Politik og regler

Bred aftale om mere sikkerhed for varmekunder

af: Pressemeddelelse, Klima-, energi- og forsyningsministeriet, 02-07-2024
Prisloft på fjernvarme, bedre selskabsledelse og nyt tilsyn med fjernvarmeselskabers interne handler. Regeringen har indgået en bred politisk aftale om større gennemsigtighed og lavere forbrugerpriser i fjernvarmesektoren.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændringer i varmeforsyningsloven

af: Dorte Nørregaard Larsen, 02-07-2024
Som opfølgning på klimaaftalen om grøn strøm og varme fra 2022, samt opfølgende aftale fra 1. juli i år, foreslås nu en række ændringer til varmeforsyningsloven, herunder et prisloft.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Dansk implementering af revideret VE-direktiv

af: Dorte Nørregaard Larsen, 01-07-2024
For at overholde det reviderede VE ll-direktiv foreslås der nu en række ændringer til lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven og lov om gasforsyning.
Mere

Politik og regler  

Regeringen og parterne i Grøn trepart indgår historisk aftale om et grønt Danmark

af: Pressemeddelelse fra Økonomiministeriet, 25-06-2024
Regeringen og parterne i den grønne trepart er enige om et langsigtet grundlag for omlægning og omstilling af Danmarks arealer og af fødevare- og landbrugsproduktionen.
Mere

Politik og regler  

Social- og Boligstyrelsen lancerer strategi for et nyt og helhedsorienteret bygningsreglement

af: Pressemeddelelse Social- og Boligstyrelsen, 17-06-2024
Regeringen og et bredt politisk flertal har indgået en politisk tillægsaftale om klimakrav til byggeriet. I den forbindelse lancerer Social- og Boligstyrelsen en strategi for et helhedsorienteret bygningsreglement, der imødekommer kravene i tillægsaftalen.
Mere

Politik og regler  

Den udskældte plan for energieffektivisering

af: Dorte Nørregaard Larsen, 14-06-2024
I tirsdags var Energiforum Danmark, sammen med en række andre organisationer, ude at kritisere regeringens energieffektiviseringsplan for at indregne gamle virkemidler som nye tiltag, men hvad byder planen ellers på?
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Datacentre skal oplyse om deres energieffektivitet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 29-05-2024
I et nyt udkast til bekendtgørelse, foreslås det, at datacentre fra og med september skal opgøre og oplyse om deres energimæssige ydeevne.
Mere

Politik og regler  

Brancheaftale: nu bliver det enklere at tilslutte solceller på bygninger

af: Pressemeddelelse Dansk Solcelleforening, 27-05-2024
Dansk Solcelleforening og Green Power Denmark har indgået en brancheaftale, der gør det enklere og hurtigere at tilslutte solceller til elnettet. Minister Lars Aagaard bakker op om aftalen.
Mere

Politik og regler  

Ny strategi for mere energi fra solceller

af: Pressemeddelelse: Klima- , Energi- og Forsyningsministeriet, 21-05-2024
I en ny solcellestrategi vil regeringen fortsætte med den markedsdrevne udbygning i stor skala, som de sidste tre år har tredoblet energi fra sol i Danmark. Det skal også være nemmere at sætte solceller på erhvervsejendomme og finde bedre løsninger på solcelle på tage i byområder.
Mere

Politik og regler  

Sådan bør Danmark løse sine grønne EU-forpligtelser

af: Pressemeddelelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne og SYNERGI, 08-05-2024
Skal Danmark hoppe over det lave gærde eller gå forrest i den grønne omstilling? Det skal regeringen beslutte, når den inden længe skal levere en plan for, hvordan Danmark lever op til en række nye klimakrav fra EU. TEKNIQ Arbejdsgiverne og SYNERGI giver i et nyt udspil et bud på, hvordan Danmark kan lægge sig forrest i feltet af medlemslande.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændringer i varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen

af: Dorte Nørregaard Larsen, 30-04-2024
Varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen skal justeres, så de stemmer overens med EUs støtteregler.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Vandforsyningens offentliggørelse af oplysninger til forbrugere

af: Dorte Nørregaard Larsen, 24-04-2024
I kølvandet på drikkevandsdirektivet foreslås der nu en en række oplysningsforpligtelser til vandforsyningsselskaberne.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændringer i erhvervspuljen (energieffektiviseringer og CO2-reduktion)

af: Dorte Nørregaard Larsen, 23-04-2024
Bekendtgørelsen om tilskud til energieffektiviseringer og CO2-reduktioner i erhvervsvirksomheder, opdateres med en række præciseringer.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Frisættelse af eldata

af: Dorte Nørregaard Larsen, 17-04-2024
Ny bekendtgørelse skal tydeliggøre reglerne for frisættelse af eldata.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Kriterier for svanemærket bygningsdrift

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-04-2024
Nordisk Miljømærkning er i gang med at udvikle kriterier til svanemærket bygningsdrift. Du kan kommentere de nye krav frem til 5. juni.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Nye retningslinjer for energiledelsessystemer, energisyn og klimasyn

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-04-2024
På baggrund af Energieffektiviseringsdirektivet foreslås det nu, at skabe lovhjemmel for nye regler for obligatoriske energiledelsessystemer og energisyn og klimasyn.
Mere

Politik og regler  

Giv os grønne og sunde velfærdsbygninger

af: Pressemeddelelse, 11-04-2024
Energiforum Danmark er sammen med 12 andre organisationer og fagforeninger gået med i et fælles opråb: Giv os grønne og sunde velfærdsbygninger
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Krav om legionellakontrol

af: Dorte Nørregaard Larsen, 05-04-2024
Med afsæt i EUs drikkevandsdirektiv foreslås der nu krav om legionella-kontrol i særlige bygninger.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Bekendtgørelse om støtte til lokale energifælleskaber

af: Dorte Nørregaard Larsen, 22-03-204
Der er afsat en pulje på 5 mio kr. årligt til lokale energifælleskaber, nu er bekendtgørelsen om hvordan puljen udmøntes, sat i høring.
Mere

