Inspiration

Bliv klogere på klimakrav til nybyggeri og renovering

af: Dorte Nørregaard Larsen, 19-12-2023
Strateginetværket for bæredygtigt byggeri har i november og december udgivet to anbefalinger til hvordan der skal arbejdes med CO2-grænseværdier i nybyggeri og i forbindelse med renovering.
Mere

Forsyning og VE  

Dansk solcelleforening afholder temamøde om investering og finansiering af solceller

af: Janne Roest-Madsen, 15-12-23
Dansk Solcelleforening inviterer solcelleentusiaster og andre interesserede til temamøde om investering og finansiering af solceller.
Mere

 

I HØRING: Ændringer i regler om energisyn og energiledelse

af: Dorte Nørregaard Larsen, 14-12-2023
For at implementere energieffektiviseringsdirektivet krav til energisyn og energiledelse i store virksomheder og den grønne skattereform, foreslås det nu at give ministeren beføjelser til at fastsætte regler på området.
Mere

Klima og ressourcer  

COP 28 - sådan landede det

af: Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 13-12-2023
På FN’s klimatopmøde, COP28 i Dubai, har verdens lande netop indgået en historisk aftale. I aftalen bliver verdens lande bedt om at omstille sig væk fra fossile brændsler i energisystemerne. Samtidig er der enighed om en tredobling af vedvarende energi og en fordobling af de årlige energieffektivitetsforbedringer frem mod 2030. Det er første gang, at fossile brændsler bliver nævnt i de 30 år, klimaforhandlingerne har stået på.
Mere

Politik og regler  

Ny klima-aftale skal sikre mere grøn energi fra sol og vind på land og se på solceller på tage og offentlige bygninger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-12-2023
Et bredt flertal har netop landet "Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023". Målet med aftalen er at fremme rammevilkårene for udbygning af VE på land. En del af aftalen er også at udarbejde en solcellestrategi og strategien skal bl.a. se på de barrierer, der er for at opstille solceller på tage og offentlige bygninger.
Mere

 

Event om det bæredygtige indeklima

af: Janne Roest-Madsen, 12-12-2023
Vær med, når Danvak i samarbejde med Energiforum Danmark tager hul på de nye 4x4 BY DANVAK events, som afløser Danvak Dagen. Det første event 'Det bæredygtige indeklima' kan du som medlem af Energiforum Danmark deltage i til ordinær medlemspris.
Mere

Politik og regler  

Organisationer: Lav en digital EPD-generator

af: Dorte Nørregaard Larsen, 11-12-2023
Udfordringerne med at lave de såkaldte miljøvaredeklarationer (EPD´er) bekymrer mange små- og mellemstore byggevareproducenter. Derfor er Rådet for Grøn Omstilling, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Rådet for Bæredygtige Bygninger og Brancheforening Danske Byggecentre gået sammen om en række anbefalinger der skal lette arbejdet med klimadokumentation.
Mere

Politik og regler  

Uformel enighed om revision af bygningsdirektivet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-12-2023
Så lykkedes det endelig at få parterne i EU til at blive enige om en revision af Bygningsdirektivet. Så nu har vi sammen med energieffektiviseringsdirektivet nogle stærke aftaler, der vil få stor betydningen for standarden i både den danske og europæiske bygningsmasse.
Mere

 

Simpel regelændring kan reducere flytrafikkens klimapåvirkning markant

af: Pressemeddelelse fra Drivkraft Danmark og Rådet for Grøn Omstilling
Med et fælles udspil fra Rådet for Grøn Omstilling og Drivkraft Danmark, der bl.a. repræsenterer de to største danske raffinaderier, efterlyses strengere krav til aromatindhold i flybrændstoffer. En simpel tilpasning kan reducere luftfartens klimapåvirkning med 5-10 procent allerede inden for få år, hvilket svarer til 200 - 300.000 tons CO2.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

GreenDozer – første indstillede til Innovationsprisen 2024

af: Dorte Nørregaard Larsen, 06-12-2023
Så er den første indstillede til Innovationsprisen godkendt. Det er GreenDozer, som er en online platform for professionelle leverandører af genbrugsvarer.
Mere

