Politik og regler

I HØRING: Nye procedurer for brug af egen produktion fra VE-anlæg (nettoafregning)

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-12-2018
For at lette de administrative byrder, som private og erhvervsliv har haft, i forbindelse med deres ønske om at forbruge egen produktion af el fra VE-anlæg, er der udarbejdet et udkast til nye procedurer.
Mere

Politik og regler  

Lavere elvarmeafgift i finanslov giver anledning til flere varmepumper

af: Rebecca Holck Rosenberg, 05-12-2018
Regeringen og Dansk Folkeparti ligestiller elvarmeafgiften i de store sommerhuse med helårshusene efter Energiaftalens lempelser. Dansk Energi mener også, at de mindre sommerhuse skulle have fordel ved at skifte til grøn opvarmning.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-11-2018
Bekendtgørelse om fjernaflæste målere foreslås ændret, således at der fremadrettet er et krav, at netvirksomhederne opsætter summationsmålere hos egenproducenter af strøm (fx. solceller)
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Nye regler for projekter inden for kollektiv varmeforsyning

af: Dorte Nørregaard Larsen, 05-11-2018
Som en del af energiaftalen fra 29. juni 2018, laves reglerne om godkendelse af kollektive varmeforsyningsanlæg om. Bl.a. ophæves muligheden for at kræve tilslutningspligt for nye projekter.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Gebyrer på byggeområdet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 01-11-2018
Satserne for gebyrer på byggeområdet pr. 2019 er netop sendt i høring
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-10-2018
Energistyrelsen sender ændringer af bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder i høring.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Bekendtgørelse om reglerne for aftaler om realisering af energibesparelser i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats

af: Dorte Nørregaard Larsen, 11-10-18
Som opfølgning på stramningerne af tilsynet med energispareordningen, er der nu kommet et udkast til bekendtgørelse der fastsætter reglerne for dokumentation under ordningen.
Mere

Politik og regler  

Minister og forskere uenige om el-biler

af: Rebecca Holck Rosenberg, 02-10-2018
Lave afgifter på el-biler kommer ikke til at sætte gang i salget, mener Lars Chr. Lilleholt. Ifølge forskere er prisen på el-biler stadig for høj.
Mere

Politik og regler  

Frivillig bæredygtighedsklasse skal fremme cirkulær økonomi i byggeriet

af: Rebecca Holck Rosenberg, 21-09-2018
I starten af september fremlagde Erhvervsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet en strategiplan for cirkulær økonomi. En frivillig bæredygtighedsklasse skal sørge for genanvendelige materialer i byggeriet.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændring af varmeforsyningsloven

af: Dorte Nørregaard Larsen, 19-09-2018
Som opfølgning på energiaftalen, er en række ændringer af varmeforsyningsloven sendt i høring.
Mere

Politik og regler  

Pulje til databaseret energiledelse åbnes for kommuner og regioner

af: Rebecca Holck Rosenberg, 07-09-2018
Energistyrelsen vil fremme databaseret energiledelse og åbner nu for ansøgninger til en tilskudsordning, der skal understøtte demonstrationsprojekter i kommuner og regioner med op til 200.000 euro.
Mere

Politik og regler  

Mere energieffektivt lys på markedet

af: Rebecca Holck Rosenberg, 06-09-2018
Lyspærer til boligbelysning skal fremover være af minimum energiklasse B. LED-belysning får derfor fremskridt på markedet frem på halogener. EU-projektet PremiumLight Pro har samtidigt udgivet en vejledning for energieffektiv brug af LED-belysning i blandt andet kontorer, skoler og handelslokaler.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Sænkelse af elafgiften og fremrykning af reduktionen af den grønne check

af: Dorte Nørregaard Larsen, 04-09-2018
Som opfølgning på energiaftalen fra 29. juni, foreslås elafgiften sænket og reduktionen af den grønne check fremrykket.
Mere

Politik og regler  

Finanslov 2019: Rekordhøj klimapulje kan eksportere danske løsninger til u-lande

af: Rebecca Holck Rosenberg, 30-08-2018
Finanslovforslaget for 2019 er netop fremlagt af regeringen. Her afsættes 540 millioner kroner årligt til Klimapuljen. Ifølge Venstre kan det styrke Danmarks grønne position internationalt.
Mere

Politik og regler  

Færre fejl i energimærkninger

af: Rebecca Holck Rosenberg, 27-08-2018
Energistyrelsens kontrol af energimærkninger af eksisterende bygninger viser en stigende andel korrekte energimærker. Nybyggede huse halter derimod efter. Energistyrelsen kræver derfor højere kvalitet i energimærkningen af nybyggeri.
Mere

Politik og regler  

Lækket notat: Krav til biobrændsel skærpes i ny klimaplan

af: Rebecca Holck Rosenberg, 24-08-2018
Ny klimaplan forhandler CO2-reduktion. Et lækket regeringsnotat viser blandt flere forslag, at iblandingskravet til biogas skærpes fra 10 procent til 8 procent i 2020. Initiativerne klimaplanen fokuserer især på transport – mindre på byggeriet.
Mere

Politik og regler  

267 ulovlige solcelleanlæg i 74 kommuner

af: Soffi Hildebrand, 23-08-2018
Energistyrelsen har ud fra en foreløbig opgørelse fundet frem til, at hele 74 kommuner anvender ulovlige solcelleanlæg. I alt drejer det sig om 267 solcelleanlæg, der ikke lever op til kravene i elforsyningsloven.
Mere

