Politik og regler

Anbefalinger til den danske implementering af energieffektiviseringsdirektivet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 15-09-2023
Fleksible løsninger er centrale for at opnå energieffektiviseringer og aflaste elforsyningsnettet. Digitalisering og brug af data til at effektivisere energiforbrug rummer store potentialer. Derfor er det vigtigt at data frisættes og tilgængeliggøres på en hensigtsmæssig måde inden for alle områder, sådan lyder en af de anbefalinger, som Energiforum Danmark via Rådet for Energieffektiv Omstilling sender til minister Lars Aagaard.
Mere

Politik og regler  

Den grønne del af finansloven skaber grøn glæde

af: Jan V. Kriistensen, 11-09-2023
Regeringen har, i sidste uge, lanceret sit udspil til en finanslov, og med sig under armen havde finansministeren 1 mia. kr. til den grønne omstilling. Det får smilet frem både hos erhvervsorganisationer og de grønne brancher.
Mere

Politik og regler  

Høje forbrugsudledninger svækker Danmarks rolle som grønt foregangsland

af: Pressemeddelelse fra Concito, 31-08-2023
Danmarks klimaaftryk per indbygger er blandt verdens største, og der udestår en stor politisk opgave med at reducere klimabelastningen fra vores forbrug af især transport, fødevarer og boliger. Det viser en ny rapport om Danmarks globale forbrugsudledninger fra CONCITO.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændring af indefrysningsordning for høje energiregninger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 02-08-2023
Loven om indefrysning af høje energiregninger foreslås ændret, så Erhvervsstyrelsen kan forestå opkrævningen af de indefrosne beløb fra husholdninger og virksomheder, når indefrysningsperioden udløber.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Stramning af regler om CO2-kvoter

af: Dorte Nørregaard Larsen, 31-07-2023
Efter EU i 2021 vedtog den europæiske klimalov, har kommissionen fremsat en række lovgivningsinitiativer under "Fit for 55" navnet. Herunder en række stramninger vedr. CO2-kvoter. Den lovgivning der skal sikre dansk implementering er nu i høring.
Mere

Politik og regler  

Varm luft kan nu genbruges i industrien og på byggepladser

af: Jan V. Kristensen, bragt på TEKNIQ.dk
Arbejdstilsynet har fra 1. juli med en ny bekendtgørelse tilladt industrivirksomheder og byggepladser at genbruge renset udsugningsluft i arbejdsrum og andre lokaler. Det skal spare energi til opvarmning og dermed CO2. Recirkulation bliver en mulighed – ikke en pligt for virksomhederne.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Krav til datacentre om indberetning af energieffektivitet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 30-06-2023
EU's energieffektiviseringsdirektiv stiller, som noget nyt, krav til datacentre med et installeret effektforbrug til IT på mere end 500Kw. Nu gøres der klar til den danske implementering med et ændringsforslag til lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion.
Mere

Politik og regler  

Otte organisationer: Udvid Erhvervspuljen og giv virksomhederne den nødvendige hjælp til grøn omstilling

af: Pressemeddelelse fra Synergi, 21-06-2023
Manglende teknologisk viden er en væsentlig barriere for den grønne omstilling af erhvervslivet, der efterspørger mere rådgivning om grønne, energieffektive tiltag. I dag kan virksomheder ikke søge den hjælp gennem Erhvervspuljen – men det bør de kunne, mener SYNERGI og SMVdanmark, Landdistrikternes Fællesråd, Rådet for Grøn Omstilling, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, IDA og CONCITO. De foreslår nu, at Erhvervspuljen fremadrettet også inkluderer rådgivning, der kan hjælpe erhvervslivet med den nødvendige grønne omstilling.
Mere

Politik og regler  

Klimarådet: Behov for mere klimapolitik frem mod 2025 end fremskrivningen viser

af: Nyhed fra Klimarådet, 15-06-2023
Klimarådet vurderer i nyt notat, at reduktionsbehovet for 2025-målet med god sandsynlighed er over 2 mio. ton CO2e, hvilket er betydeligt større end de 0,6 mio. ton, som Energistyrelsens årlige klimafremskrivning viser.
Mere

Politik og regler  

I høring: Vejledninger til bygningsreglementet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-06-2023
En række af Bygningsreglementets vejledninger har været til serviceeftersyn, og det er der kommet et par forslag til rettelser ud af.
Mere

Politik og regler  

Tak for jeres anbefalinger....

af: Dorte Nørregaard Larsen, 04-05-2023
I slutningen af marts sendte Rådet for Energieffektiv Omstilling en række anbefalinger til en strategi for effektiv energianvendelse til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard, og nu har ministeren svaret positivt men afventende.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Fremme af genbrug i byggeriet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 03-05-2023
Brugen af genbrugsmaterialer skal belønnes, når man beregner en bygnings klima-aftryk, derfor er der nu foreslået en ændring til bekendtgørelsen om Bygningsreglement 2018 (BR18)
Mere

Politik og regler  

Ny energikrisestab skal sætte tempo i grøn omstilling

af: Af Jan Kristensen, journalist, 02-05-2023
Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard har samlet ni eksperter og aktører i en energikrisestab kaldet NEKST. Målet er at øge tempoet i den grønne omstilling med nyskabende ideer på bare ni måneder.
Mere

Politik og regler  

Regeringen vil gøre det nødvendige for at nå klimamålene – 2025-målet står først for

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 01-05-2023
Den nye Klimastatus og -fremskrivning viser, at Danmark er rykket tættere på at nå sine klimamål, når det seneste års politiske aftaler implementeres. Men svære beslutninger og hårdt arbejde venter forude. Regeringen vil sikre, at vi når 2025-målet og gøre det nødvendige for at mindske usikkerhederne frem mod 2030, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.
Mere

