
Ny støtteordning skal hjælpe kommuner med at skabe flere energibesparelser i vores bygninger. Den nye pulje giver gennem lokale partnerskaber mulighed for at styrke indsatsen.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Du kan stadig nå at søge jobbet som studentermedhjælp

af: Dorte Nørregaard Larsen, 31-08-2016
Vi skal lige nå at have studiestart med, derfor genopslår vi stillingen som studentermedhjælp hos Energiforum Danmark/TEKNIQ med ansøgningsfrist 15/9
Mere

Politik og regler  

Overblik over 2025-planen set med energibriller

af: Kasper Elton Jensen, 31-08-2016
Regeringen, med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen, fremlagde i går 2025-planen, hvor det blandt andet fremgik, hvordan regeringen vil takle justeringen af PSO-afgiften, som regeringen tidligere i år var blevet pålagt af EU-Kommissionen. Justeringen betyder at de grønne ambitioner i Danmark lider et knæk, men der er også enkelte positive aspekter ved regeringens udspil. Derfor har vi samlet et lille overblik over de energimæssige plusser og minusser ved regeringens 2025-plan.
Mere

Politik og regler  

Nye regler for oplysninger om energiforbrug og informationsmøde herom

af: Dorte Nørregaard Larsen, 30-08-2016
I HØRING: Nye regler for fakturering og information om energiforbrug, der skal sikre forbrugerne nem adgang til oplysninger om energiforbrug.
Mere

Inspiration  

Programmet fastlagt til Building Green 2016

af: Kasper Elton Jensen, 29-08-2016
Den 2. og 3. november ligger Forum i København igen matrikel til Building Green. Temaet er i år "Byggeriet i det bæredygtige byrum", og programmet for de to dage ligger nu fast. Du kan blandt andet komme med til Energiforum Danmarks og Gate 21’s learning session, hvor der vil blive sat fokus på smart-building.
Mere

Forsyning og VE  

Danskerne siger nej tak til profit i fjernvarmen

af: Maria Rask Hetoft Poulsen 29-08-2016
En undersøgelse, der er foretaget af TNS Gallup for Dansk Fjernvarme svarer danskerne nej til spørgsmålet om, hvorvidt private investorer skal kunne skabe overskud på at producere fjernvarme.
Mere

Energibesparelser  

Rigsarkivet i Viborg indstillet til Viborg Kommunes bygningspræmiering 2016

af: Kasper Elton Jensen, 26-08-2016
Rigsarkivets nye arkivbygning på Vennershåbsvej i Viborg er indstillet til Viborg Kommunes bygningspræmiering 2016 af smukke og gode bygninger. I alt er 10 bygninger indstillet til årets pris, som både private og kommunen selv kan indstille til en gang om året. Det varierer fra år til år, hvor mange bygninger der får en pris for bygningens samlede kvalitet eller hædrende omtale for særligt vellykkede elementer.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Sidste kursus i efteråret på plads

af: Kasper Elton Jensen, 26-08-2016
Energiforum Danmark kan nu præsentere programmet for det sidste kursus i andet semester af Energiforum Danmarks Akademi 2016. Kurset er det sidste i en række af kurser, der i løbet af efteråret har fokus på driftsoptimering og fejlfinding. Kurserne afholdes i henholdsvis september, oktober og november.
Mere

Inspiration  

VedvarendeEnergi inviterer til energiseminar

af: Kasper Elton Jensen, 25-08-2016
Miljøorganisationen VedvarendeEnergi inviterer d. 9. september til energiseminar på Christiansborg i København. På seminaret vil der blive debatteret, hvordan vi kan fremme omstillingen til vedvarende energi med øget folkelig deltagelse indenfor rammerne af EU's konkurrenceregler set i relation til økonomi og tilskudsordninger?
Mere

Energibesparelser  

Få gratis hjælp og inspiration til de grønne indkøb - tilmeldingsfrist 16/9

af: Dorte Nørregaard Larsen, 24-08-2016
Miljøstyrelsens Rejsehold, der skal gøre kommuner og andre offentlige institutioner bedre til at købe grønt ind, kommer snart til Sjælland og Bornholm.
Mere

Energibesparelser  

McKinsey rapport udpeger milliard effektiviseringer i forsyningssektoren

af: Dorte Nørregaard Larsen, 23-08-2016
Den danske forsyningssektor kan effektiviseres for 7,1 milliarder kroner om året, anslår rapport fra McKinsey, men branchen er ikke helt enig.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Bøvl med tilmeldingssystemet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 19-08-2016
Der er har været bøvl med tilmeldingssystemet til Energiforum Danmarks arrangementer. Det betyder, at ikke alle tilmeldinger er gået i gennem til sekretariatet.
Mere

Forsyning og VE  

Nordhavn på batterier

af: Dorte Nørregaard Larsen, 17-08-2016
DONG Energy’s elnetselskab Radius og ABB indgår kontrakt på et stort batteri til det nye boligområde Nordhavn i København
Mere