Politik og regler  

Farvel til grønne jobs

af: Soffi Hildebrand, 10-08-2018
I regeringens klimaudspil bliver der ikke satset på energieffektiviseringer. Ifølge forbundsformand i 3F Per Christensen vil udspillet koste på den grønne omstilling og Danmark kan risikere at miste over 300.000 grønne jobs over de næste 30 år.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Rettelse til standardværdikataloget for energibesparelser

af: Dorte Nørregaard Larsen, 09-08-2018
Som et led i Energiselskabernes energispareindsats, kan der beregnes tilskud efter "Standardværdi-kataloget". Kataloget justeres hvert år, og justeringerne der skal gælde fra 2019, er netop sendt i høring.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Lille ændring af bekendtgørelse om solceller i kommunerne

af: Dorte Nørregaard Larsen
Som overskriften antyder, har Energistyrelsen sendt en lille ændring af bekendtgørelsen "om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse" i høring. Ændringen omfatter ikke en generel oprydning i regeljunglen eller en ny dispensationspulje, men en mulighed for at benytte tilsagn fra restpuljen 2018 til andre anlæg end dem man har fået tilsagn til.
Mere

Politik og regler  

2:2: 10 spørgsmål og svar om EU's nye direktiv

af: Dorte Nørregaard Larsen, 31-07-2018
Den 14. juni 2018 besluttede EU-landene, at 32 procent af EU's samlede energiforbrug skal komme fra vedvarende energi i 2030. I forlængelse heraf blev der dannet et nyt direktiv. Dansk Energis EU-chef Jørgen Skovmose Madsen svarer, på Dansk Energis hjemmeside, på 10 spørgsmål om direktivet. I sidste uge gengav vi de fem første spørgsmål og svar, i dag bringer vi svarene på de fem sidste spørgsmål.
Mere

Politik og regler  

1:2: 10 spørgsmål og svar om EU's nye direktiv

af: Soffi Hildebrand, 24-07-2018
Den 14. juni 2018 besluttede EU-landene, at 32 procent af EU's samlede energiforbrug skal komme fra vedvarende energi i 2030. I forlængelse heraf blev der dannet et nyt direktiv. Dansk Energis EU-chef Jørgen Skovmose Madsen svarer, på Dansk Energis hjemmeside, på 10 spørgsmål om direktivet. Vi gengiver her de 5 første spørgsmål i dag, mens de sidste spørgsmål kommer i næste uge.
Mere

Politik og regler  

Lækket notat afslører: 20 initiativer der skal gøre Danmark grønnere

af: Dorte Nørregaard Larsen, 18-07-2018
Som oplæg til eftersommerens forhandlinger om en klimaplan, har regeringen fået udarbejdet en liste over initiativer, der kan indgå i planen. Politikken har fået adgang til listen og gengav 16. juli de 20 initiativer på listen.
Mere

Politik og regler  

Strengere krav til tilslutning af solceller og vindmøller på vej

af: Rebecca Holck Rosenberg, 16-07-2018
Nettilslutning for f.eks. solceller, vindmøller og opladningsinstallationer til el-biler kommer under nye krav, som skal sikre el-kvaliteten. De nye regler fra EU kommer fra, at vedvarende energi vinder frem i europæiske lande.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændring af regler for tilskud til elproduktion på biomasse

af: Dorte Nørregaard Larsen, 05-07-2018
Som opfølgning på energiforliget fra 29/6-2018, foreslås det nu, at ændre regler for støtte til produktion af el baseret på biomasse.
Mere

Politik og regler  

Energiforlig 2018: Et overblik

af: Dorte Nørregaard Larsen, 02-07-2018
Fredag kunne Folketingets partier gå på sommerferie med et bredt energifolig i bagagen. Energiforum Danmark giver her, et overblik over aftalen.
Mere

Politik og regler  

Energiforlig 2018: Branchens reaktioner

af: Dorte Nørregaard Larsen, 02-07-2018
Reaktionerne på fredagens energiforlig er overvejende positive. Branchen roser det brede forlig, men som altid er der noget, der kunne være bedre.
Mere

Politik og regler  

Enigt Folketing bag energiaftale

af: Soffi Hildebrand, 28-06-2018
I sidste øjeblik er energiaftalen faldet på plads før sommerferien og det er et enigt foketing der står bag.
Mere

Politik og regler  

Nye regler for energimærkning kan gavne boligejere

af: Ulrik Blaabjerg, 29-06-2018
Energistyrelsen ændrer den 1. juli 2018 de såkaldte energifaktorer for el og fjernvarme som for nogle boligejere betyder, at huset vil kunne få et bedre energimærke – også selvom der ikke er foretaget energiforbedringer.
Mere

Politik og regler  

Energitilsynet præsenterer ny vejledning om udbud og markedsmæssighed på energispareområdet

af: Ulrik Blaabjerg, 29-06-2018
Energitilsynet har udsendt en ny vejledning til net- og distributionsvirksomhederne på el-, gas- og fjernvarmeområdet om hvordan de bedst sikrer, at forsyningslovenes krav om markedsmæssighed opfyldes, når de indgår aftaler med deres søsterselskaber eller andre koncern- eller interesseforbundne selskaber via udbud på energispareområdet.
Mere

Politik og regler  

Politikerne er tilbageholdende med klimabekæmpende initiativer på flytrafikken

af: Ulrik Blaabjerg, 27-06-2018
Sommeren står for døren og mange af os har for længst booket flybilletten til feriedestinationen. Sommeren er højsæson for flyrejser, men de mange flyrejser belaster samtidig klimaet og det får eksperter til at anbefale en afgift der skal komme klimabelastningen til livs. Politikerne er dog mere tilbageholdende i forhold til konkrete afgiftspålæggelser på flytrafikken.
Mere