Politik og regler  

EU´s medlemslande enige om skærpelse af CO2-kvotesystemet og klimatold

af: Dorte Nørregaard Larsen, 26-04-2023
EU´s medlemslande har givet grønt lyst til en stor klimapakke, der bl.a. betyder at boliger, biler, sø- og lufttransport også er omfattet af CO2-kvotesystemet.
Mere

Politik og regler  

Finanslov uden nye klimainitiativer, men med enkelte positive grønne takter

af: Dorte Nørregaard Larsen, 25-04-2023
Finansloven har været længe undervejs og forhandlingsgrundlaget blev kritiseret for sit fravær af grønne investeringer og beskæring af Klimarådet. Nu har et bredt flertal bestående af regeringen SF, Radikale, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgået en aftale, med enkelte positive grønne takter.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Klimarådets dialogforum og revision af bekendtgørelse om tilskud til energifælleskaber

af: Dorte Nørregaard Larsen, 17-04-0223
To forslag er netop sendt i høring. Klima- Energi- og Forskningsministeriets departement, har opdateret listen over organisationer der kan indstille kandidater til Klimarådets dialogforum og Energistyrelsen foreslår ændringer til reglerne om tilskud til lokale energifælleskaber m.v.
Mere

Politik og regler  

Kære Lars Aagaard

af: Dorte Nørregaard Larsen, 30-03-2023
Rådet for Energieffektiv Omstilling, som Energiforum Danmark er medlem af, sendte i går en opfordring til ministeren. En opfordring til at styrke indsatsen for energieffektivisering, samt en række anbefalinger til en indsats.
Mere

Politik og regler  

Bred aftale fordeler ny støtte til at hjælpe danskerne af med olie- og gasfyr

af: Pressemeddelelse fra Klima-, energi- og forsyningsministeriet, 29-03-2023
Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget i dag indgået aftale om fordeling af 200 millioner kroner til at hjælpe husstande af med gasfyret og fjernvarmeselskaber med udrulningen af fjernvarme. Med aftalen tilføres afkoblingsordningen 112 millioner kroner, mens der tilføres 88 millioner kroner til fjernvarmepuljen.
Mere

Politik og regler  

Klima fylder ikke meget i finanslovsudspillet og digitaliseringsstrategien udskydes (opdateret)

af: Dorte Nørregaard Larsen, 23-03-2023
Klima og energi fylder ikke meget i finansloven. Faktisk skal man langt ned i teksten før man finder noget der handler om klima- og energikrisen.
Mere

Politik og regler  

Energiforum Danmarks høringssvar: Sæt solceller på offentlige tage fri

af: Dorte Nørregaard Larsen, 09-03-2023
Fra og med 1. april 2023 skal statslige solcelleanlæg modregnes for sparet elafgift. Det blev foreslået i en bekendtgørelse, der netop har været i høring. Energiforum Danmark synes, at forslaget trækker i den forkerte retning.
Mere

Politik og regler  

Brede aftaler sikrer milliarder til forskning i klima, digital teknologi, sundhed og den fri forskning

af: Pressemeddelelse fra Udannelelses- og forskningsministeriet
Et bredt flertal i Folketinget er enige om at fordele 3,6 mia. kr. til forskning. Pengene skal gå til forskning i klima og grøn omstilling, digital teknologi, fri forskning, sundhed, børn og unge.
Mere

Politik og regler  

Høringssvar om Energimærkning af bygninger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-02-2923
Energimærkningsordningen for bygninger er på den ene side et vigtigt værktøj, som mange ordninger og initiativer tager udgangspunkt i og på den anden side et værktøj med udfordringer. Nogle af de udfordringer påpegede Energiforum Danmark i vores høringssvar i tirsdags.
Mere

Politik og regler  

200 millioner skal hjælpe danskerne af med gasfyr og rulle fjernvarmen ud i landet

af: Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 13-02-2023
Aftale om inflationshjælp sætter 200 millioner kroner i afkoblingsordningen og fjernvarmepuljen. Det skal hjælpe erhverv og husstande af med gasfyret og fjernvarmeselskaber med udrulningen af fjernvarmen.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Staten skal modregne sparet elafgift i forbindelse med deres solceller

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-01-2022
Fra og med 1. april 2023, skal statslige solcelleanlæg modregnes for sparet elafgift. Det foreslås i en bekendtgørelse der netop er sendt i høring.
Mere

Politik og regler  

Grønne tiltag i regeringens lovprogram

af: Dorte Nørregaard Larsen, 18-01-2023
Altinget.dk har kigget regeringens lovprogram igennem og fundet 7 lovforslag, der skal hjælpe den grønne omstilling på vej. Det er alt fra statsgaranti til lån ved udskiftning af olie- og gasfyr, til nye plan-regler vedr. vindmøller og solceller.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændringer i reglerne for energimærkning af bygninger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 17-01-2023
Bekendtgørelsen om "Energimærkning af bygninger" skal opdateres, så den følger trit med de ændringer, der er sket i bekendtgørelsen om "Håndbog for Energikonsulenter", samt anden lovgivning. Desuden fjernes muligheden for at lave energimærke efter metoden "Målt forbrug".
Mere

Politik og regler  

Nu stiller BR krav til bæredygtighed og livscyklusanalyser

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-01-2023
Fra og med 1. januar, stiller bygningsreglementet krav til byggeriers bæredygtighed.
Mere