Politik og regler  

Det økonomiske råd: CO2-afgifter også til landbruget, mindre kød og økonomiske incitamenter til at mindske klimaskader

af: Pressemeddelelse fra det økonomiske råd, 06-12-2023
Dette års miljøøkonomiske vismandsrapport indeholder tre kapitler. De ligger i forlængelse af tidligere rapporter og omhandler flere aspekter af relevans for udformningen af dansk miljø- og klimapolitik. Det aktuelle diskussionsoplæg indeholder følgende kapitler: Aktuelle miljøøkonomiske problemstillinger, kødforbrug og drivhusgasafgifter og klimatilpasning i kystzonen
Mere

Klima og ressourcer  

COP 28: Danmark får ros for grøn energi

af: Dorte Nørregaard Larsen, 05-12-2023
Selv om danskernes CO2-aftryk inkl. forbrugsudledninger ligger i den høje ende, og det derfor kan være svært at opretholde historien om Danmark som foregangsland, så får Danmark i en ny rapport fra det Internationale Energi Agentur, som blev præsenteret på COP 28 ros for vores grønne omstilling af energisystemet.
Mere

Politik og regler  

Klimarådet: Nye mål og pejlemærker skal styrke Danmarks globale klimaindsats

af: Nyhed fra Klimarådet, 01-12-2023
Klimarådet anbefaler i en ny analyse, at der sættes et klimamål for skibe og fly og et pejlemærke for klimaaftrykket fra danskernes forbrug. Danmark har i dag ingen mål eller pejlemærker at styre vores globale klimaindsats efter, og udviklingen går på flere områder den forkerte vej.
Mere

Politik og regler  

Det grønne visnede i næste års finanslov

af: Jan V. Kristensen, 29-11-2023
Finansminister Nicolai Wammen (S) har præsenteret sin femte finanslov, og det er lykkedes at få alle partier med i aftalen på nær Enhedslisten. Men der mangler ægte vilje til den grønne omstilling, lyder det fra flere sider.
Mere

Politik og regler  

Finanslov 2024 - de grønne toner

af: Dorte Nørregaard Larsen, 27-11-2023
Finanslov 2024 er netop kommet i hus, og på det grønne område kan man notere sig en række tiltag, fx. fjernvarmepulje, akutpakke for havmiljø og en pulje til cirkulær økonomi.
Mere

Politik og regler  

TV fra Folketinget: Boligudvalgets ekspertmøde om bæredygtigt byggeri

af: Dorte Nørregaard Larsen, 24-11-2023
Det kan måske ikke konkurrere med "Vild med Dans" som familieunderholdning. Men er du en af dem, der gerne vil blive klogere på, hvad politikerne hører og tænker om bæredygtigt byggeri, så var det måske værd at tage forbi Folketingets TV.
Mere

Inspiration  

Ny analyse: Omstilling af arbejdsmaskiner fra diesel til el kan spare CO2 og menneskeliv

af: Center for Offentlig-Privat Innovation, 23-11-2023
Det er godt for klimaet, og vi kan spare menneskeliv og nedbringe tilfælde af kræft, hjertekar- og luftvejssygdomme ved at omstille arbejdsmaskiner fra diesel til el, viser ny analyse fra CO-PI. Landets største offentlige bygherrer går sammen og vil fremover efterspørge eldrevne maskiner.
Mere

Inspiration  

Guide skal hjælpe danske virksomheder med at reducere CO2e-udledninger i værdikæden

af: Nyhed fra Erhvervsstyrelsen, 22-11-2023
Det kan være svært at komme i gang med at reducere CO2e-udledninger for virksomheder i værdikæden, også kaldet scope 3. Erhvervsstyrelsen udgave derfor i oktober en inspirationsguide, hvori man bl.a. kan læse om, hvordan 14 forskellige virksomheder arbejder med reduktion af CO2e-udledninger. Guiden har særligt fokus på reduktionstiltag indenfor cirkulær økonomi, fx gennem reduktion af materialer, tilbagetagningsordninger og symbiosesamarbejder.
Mere

Politik og regler  

Der kommer et forsyningsdigitaliseringsprogram

af: Dorte Nørregaard Larsen, 20-11-2023
Torsdag d. 16. november lancerede regeringen sin digitaliseringsstrategi , der sætter retning for den digitale udvikling af Danmark. Og som blandt andet Energiforum Danmark og parterne omkring vores anbefalingsnotat håbede, er et forsyningsdigitaliseringsprogram en del af strategien.
Mere

Inspiration  

Nyt magasin ude nu: 'Hvor på hockeystaven er vi?'