Politik og regler  

Bygningsdirektivet vedtaget i EU-parlamentet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 14-03-2024
Så har EU-parlamentet stemt det nye bygningsdirektiv igennem, og de mange ambitioner, som du bl.a. kunne høre om på Energiforum 2024, skal nu gøres til praksis i en dansk kontekst.
Mere

Politik og regler  

Fire bekendtgørelser der skal fremme sol og vind på land

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-03-2024
For at sætte handling bag ordene i "Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023", foreslås der ændringer til tre bekendtgørelser og en ny bekendtgørelse foreslås. Der er høringsfrist 10. april.
Mere

Politik og regler  

Debatindlæg fra Concito: Et svagt bygningsdirektiv fra EU kræver stærk, dansk implementering

af: Lasse Fredslund og Michael H. Nielsen, Concito
EU's bygningsdirektiv sætter renovering og energieffektivisering på den energipolitiske dagsorden. Direktivet blev dog ikke så stærkt, som man kunne have håbet. Danmark bør nu fokusere på en ambitiøs implementering sammen med energieffektiviseringsdirektivet, sådan skrive Lasse Fredslund og Michael H. Nielsen i et debatindlæg på Altinget.dk
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Grøn investeringsordning

af: Dorte Nørregaard Larsen, 04-01-2024
Ny ordning, der skal støtte investeringer i produktionsfaciliteter indenfor vinteknologi og elektrolysatorer, er netop sendt i høring.
Mere

Politik og regler  

Dialog om BRs regler for bygningsautomatik

af: Dorte Nørregaard Larsen, 03-01-2024
Bygningsreglementets krav til bygningsautomatik deler vandene. På den ene side er der stor begejstring for et højt ambitionsniveau og på den anden side stor usikkerhed om hvor dan reglerne skal fortolkes og eksekveres. I snart to år har Energiforum Danmark sammen med Intelligent Energi og nu også TEKNIQ Arbejdsgiverne og We build Denmark, været i dialog med Social- og Boligstyrelsen om hvordan reglerne kunne blive mere konkrete og lettere at gå til.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Opdatering af reglerne til at fremme vedvarende energi

af: Dorte Nørregaard Larsen, 03-01-2024
Som opfølgning på ”Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023” af 12. december 2023 er der nu ændringer til "Lov om fremme af VE".
Mere

Politik og regler  

Ny klima-aftale skal sikre mere grøn energi fra sol og vind på land og se på solceller på tage og offentlige bygninger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-12-2023
Et bredt flertal har netop landet "Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023". Målet med aftalen er at fremme rammevilkårene for udbygning af VE på land. En del af aftalen er også at udarbejde en solcellestrategi og strategien skal bl.a. se på de barrierer, der er for at opstille solceller på tage og offentlige bygninger.
Mere

Politik og regler  

Organisationer: Lav en digital EPD-generator

af: Dorte Nørregaard Larsen, 11-12-2023
Udfordringerne med at lave de såkaldte miljøvaredeklarationer (EPD´er) bekymrer mange små- og mellemstore byggevareproducenter. Derfor er Rådet for Grøn Omstilling, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Rådet for Bæredygtige Bygninger og Brancheforening Danske Byggecentre gået sammen om en række anbefalinger der skal lette arbejdet med klimadokumentation.
Mere

Politik og regler  

Uformel enighed om revision af bygningsdirektivet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-12-2023
Så lykkedes det endelig at få parterne i EU til at blive enige om en revision af Bygningsdirektivet. Så nu har vi sammen med energieffektiviseringsdirektivet nogle stærke aftaler, der vil få stor betydningen for standarden i både den danske og europæiske bygningsmasse.
Mere

Politik og regler  

Det økonomiske råd: CO2-afgifter også til landbruget, mindre kød og økonomiske incitamenter til at mindske klimaskader

af: Pressemeddelelse fra det økonomiske råd, 06-12-2023
Dette års miljøøkonomiske vismandsrapport indeholder tre kapitler. De ligger i forlængelse af tidligere rapporter og omhandler flere aspekter af relevans for udformningen af dansk miljø- og klimapolitik. Det aktuelle diskussionsoplæg indeholder følgende kapitler: Aktuelle miljøøkonomiske problemstillinger, kødforbrug og drivhusgasafgifter og klimatilpasning i kystzonen
Mere

Politik og regler  

Klimarådet: Nye mål og pejlemærker skal styrke Danmarks globale klimaindsats

af: Nyhed fra Klimarådet, 01-12-2023
Klimarådet anbefaler i en ny analyse, at der sættes et klimamål for skibe og fly og et pejlemærke for klimaaftrykket fra danskernes forbrug. Danmark har i dag ingen mål eller pejlemærker at styre vores globale klimaindsats efter, og udviklingen går på flere områder den forkerte vej.
Mere

Politik og regler  

Det grønne visnede i næste års finanslov

af: Jan V. Kristensen, 29-11-2023
Finansminister Nicolai Wammen (S) har præsenteret sin femte finanslov, og det er lykkedes at få alle partier med i aftalen på nær Enhedslisten. Men der mangler ægte vilje til den grønne omstilling, lyder det fra flere sider.
Mere

Politik og regler  

Finanslov 2024 - de grønne toner

af: Dorte Nørregaard Larsen, 27-11-2023
Finanslov 2024 er netop kommet i hus, og på det grønne område kan man notere sig en række tiltag, fx. fjernvarmepulje, akutpakke for havmiljø og en pulje til cirkulær økonomi.
Mere