Politik og regler  

Mr. Energi skal give dansk klimapolitik ny energi

af: Jan V. Kristensen, 20-12-2022
Klima- og energiområdet har fået en minister hentet uden for Christiansborg. 55-årige Lars Aagaard, tidligere direktør i Dansk Energi, skal få den enorme grønne omstilling til at ske. Ambitionerne er store både hos SMV-regeringen og den nye minister.
Mere

Politik og regler  

Klimarådet i ny analyse: Brug for prioritering mellem fjernvarmeprojekter

af: Nyhed fra Klimarådet, 01-12-2022
Myndighederne bør prioritere de fjernvarmeprojekter, der giver samfundsøkonomisk bedst mening, fx hvor der er adgang til overskudsvarme. I andre områder bør man i stedet satse på individuelle varmepumper på kort sigt.
Mere

Politik og regler  

Må private virksomheder også sænke temperaturen?

af: Dorte Nørregaard Larsen, 11-10-2022
Må private virksomheder også sænke temperaturen? Ja, men... Læs svaret fra konsulent i overenskomst og jura TEKNIQ Arbejdsgiverne
Mere

Politik og regler  

Energistyrelsens Solcellevejledning til kommuner og regioner er endelig klar

af: Dorte Nørregaard Larsen, 29-09-2022
Så kom den solcellevejledning, som kommuner og regioner har ventet på siden januar. Sammen med vejledningen kommer også en række spørgsmål og svar, som går lidt mere i dybden med nogen af de mest typiske tvivlsspørgsmål.
Mere

Politik og regler  

Regeringens klimaprogram 2022

af: Dorte Nørregaard Larsen, 27-09-2022
Med over 75 grønne aftaler og prioriterede midler for over 110 milliarder kr. mangler regeringen nu kun omkring en fjerdedel for at indfri 70 pct. målet i 2030. Sådan opsummerer Klima,- Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen status i forbindelse med årets klimaprogram. Klimarådets formand er alligevel bekymret
Mere

Politik og regler  

Grønnere luftfart - men er det grønt nok?

af: Dorte Nørregaard, 22-09-2022
Tirsdag lancerede regeringen et nyt udspil , der skal sikre, at danske indenrigsfly allerede fra 2025 kan flyve med 100 pct. grønt brændstof i tanken. Fra 2030 skal indenrigsflytrafikken være helt grøn. Omstillingen finansieres af en passagerafgift på 13 kr.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Prisloft for overskudsvarme

af: Dorte Nørregaard Larsen, 21-09-2021
Energistyrelsen udsender ny bekendtgørelse for prisloft på overskudsvarme. Formålet er at indføre en ny model for fastsættelse af prisloftet for overskudsvarme samt regler for bl.a. individuelle prislofter og fastlåsning af prisloft.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Bygningspuljen bliver til to målrettede puljer

af: Dorte Nørregaard Larsen, 13-09-2022
Bygningspuljen, der i en årrække har givet tilskud til besparelser i energiforbruget i helårsboliger, herunder varmepumpe-konvertering, lukkes med udgangen af 2022. Puljen afløses af en pulje til varmepumpekonvertering og en til energiforbedringer i helårsboliger.
Mere

Politik og regler  

Spørgsmål og svar til BRs vejledning om bygningsautomatik

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-09-2022
Datadrevet bygningsautomatik kan bidrage til energibesparelser, bedre indeklima og energifleksibilitet i bygninger. Og med ambitiøse – både nuværende og kommende - krav på området, er kyndig og tydelig vejledning central for en høj implementeringsgrad. Deltag i dialogen.
Mere

Politik og regler  

Forbud om hjørnet: Millioner af lysstofrør skal skiftes til LED

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 06-09-2022
Et kommende forbud mod de mest almindelige lysstofrør rammer næsten alle danske arbejdspladser. Lysbranchen forventer stor efterspørgsel på LED-rør til næste år. Skift til LED med det samme og spar penge, lyder opfordringen fra Energistyrelsen
Mere

Politik og regler  

Østersøens lande styrker samarbejde om mere havvind og øget energisikkerhed

af: Pressemeddelelse Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 31-08-2022
Otte lande fra Østersø-regionen har taget første spadestik til at bygge en ny energialliance. Som afslutning på Østersøtopmødet underskrev de Marienborg-erklæringen og satte en fælles ambition om at syvdoble havvindskapaciteten i Østersøregionen og styrke el-samarbejdet på tværs af grænser.
Mere

Politik og regler  

Sidste chance for tilskud

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 11-08-2022
Den 26. september 2022 åbner Energistyrelsens tilskudsordning til energiforbedringer, konverteringer og digitale projekter i kommunale og regionale bygninger. Det er sidste chance for at søge, da ordningen lukker ned i 2022.
Mere

Politik og regler  

Grøn skattereform giver skattelettelser for 2 milliarder kroner

af: Dorte Nørregaard Larsen, 03-08-2022
Den grønne skattereform skruer op for beskatningen af CO2, men samlet set giver den skattelettelser.
Mere

Politik og regler  

I 2035 bliver den sidste benzinbil solgt i EU

af: Jan V. Kristensen, 06-07-2022
EU-ministre er enige om at stoppe for salg af fossile biler i 2035. Det forbud er en del af en lovgivningspakke på klimaområdet, der nu skal forhandles i Europa-Parlamentet.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: VE-egenforbrugere bliver en del af elforsyningsloven

af: Dorte Nørregaard Larsen, 04-07-2022
Vedvarende energi (VE) til eget forbrug forventes at spille en central rolle i elektrificeringen af det danske energisystem og i den grønne omstilling. Derfor skal reglerne for VE-egenforbrugere tydeliggøres og præciseres.
Mere