af: Janne Roest-Madsen, 16-11-2023
Vores nyeste magasin er nu online. I denne november-udgave af magasinet sætter vi fokus på den berømte hockeystav med temaet 'Hvor på hockeystaven er vi?'
Mere

Inspiration  

Invitation fra EUs råd for energieffektiv økonomi (eceee)

af: Dorte Nørregaard Larsen, 14-11-2023
Alle med interesse for CO2-reduktioner i industrien inviteres til eceee´s konference Zero Carbon Industry 2024. En konference hvor interessenter fra hele Europa fortæller om løsninger, virkemidler og resultater. Man kan også melde sig som taler.
Mere

Klima og ressourcer  

25 nye ladeparker til ellastbiler

af: Pressemeddelse fra Transportministeriet, 10-11-2023
Med 25 ladeparker på tværs af landet bliver der makimalt 60 kilometer imellem lademulighederne for ellastbiler på hovednettet.
Mere

Politik og regler  

2030-planen og den grønne omstilling

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-11-2023
Det var en glad finansminister, der i går kunne præsentere regeringens 2030-plan, som fordeler det ekstra økonomiske råderum ud på en række vigtige områder, og der var bl.a. en nye reserve på 4,5 mia. kr. der skal gå til grøn omstilling.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Appen lukker 1. december 2023

af: Dorte Nørregaard Larsen, 06-11-2023
Energiforum Danmark har en ny hjemmeside på vej. En vidensportal, hvor medlemmer og branchen kan søge i vores omfattende arkiv af rapporter, nyheder, præsentationer og artikler, finde andre medlemmer og få overblik over vores mange netværksmøder og arrangementer. I den forbindelse lukker vi appen - EFDK.
Mere

Klima og ressourcer  

Nyt videncenter skal fremme regenerativt byggeri

af: Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet
Med et nyt, tværfagligt videncenter går Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus og det rådgivende ingeniørfirma, Søren Jensen, nu sammen om at skabe byggeri, der giver positivt tilbage til natur, miljø, klima og samfund.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændringer i erhvervspuljen - flere standardløsninger og tilskud til brint og optimering af energiproducerende anlæg

af: Dorte Nørregaard Larsen, 01-11-2023
Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser, energieffektiviseringer og CO2-reduktioner i erhvervsvirksomheder, også kaldet erhvervspuljen foreslås justeres, så der bl.a. kan gives tilskud til brint.
Mere

Politik og regler  

Nyt fra EU - Standby-krav, nye krav energi- og miljøkrav til smartphones og høring om fastbrændselskedler

af: Dorte Nørregaard Larsen, 31-10-2023
I denne nyhed har vi samlet en række nyheder fra Eco-design området. Det handler om en høring vedr. ændringer i forhold til fastbrændselskedler, nye stand-by-krav i 2025 og og nye ecodesign- og energimærkningskrav for smartphones og tablets.
Mere

Klima og ressourcer  

Rådet for Grøn Omstilling: Manglende grønne krav i offentlige indkøb koster dyrt for byggeriets klimaomstilling – og for Danmarks klimamål

af: Pressemeddelelse fra Rådet for Grøn Omstilling, 30-10-2023
Den offentlige sektor er i dag friholdt fra at skulle levere på vores klimamål. Det har negative konsekvenser for Danmarks klimaaftryk, men også for omstillingen af vores bygge- og anlægssektor. Det viser nyt notat fra Rådet for Grøn Omstilling, som opfordrer til klare politiske målsætninger og krav på området.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Ingen grund til at vente

af: Janne Roest-Madsen, 26-10-2023
Ingen grund til at vente er temaet for Energiforum 2024 og filosofien bag vores nye konferencesite. Her samler vi alt det, vi gerne dele vil med jer om Energiforum Danmarks årskonference. Sitet vil løbende blive opdateret, og du kan få besked om nyheder ved at tilmelde dig vores nyhedsmail om konferencen og følge vores nye side på LinkedIn.
Mere

Forsyning og VE  

World Energy Outlook - der er brug for endnu mere

af: Dorte Nørregaard Larsen, 25-10-2023
Den grønne forsyning buldrer derud af frem mod 2030, men det er ikke nok. Det konkluderer det internationale Energi Agentur IEA i deres seneste World Energy Outlook 2023.
Mere