Politik og regler  

TV fra Folketinget: Boligudvalgets ekspertmøde om bæredygtigt byggeri

af: Dorte Nørregaard Larsen, 24-11-2023
Det kan måske ikke konkurrere med "Vild med Dans" som familieunderholdning. Men er du en af dem, der gerne vil blive klogere på, hvad politikerne hører og tænker om bæredygtigt byggeri, så var det måske værd at tage forbi Folketingets TV.
Mere

Politik og regler  

Der kommer et forsyningsdigitaliseringsprogram

af: Dorte Nørregaard Larsen, 20-11-2023
Torsdag d. 16. november lancerede regeringen sin digitaliseringsstrategi , der sætter retning for den digitale udvikling af Danmark. Og som blandt andet Energiforum Danmark og parterne omkring vores anbefalingsnotat håbede, er et forsyningsdigitaliseringsprogram en del af strategien.
Mere

Politik og regler  

2030-planen og den grønne omstilling

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-11-2023
Det var en glad finansminister, der i går kunne præsentere regeringens 2030-plan, som fordeler det ekstra økonomiske råderum ud på en række vigtige områder, og der var bl.a. en nye reserve på 4,5 mia. kr. der skal gå til grøn omstilling.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændringer i erhvervspuljen - flere standardløsninger og tilskud til brint og optimering af energiproducerende anlæg

af: Dorte Nørregaard Larsen, 01-11-2023
Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser, energieffektiviseringer og CO2-reduktioner i erhvervsvirksomheder, også kaldet erhvervspuljen foreslås justeres, så der bl.a. kan gives tilskud til brint.
Mere

Politik og regler  

Nyt fra EU - Standby-krav, nye krav energi- og miljøkrav til smartphones og høring om fastbrændselskedler

af: Dorte Nørregaard Larsen, 31-10-2023
I denne nyhed har vi samlet en række nyheder fra Eco-design området. Det handler om en høring vedr. ændringer i forhold til fastbrændselskedler, nye stand-by-krav i 2025 og og nye ecodesign- og energimærkningskrav for smartphones og tablets.
Mere

Politik og regler  

Regeringen er klar med sit udspil til Klimatilpasningsplan 1

af: Pressemeddelelse fra Miljøministeriet, 23-10-2023
Der er behov for at sætte endnu stærkere ind for at sikre vores kyster, byer, boliger og infrastruktur mod konsekvenserne af klimaforandringerne. Det vil nyt udspil hjælpe kommuner og grundejere videre med.
Mere

Politik og regler  

Grøn toldmekanisme trådt i kraft

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-10-2023
Den 1. oktober trådte EUs grønne toldmekanisme i kraft. Det betyder at virksomheder skal deklarere udledningerne fra importerede varer som fx jern, stål, cement, gødningsstoffer, aluminium, brint og el, for på sigt at blive beskattet af det.
Mere

Politik og regler  

Sådan ser udspillet ud: Et stort skridt på vejen mod en firedobling af strøm fra sol og vind på land

af: Pressemeddelelse, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 09-10-2023
Målet er grøn strøm svarende til forbruget i mere end 11 millioner husstande. Regeringen er klar med et udspil, der skal gøre det lettere at opføre energiparker på land og give højere kompensation til de borgere og lokalsamfund, der lever tæt på vindmølle- og solcelleanlæg. Gevinster til naboer og lokalmiljø skal mere end fordobles fra ca. 2 mia. kr. til 4,5 mia. kr.
Mere

Politik og regler  

Regeringen dropper 19 grader, men opfordrer til at fastholde energibesparelser

af: Dorte Nørregaard Larsen, 26-09-2023
I en pressemeddelelse oplyser Klima-, Energi- og forsyningsminister Lars Aagaard at man ophæver sidste års instruks om 19 grader i statens bygninger, men opfordrer til at man stadig til at holder øje med energiforbruget. Medlemmerne i Energiforum Danmarks kommunenetværk kom på et møde 18 september frem til en række gode råd i den forbindelse.
Mere

Politik og regler  

Anbefalinger til den danske implementering af energieffektiviseringsdirektivet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 15-09-2023
Fleksible løsninger er centrale for at opnå energieffektiviseringer og aflaste elforsyningsnettet. Digitalisering og brug af data til at effektivisere energiforbrug rummer store potentialer. Derfor er det vigtigt at data frisættes og tilgængeliggøres på en hensigtsmæssig måde inden for alle områder, sådan lyder en af de anbefalinger, som Energiforum Danmark via Rådet for Energieffektiv Omstilling sender til minister Lars Aagaard.
Mere

Politik og regler  

Den grønne del af finansloven skaber grøn glæde

af: Jan V. Kriistensen, 11-09-2023
Regeringen har, i sidste uge, lanceret sit udspil til en finanslov, og med sig under armen havde finansministeren 1 mia. kr. til den grønne omstilling. Det får smilet frem både hos erhvervsorganisationer og de grønne brancher.
Mere

Politik og regler  

Høje forbrugsudledninger svækker Danmarks rolle som grønt foregangsland

af: Pressemeddelelse fra Concito, 31-08-2023
Danmarks klimaaftryk per indbygger er blandt verdens største, og der udestår en stor politisk opgave med at reducere klimabelastningen fra vores forbrug af især transport, fødevarer og boliger. Det viser en ny rapport om Danmarks globale forbrugsudledninger fra CONCITO.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændring af indefrysningsordning for høje energiregninger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 02-08-2023
Loven om indefrysning af høje energiregninger foreslås ændret, så Erhvervsstyrelsen kan forestå opkrævningen af de indefrosne beløb fra husholdninger og virksomheder, når indefrysningsperioden udløber.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Stramning af regler om CO2-kvoter

af: Dorte Nørregaard Larsen, 31-07-2023
Efter EU i 2021 vedtog den europæiske klimalov, har kommissionen fremsat en række lovgivningsinitiativer under "Fit for 55" navnet. Herunder en række stramninger vedr. CO2-kvoter. Den lovgivning der skal sikre dansk implementering er nu i høring.
Mere