Politik og regler  

Ny aftale skal gøre det nemmere for virksomhederne at søge Erhvervspuljen

af: Presemeddelelse fra Energistyrelsen, 30-06-2022
Et bredt flertal af partier blev fredag d. 24. juni enige om at justere på kriterierne for Erhvervspuljen, så det bliver nemmere for virksomhederne at få en hjælpende hånd til deres grønne omstilling. Der er stor opbakning blandt erhvervsorganisationerne
Mere

Politik og regler  

Grøn fond og grøn skattereform

af: Dorte Nørregaard Larsen, 24-06-2022
Regeringen har indgået to grønne aftaler; En grøn skattereform og en grøn fond på 50 milliarder kr.
Mere

Politik og regler  

Vi skal sigte over mål for at være sikre på at komme i mål

af: Dorte Nørregaard Larsen, 23-06-2022
Energistyrelsens klimastatus og klimafremskrivning viser, at vi udleder mere CO" i år, end sidste år, på trods af en række nye reduktionsmotiver. Det får Klimarådets formand til at opfordre til at sigte højere.
Mere

Politik og regler  

Stram regional og kommunal økonomi i 2023

af: Dorte Nørregaard Larsen, 10-06-2022
Så er aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi faldet på plads og begge aftaler er præget af inflation og prioritering af investeringer i bl.a. forsvaret. Der er med andre ord lagt op til en stram økonomi.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Pulje til lokale energifælleskaber og lokalforankring af klimaomstilling

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-06-2022
I forbindelse med finansloven, blev det aftalt at lave en pulje til støtte af lokale energifælleskaber og lokal forankring af klimaomstilling. Der afsættes hvert år 5 mio. kr. til puljen i årene 2022-2025. Bekendtgørelsen der sætter rammerne for puljen er nu i høring.
Mere

Politik og regler  

Luk for gas til Ørsted ændrer ikke på Danmarks gas-situation

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 01-06-2022
Energistyrelsen forventer i den nuværende situation ikke problemer med gasforsyningen.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændring af lov om elforsyning

af: Dorte Nørregaard Larsen, 30-05-2022
Elforsyningsloven skal ændres, så det bliver nemmere at indpasse vedvarende energi i forsyningsnettet.
Mere

Politik og regler  

REPower EU

af: Dorte Nørregaard Larsen, 23-05-2022
REPowerEU: En plan for hurtig reduktion af afhængigheden af russiske fossile brændstoffer og fremskyndelse af den grønne omstilling
Mere

Politik og regler  

Nyt Forsyningsdigitaliseringsprogram skal bidrage til en grøn, digital og integreret forsyningssektor

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 06-05-2022
Næste fase af den grønne omstilling hviler på, at vi har en sammenhængende og digital forsyningssektor. Som led i regeringens nye Digitaliseringsstrategi igangsættes et nyt Forsyningsdigitaliseringsprogram, der skal sikre bedre adgang til forsyningsdata.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Global afrapportering 2022

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 29-04-2022
Energistyrelsen udgiver i dag rapporten Global Afrapportering 2022, der sætter Danmarks klimaaftryk i verden under lup. Rapporten opgør blandt andet Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk. Samtidig viser rapporten, at det danske myndighedssamarbejde, dansk klimadiplomati og teknologieksport bidrager til at nedbringe udledningerne i udlandet.
Mere

Politik og regler  

Klimapolitik er blevet til sikkerhedspolitik

af: Jan V. Kristensen, 26-04-2022
Vladimir Putins invasion og krig i Rusland har gjort klimapolitik til sikkerhedspolitik i Danmark. Det står helt tydeligt, efter at statsminister Mette Frederiksen i sidste uge præsenterede regeringens nye reformudspil, der skal gøre Danmark uafhængig af russisk gas – og sætte skub i den grønne omstilling.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Fem bekendtgørelser vedrørende elinfrastruktur

af: Dorte Nørregaard Larsen, 26-04-2022
Sidste år indgik et flertalt i Folketinget en aftale om "Effektiv og fremtidssikret elinfrastruktur til understøttelse af den grønne omstilling....", som konsekvens af denne aftale er fem bekendtgørelser netop sendt i høring.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Krav til bygningers klimapåvirkning i bygningsreglementet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 22-04-2022
Som en del af den politiske aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri. skal der fra 2023 og frem indføres krav i bygningsreglementet til bygningers klimaaftryk samt indføres krav om CO2-grænseværdi.
Mere

Politik og regler  

Regeringen sætter turbo på grøn omstilling med ambitiøs grøn skattereform

af: Pressemeddelelse fra Skatteministeriet, 20-04-2022
Regeringen foreslår en høj og mere ensartet CO2-afgift, der sikrer reduktioner på 3,7 mio. ton CO2 i 2030. Det vil give danske virksomheder klare, langsigtede rammer for investeringer i den grønne omstilling. Udspillet er det største bidrag til at nå klimamålet, som denne regering har præsenteret.
Mere

Politik og regler  

Danmark skal være grønnere og uafhængig af gas fra Rusland

af: Pressemeddelelse fra Klima-, Forsynings- og Energiministeriet
Danmark skal hurtigst muligt være fri for russisk energi, og den grønne omstilling er svaret. Derfor præsenterer regeringen et udspil med fem konkrete spor, der tilsammen sætter retningen for et grønnere og mere sikkert Danmark.
Mere

Politik og regler  

Kø til grøn støtte

af: Jan V. Kristensen, 06-04-2022
De er søgt om tre kroners støtte for hver krone, der er at uddele fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) i den første af to ansøgningsrunder i 2022. 74 projekter har søgt om 622 mio. kr.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændringer af støtte til energibesparelser i boliger og til varmepumper

af: Dorte Nørregaard Larsen, 06-04-2022
Energistyrelsen har netop sendt ændringer til bekendtgørelsen om Bygningspuljen og skrotningsordningen (varmepumper på abonnement) i høring.
Mere