Politik og regler  

Status: Knasterne ved det kommende energiforlig

af: Ulrik Blaabjerg, 21-06-2018
Altinget gør status på det kommende energiforlig og har spurgt tre iagttagere om de vigtigste knaster i energiforhandlingerne.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

af: Dorte Nørregaard Larsen, 18-06-2018
Støttesatsen til biogas til opgradering og elproduktion, skal sættes ned for at undgå overkompensation.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Støtte til energieffektive og intelligente bygninger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 15-06-2018
I 2017 kom der en bekendtgørelse der opstillede rammerne for en tilskudsordning til forsøg med energieffektive og intelligente bygninger. Der er nu ændringer til den bekendtgørelse i høring.
Mere

Politik og regler  

Energitilsynet undersøger forsyningsselskaber for misbrug af støtteordning

af: Soffi Hildebrand, 15-05-2018
Efter omfattende kritik af energispareordningen, har Energitilsynet nu igangsat en undersøgelse af 12 forsyningsselskaber. Energitilsynet skal finde frem til, hvorvidt disse 12 forsyningsselskaber har misbrugt energispareordningen, ved at anvende egne virksomheder til at udføre energibesparende tiltag til både erhvervs- og privatkunder.
Mere

Politik og regler  

Regeringen nedsætter vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi

af: Pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet, 11-05-2018
Regeringen nedsætter nyt vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi. Vækstteamet skal komme med anbefalinger til bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv, når det gælder muligheder for at bruge den grønne omstilling og øget digitalisering til vækst og innovation. Formand for vækstteamet bliver CEO i COWI Lars-Peter Søbye.
Mere

Politik og regler  

Socialdemokratiet præsenterer ambitiøst miljø- og klimaudspil

af: Soffi Hildebrand, 08-05-2018
Socialdemokratiet præsenterede torsdag den 3. maj et miljø- og klimaudspil, som skal danne ramme for partiets forhandlinger om et nyt energiforlig. Socialdemokratiet ønsker at oprette en grøn fond, der skal bidrage til verdens miljø- og klimaudfordringer. Ydermere ønsker partiet at øge tilskuddet til energiforskning, og påføre afgifter på plastik.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ny bekendtgørelse om tilskud til initiativer der fremmer smart energi

af: Dorte Nørregaard Larsen, 02-05-2018
Den såkaldte "Smart energi-bekendtgørelse" fra juni 2017, der regulerer tilskud til projekter inden for smart energi, skal erstattes med en ny bekendtgørelse.
Mere

Politik og regler  

Lille stigning i eksporten af energiteknologi- og service

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen
Danske virksomheder eksporterede i 2017 energiteknologi og –service for 85 mia. kr. Det er en stigning i forhold til 2016 på 1,5 pct. Halvdelen af eksporten af ener­giteknologi kommer fra grønne teknologier.
Mere

Politik og regler  

Reaktioner på regeringens energiudspil

af: Soffi Hildebrand, 30-04-2018
I torsdags fremlagde regeringen det nye energiudspil, som fra 2020 skal afløse det nuværende energiforlig. Regeringens energiudspil indbefatter blandt andet én ny havvindmølle park og mindre elafgifter. Derudover vil den nuværende energispareordning blive fjernet, til fordel for en energispareindsats, der indbefatter et årligt tilskud på 400 millioner kroner til tilskud til energibesparelser i erhverv. Energiudspillet bliver kritiseret for at være for uambitiøs og derudover at have for lidt fokus på energieffektiviseringer.
Mere

Politik og regler  

Regeringens energiudspil - mange ambitioner men ikke mange ord om energieffektivisering

af: Dorte Nørregaard Larsen, 26-04-2018
Regeringen fastholder sine ambitioner om at mindst halvdelen af Danmarks energibehov er dækket af vedvarende energi i 2030. Samtidig sigter planen mod, at Danmark er fri af fossile energikilder i 2050. Hovedelementerne er massiv udbygning af Havvind og nedsættelse af elafgifter og elvarmeafgifterne.
Mere

Politik og regler  

Massiv udbygning af havvind og afgiftslettelser - Venstre løfter lidt af sløret for energiudspillet i kronik i Berlingske

af: Dorte Nørregaard Larsen, 23-04-2018
I en kronik i dag i Berlingske, løfter Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lillelholt og politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen lidt af sløret for indeholdet i det kommende energiudspil. Der lægges op til massive afgiftslettelser og en havvindmøllepark på 800 MW.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændring af to bekendtgørelser om energimærkning

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-04-2018
Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af to bekendtgørelser om energimærkning af bygninger og håndbog for Energikonsulenter i høring
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændringer i bygningsreglement 2018

af: Dorte Nørregaard Larsen, 09-04-2018
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt en række præciseringer af krav og bestemmelser i høring. Det gælder bl.a. præcisering af brandkrav og energikrav. Derudover er der ændringer i bygningsklasse 2020.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Udkast til ny bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen
Energistyrelsen har sendt et udkast i høring omkring en ny bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. De primære ændringer, der foreslås til energisparebekendtgørelse er som følger.
Mere

Politik og regler  

Overskudsvarme øger CO2 udslip og koster forbrugerne penge

af: Soffi Hildebrand, 27-03-2018
I dag sender danske virksomheder og kraftværker store mængder overskudsvarme ud i atmosfæren. Det er med til at øge CO2 udledningen og koster forbrugerne flere penge.
Mere