Politik og regler  

Regeringen er klar med sit udspil til Klimatilpasningsplan 1

af: Pressemeddelelse fra Miljøministeriet, 23-10-2023
Der er behov for at sætte endnu stærkere ind for at sikre vores kyster, byer, boliger og infrastruktur mod konsekvenserne af klimaforandringerne. Det vil nyt udspil hjælpe kommuner og grundejere videre med.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Frisættelse af forsyningsdata

af: Dorte Nørregaard Larsen, 19-10-2023
Hvis ikke vi skal agere i blinde, er vi nødt til at kunne måle og veje vores indsats, så vi ved om det virker, hvad der virker og hvornår. Vi har brug for data til at tage de rigtige beslutninger. Det er bare ikke så let som det lyder og derfor tog Energiforum Danmark initiativ til at få udarbejdet et anbefalingsnotat om forsyningsdata, sammen med TEKNIQ Arbejdsgiverne, DFM, Ejendom Danmark.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Hvem skal have innovationsprisen 2024?

af: Dorte Nørregaard Larsen, 18-10-2023
Nu kan du indstille din kandidat til Innovationsprisen 2024, som bliver uddelt den 5. marts på årskonferencen Energiforum 2024.
Mere

Politik og regler  

Grøn toldmekanisme trådt i kraft

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-10-2023
Den 1. oktober trådte EUs grønne toldmekanisme i kraft. Det betyder at virksomheder skal deklarere udledningerne fra importerede varer som fx jern, stål, cement, gødningsstoffer, aluminium, brint og el, for på sigt at blive beskattet af det.
Mere

Forsyning og VE  

NEKST: Sådan styrkes den lokale opbakning til sol og vind på land

af: Pressemeddelelse Klima, Energi- og Forsyningsministeriet, 13-10-2023
Arbejdet i den nationale energikrisestab, NEKST, er i fuld gang. Nu har arbejdsgruppen Mere sol og vind på land afgivet deres første delanbefalinger om lokal opbakning, og flere er på trapperne.
Mere

Inspiration  

Stort potentiale i optimering af energi med kunstig intelligens

af: Dorte Nørregaard Larsen, 11-10-2023
Kan vi bruge kunstig intelligens og digitale platformsløsninger for at spare på energien og skabe klimagevinster? Dette har Københavns Kommunes signaturprojekt "Energioptimering af den eksisterende bygningsmasse," undersøgt ved at gennemføre implementeringstests baseret på tidligere pilotforsøg med fleksible løsninger inden for fjernvarme- og eldrevne systemer. Formålet har været at foretage en praktisk vurdering af forretningsmulighederne for fleksibel energi. I går kunne man høre mere om projektet på et gå-hjem-møde i Energiforum Danmark.
Mere

Energibesparelser  

I morgen åbner energirenoveringspuljen

af: Dorte Nørregaard Larsen, 10-10-2023
I morgen åbner energirenoveringspuljen, hvor der er mere end 100 mio kr. til støtte for energirenoveringer i helårsboliger. Det kræver energimærke at søge, og der gives ikke tilskud til gør-det-selv-projekter.
Mere

Politik og regler  

Sådan ser udspillet ud: Et stort skridt på vejen mod en firedobling af strøm fra sol og vind på land

af: Pressemeddelelse, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 09-10-2023
Målet er grøn strøm svarende til forbruget i mere end 11 millioner husstande. Regeringen er klar med et udspil, der skal gøre det lettere at opføre energiparker på land og give højere kompensation til de borgere og lokalsamfund, der lever tæt på vindmølle- og solcelleanlæg. Gevinster til naboer og lokalmiljø skal mere end fordobles fra ca. 2 mia. kr. til 4,5 mia. kr.
Mere

Forsyning og VE  

2 mia. kr. på vej til lokalsamfund der vil lægge jord til energiparker

af: Dorte Nørregaard Larsen, 09-10-2023
I følge Avisen Danmark har 19 kommuner udpeget 32 arealer til potentielle energiparker og der er øget økonomisk kompensation på vej.
Mere

Inspiration  

Indeklimaets temadag 2023

af: Dorte Nørregaard Larsen, 06-10-2023
Indeklimaets temadag den 5. december sætter fokus på partikler i indeklimaet.
Mere

Klima og ressourcer  

Reaktioner på Klimaprogram 2023: Landbruget og transporten skal nedbringe CO2-udslip

af: Jan V. Kristensen, 03-10-2023
Konkret mangler Danmark fortsat at reducere med 5,4 millioner tons CO2 i 2030. Regeringen vil nå helt i mål i 2030 ved blandt andet at realisere land- og skovbrugssektorens bindende reduktionsmål. Hertil har regeringen foreslået andre virkemidler, som kan få 2025-målet helt i hus. Læs reaktionerne her.
Mere