Politik og regler  

Varm luft kan nu genbruges i industrien og på byggepladser

af: Jan V. Kristensen, bragt på TEKNIQ.dk
Arbejdstilsynet har fra 1. juli med en ny bekendtgørelse tilladt industrivirksomheder og byggepladser at genbruge renset udsugningsluft i arbejdsrum og andre lokaler. Det skal spare energi til opvarmning og dermed CO2. Recirkulation bliver en mulighed – ikke en pligt for virksomhederne.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Krav til datacentre om indberetning af energieffektivitet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 30-06-2023
EU's energieffektiviseringsdirektiv stiller, som noget nyt, krav til datacentre med et installeret effektforbrug til IT på mere end 500Kw. Nu gøres der klar til den danske implementering med et ændringsforslag til lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion.
Mere

Politik og regler  

Otte organisationer: Udvid Erhvervspuljen og giv virksomhederne den nødvendige hjælp til grøn omstilling

af: Pressemeddelelse fra Synergi, 21-06-2023
Manglende teknologisk viden er en væsentlig barriere for den grønne omstilling af erhvervslivet, der efterspørger mere rådgivning om grønne, energieffektive tiltag. I dag kan virksomheder ikke søge den hjælp gennem Erhvervspuljen – men det bør de kunne, mener SYNERGI og SMVdanmark, Landdistrikternes Fællesråd, Rådet for Grøn Omstilling, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, IDA og CONCITO. De foreslår nu, at Erhvervspuljen fremadrettet også inkluderer rådgivning, der kan hjælpe erhvervslivet med den nødvendige grønne omstilling.
Mere

Politik og regler  

Klimarådet: Behov for mere klimapolitik frem mod 2025 end fremskrivningen viser

af: Nyhed fra Klimarådet, 15-06-2023
Klimarådet vurderer i nyt notat, at reduktionsbehovet for 2025-målet med god sandsynlighed er over 2 mio. ton CO2e, hvilket er betydeligt større end de 0,6 mio. ton, som Energistyrelsens årlige klimafremskrivning viser.
Mere

Politik og regler  

I høring: Vejledninger til bygningsreglementet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-06-2023
En række af Bygningsreglementets vejledninger har været til serviceeftersyn, og det er der kommet et par forslag til rettelser ud af.
Mere

Politik og regler  

Tak for jeres anbefalinger....

af: Dorte Nørregaard Larsen, 04-05-2023
I slutningen af marts sendte Rådet for Energieffektiv Omstilling en række anbefalinger til en strategi for effektiv energianvendelse til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard, og nu har ministeren svaret positivt men afventende.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Fremme af genbrug i byggeriet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 03-05-2023
Brugen af genbrugsmaterialer skal belønnes, når man beregner en bygnings klima-aftryk, derfor er der nu foreslået en ændring til bekendtgørelsen om Bygningsreglement 2018 (BR18)
Mere

Politik og regler  

Ny energikrisestab skal sætte tempo i grøn omstilling

af: Af Jan Kristensen, journalist, 02-05-2023
Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard har samlet ni eksperter og aktører i en energikrisestab kaldet NEKST. Målet er at øge tempoet i den grønne omstilling med nyskabende ideer på bare ni måneder.
Mere

Politik og regler  

Regeringen vil gøre det nødvendige for at nå klimamålene – 2025-målet står først for

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 01-05-2023
Den nye Klimastatus og -fremskrivning viser, at Danmark er rykket tættere på at nå sine klimamål, når det seneste års politiske aftaler implementeres. Men svære beslutninger og hårdt arbejde venter forude. Regeringen vil sikre, at vi når 2025-målet og gøre det nødvendige for at mindske usikkerhederne frem mod 2030, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.
Mere

Politik og regler  

EU´s medlemslande enige om skærpelse af CO2-kvotesystemet og klimatold

af: Dorte Nørregaard Larsen, 26-04-2023
EU´s medlemslande har givet grønt lyst til en stor klimapakke, der bl.a. betyder at boliger, biler, sø- og lufttransport også er omfattet af CO2-kvotesystemet.
Mere

Politik og regler  

Finanslov uden nye klimainitiativer, men med enkelte positive grønne takter

af: Dorte Nørregaard Larsen, 25-04-2023
Finansloven har været længe undervejs og forhandlingsgrundlaget blev kritiseret for sit fravær af grønne investeringer og beskæring af Klimarådet. Nu har et bredt flertal bestående af regeringen SF, Radikale, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgået en aftale, med enkelte positive grønne takter.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Klimarådets dialogforum og revision af bekendtgørelse om tilskud til energifælleskaber

af: Dorte Nørregaard Larsen, 17-04-0223
To forslag er netop sendt i høring. Klima- Energi- og Forskningsministeriets departement, har opdateret listen over organisationer der kan indstille kandidater til Klimarådets dialogforum og Energistyrelsen foreslår ændringer til reglerne om tilskud til lokale energifælleskaber m.v.
Mere

Politik og regler  

Kære Lars Aagaard

af: Dorte Nørregaard Larsen, 30-03-2023
Rådet for Energieffektiv Omstilling, som Energiforum Danmark er medlem af, sendte i går en opfordring til ministeren. En opfordring til at styrke indsatsen for energieffektivisering, samt en række anbefalinger til en indsats.
Mere