Politik og regler  

I morgen åbner erhvervspuljen igen

af: Dorte Nørregaard Larsen, 28-03-2022
I morgen åbner årets tredje runde af erhvervspuljen, der giver støtte til energioptimering i erhverv og industri. Der er mere end 200 mio. kr. i puljen.
Mere

Politik og regler  

97 millioner kroner til energirenoveringer skal være med til at ruste kommuner og regioner mod stigende energipriser

af: Pressemeddelelse Energistyrelsen, 24-03-2022
Energistyrelsen åbner snart for tilskudspuljen til energiforbedringer i kommunale og regionale bygninger. Puljen kan være med at stille kommuner og regioner bedre i en tid med høje energipriser.
Mere

Politik og regler  

Green Power Denmark er Danmarks nye grønne erhvervsorganisation

af: Pressemeddelelse fra Green Power Denmark, 23-03-2022
Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft bliver i dag til Green Power Denmark. Den nye organisation repræsenterer langt hovedparten af dansk elproduktion og arbejder for grøn omstilling gennem elektrificering - til glæde for danskerne, klimaet og de virksomheder, der leverer løsningerne.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændring af bekendtgørelse om oplysningsforpligtigelser til slutkunder vedr. energiforbrug

af: Dorte Nørregaard Larsen, 22-03-2022
Det foreslås at energivirksomheder og bygningsejere nu skal have skærpet kravene til de oplysningsforpligtigelser de har overfor slutkunder vedr. energiforbrug og fakturering.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Tilskud til køb af nye brint- og ellastbiler

af: Dorte Nørregaard Larsen, 18-03-2022
Den 25. juni 202 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om en pulje til grøn transport, der bl.a. lagde op til tilskud til køb af grønne lastbiler. Nu er netop denne pulje i høring.
Mere

Politik og regler  

Hold dig opdateret på den aktuelle forsyningssituation

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 11-03-2022
Energistyrelsen følger den nuværende situation i Europa tæt og opdaterer løbende vores hjemmeside med svar på en række spørgsmål om den aktuelle energiforsyningssituation.
Mere

Politik og regler  

Bygningspuljen åbner igen 16. marts

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 04-03-2022
Onsdag den 16. marts kl. 10 åbner Energistyrelsen igen for Bygningspuljen. Puljen giver tilskud til boligforbedringer, der sparer energi.
Mere

Politik og regler  

Aftale om varmecheck med fokus på udfasning af naturgas

af: Dorte Nørregaard Larsen, 14-02-2022
I kølvandet på, at Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet afsætter 1. mia. kroner til en skattefri varmecheck til dem, der er hårdest ramt af de voldsomme prisstigninger på varme, kommer også en meget vigtig melding om, at den fossile naturgas skal udfases hurtigst muligt og inden 2030.
Mere

Politik og regler  

Ekspertgruppe klar med modeller for grøn skattereform

af: Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 09-02-2022
Ekspertgruppen, som skal komme med input til en ensartet CO2-afgift som en del af en grøn skattereform, har nu afleveret sin første delrapport. Regeringen vil nu drøfte anbefalingerne med interessenter og Folketingets partier.
Mere

Politik og regler  

Konference om grøn skattereform 21. februar hos DI

af: Dorte Nørregaard, 08-02-2022
Den 8. februar 2022 vil ekspertgruppen om grøn skattereform offentliggøre sine anbefalinger og i den forbindelse inviterer Erhvervslivets Klimaalliance (DI og Dansk Energi) til en konference om grøn skattereform mandag den 21. februar kl. 9-12 i Industriens Hus.
Mere

Politik og regler  

Workshop om "Smart Readiness Indicator" i en dansk kontekst

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-02-2022
Energistyrelsen og Teknologisk Institut inviterer torsdag d. 17. marts til workshop om EU-ordningen for Smart Readiness Indicator (SRI) i en dansk kontekst.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Regler der giver kommunerne mulighed for at eje og drive CO2-fangstanlæg

af: Dorte Nørregaard Larsen, 01-02-2022
Som opfølgning på CCS-strategien, skal det nu være muligt for kommuner og kommunale selvskaber at eje og drive CO2-fangstanlæg.
Mere

Politik og regler  

31. marts 2022 er sidste chance for at komme på den årsbaserede nettoafregningsordning

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 28-01-2022
De egenproducenter, som ønsker at blive omfattet af den årsbaserede nettoafregningsordning, men som endnu ikke har søgt om at komme på ordningen, skal ansøge Energistyrelsen om at komme på ordningen senest den 31. marts 2022.
Mere

Politik og regler  

Ny reformpakke sænker elafgiften

af: Jan V. Kristensen, 25-01-2022
Arbejdsmarkedet og udbud af arbejdskraft er i fokus i den nye reformpakke fra Christiansborg. Men aftalen sænker også elafgiften de kommende år – og ændrer på afskrivningssatsen for visse bygninger og installationer.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Vejledning om reglerne om egetforbrug fra kommunale og regionalle solceller

af: Dorte Nørregaard Larsen, 24-02-2022
Energistyrelsen har udarbejdet en "Vejledning om reglerne om egetforbrug af elektricitet fra kommunale og regionale solcelleanlæg". Vejledningen er netop nu i høring, med høringsfrist 31/1-2022.
Mere

Politik og regler  

TEKNIQ Arbejdsgiverne: Luftskiftekrav slækket midt i corona-epidemi

af: Pressemeddelelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne
Opdateret bygningsreglement slækker på krav til luftskifte, til trods for at sundhedsmyndighederne anbefaler netop det til virusbekæmpelse.
Mere