Klima og ressourcer  

Klimaprogram 2023: Regeringen vil bygge vejen til 2025- og 2030-målet færdig

af: Pressemeddelelse fra Klima-, energi- og forsyningsministeriet, 02-10-2023
Regeringen skitserer i det årlige klimaprogram en vej mod klimamålene og viser, hvordan allerede indgåede aftaler føres ud i livet. Danmark mangler reduktioner på 5,4 mio. tons CO2e for at indfri 2030-målet. Regeringen vil bringe os det sidste stykke ved blandt andet at indfri målene for land- og skovbrugssektoren.
Mere

Klima og ressourcer  

Træ i byggeriet: Undersøgelse viser at klimakrav vil få flere rådgivere til at anbefale træbyggeri

af: Dorte Nørregaard Larsen, 29-09-2023
Hele 65 procent af byggeriets rådgivere forventer, at de nye lovkrav til bygningers klimaaftryk vil få flere rådgivende ingeniører og arkitekter til at anbefale at bygge i træ. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Voxmeter på vegne af foreningen Træ i Byggeriet.
Mere

 

I HØRING: Ændringer i bygningsreglementet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 27-09-2023
En række ændringer af bygningsreglementet er netop sendt i høring. Det handler om adgangskrav, primitive bygninger, afstand til vej og kommunens rolle i forbindelse med brandkrav.
Mere

Politik og regler  

Regeringen dropper 19 grader, men opfordrer til at fastholde energibesparelser

af: Dorte Nørregaard Larsen, 26-09-2023
I en pressemeddelelse oplyser Klima-, Energi- og forsyningsminister Lars Aagaard at man ophæver sidste års instruks om 19 grader i statens bygninger, men opfordrer til at man stadig til at holder øje med energiforbruget. Medlemmerne i Energiforum Danmarks kommunenetværk kom på et møde 18 september frem til en række gode råd i den forbindelse.
Mere

Inspiration  

Helt ny genbrugsoplevelse slår dørene op i Aarhus

af: Pressemeddelelse fra Kredsløb, 20-09-2023
Giv, tag, byt og reparér. Mulighederne for at udveksle genbrug er allerede mange i Aarhus, men nu får du mulighed for at opleve genanvendelse og genbrug på en helt ny måde, når Kredsløb i dag åbner sin første nærgenbrugsstation i Aarhus C.
Mere

Politik og regler  

Anbefalinger til den danske implementering af energieffektiviseringsdirektivet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 15-09-2023
Fleksible løsninger er centrale for at opnå energieffektiviseringer og aflaste elforsyningsnettet. Digitalisering og brug af data til at effektivisere energiforbrug rummer store potentialer. Derfor er det vigtigt at data frisættes og tilgængeliggøres på en hensigtsmæssig måde inden for alle områder, sådan lyder en af de anbefalinger, som Energiforum Danmark via Rådet for Energieffektiv Omstilling sender til minister Lars Aagaard.
Mere

 

Europa-Parlamentet støtter planer, der skal øge produktion af vedvarende energi

af: Pressemeddelelse fra Europa-Parlamentet, 13-09-2023
Parlamentet stemte tirsdag for at fremme udbredelsen af vedvarende energi i overensstemmelse med den grønne pagt og REPowerEU.
Mere

Inspiration  

Building Awards 2023: Her er finalisterne til Klimaprisen

af: Janne Roest-Madsen, 12-09-2023
Finalisterne til Klimaprisen, der uddeles til Building Awards, er fundet. Den 9. november løftes sløret for, hvem af de fire finalister, der løber med årets klimapris. Building Awards 2023 afholdes af Licitationen - Byggeriets dagblad.
Mere

Politik og regler  

Den grønne del af finansloven skaber grøn glæde

af: Jan V. Kriistensen, 11-09-2023
Regeringen har, i sidste uge, lanceret sit udspil til en finanslov, og med sig under armen havde finansministeren 1 mia. kr. til den grønne omstilling. Det får smilet frem både hos erhvervsorganisationer og de grønne brancher.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Nyt magasin online: Livscyklusanalyser

af: Janne Roest-Madsen, 07-09-2023
Vores nyeste magasin er nu online. I denne september-udgave af magasinet sætter vi fokus på livscyklusanalyser.
Mere