Politik og regler  

Oversigt: Politiske aftaler på energiområdet

af: Soffi Hildebrand, 13-03-2018
Regeringen forventes at komme med et udspil til en ny energiaftale efter påske, som skal erstatte 2012-energiaftalen. Inden da vil vi gerne give et overblik over allerede eksisterende aftaler på energiområdet.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Nedsættelse af elvarmeafgiften

af: Dorte Nørregaard Larsen, 22-02-2018
I efteråret blev der indgået aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om nedsættelse af elvarmeafgiften, og 2. februar blev en fremrykning af nedsættelsen aftalt med de samme parter samt Solcialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti. Udmøntingen af disse aftaler sættes nu i høring.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændring af reglerne for støtte til forsøgsmøller og overgangsordningen for landmøller

af: Dorte Nørregaard Larsen, 21-02-2018
Som opfølgning på aftalen om den nye støttemodel for vind og sol i 2018-19, foreslås en række ændringer i reglerne for støtte til forsøgsmøller og overgangsordningen for landmøller.
Mere

Politik og regler  

Christiansborg-politikere enige om betydningen af energieffektiviseringer af bygninger

af: Ulrik Blaabjerg, 15-02-2018
Snart ventes forhandlingerne om en ny energiaftale indledt, og på Christiansborg synes der bred politisk opbakning til at energieffektivisering af bygninger skal indgå i en ny aftale.
Mere

Politik og regler  

Markedsdialog om solcelleudbud

af: Dorte Nørregaard Larsen, 14-02-2018
Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om udkast til soludbudsbetingelser.
Mere

Politik og regler  

Finansministeren vil have afgiftssystemet på energipolitikken til eftersyn

af: Ulrik Blaabjerg, 09-02-2018
Det nuværende afgiftssystem i energipolitikken bremser den grønne omstilling, og skal derfor have et eftersyn. Det er udmeldingen fra finansminister Kristian Jensen (V).
Mere

Politik og regler  

Skal solceller for 25 mio. kroner skrottes?

af: Energiforum Danmark, 06-02-2018
De seneste år har 13 kommuner landet over stået i et dilemma, når det gælder en række af deres solcelleanlæg. De er opstillet i god tro, men er faktisk ulovlige og hvis der ikke findes en løsning, skal 27 anlæg for ca. 25 mio kr. pilles ned.
Mere

Politik og regler  

Dansk afklaring om fjernaflæsning i forhold til databeskyttelsesforordningen

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen
Energistyrelsen har på vegne af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet undersøgt, om databeskyttelsesforordningen giver mulighed for at foretage hyppigere fjernaflæsning til bl.a. miljø- og ressourceformål på vand- og varmeområdet uden samtykke.
Mere

Politik og regler  

VE-mål løser ikke kerneproblemet i energipolitikken

af: Soffi Hildebrand, 17-01-2018
Regeringen har målsat, at vedvarende energi skal udgøre mindst 50 procent af det samlede energiforbrug frem mod 2030. Chefanalytiker Peter Brixen fra Energikommissionen kritiserer regeringen for at fokusere for meget på VE-mål og for lidt på, hvad han kalder for kerneproblemet; nemlig at el-forbruget skal stige og transportsektoren skal være mere i fokus.
Mere

Politik og regler  

Lilleholt træt af procentdiskussion

af: Ulrik Blaabjerg, 12-01-2018
Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) fortalte igår på en konference på Nationalmuseet, at han efterhånden er ved at være træt af den procentdiskussion der er i forhold til hvor stort målet bør være for den kommende energiaftale.
Mere

Politik og regler  

Energitilsynet undersøger energivirksomheders energispareaftaler

af: Pressemeddelelse fra Energitilsynet
Energitilsynet har besluttet at gennemføre en undersøgelse af, om energiselskaberne siden 2012 har fulgt reglerne og brugt forbrugernes penge effektivt til at få danskerne til at spare på energien.
Mere

Politik og regler  

Klimarådet fremlægger centrale pointer til den kommende energiaftale

af: Ulrik Blaabjerg, 12-12-2017
Tirsdag formiddag fremlagde Klimarådet fem centrale pointer til en kommende energiaftale. De fem pointer går fra det generelle niveau om, hvilke mål Danmark skal sætte sig for den grønne omstilling, til det mere specifikke niveau om, hvordan støtte til vedvarende energi skal udmåles.
Mere

Politik og regler  

Berigtigelse - energirådgivning bliver ikke en del af ny boligjobordning

af: Dorte Nørregaard Larsen, 11-12-2017
Vi har tidligere i dag (11/12) bragt en nyhed der oplyste, at fradrag for energirådgivning vil blive muligt under den nye Boligjobordning. Det er ikke korrekt
Mere

Politik og regler  

Lilleholt: Tiden er løbet fra energispareordningen

af: Ulrik Blaabjerg, 08-12-2017
Fremtidens indsats for at få energirenoveret danske bygninger skal være mere markedsdrevet. Det fortæller Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), der mener at tiden er løbet fra energispareordningen.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændrede regler for pristillæg til el på visse VE-anlæg

af: Dorte Nørregaard Larsen, 24-11-2017
Som konsekvens af aftalen om teknologineutrale VE-udbud og den deraf følgende ændring af solcellepuljen, ændres en række andre love om pristillæg til el produceret på vedvarende energi.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: regler vedr. udbud af VE

af: Dorte Nørregaard Larsen, 20-11-2017
For at følge op på aftalen om Teknologi-neutrale udbud af VE-projekter er to lovforslag sendt i høring.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Nye regler for gebyrer på byggeområdet og ændringer i bekendtgørelser fordi en række opgaver flyttes fra Energitilsynet til Energistyrelsen

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-11-2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer i bekendtgørelsen om gebyrer på byggeområdet og Energistyrelsen ændrer en række bekendgørelser, som konskvens af, at en række administrationsopgaver med tilskudsordninger er flyttet fra Energinet til Energistyrelsen.
Mere