Politik og regler  

Ny aftale skal sikre anlæg til CO₂-fangst og lagring i drift i 2025

af: Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 15-12-2021
Regeringen og et bredt politisk flertal er enige om en aftale om fangst, trans-port, lagring og anvendelse af CO₂ i Danmark. Allerede næste år kan CO₂-udledere søge om første del af i alt 16 mia. kr. til at udvikle markedet. Det er et stort skridt mod, at de første anlæg til at fange og lagre drivhusgasser er klar i 2025.
Mere

Politik og regler  

Ændringer i bygningsreglementet pr. 1/1-2022

af: Dorte Nørregaard Larsen, 10-12-2021
1. januar 2022 træder en række ændringer i Bygningsreglementet i kraft. Bl.a. vil der ikke længere være faste krav til luftskiftet i skoler og daginstitutioner.
Mere

Politik og regler  

Grøn begejstring efter finansloven

af: Jan V. Kristensen, 08-12-2021
Regeringen er sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne blevet enige om en grøn delaftale om finansloven. Aftalen ventes at reducere udledningerne af drivhusgasser med yderligere 0,5 mio. ton allerede i 2025. Samtidig udbygges den vedvarende energi med 2 GW ny havvind frem mod 2030, hvilket svarer til elforbruget i ca. 2 mio. danske husstande. Der er også enighed om to nye marine naturnationalparker i Øresund og Lillebælt samt en styrket indsats for at understøtte kvaliteten af det danske drikkevand.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ny udgave af ELFORSK-programmet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 18-11-2021
I forbindelse med udfasningen af PSO-finansieringen af ELFORSK-programmet foreslås det nu at sikre ELFORSK-programmet gennem årlige bevillinger på finansloven.
Mere

Politik og regler  

Regeringen vil afbøde stigende priser for borgerne med ny varmepakke

af: Pressemeddelelse fra beskæftigelsesministeriet, 16-11-2021
Verden over er energipriserne steget markant. Også herhjemme kan vi se frem til store stigninger, som særligt vil kunne mærkes på varmeregningen. Derfor er regeringen klar med tre tiltag, der skal afbøde konsekvenserne for økonomisk vanskeligt stillede borgere.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ny bekendtgørelse om energieffektiviseringsordning for overskudsvarme

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-11-2021
En ny frivillig ordning der fritager overskudsvarme for energiafgifter, er netop sendt i høring.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Øget adgang til varmeforbrugsdata og ophævelse af tilslutningspligt til naturgas

af: Dorte Nørregaard Larsen, 29-10-2021
Lov om varmeforsyning og lov om planlægning skal ændres, således at tilslutningspligten til naturgas ophæves og ministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler om bedre adgang til varmeforsyningsvirksomhedernes data om forbrug og CO2-emissioner.
Mere

Politik og regler  

Opdateret med mødelink: Nyt om puljen til energiforbedringer og datadrevet energiledelse i kommunale og regionale bygninger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 22-10-2021
Puljen til energiforbedringer og datadrevet energiledelse åbner for ansøgninger 1. november kl. 10 og lukker igen 8. november kl. 10. Så på bare en uge, skal ansøgninger til de 150 mio kr. indsendes. Den 28. oktober kl. 14.30-16.00, kan du høre mere om hvordan det kommer til at foregå.
Mere

Politik og regler  

Kender du EUs nye definitioner for bæredygtighed?

af: Dorte Nørregaard Larsen, 20-20-2021
Der er fælles definitioner på bæredygtighed på vej fra EU. Den såkaldte taksonomi-forordning og det er planen at alle virksomheder på sigt skal referere til dem. Bliv klogere på Netværkskonferencen 27/10.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Nye betingelser i undtagelsesbekendtgørelsen vedr. kommunale og regionale solceller

af: Dorte Nørregaard Larsen, 18-10-2021
Med udgangen af 2021 udfases PSO-tariffen og samtidig bortfalder øjebliksafregning og nettoafregningsbekendtgørelsen vil blive ophævet. Derfor ændres betingelserne for at opnå "undtagelse fra kravet om selskabsmæssigt udskillelse af visse kommunale og regionale solceller".
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Tilskud til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer for byggemateriale (EPD)

af: Dorte Nørregaard Larsen, 15-19-2021
Flere og flere bygherrer kræver miljøvaredeklarationer (EPD´er) på byggematerialer i deres udbud. Derfor vil Bolig-planstyrelsen sætte skub i branchens udarbejdelse af EPD´er med en tilskudsordning.
Mere

Politik og regler  

I høring: diverse regulering af forysningsnettet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-10-2021
Der er travlhed på høringsfronten og siden i fredags er der kommet ændringer til en lov og tre bekendtgørelser i høring. Alle med relation til elforsyningen.
Mere

Politik og regler  

Rådet for Energieffektiv Omstilling: Bedre energimærkning til store bygninger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 11-10-2021
I sine seneste anbefalinger til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen skriver Rådet for Energieffektiv Omstilling at der behov for mere aktive og driftsnære energimærker til store bygninger.
Mere

Politik og regler  

Staten når sit mål for energibesparelser

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 08-10-2021
Staten har reduceret sit energiforbrug med 18 pct. siden 2006. Derved har staten opfyldt sin målsætning om at reducere energiforbruget med 14 pct. i perioden 2006-2020.
Mere

Politik og regler  

Regeringen fremskynder klimaindsatsen med køreplan til ny 2025-deadline

af: Nyhed fra Klima, Energi- og Forsyningsministeriet, 29-09-2021
Senest i 2025 skal alle væsentlige beslutninger på Danmarks vej mod at reducere klimaudledningerne med 70 pct. være truffet. Det er ambitionen hos regeringen, som derfor fremlægger en konkret køreplan med 24 politiske indsatser, der skal være på plads senest i 2025.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ny politisk aftale om udnyttelse af overskudsvarme

af: Carina Hedelund, 13-09-2021
Ny politisk aftale skal øge udnyttelsen af overskudsvarme ved at forenkle reglerne og reducere afgifter på udnyttelsen af overskudsvarme. Energistyrelsen har netop sendt lovforslaget til de kommende forenklede regler i høring.
Mere

Politik og regler  

Sidste chance i 2021: Skal din virksomhed have del i de op til 450 mio. kr. i Erhvervspuljen?