Politik og regler  

Bred aftale fordeler ny støtte til at hjælpe danskerne af med olie- og gasfyr

af: Pressemeddelelse fra Klima-, energi- og forsyningsministeriet, 29-03-2023
Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget i dag indgået aftale om fordeling af 200 millioner kroner til at hjælpe husstande af med gasfyret og fjernvarmeselskaber med udrulningen af fjernvarme. Med aftalen tilføres afkoblingsordningen 112 millioner kroner, mens der tilføres 88 millioner kroner til fjernvarmepuljen.
Mere

Politik og regler  

Klima fylder ikke meget i finanslovsudspillet og digitaliseringsstrategien udskydes (opdateret)

af: Dorte Nørregaard Larsen, 23-03-2023
Klima og energi fylder ikke meget i finansloven. Faktisk skal man langt ned i teksten før man finder noget der handler om klima- og energikrisen.
Mere

Politik og regler  

Energiforum Danmarks høringssvar: Sæt solceller på offentlige tage fri

af: Dorte Nørregaard Larsen, 09-03-2023
Fra og med 1. april 2023 skal statslige solcelleanlæg modregnes for sparet elafgift. Det blev foreslået i en bekendtgørelse, der netop har været i høring. Energiforum Danmark synes, at forslaget trækker i den forkerte retning.
Mere

Politik og regler  

Brede aftaler sikrer milliarder til forskning i klima, digital teknologi, sundhed og den fri forskning

af: Pressemeddelelse fra Udannelelses- og forskningsministeriet
Et bredt flertal i Folketinget er enige om at fordele 3,6 mia. kr. til forskning. Pengene skal gå til forskning i klima og grøn omstilling, digital teknologi, fri forskning, sundhed, børn og unge.
Mere

Politik og regler  

Høringssvar om Energimærkning af bygninger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-02-2923
Energimærkningsordningen for bygninger er på den ene side et vigtigt værktøj, som mange ordninger og initiativer tager udgangspunkt i og på den anden side et værktøj med udfordringer. Nogle af de udfordringer påpegede Energiforum Danmark i vores høringssvar i tirsdags.
Mere

Politik og regler  

200 millioner skal hjælpe danskerne af med gasfyr og rulle fjernvarmen ud i landet

af: Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 13-02-2023
Aftale om inflationshjælp sætter 200 millioner kroner i afkoblingsordningen og fjernvarmepuljen. Det skal hjælpe erhverv og husstande af med gasfyret og fjernvarmeselskaber med udrulningen af fjernvarmen.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Staten skal modregne sparet elafgift i forbindelse med deres solceller

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-01-2022
Fra og med 1. april 2023, skal statslige solcelleanlæg modregnes for sparet elafgift. Det foreslås i en bekendtgørelse der netop er sendt i høring.
Mere

Politik og regler  

Grønne tiltag i regeringens lovprogram

af: Dorte Nørregaard Larsen, 18-01-2023
Altinget.dk har kigget regeringens lovprogram igennem og fundet 7 lovforslag, der skal hjælpe den grønne omstilling på vej. Det er alt fra statsgaranti til lån ved udskiftning af olie- og gasfyr, til nye plan-regler vedr. vindmøller og solceller.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændringer i reglerne for energimærkning af bygninger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 17-01-2023
Bekendtgørelsen om "Energimærkning af bygninger" skal opdateres, så den følger trit med de ændringer, der er sket i bekendtgørelsen om "Håndbog for Energikonsulenter", samt anden lovgivning. Desuden fjernes muligheden for at lave energimærke efter metoden "Målt forbrug".
Mere

Politik og regler  

Nu stiller BR krav til bæredygtighed og livscyklusanalyser

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-01-2023
Fra og med 1. januar, stiller bygningsreglementet krav til byggeriers bæredygtighed.
Mere

Politik og regler  

Mr. Energi skal give dansk klimapolitik ny energi

af: Jan V. Kristensen, 20-12-2022
Klima- og energiområdet har fået en minister hentet uden for Christiansborg. 55-årige Lars Aagaard, tidligere direktør i Dansk Energi, skal få den enorme grønne omstilling til at ske. Ambitionerne er store både hos SMV-regeringen og den nye minister.
Mere

Politik og regler  

Klimarådet i ny analyse: Brug for prioritering mellem fjernvarmeprojekter

af: Nyhed fra Klimarådet, 01-12-2022
Myndighederne bør prioritere de fjernvarmeprojekter, der giver samfundsøkonomisk bedst mening, fx hvor der er adgang til overskudsvarme. I andre områder bør man i stedet satse på individuelle varmepumper på kort sigt.
Mere

Politik og regler  

Må private virksomheder også sænke temperaturen?

af: Dorte Nørregaard Larsen, 11-10-2022
Må private virksomheder også sænke temperaturen? Ja, men... Læs svaret fra konsulent i overenskomst og jura TEKNIQ Arbejdsgiverne
Mere

Politik og regler  

Energistyrelsens Solcellevejledning til kommuner og regioner er endelig klar

af: Dorte Nørregaard Larsen, 29-09-2022
Så kom den solcellevejledning, som kommuner og regioner har ventet på siden januar. Sammen med vejledningen kommer også en række spørgsmål og svar, som går lidt mere i dybden med nogen af de mest typiske tvivlsspørgsmål.
Mere

Politik og regler  

Regeringens klimaprogram 2022

af: Dorte Nørregaard Larsen, 27-09-2022
Med over 75 grønne aftaler og prioriterede midler for over 110 milliarder kr. mangler regeringen nu kun omkring en fjerdedel for at indfri 70 pct. målet i 2030. Sådan opsummerer Klima,- Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen status i forbindelse med årets klimaprogram. Klimarådets formand er alligevel bekymret
Mere