Politik og regler  

Bred opbakning til grøn energi fra Kina til Danmark

af: Dorte Nørregaard Larsen, 15-11-2017
Fra Kina til Danmark, og selv i USA, bakker 8 ud af 10 personer op om grøn energi. Det viser en ny undersøgelse som energiselskabet Ørsted har foretaget i 13 lande.
Mere

Politik og regler  

Bygningsreglementets 2020-krav bliver alligevel ikke obligatoriske

af: Dorte Nørregaard Larsen, 09-11-2017
Bygningsreglementets såkaldte bygningsklasse 2020, hvis rammer blev vedtaget i energiforliget i 2008, bliver alligevel ikke obligatorisk. Regeringen har besluttet at store dele af de ekstra stramme energikrav til byggeriet, i stedet skal indføres som en frivillig energiklasse, når vi når 2020.
Mere

Politik og regler  

Hvad sparer husholdninger og virksomheder i din kommune på afskaffelsen af PSO-afgiften?

af: Dorte Nørregaard Larsen, 26-10-2017
Afskaffelsen af PSO-afgiften giver hul i statskassen, men gevinster i husholdninger og virksomheder. Således sparer husholdninger og erhverv fx. i Holbæk hhv. 14 mio kr. og 12 mio kr. i 2017. Højdespringeren er selvfølgelig Københavns Kommune som pga sin størrelse opnår besparelser på 55 mio. kr. i husholdningerne og 128 mio kr. i erhverv.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: revision af standardværdier for energibesparelser

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-10-2017
Når energiselskaberne beregner værdien af forskellige energibesparende tiltag i forbindelse med deres spareforpligtigelse, bruger de i vid udstrækning "Standardværdi-kataloget", for at undgå dyre og omfangsrige beregninger. En revision af standardværdierne er netop sendt i høring.
Mere

Politik og regler  

Workshop/dialogmøde om ny støtteordning til VE-projekter

af: Mathias Steen Harbo, 09-10-2017
Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen inviterer den 26. oktober til workshop/dialogmøde om raffinering af regeringen og DF’s første energipolitiske udspil, der skal skabe konkurrence om støtte til bl.a. vind- og sol-energi.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: ophævelse af solcellepuljen for 2017

af: Dorte Nørregaard Larsen, 04-10-2017
Det forslås at ophæve solcellepuljen for 2017 (også kaldet 20 MW-puljen). Baggrunden for beslutningen er, at det vurderes, at midlerne fra solcellepuljen kan anvendes mere omkostningseffektivt i et teknologispecifikt udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg under 1 MW.
Mere

Politik og regler  

September-magasinet: Politikernes syn på det kommende energiforlig

af: Ulrik Blaabjerg, 28-09-2017
For en uge siden kunne vi præsentere september-udgaven af Energiforum Danmarks magasin som blandt andet indeholder en artikel hvor politikere på tværs af partierne giver deres bud på ønsker og forhåbninger med forliget. Har du endnu ikke læst artiklen og de øvrige artikler i magasinet så læs videre her.
Mere

Politik og regler  

Tanker om energiforliget – fokusér på bygninger

af: Ulrik Blaabjerg, 25-09-2017
I Energiforum Danmark har vi over de seneste par uger bragt en artikelserie om det kommende energiforlig. Her kommer det sidste indspark i serien fra TEKNIQ, Installatørernes Organisation, der kommer med deres syn på energiforliget på forkant, deres forhåbninger og anbefalinger.
Mere

Politik og regler  

Tanker om energiforliget - der er brug for en ambitiøs energiaftale

af: Dorte Nørregaard Larsen, 15-09-2017
I Energiforum Danmark vil vi over de kommende uger bringe en artikelserie om det kommende energiforlig. Her vil forskelige parter komme med deres syn på energiforliget på forkant, deres forhåbninger og anbefalinger. Det tredje bud i rækken kommer fra Troels Ranis branchedirektør i DI Energi
Mere

Politik og regler  

Regeringen udskyder udspil til energiaftale

af: Ulrik Blaabjerg, 15-09-2017
Regeringen udskyder sit udspil til en energiaftale som dermed først ventes præsenteret i det nye år. Årsagen skyldes "travlhed i ministeriet", skriver EnergiWatch.
Mere

Politik og regler  

Tanker om energiforliget - energiforlig i et vadested

af: Dorte Nørregaard Larsen, 13-09-2017
I Energiforum Danmark vil vi over de kommende uger bringe en artikelserie om det kommende energiforlig. Her vil forskelige parter komme med deres syn på energiforliget på forkant, deres forhåbninger og anbefalinger. Seriens bud nummer to kommer fra Søren Dyck-Madsen fra Det Økologiske Råd.
Mere

Politik og regler  

75 mio kr. til energiforskning

af: Dorte Nørregaard Larsen, 11-09-2017
Regeringen har i sit finanslovsforslag afsat 75 mio kr. ekstra til energiforskning. Dermed bliver regeringens oplæg forud for forhandlingerne om næste års finanslov, at bruge 397,7 millioner kroner til energiforskningen.
Mere

Politik og regler  

Tanker om energiforliget - energi skal være nøglen til det gode danske liv

af: Ulrik Blaabjerg, 08-09-2017
I Energiforum Danmark vil vi over de kommende uger bringe en artikelserie om det kommende energiforlig. Her vil forskelige parter komme med deres syn på energiforliget på forkant, deres forhåbninger og anbefalinger. I denne første udgave er det Lars Aagaard (Adm. direktør, Dansk Energi) der kommer med sit syn og forhåbninger til det kommende energiforlig.
Mere

Politik og regler  

Statsrevisorerne retter kritik af kontrollen med energiselskabernes energispareordning

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-09-2017
Statsrevisorerne gav i går deres beretning vedr. tilsynet med Energiselskabernes energispareordning til Folketinget. Kritikken var skarp.
Mere