Forsyning og VE  

Energiforum Danmark sætter solceller til debat

af: Dorte Nørregaard Larsen, 06-09-2023
Torsdag i sidste uge havde Energiforum Danmark i samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne en debat om solceller: Skal de være på tage eller på marker? Og er det for alle at investere i solceller eller kun for store investorer? Den debat rejser de to organisationer nu også på Altinget.dk
Mere

Klima og ressourcer  

Klimarådet: CO2-fangst kan floppe

af: Jan V. Kristensen, Journalist, 04-09-2023
Regeringen og erhvervsorganisationerne er begejstrede over den fremlagte plan for CO2-reduktioner. Men Klimarådet er mere skeptiske og påpeger en række risici. I alt er der planer om at afsætte omkring 38 milliarder kroner til projekter og udvikling af teknologi til at indfange og lagre CO2.
Mere

 

Danmarks største teknologievent stiller skarpt på elektrificering

af: Pressemeddelelse fra Green Power Denmark, 01-09-2023
Det bliver med grønt aftryk, når Technomania løber af stablen i Messecenter Herning den 3.-5. oktober. Med Green Power Denmark som ny samarbejdspartner kaster teknologimessen i år et særligt lys på elektrificering og omstilling til vedvarende energi.
Mere

Politik og regler  

Høje forbrugsudledninger svækker Danmarks rolle som grønt foregangsland

af: Pressemeddelelse fra Concito, 31-08-2023
Danmarks klimaaftryk per indbygger er blandt verdens største, og der udestår en stor politisk opgave med at reducere klimabelastningen fra vores forbrug af især transport, fødevarer og boliger. Det viser en ny rapport om Danmarks globale forbrugsudledninger fra CONCITO.
Mere

Energibesparelser  

Spareiver er også nødvendigt i vinteren 2023/24

af: Dorte Nørregaard Larsen, 28-08-2023
I en ny status fra Energistyrelsen, karakteriseres forsyningssituationen som stabil, men spareiver og mild vinter vil få afgørende betydning for forsyningssituationen. Så ingen kriser, men stadig behov for uldsokker og omtanke.
Mere

Inspiration  

Ny guide til den gode forhåndsdialog i byggesagsbehandlingen

af: Janne Roest-Madsen, 24-08-2023
Bygherreforeningen, Forum for Danske Bygningsmyndigheder, Danske Arkitektvirksomheder, DI Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Kommunernes Landsforening, Konstruktørforeningen og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag ny guide, der skal effektivisere byggesagsbehandlingen gennem den gode forhåndsdialog.
Mere

 

Nyt undervisningsforløb gør elever til energiinnovatorer og kritiske energijournalister

af: Janne Roest-Madsen, 23-08-2023
I nyt undervisningsforløb til 7.-9. klasser skal eleverne blandt andet indtage rollerne som kritiske energijournalister, energiinnovatorer og politisk aktive indenfor grøn omstilling. Mærk Energien hedder forløbet fra Energistyrelsen, der skal give unge indsigt i, hvordan vi ændrer vores energivaner.
Mere

 

Building Awards 2023: Her er finalisterne til bæredygtighedsprisen

af: Janne Roest-Madsen, 22-08-2023
Finalisterne til bæredygtighedsprisen, der uddeles til Building Awards 2023, er fundet. Den 9. november løftes sløret for, hvem af de fire finalister, der løber med årets bæredygtighedspris. Building Awards afholdes af Licitationen - Byggeriets dagblad.
Mere

Inspiration  

Husk at 4. september er sidste frist for at søge EUDP-støtte

af: Dorte Nørregaard Larsen/nyhed fra EUDP, 21-08-2023
Du kan stadig nå det - at få fat i nogen af de 300 mio. kr., der gives til innovative energiprojekter under Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Denne gang åbnes der også op for ansøgninger til Green Labs DK, Nordsøpuljen og internationale samarbejder under IEA og CETPartnership. EUDP’s ansøgningsfrist er d. 4. september 2023 kl. 12:00.
Mere

 

Building Green København løfter lidt af sløret for årets program

af: Janne Roest-Madsen, 17-08-2023
Building Green København løfter lidt af sløret for, hvad vi kan forvente os af årets event. Få ny viden om det regenerative byggeri, lyt til spændende debatter, og mød Energiforum Danmark, når vi afholder learning session. Hent din billet gratis allerede i dag.
Mere

 