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 13-08-2021
Virksomheder kan igen søge om tilskud til projekter, der sparer energi, når Erhvervspuljen åbner 17. august for fjerde og sidste gang i år. Der er denne gang afsat op til 450 mio. kr. samt 4 uger til at søge.
Mere

Politik og regler  

Reaktioner på dyster klima-rapport

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-08-2021
I mandags udgav FNs Klimapanel en dyster rapport. Klimaforandringerne går hurtigere og er vildere end først antaget og at det er ved at være sidste udkald hvis vi skal holde temperaturstigninger under 1,5 grader. Her er nogen af de reaktioner som rapporten har givet anledning til.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændring af cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

af: Dorte Nørregaard Larsen, 26-07-2021
Som konsekvens af regeringens strategi for grønne offentlige indkøb, opdateres cirkulæret om energieffektivisering i statens institutioner.
Mere

Politik og regler  

30,6 mio. kr. til eldrevne varmepumper i fjernvarmesektoren

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 14-07-2021
Energistyrelsen tildeler støtte til 12 fjernvarmeværkers investeringer i store, eldrevne varmepumper for i alt 30,6 mio. kr. Tilskudsordningen har til formål at fortrænge kul, olie eller naturgas i fjernvarmeproduktionen i Danmark. Flere af projekterne forventes at starte op i løbet af de kommende måneder, og alle forventes at være idriftsat senest i 2024.
Mere

Politik og regler  

Energisparerådets anbefalinger til ministeren

af: Dorte Nørregaard Larsen, 13-07-2021
Før sommerferien afgav Energisparerådet en række anbefalinger til ministeren vedr. energispareindsatsen i kommuner, samt om bygningsdirektivet og energieffektiviseringsdirektivet. Energiforum Danmark var med i arbejdet omkring anbefalingerne vedr. indsatsen i kommunerne.
Mere

Politik og regler  

Ny vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet og vejledning til projektbekendtgørelsen

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 12-07-2021
Energistyrelsen udgiver opdaterede vejledninger til henholdsvis projektbekendtgørelsen og samfundsøkonomiske analyser på energiområdet for i højere grad at vejlede kommuner, projektansøgere og disses konsulenter i deres arbejde med projektforslag efter varmeforsyningsloven.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Tilskud til energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 30-06-2021
I efteråret træder en ny tilskudsordning i kraft. Tilskudsordningen har 150 mio. kr. til energioptimering og databaseret energiledelse/digital bygningsdrift i regionale og kommunale bygninger. Bekendtgørelsen er netop sendt i høring.
Mere

Politik og regler  

Stadig kun begrænset søgning til energieffektiviseringspuljen for erhverv

af: Dorte Nørregaard Larsen, 10-06-2021
Rammen var 150 mio. kr. i den tredje ansøgningsrunde i Erhvervspuljen for 2021, men der er kun sendt ansøgning på ca. 43 mio. kr.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændring af lov om fjernkøling

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-06-2021
Det skal være lettere at etablere fjernkøleprojekter. Derfor foreslås det at ændre loven om fjernkøling, så der fx. kommer frit teknologivalg.
Mere

Politik og regler  

Regeringen står i vejen for elbiler

af: Cecilie Holm Arentoft, 03-06-2021
Det er bydende nødvendigt, at langt flere vælger elbil, hvis regeringens mål om at reducere CO2-udledning med 70 pct. i 2030 skal nås. Alligevel ændrer regeringen ikke på den lovgivning, der er det største benspænd for omstillingen.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændringer af byggeloven, så der kan indføres krav til byggeriets klimapåvirkning

af: Dorte Nørregaard Larsen, 03-06-2021
I marts blev der indgået en politisk aftale om national strategi for bæredygtigt byggeri. Den aftale medfører nu, at byggeloven ændres.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Vejledning til projektbekendtgørelsen (vedr. varmeforsyningsprojekter)

af: Dorte Nørregaard Larsen, 18-05-2021
Når nye varmeforsyningsanlæg skal planlægges og godkendes skal de følge "projektbekendtgørelsen". Projektbekendtgørelsen har gennem de senere år gennemgået en række omfattende revisioner og nu følger en opdatering af vejledningen til bekendtgørelsen.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Præcisering af solcelleregler i kommuner og regioner

af: Dorte Nørregaard Larsen, 10-05-2021
Som opfølgning på den politiske aftale om solceller i regioner og kommuner fra december 2020, bliver "Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse" opdateret og præciseret.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 29-04-2021
Når der skal etableres ny forsyning på energiområdet, skal der laves samfundsøkonomiske analyser, og det er ikke ligegyldigt hvordan man regner og hvilke scenarier man sammenligner. Derfor er der udarbejdet en ny vejledning, der beskriver metoden.
Mere