Politik og regler  

Facebook får ændret praksis om afgifter på overskudsvarme - og nu vil Coop også gerne være med

af: Dorte Nørregaard Larsen, 06-09-2017
Hvad danske industrivirksomheder og et hav af organisationer, heriblandt Energiforum Danmark, i årevis har kæmpet for, har Facebook fået ændret med et trylleslag. Men gælder det alle?
Mere

Politik og regler  

Lilleholt: Energimærkning af store bygninger skal give mere værdi

af: Pressemeddelse fra Energistyrelsen
I dag træder en række ændringer og lempelser i kravene til energimærkning af store bygninger i kraft. Store bygningsejere har flere gange påpeget, at mærkningen sjældent har tilført ny viden eller værdi i deres arbejde. Og det ønsker energi-, forsynings- og klimaministeren at ændre på.
Mere

Politik og regler  

Isoleringsfirmaer politianmeldt

af: Pressemeddelse fra Energistyrelsen
Energistyrelsen har politianmeldt ti isoleringsselskaber for bedrageri. Selskaberne har alle udført hulmursisolering hos boligejere med støtte fra energispareindsatsen. Styrelsen har derudover pålagt syv energiselskaber at trække energibesparelser tilbage i 28 sager om hulmursisolering. Det sker som led i Energistyrelsen skærpede kontrol med Energiselskabernes energispareindsats.
Mere

Politik og regler  

Høje energiafgifter mindsker motivationen til at arbejde

af: Dorte Nørregaard Larsen, 23-08-2017
"Overbeskatning af forbrugernes energiforbrug er skadeligt for arbejdsudbuddet. Gevinsten ved at arbejde reduceres mere ved energiafgifter, end hvis provenuet opkræves via indkomstskat" sådan skriver miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen i en artikel i Altinget.
Mere

Politik og regler  

Almene boliger vil fritages for ny solcellelov

af: Ulrik Blaabjerg, 11-08-2017
Inden længe forventes støtten til private solcelleanlæg at blive ændret, og det bliver dermed svært for almene boligforeninger at etablere anlæg. Danmarks Almene Boliger (BL) frygter dermed, at deres medlemmer mister muligheden for at etablere solcelleanlæg, hvis den nye ændring går igennem Folketinget.
Mere

Politik og regler  

Den grønne ordning udløber 21. februar 2018

af: Ulrik Blaabjerg, 19-07-2017
EU Kommissionens 10 år gamle statsstøttegodkendelse udløber 21. februar 2018. Dermed skal tilsagn om tilskud efter den grønne ordning være opnået senest den 20. februar 2018.
Mere

Politik og regler  

Tilskuds- og afgiftsanayse anbefaler ensretning af VE-tilskud og afskaffelse af energiselskabernes energispareindsats

af: Dorte Nørregaard Larsen, 17-07-2017
Den 30. juni udkom sidste del, af den ellers meget diskuterede tilskuds- og afgiftsanalyse i stilhed. Også selvom analysen anbefaler ensretning af tilskud til VE og afskaffelse af energiselskabernes energispareindsats.
Mere

Politik og regler  

Endnu en pulje åbner for ansøgninger: Fremme af energieffektivitet i bygninger

af: Pressemeddelse fra Energistyrelsen
Energistyrelsen indkalder ansøgninger om tilskud til projekter, der fremmer energieffektiviseringen af bygninger og fleksibelt energibrug ved brug data, digitalisering, datadrevne beslutningsstøtte mv. Fristen for at søge er 30. oktober 2017.
Mere

Politik og regler  

Smart-energi-pulje åbner for ansøgninger

af: Pressemeddelse fra Energistyrelsen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeren åbner i dag for ansøgninger til Smart energi-puljen. Puljen støtter projekter, der forbedrer udnyttelsen af grøn strøm ved at integrere flere forsyningssystemer. Der er afsat 3 mio. kroner i henholdsvis 2017 og 2018, og der åbnes nu for ansøgninger til begge år.
Mere

Politik og regler  

Energistyrelsen indkalder ansøgninger om støtte til fremme af varmepumper på abonnement, der etableres i virksomheder

af: Pressemeddelse fra Energistyrelsen
Energistyrelsen indkalder ansøgninger om støtte til fremme af varmepumper igennem anvendelse af et forretningskoncept, hvor en virksomhed/konsortium af virksomheder tilbyder salg af varme til kunder i områder uden fjernvarmenet.
Mere

Politik og regler  

Sommeroprydning i Energistyrelsen - fire love i høring

af: Dorte Nørregaard Larsen, 04-07-2017
Skrivebordene i ministerier og styrelser skal tømmes før ferien, så det går stærkt med at sende forslag i høring. Blandt sommerens mange høringer kan vi blandt andet finde; et forslag der præciserer frister for ansøgninger og tilsagn via den grønne ordning og ordningen for støtte til elektricitet produceret på visse små VE-anlæg, et forslag til regler der standardiserer regnskab m.v. i fjernvarmesektoren, et forslag der præciserer reglerne for modregning istatsstøtte i forbindelse med afståelse af forsyningsforretninger der tilfalder forbrugerne, og endelig et forslag der overfører opgaver fra Energinet.dk til Energistyrelsen.
Mere

Politik og regler  

Nye vejledninger om opførelse af sekundær bebyggelse og funktionsafprøvning

af: Ulrik Blaabjerg, 29-06-2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver to nye vejledninger om henholdsvis sekundær bebyggelse på højst 50 m2 og om funktionsafprøvning. Den 1. juli 2017 træder seneste ændring af bygningsreglementet 2015 nemlig i kraft.
Mere