Der er politisk berøringsangst for byggebranchens klimaaftryk

af: Flemming Kehr og Michael H. Nielsen, bestyrelsesmedlemmer i Energiforum Danmark, 16-08-2023
Energiforum Danmark: 40 procent af vores CO2-udledninger stammer fra byggebranchen, men alligevel er der meget lidt regulering på området. Det er for uambitiøst, skriver Flemming Kehr og Michael H. Nielsen i dag i et debatindlæg på Altinget.dk.
Mere

Forsyning og VE  

Energistyrelsen: Nu kan du søge tilskudspulje til at fremme eksport af grøn dansk energiteknologi

af: Janne Roest-Madsen, 15-08-2023
Nu kan offentlig-private samarbejder søge om midler fra Energistyrelsens Tilskudspulje til Fremme af Energieksportindsatsen. Årets ansøgningsrunde rummer i alt 8,8 millioner kroner.
Mere

 

Alle snakker om energiøer - Bliv klogere på dem her

af: Janne Roest-Madsen, 14-08-2023
Danmark skal have to energiøer; Energiø Nordsø og Energiø Bornholm. Etableringen af de to energiøer bliver et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter.
Mere

Inspiration  

Inspiration til energi- og klimaarbejdet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 11-08-2023
Trænger du til inspiration til energi- og klimaindsatsen, så er det ikke kun her i netværket at du kan få inspiration. Energispring i København har mange inspirerende eksempler og gratis værktøjer.
Mere

Klima og ressourcer  

Rådet for grøn omstilling: Cirkulært byggeri står og falder med politisk handling

af: Rådet for Grøn Omstilling
Hvis dansk byggeri skal levere sin andel af klimareduktioner og føre an på et globalt marked i fremtiden, er der brug for at gentænke branchen og lovgivningen. Rådet for Grøn Omstilling er klar med ti nye anbefalinger til det politiske Danmark.
Mere

 

Energispring & DEAS: Debatsalon om fremtidens krav til energieffektive og klimavenlige bygninger

af: Janne Roest-Madsen, 08-08-2023
Energispring og DEAS inviterer til Debatsalon om fremtidens krav til energieffektive og klimavenlige bygninger. Debatsalonen afholdes den 28. september på Frederiksberg og er åben for alle.
Mere

 

Energiforum Danmark er nu officiel partner for BIM World Copenhagen - Nordic Digital Construction

af: Janne Roest-Madsen, 07-08-2023
Energiforum Danmark skriver sig ind i rækken af prominente partnere fra hele byggeriets værdikæde, der støtter op om BIM World Copenhagen. Med flere tusinde besøgende i både Frankrig og Tyskland kommer digitaliseringseventet nu til Danmark.
Mere

Inspiration  

Ny casesamling: 25 byggerier med lavt klimaftryk

af: Janne Roest-Madsen, 04-08-2023
BUILD, Aalborg Universitet, Villum Fonden og Realdania står bag casesamlingen med 25 danske best practice byggerier målt i forhold til klimaftryk. Samlingen kigger nærmere på etageboliger, rækkehuse og enfamiliehuse og et fælleshus, der alle kan inspirere til et lavere klimaftryk.
Mere

Forsyning og VE  

Søg tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling

af: Janne Roest-Madsen, 03-08-2023
Puljen til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling kan søges fra den 15. august.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændring af indefrysningsordning for høje energiregninger

af: Dorte Nørregaard Larsen, 02-08-2023
Loven om indefrysning af høje energiregninger foreslås ændret, så Erhvervsstyrelsen kan forestå opkrævningen af de indefrosne beløb fra husholdninger og virksomheder, når indefrysningsperioden udløber.
Mere

Energibesparelser  

EU: 11,7 % af energiforbruget skal spares i 2030

af: Janne Roest-Madsen, 01-08-2023
En stramning af EU's energieffektiviseringsdirektiv betyder, at EU skal spare 11,7 % af energiforbruget i 2030. Det kan gavne udbredelsen af elbiler, varmepumper, geotermi og andre former for grøn fjernvarme.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Klar parat start

af: Dorte Nørregaard Larsen, 31-07-2023
Så er Energiforum Danmark tilbage efter ferien og klar til en sensommer og et efterår fuld af aktiviteter.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Stramning af regler om CO2-kvoter

af: Dorte Nørregaard Larsen, 31-07-2023
Efter EU i 2021 vedtog den europæiske klimalov, har kommissionen fremsat en række lovgivningsinitiativer under "Fit for 55" navnet. Herunder en række stramninger vedr. CO2-kvoter. Den lovgivning der skal sikre dansk implementering er nu i høring.
Mere