Inspiration  

Inspiration til bæredygtigt byggeri

af: Dorte Nørregaard Larsen, 18-08-2016
Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger har etableret en database over bæredygtige projekter i Danmark. Formålet er at inspirere bygherrer, rådgivere, arkitekter, og ingeniører til at tænke bæredygtighed ind i fremtidige projekter.
Mere

Energibesparelser  

Energiforbruget steg i første halvår af 2016

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-08-2016
Det faktiske energiforbrug steg med 1,2 pct. i første halvår af 2016 i forhold til samme periode året før.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Studentermedhjælp søges

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-08-2016
Vores dygtige studentermedhjælp Maria Rask Poulsen skal i praktik, så vi søger en studentermedhjælp med interesse for energi og flair for kommunikation.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Nye sponsorer til Netværkskonferencen 29/9

af: Dorte Nørregaard Larsen, 15-08-2015
Endnu to sponsorer har meldt sig til Netværkskonferencen 29/9
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Afregningsvilkår for havmølleparken Kriegers Flak

af: Dorte Nørregaard Larsen, 15-08-2016
Forslag til afregningsvilkår for havvindmølleparken Kriegers Flak sendes i høring
Mere

 

Grønne tage, nye fortovsbelægninger og soppedamme - det meget regnvand kræver nye løsninger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-08-2016
Kommuner, forsyningsselskaber, borgere, lokale håndværkere og virksomheder skal være med, når de stigende regnmængder skal bekæmpes. Når samarbejdet lykkes giver det løsninger, der er så meget mere spændende end kloakudvidelser
Mere

Politik og regler  

Rigsrevisionen skal undersøge energiselskabernes energispareindsats

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-08-2016
Debatten om energiselskabernes energispareindsats har raset i mange år og flere evalueringer har vist fejl og snyd, men også mange energibesparelser. Nu beder statsrevisorerne, i følge DR, Rigsrevisionen om at undersøge sagen.
Mere

Forsyning og VE  

Jagten på grønne brændstoffer intensiveres

af: Dorte Nørregaard Larsen, 11-08-2016
I går åbnede "Willum Center for sustainable fuels and chemicals" på DTU i Lyngby. Her skal forskere de næste otte år finde frem til mere effektiv lagring af vedvarende energi, samt metoder til fremstilling af fossilfrie kemikalier, brændstoffer, plast og andre materialer.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Netværkskonference 2016 - Så er programmet klar

af: Dorte Nørregaard Larsen, 11-08-2016
Ny teknologier stiller større og større krav til vores bygninger, men flertallet af vores bygninger er fortidige og hvad sker der når fremtidens teknik installeres i fortidens bygninger og driftes af nutidens driftsfolk? Energiforum Danmarks netværks konference 29. september giver nogle bud på svar.
Mere

Politik og regler  

Afgifter får kommunerne til at bremse op for elbiler

af: Dorte Nørregaard Larsen, 10-08-2016
En rundspørge i to ud af tre kommuner viser, at siden indførelsen af afgifter på elbiler er kommunerns indkøb af elbiler faldet fra 322 elbiler i 2015 til kun 36 elbiler i 2016 (til dato)
Mere

Politik og regler  

Ikke nødvendigt at skrotte PSO

af: Dorte Nørregaard Larsen, 10-08-2016
I følge et nyt notat fra EA Energianalyse er det ikke nødvendigt at skrotte PSO-ordningen af hensyn til EU, det skriver Altinget.dk i dag.
Mere

Politik og regler  

Nye parkeringsregler kan ramme grøn transport

af: Dorte Nørregaard Larsen, 09-08-2016
Nye regler fra vejdirektoratet, udelukker hybridbiler fra offentlige ladepladser. Et tilbageskridt for omstillingen til eldreven transport, lyder det fra Dansk Elbil Alliance.
Mere

Forsyning og VE  

Fjernvarmen savner udmeldinger om fremtidens betingelser

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-08-2016
Siden 2005 har ca. 300 kraftvarmeværker fået et såkaldt grundbeløb, for at stå til rådighed for elsystemet med 15 minutters varsel – f.eks. når vindkraften udebliver – og for at kunne leve op til kraftvarmekravet om samproduktion af el og varme. Med udgangen af 2018 bortfalder grundbeløbet, og kraftvarmeværkerne mister samlet set mere end 2,5 milliarder kroner.
Mere

Klima og ressourcer  

Jordens ressourcer brugt op for i år

af: Dorte Nørregaard Larsen, 05-08-2016
Om mindre end en uge har vi, i følge Global Footprint Network, opbrugt jordens ressourcer for hele 2016
Mere

Forsyning og VE  

Fjernvarmen i Europa har vokseværk

af: Dorte Nørregaard Larsen, 04-08-2016
Fjernvarmenettet i Europa vokser med 2.800 kilometer årligt og det er gode nyheder for den danske fjernvarmeindustri.
Mere