Politik og regler  

Grønnere luftfart - men er det grønt nok?

af: Dorte Nørregaard, 22-09-2022
Tirsdag lancerede regeringen et nyt udspil , der skal sikre, at danske indenrigsfly allerede fra 2025 kan flyve med 100 pct. grønt brændstof i tanken. Fra 2030 skal indenrigsflytrafikken være helt grøn. Omstillingen finansieres af en passagerafgift på 13 kr.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Prisloft for overskudsvarme

af: Dorte Nørregaard Larsen, 21-09-2021
Energistyrelsen udsender ny bekendtgørelse for prisloft på overskudsvarme. Formålet er at indføre en ny model for fastsættelse af prisloftet for overskudsvarme samt regler for bl.a. individuelle prislofter og fastlåsning af prisloft.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Bygningspuljen bliver til to målrettede puljer

af: Dorte Nørregaard Larsen, 13-09-2022
Bygningspuljen, der i en årrække har givet tilskud til besparelser i energiforbruget i helårsboliger, herunder varmepumpe-konvertering, lukkes med udgangen af 2022. Puljen afløses af en pulje til varmepumpekonvertering og en til energiforbedringer i helårsboliger.
Mere

Politik og regler  

Spørgsmål og svar til BRs vejledning om bygningsautomatik

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-09-2022
Datadrevet bygningsautomatik kan bidrage til energibesparelser, bedre indeklima og energifleksibilitet i bygninger. Og med ambitiøse – både nuværende og kommende - krav på området, er kyndig og tydelig vejledning central for en høj implementeringsgrad. Deltag i dialogen.
Mere

Politik og regler  

Forbud om hjørnet: Millioner af lysstofrør skal skiftes til LED

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 06-09-2022
Et kommende forbud mod de mest almindelige lysstofrør rammer næsten alle danske arbejdspladser. Lysbranchen forventer stor efterspørgsel på LED-rør til næste år. Skift til LED med det samme og spar penge, lyder opfordringen fra Energistyrelsen
Mere

Politik og regler  

Østersøens lande styrker samarbejde om mere havvind og øget energisikkerhed

af: Pressemeddelelse Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 31-08-2022
Otte lande fra Østersø-regionen har taget første spadestik til at bygge en ny energialliance. Som afslutning på Østersøtopmødet underskrev de Marienborg-erklæringen og satte en fælles ambition om at syvdoble havvindskapaciteten i Østersøregionen og styrke el-samarbejdet på tværs af grænser.
Mere

Politik og regler  

Sidste chance for tilskud

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 11-08-2022
Den 26. september 2022 åbner Energistyrelsens tilskudsordning til energiforbedringer, konverteringer og digitale projekter i kommunale og regionale bygninger. Det er sidste chance for at søge, da ordningen lukker ned i 2022.
Mere

Politik og regler  

Grøn skattereform giver skattelettelser for 2 milliarder kroner

af: Dorte Nørregaard Larsen, 03-08-2022
Den grønne skattereform skruer op for beskatningen af CO2, men samlet set giver den skattelettelser.
Mere

Politik og regler  

I 2035 bliver den sidste benzinbil solgt i EU

af: Jan V. Kristensen, 06-07-2022
EU-ministre er enige om at stoppe for salg af fossile biler i 2035. Det forbud er en del af en lovgivningspakke på klimaområdet, der nu skal forhandles i Europa-Parlamentet.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: VE-egenforbrugere bliver en del af elforsyningsloven

af: Dorte Nørregaard Larsen, 04-07-2022
Vedvarende energi (VE) til eget forbrug forventes at spille en central rolle i elektrificeringen af det danske energisystem og i den grønne omstilling. Derfor skal reglerne for VE-egenforbrugere tydeliggøres og præciseres.
Mere

Politik og regler  

Ny aftale skal gøre det nemmere for virksomhederne at søge Erhvervspuljen

af: Presemeddelelse fra Energistyrelsen, 30-06-2022
Et bredt flertal af partier blev fredag d. 24. juni enige om at justere på kriterierne for Erhvervspuljen, så det bliver nemmere for virksomhederne at få en hjælpende hånd til deres grønne omstilling. Der er stor opbakning blandt erhvervsorganisationerne
Mere

Politik og regler  

Grøn fond og grøn skattereform

af: Dorte Nørregaard Larsen, 24-06-2022
Regeringen har indgået to grønne aftaler; En grøn skattereform og en grøn fond på 50 milliarder kr.
Mere

Politik og regler  

Vi skal sigte over mål for at være sikre på at komme i mål

af: Dorte Nørregaard Larsen, 23-06-2022
Energistyrelsens klimastatus og klimafremskrivning viser, at vi udleder mere CO" i år, end sidste år, på trods af en række nye reduktionsmotiver. Det får Klimarådets formand til at opfordre til at sigte højere.
Mere

Politik og regler  

Stram regional og kommunal økonomi i 2023

af: Dorte Nørregaard Larsen, 10-06-2022
Så er aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi faldet på plads og begge aftaler er præget af inflation og prioritering af investeringer i bl.a. forsvaret. Der er med andre ord lagt op til en stram økonomi.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Pulje til lokale energifælleskaber og lokalforankring af klimaomstilling

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-06-2022
I forbindelse med finansloven, blev det aftalt at lave en pulje til støtte af lokale energifælleskaber og lokal forankring af klimaomstilling. Der afsættes hvert år 5 mio. kr. til puljen i årene 2022-2025. Bekendtgørelsen der sætter rammerne for puljen er nu i høring.
Mere