Politik og regler  

Interesseorganisationer vil skabe bedre rammer for fleksibelt forbrug

af: Ulrik Blaabjerg, 29-06-2017
Dansk Energi, iEnergi, Energinet og DI vil skabe bedre rammer for aktivering af fleksibelt forbrug med et nyt fælles oplæg.
Mere

Politik og regler  

EU vil øge energieffektiviseringsmål

af: Ulrik Blaabjerg, 27-06-2017
Mandag blev EU's energiministre enige om at øge ambitionsniveauet for, hvor energieffektiv EU skal være i 2030. Et højere mål vil samtidig få direkte effekt i ordrebøgerne hos danske energivirksomheder, mener Dansk Energi.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: lempelse af regler om energimærkning

af: Dorte Nørregaard Larsen, 22-06-2017
Reglerne om energimærkning foreslås lempet, således at visse energimærker gælder i 10 i stedet for 7 år og krav om energimærkning af nybyggede sommerhuse ophæves. Ligeledes behøver privatejede bygninger over 1000 m2 ikke længere til en hver tid, at have et gyldigt energimærke.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: to slags tilskud til varmepumper

af: Dorte Nørregaard Larsen, 19-06-2016
Der skal mere fart på udbredelsen af varmepumper og derfor er to nye støtteordninger netop sendt i høring. Den ene giver tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper i fjernvarmen, den andet til udvikling af nye forretningskoncepter, der udbreder brugen af varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Flere stramninger i reglerne for afskrivninger i varmesektoren

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-06-2017
I maj fremsatte minister Lars Chr. Lilleholt et lovforslag, der med øjeblikkelig virkning bremsede kommunernes mulighed for at hive penge ud af fjernvarmeselskaber. Disse regler præciseres i en ny bekendtgørelse, der netop er sendt i høring.
Mere

Politik og regler  

Minister lukker for tilskud til hulmursisolering

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-06-17
Pressemeddelelse: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har indgået en aftale med energibranchen om at lukke permanent for tilskud til hulmursisolering grundet omfattende fejl og ringe kontrolmuligheder.
Mere

Politik og regler  

Nyt udspil: Sløjf elafgiften

af: Ulrik Blaabjerg, 08-06-2017
Et nyt udspil fra energibranchen i forbindelse med Energiens Topmøde, der bliver afholdt idag og som blandt andet har Statsminister Lars Løkke Rasmussen som en af talerne, ligger op til at man sløjfer elafgiften. Dansk Energi og TEKNIQ bakker op om forslaget, men hos Det Økologiske Råd er man uenig.
Mere

Politik og regler  

Nyt solcelleindgreb rammer den almene sektor hårdt

af: Dorte Nørregaard Larsen, 24-05-2107
Det seneste lynindgreb mod solceller kommer til at ramme den almene boligsektor og beboere i etage-ejendomme hårdt, det skriver Ingeniøren.dk i dag.
Mere

Politik og regler  

LYNHØRING om endnu et indgreb mod solceller

af: Dorte Nørregaard Larsen, 22-05-2017
Med et nyt forslag, vil Energi-, forsynings- og klimaministeren afskaffe nettoafregning (afgiftsfritagelse) for store solcelleanlæg og det kommer også til at gælde allerede eksistrende anlæg. Det vil ramme virksomheder, boligforeninger og andre med anlæg på mere end 6 kW.
Mere

Politik og regler  

Energistyrelsen udvider BedreBolig-ordningen

af: Ulrik Blaabjerg, 19-05-2017
Energistyrelsen udvider BedreBolig-ordningen til også at gælde etageejendomme og andre store bygninger. Ti virksomheder er godkendt og står klar med hjælp til energirigtig renovering af etageejendomme.
Mere

Politik og regler  

"Energimærkning er ikke pengene værd"

af: Kasper Elton Jensen, 11-05-2017
I de kommende år skal alle offentlige bygninger og en stor andel privatejede bygninger i Danmark energimærkes for anden gang. En procedure der ved lov skal gentages hvert tiende år. Men med en pris på mellem en halv og en hel milliard kroner er flere parter i branchen ikke sikker på, at det er pengene værd. Sådan lyder kritikken i fagbladet Ingeniøren torsdag.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Udkast til Bygningsreglement 2018

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-05-2017
Udkast til nyt Bygningsreglement (BR18) er netop sendt i høring. Udkastet byder bl.a. på en ny struktur opdelt efter emner og uden vejledningstekster. Derudover afskaffelse af teknisk sagsbehandling og nye konstruktions- og brandklasser.
Mere

Politik og regler  

Kommentarer til Energikommisionens anbefalinger

af: Ulrik Blaabjerg, 04-05-2017
Energikommisionens fokus på markedskræfter kan misbruges til nedskæringer på alt fra klimaambitioner til forskningsmidler, frygter politiker. Direktør i elpære-gigant mener at man overser de lavthængende frugter.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Lovændring skal stoppe ekstraregninger til fjernvarmekunder

af: Dorte Nørregaard Larsen
Energi-, Forsynings- og Klima minister Lars Chr. LIlleholt har i dag fremsat et lovforslag, der med øjeblikkelig virkning bremser kommunernes mulighed for at hive penge ud af fjernvarmeselskaber. Dermed fjernes incitamentet til at bruge en regnskabsfidus, der potentielt kunne give ekstraregninger til fjernvarmekunderne.
Mere

Politik og regler  

Cepos undrer sig over Energikommisionens anbefalinger

af: Ulrik Blaabjerg, 02-05-2017
Analysechef i Cepos undrer sig over, at Energikommisionen ikke overvejer at anbefale dansk deltagelse i det norsk-svenske certifikatmarked for VE-strøm.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Forlængelse af lav afgift på elbiler

af: Dorte Nørregaard Larsen, 26-04-2017
Som opfølgning på aftalen d. 18. april om, at registreringsafgiften for elbiler forbliver 20 procent resten af 2017 eller indtil der er solgt 5000 nye elbiler, sættes der nu ændringer af lov om registreringsafgift i høring.
Mere