Politik og regler  

Landbrugets CO2-udslip skal reduceres med 7,1 mio. tons

af: Dorte Nørregaard Larsen, 28-04-2021
Regeringen fremlagde i dag deres visioner for den grønne omstilling i landbruget. En vision som gerne skulle ende med, at landbrugets CO2-udslip reduceres med 7,1 mio. tons i 2030.
Mere

Politik og regler  

Energistyrelsen: Vi er kommet tættere på at nå klimamålet i 2030

af: Dorte Nørregaard Larsen, 27-04-2021
Danmark vil i 2030 have reduceret udledningen af drivhusgasser med 55 pct. med de beslutninger, der er truffet. Det seneste års politiske aftaler og øvrige udvikling har reduceret de forventede udledninger i 2030 med 8,2 mio. ton CO2e, så der nu resterer yderligere tiltag svarende til 11,8 mio. ton CO2e for at opfylde 70 pct. klimamålet i 2030. Sådan skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse fra 26. april.
Mere

Politik og regler  

Elpriserne for erhverv steg i andet halvår af 2020

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 23-04-2021
Erhvervsforbrugernes rene elpriser eksklusiv tariffer, afgifter mv. steg for alle forbrugsintervaller fra første halvår 2020 til andet halvår 2020. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne for erhverv.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Opdateret version af Danmarks langsigtede renoveringsstrategi

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-04-2021
Det følger af EUs direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD), at hver medlemsstat skal opstille en langsigtet renoveringsstrategi, nu er en opdateret version af den danske strategi kommet i høring.
Mere

Politik og regler  

Kun 31% af midlerne bliver brugt

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-04-2021
Mens puljen til energieffektivisering i boliger var revet væk på 13 timer, så har erhvervspuljen kun modtaget ansøgninger svarende til 31% af de afsatte midler.
Mere

Politik og regler  

Bygningspuljen lukker for ansøgninger

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 08-04-2021
Energistyrelsen har lukket for ansøgninger om tilskud fra Bygningspuljen, da der er modtaget ansøgninger om flere penge, end der er afsat i denne runde af puljen. Puljen åbnes to gange mere i 2021 – næste gang efter sommerferien.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændring af bekendtgørelsen om tilskud til energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

af: Dorte Nørregaard Larsen
Erhvervspuljen blev lanceret i efteråret 2020. De hidtidige erfaringer med administration af puljen har givet anledning til at gennemføre nogle tekniske justeringer i erhvervspuljebekendtgørelsen. Dette gøres for at tydeliggøre administrationsgrundlaget for puljen samt for at ensrette i forhold til andre lignende ordninger.
Mere

Politik og regler  

Afgifter og CO2-emissioner på grænsen

af: Dorte Nørregaard Larsen
Grænsehandlen bliver ofte nævnt som et argument mod at ændre afgifter og man har tidligere indregnet en dansk CO2-besparelse ved at danskere tankede op syd for grænsen. Nu ser det ud til at regnestykket går den anden vej.
Mere

Politik og regler  

Ændringer i bygningsreglementet og i fht. certificeringer i henhold til bygningsreglementet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 19-03-2021
Bygningsreglementet og reglerne for certificering af statikere og brandrådgivere præciseres, begge dele er nu i høring med frist 22. april.
Mere

Politik og regler  

Bygningspuljen åbner op for grønne boligforbedringer den 7. april

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 16-03-2021
Energistyrelsen åbner den 7. april kl. 10.00 for første runde af bygningspuljen. Her kan boligejere søge om tilskud til grønne boligforbedringer, der kan nedsætte deres energiforbrug og spare klimaet for CO2. I første ansøgningsrunde er der afsat 250 mio., og i alt er der afsat 675 mio. i 2021.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ny bekendtgørelse om obligatorisk energisyn for store virksomheder

af: Dorte Nørregaard Larsen,
For at leve op til indberetningskrav fra Eurostat, kommer der en ny bekendtgørelse om obligatoriske energisyn i store virksomheder.
Mere

Politik og regler  

Ny energimærkning skal hjælpe forbrugerne med at spare penge

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen
I søndags hed den bedste energiklasse for et køleskab og andre hårde hvidevarer produkter A+++. Det ændrer sig nu, og fra den 1. marts vil A være det højeste energimærke herhjemme. Det skal være med til at gøre det nemmere for forbrugerne at vælge produkter, der sparer CO2 og penge på elregningen.
Mere

Politik og regler  

Klimarådets dom over regeringens planer: Vi når ikke de 70% med de nuværende initiativer

af: Klimarådets hjemmeside
I ’Statusrapport 2021 – Danmarks nationale og globale klimaindsats’ vurderer Klimarådet, at regeringens samlede klimaindsats ikke anskueliggør, at klimalovens 70-procentsmål i 2030 nås. Klimarådet kommer i rapporten med fem anbefalinger, der vil bringe Danmark tættere på målet.
Mere

Politik og regler  

Solceller i kommunerne - borgerforslag og dispensationsmuligheder på vej

af: Dorte Nørregaard Larsen, 23-02-2021
Lige nu er nye regler for solceller i kommunerne i høring, de giver dispensationsmuligheder for eksisterende kommunale solceller, men et borgerforslag foreslår at kommunerne generelt skal kunne stille solceller op uden selskabsudskillelse.
Mere

Politik og regler  

Ansøgninger for 110 mio. kr. i tilskudspulje til virksomheder - men mange flere midler er afsat til formålet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 18-02-2021
Energistyrelsen har i alt modtaget 347 ansøgninger om tilskud i første ansøgningsrunde til Erhvervspuljen i 2021. Samlet set er der ansøgt for ca. 63 pct. af ansøgningsrundens afsatte midler.
Mere