Politik og regler  

Luk for gas til Ørsted ændrer ikke på Danmarks gas-situation

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 01-06-2022
Energistyrelsen forventer i den nuværende situation ikke problemer med gasforsyningen.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændring af lov om elforsyning

af: Dorte Nørregaard Larsen, 30-05-2022
Elforsyningsloven skal ændres, så det bliver nemmere at indpasse vedvarende energi i forsyningsnettet.
Mere

Politik og regler  

REPower EU

af: Dorte Nørregaard Larsen, 23-05-2022
REPowerEU: En plan for hurtig reduktion af afhængigheden af russiske fossile brændstoffer og fremskyndelse af den grønne omstilling
Mere

Politik og regler  

Nyt Forsyningsdigitaliseringsprogram skal bidrage til en grøn, digital og integreret forsyningssektor

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 06-05-2022
Næste fase af den grønne omstilling hviler på, at vi har en sammenhængende og digital forsyningssektor. Som led i regeringens nye Digitaliseringsstrategi igangsættes et nyt Forsyningsdigitaliseringsprogram, der skal sikre bedre adgang til forsyningsdata.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Global afrapportering 2022

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 29-04-2022
Energistyrelsen udgiver i dag rapporten Global Afrapportering 2022, der sætter Danmarks klimaaftryk i verden under lup. Rapporten opgør blandt andet Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk. Samtidig viser rapporten, at det danske myndighedssamarbejde, dansk klimadiplomati og teknologieksport bidrager til at nedbringe udledningerne i udlandet.
Mere

Politik og regler  

Klimapolitik er blevet til sikkerhedspolitik

af: Jan V. Kristensen, 26-04-2022
Vladimir Putins invasion og krig i Rusland har gjort klimapolitik til sikkerhedspolitik i Danmark. Det står helt tydeligt, efter at statsminister Mette Frederiksen i sidste uge præsenterede regeringens nye reformudspil, der skal gøre Danmark uafhængig af russisk gas – og sætte skub i den grønne omstilling.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Fem bekendtgørelser vedrørende elinfrastruktur

af: Dorte Nørregaard Larsen, 26-04-2022
Sidste år indgik et flertalt i Folketinget en aftale om "Effektiv og fremtidssikret elinfrastruktur til understøttelse af den grønne omstilling....", som konsekvens af denne aftale er fem bekendtgørelser netop sendt i høring.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Krav til bygningers klimapåvirkning i bygningsreglementet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 22-04-2022
Som en del af den politiske aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri. skal der fra 2023 og frem indføres krav i bygningsreglementet til bygningers klimaaftryk samt indføres krav om CO2-grænseværdi.
Mere

Politik og regler  

Regeringen sætter turbo på grøn omstilling med ambitiøs grøn skattereform

af: Pressemeddelelse fra Skatteministeriet, 20-04-2022
Regeringen foreslår en høj og mere ensartet CO2-afgift, der sikrer reduktioner på 3,7 mio. ton CO2 i 2030. Det vil give danske virksomheder klare, langsigtede rammer for investeringer i den grønne omstilling. Udspillet er det største bidrag til at nå klimamålet, som denne regering har præsenteret.
Mere

Politik og regler  

Danmark skal være grønnere og uafhængig af gas fra Rusland

af: Pressemeddelelse fra Klima-, Forsynings- og Energiministeriet
Danmark skal hurtigst muligt være fri for russisk energi, og den grønne omstilling er svaret. Derfor præsenterer regeringen et udspil med fem konkrete spor, der tilsammen sætter retningen for et grønnere og mere sikkert Danmark.
Mere

Politik og regler  

Kø til grøn støtte

af: Jan V. Kristensen, 06-04-2022
De er søgt om tre kroners støtte for hver krone, der er at uddele fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) i den første af to ansøgningsrunder i 2022. 74 projekter har søgt om 622 mio. kr.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændringer af støtte til energibesparelser i boliger og til varmepumper

af: Dorte Nørregaard Larsen, 06-04-2022
Energistyrelsen har netop sendt ændringer til bekendtgørelsen om Bygningspuljen og skrotningsordningen (varmepumper på abonnement) i høring.
Mere

Politik og regler  

I morgen åbner erhvervspuljen igen

af: Dorte Nørregaard Larsen, 28-03-2022
I morgen åbner årets tredje runde af erhvervspuljen, der giver støtte til energioptimering i erhverv og industri. Der er mere end 200 mio. kr. i puljen.
Mere

Politik og regler  

97 millioner kroner til energirenoveringer skal være med til at ruste kommuner og regioner mod stigende energipriser

af: Pressemeddelelse Energistyrelsen, 24-03-2022
Energistyrelsen åbner snart for tilskudspuljen til energiforbedringer i kommunale og regionale bygninger. Puljen kan være med at stille kommuner og regioner bedre i en tid med høje energipriser.
Mere

Politik og regler  

Green Power Denmark er Danmarks nye grønne erhvervsorganisation

af: Pressemeddelelse fra Green Power Denmark, 23-03-2022
Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft bliver i dag til Green Power Denmark. Den nye organisation repræsenterer langt hovedparten af dansk elproduktion og arbejder for grøn omstilling gennem elektrificering - til glæde for danskerne, klimaet og de virksomheder, der leverer løsningerne.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændring af bekendtgørelse om oplysningsforpligtigelser til slutkunder vedr. energiforbrug

af: Dorte Nørregaard Larsen, 22-03-2022
Det foreslås at energivirksomheder og bygningsejere nu skal have skærpet kravene til de oplysningsforpligtigelser de har overfor slutkunder vedr. energiforbrug og fakturering.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Tilskud til køb af nye brint- og ellastbiler

af: Dorte Nørregaard Larsen, 18-03-2022
Den 25. juni 202 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om en pulje til grøn transport, der bl.a. lagde op til tilskud til køb af grønne lastbiler. Nu er netop denne pulje i høring.
Mere