Politik og regler  

Energikommisionen: Brug for ambitiøs og langsigtet energipolitik allerede fra 2020

af: Ulrik Blaabjerg, 24-04-2017
Der er brug for en ambitiøs og langsigtet energipolitik allerede fra 2020, hvis målet om et lavemissionssamfund i 2050 skal nås. Det var hovedbudskaberne i rapporten som formand for Energikommisionen Niels B. Christiansen i dag overdrog til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændringer i bygningsreglementet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 20-04-2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop sendt ændringer til bygningsreglementet i høring. Ændringerne indfører bl.a. krav om funktionsafprøvning af visse tekniske installationer og dokumentation heraf.
Mere

Politik og regler  

Ministeren styrker kontrollen af energispareindsatsen

af: Ulrik Blaabjerg, 20-04-2017
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) styrker nu kontrollen af den politisk besluttede energispareindsats med 30 millioner kroner om året frem mod 2021.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Tilskud til initiativer der fremmer smart energy

af: Dorte Nørregaard Larsen, 19-04-2017
Som opfølgning på Energiforligets aftaler, er der i perioden 2016-2018 afsat 3 mio. kr. årligt til at støtte udviklingen af "smart energi". En ny bekendtgørelse, som netop er sendt i høring, skitserer rammerne for 2017-tilskudspuljen.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændringer i bekendtgørelse om energiselskabernes energispareindsats

af: Dorte Nørregaard Larsen, 18-04-2017
Efter den nye aftale om energiselskabernes energispareindsats blev indgået 16. december 2016, har der været behov for opdatering af "bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder" og disse ændringer er netop sendt i høring.
Mere

Politik og regler  

Danske afgifter står i vejen for udbredelse af elbusser

af: Ulrik Blaabjerg, 05-04-2017
Elbusser står klar i kulissen til at overtage driften for de nuværende dieselbusser, men afgifter på eldrevne køretøjer besværliggør den grønne omstilling af bustrafikken.
Mere

Politik og regler  

Kom til debatmøde om det kommende energiforlig

af: Kasper Elton Jensen, 31-03-2017
Det Økologiske Råd inviterer til et åbent debatmøde onsdag d. 26. april om det kommende energiforlig. På mødet vil eksperter fra Energikommissionen, Klimarådet, Aalborg Universitet og Det Økologiske Råd give deres anbefalinger til indholdet af en ny energipolitisk aftale og udvalgte politikere vil diskutere, hvad de lægger vægt på.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Bekendtgørelse om indberetning af statstøtte

af: Dorte Nørregaard Larsen, 30-03-2017
Ny bekendtgørelse fastsætter reglerne for indberetning af statsstøtte gennem skatteforanstaltninger på miljø- og energiområdet
Mere

Politik og regler  

Danmark indgår ny aftale med Mærsk om Nordsøen

af: Ulrik Blaabjerg, 28-03-2017
Onsdag blev regeringen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Radikale enige om at investere et tocifret milliardbeløb i olie- og gasudvindingen i Nordsøen. Professor i klima og økonomi på DTU mener dog, at Danmark ville kunne klare sig fint uden nordsøolie.
Mere

Politik og regler  

Diskussion om effekt ved afgift på biomasse

af: Ulrik Blaabjerg, 28-03-2017
Regeringen bør analysere CO2-udledningen og effekterne ved en afgift på biomasse til fjernvarme, det mener Enhedslisten. Dansk Fjernvarme advarer, og mener at det vil bremse den grønne omstilling.
Mere

Politik og regler  

BedreBolig-rådgivning har ingen mærkbar effekt

af: Ulrik Blaabjerg, 23-03-2017
BedreBolig-rådgivningen der har til formål at fremme energirenoveringer blandt danske husejere, kan ikke siges at have haft den store effekt, viser rapport.
Mere

Politik og regler  

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet inviterer til lancering af eksportstrategi for den grønne teknologi

af: Ulrik Blaabjerg, 21-03-2017
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet præsenterer imorgen en eksportstrategi for den grønne teknologi og inviterer i den forbindelse interesserede til lanceringen af den nye strategi.
Mere

Politik og regler  

Fortsat grøn omstilling efter 2020 kræver nye energipolitiske initiativer

af: Ulrik Blaabjerg, 15-03-2017
En basisfremskrivning fra Energistyrelsen viser, at Danmark når EU-målene i 2020 for anvendelsen af vedvarende energi og de ikke-kvoteomfattede drivhusgasudledninger. En fortsat grøn omstilling efter 2020 vil dog kræve, at der gennemføres nye energipolitiske initiativer.
Mere

Politik og regler  

Elafgiften tager ikke hensyn til klimaet

af: Kasper Elton Jensen, 09-03-2017
Afgiften på el i Danmark tager ikke hensyn til klimaet og fungerer egentlig bare som en indtægtskilde for staten. Sådan lyder meldingen fra Det Miljøøkonomiske Råd, der i en ny rapport anbefaler, at afgiften sænkes med helt op til 70 procent.
Mere

Politik og regler  

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-03-2017
Nyt udkast til bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. er netop sendt i høring.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Tilretning af afgiftsreglerne i forbindelse med elpatronordningen

af: Dorte Nørregaard Larsen, 02-03-2017
Lovforslaget har til formål at rette en fejl vedrørende afgiftslempelsen i elpatronordningen i energiafgiftslovene og CO2-afgiftsloven.
Mere