Politik og regler  

Hold dig opdateret på den aktuelle forsyningssituation

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 11-03-2022
Energistyrelsen følger den nuværende situation i Europa tæt og opdaterer løbende vores hjemmeside med svar på en række spørgsmål om den aktuelle energiforsyningssituation.
Mere

Politik og regler  

Bygningspuljen åbner igen 16. marts

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 04-03-2022
Onsdag den 16. marts kl. 10 åbner Energistyrelsen igen for Bygningspuljen. Puljen giver tilskud til boligforbedringer, der sparer energi.
Mere

Politik og regler  

Aftale om varmecheck med fokus på udfasning af naturgas

af: Dorte Nørregaard Larsen, 14-02-2022
I kølvandet på, at Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet afsætter 1. mia. kroner til en skattefri varmecheck til dem, der er hårdest ramt af de voldsomme prisstigninger på varme, kommer også en meget vigtig melding om, at den fossile naturgas skal udfases hurtigst muligt og inden 2030.
Mere

Politik og regler  

Ekspertgruppe klar med modeller for grøn skattereform

af: Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 09-02-2022
Ekspertgruppen, som skal komme med input til en ensartet CO2-afgift som en del af en grøn skattereform, har nu afleveret sin første delrapport. Regeringen vil nu drøfte anbefalingerne med interessenter og Folketingets partier.
Mere

Politik og regler  

Konference om grøn skattereform 21. februar hos DI

af: Dorte Nørregaard, 08-02-2022
Den 8. februar 2022 vil ekspertgruppen om grøn skattereform offentliggøre sine anbefalinger og i den forbindelse inviterer Erhvervslivets Klimaalliance (DI og Dansk Energi) til en konference om grøn skattereform mandag den 21. februar kl. 9-12 i Industriens Hus.
Mere

Politik og regler  

Workshop om "Smart Readiness Indicator" i en dansk kontekst

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-02-2022
Energistyrelsen og Teknologisk Institut inviterer torsdag d. 17. marts til workshop om EU-ordningen for Smart Readiness Indicator (SRI) i en dansk kontekst.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Regler der giver kommunerne mulighed for at eje og drive CO2-fangstanlæg

af: Dorte Nørregaard Larsen, 01-02-2022
Som opfølgning på CCS-strategien, skal det nu være muligt for kommuner og kommunale selvskaber at eje og drive CO2-fangstanlæg.
Mere

Politik og regler  

31. marts 2022 er sidste chance for at komme på den årsbaserede nettoafregningsordning

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 28-01-2022
De egenproducenter, som ønsker at blive omfattet af den årsbaserede nettoafregningsordning, men som endnu ikke har søgt om at komme på ordningen, skal ansøge Energistyrelsen om at komme på ordningen senest den 31. marts 2022.
Mere

Politik og regler  

Ny reformpakke sænker elafgiften

af: Jan V. Kristensen, 25-01-2022
Arbejdsmarkedet og udbud af arbejdskraft er i fokus i den nye reformpakke fra Christiansborg. Men aftalen sænker også elafgiften de kommende år – og ændrer på afskrivningssatsen for visse bygninger og installationer.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Vejledning om reglerne om egetforbrug fra kommunale og regionalle solceller

af: Dorte Nørregaard Larsen, 24-02-2022
Energistyrelsen har udarbejdet en "Vejledning om reglerne om egetforbrug af elektricitet fra kommunale og regionale solcelleanlæg". Vejledningen er netop nu i høring, med høringsfrist 31/1-2022.
Mere

Politik og regler  

TEKNIQ Arbejdsgiverne: Luftskiftekrav slækket midt i corona-epidemi

af: Pressemeddelelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne
Opdateret bygningsreglement slækker på krav til luftskifte, til trods for at sundhedsmyndighederne anbefaler netop det til virusbekæmpelse.
Mere

Politik og regler  

Ny aftale skal sikre anlæg til CO₂-fangst og lagring i drift i 2025

af: Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 15-12-2021
Regeringen og et bredt politisk flertal er enige om en aftale om fangst, trans-port, lagring og anvendelse af CO₂ i Danmark. Allerede næste år kan CO₂-udledere søge om første del af i alt 16 mia. kr. til at udvikle markedet. Det er et stort skridt mod, at de første anlæg til at fange og lagre drivhusgasser er klar i 2025.
Mere

Politik og regler  

Ændringer i bygningsreglementet pr. 1/1-2022

af: Dorte Nørregaard Larsen, 10-12-2021
1. januar 2022 træder en række ændringer i Bygningsreglementet i kraft. Bl.a. vil der ikke længere være faste krav til luftskiftet i skoler og daginstitutioner.
Mere

Politik og regler  

Grøn begejstring efter finansloven

af: Jan V. Kristensen, 08-12-2021
Regeringen er sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne blevet enige om en grøn delaftale om finansloven. Aftalen ventes at reducere udledningerne af drivhusgasser med yderligere 0,5 mio. ton allerede i 2025. Samtidig udbygges den vedvarende energi med 2 GW ny havvind frem mod 2030, hvilket svarer til elforbruget i ca. 2 mio. danske husstande. Der er også enighed om to nye marine naturnationalparker i Øresund og Lillebælt samt en styrket indsats for at understøtte kvaliteten af det danske drikkevand.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ny udgave af ELFORSK-programmet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 18-11-2021
I forbindelse med udfasningen af PSO-finansieringen af ELFORSK-programmet foreslås det nu at sikre ELFORSK-programmet gennem årlige bevillinger på finansloven.
Mere