Politik og regler  

Varm luft kan nu genbruges i industrien og på byggepladser

af: Jan V. Kristensen, bragt på TEKNIQ.dk
Arbejdstilsynet har fra 1. juli med en ny bekendtgørelse tilladt industrivirksomheder og byggepladser at genbruge renset udsugningsluft i arbejdsrum og andre lokaler. Det skal spare energi til opvarmning og dermed CO2. Recirkulation bliver en mulighed – ikke en pligt for virksomhederne.
Mere

Inspiration  

Coop vinder international energipris

af: Pressemeddelelse fra COOP, 04-07-2023
Coop har vundet energiprisen Award of Excellence in Energy Management for sit systematiske arbejde med at sænke energiforbrug og CO2-udledning siden 2016. Prisen uddeles af Clean Energy Ministerial, og det er første gang, at en dansk virksomhed vinder. I juli modtager Coop prisen på årets CEM Forum i Goa, hvor også Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, deltager.
Mere

 

Datacentre vil sende strøm retur til elnettet

af: Jan V. Kristensen, 03-07-2023
Datacentrenes drift i Danmark vil kunne øge energiforbruget op imod 17 procent i Danmark frem imod 2030. Men nu tager flere centre på verdensplan et vigtigt skridt i den grønne retning med intelligente UPS-teknologier, der gør det muligt at levere overskudsstrøm tilbage til elnettet. Det viser en ny rapport fra power management-virksomheden Eaton.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Krav til datacentre om indberetning af energieffektivitet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 30-06-2023
EU's energieffektiviseringsdirektiv stiller, som noget nyt, krav til datacentre med et installeret effektforbrug til IT på mere end 500Kw. Nu gøres der klar til den danske implementering med et ændringsforslag til lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion.
Mere

 

Ny workshop: Hvilke krav skal vi stille til forsyningsdata?

af: Janne Roest-Madsen, 28-06-2023
Den 6. september kl. 10.00 - 15.00 holder Energiforum Danmark, DFM, TEKNIQ Arbejdsgiverne og Ejendom Danmark en workshop om standarder for energiforsyningsdata. Workshopppen finder sted hos TEKNIQ Arbejdsgiverne i Glostrup.
Mere

 

Fem projekter er nomineret til Renoverprisen 2023

af: Janne Roest-Madsen, 27-06-2023
Siden 2013 er Renoverprisen blevet uddelt for at hylde Danmarks bedste renoveringsprojekter. Nu er fem projekter udvalgt som nominerede til årets pris, og de inkluderer et senior-bofællesskab, et indkøbscenter og et museum.
Mere

 

Sådan køler du hjemmet ned i sommervarmen

af: Janne Roest-Madsen, 26-06-2023
Du ved sikkert godt, at udluftning med gennemtræk kan være med til at køle dit hjem ned. Men har du også styr på de andre gode råd til at køle dit hjem ned i sommervarmen uden brug af unødvendig strøm?
Mere

 

Concito er klar med Byggeriets klimanalyse

af: Janne Roest-Madsen, 23-06-2023
CONCITO har netop udgivet Byggeriets klimaanalyse, som er et katalog over de vigtigste fokusområder for en accelereret grøn omstilling af byggeriet. CONCITO peger på 18 fokusområder, som byggeriets aktører kan arbejde med nu og her for at nedbringe klimapåvirkningen.
Mere

Politik og regler  

Otte organisationer: Udvid Erhvervspuljen og giv virksomhederne den nødvendige hjælp til grøn omstilling

af: Pressemeddelelse fra Synergi, 21-06-2023
Manglende teknologisk viden er en væsentlig barriere for den grønne omstilling af erhvervslivet, der efterspørger mere rådgivning om grønne, energieffektive tiltag. I dag kan virksomheder ikke søge den hjælp gennem Erhvervspuljen – men det bør de kunne, mener SYNERGI og SMVdanmark, Landdistrikternes Fællesråd, Rådet for Grøn Omstilling, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, IDA og CONCITO. De foreslår nu, at Erhvervspuljen fremadrettet også inkluderer rådgivning, der kan hjælpe erhvervslivet med den nødvendige grønne omstilling.
Mere

Inspiration  

DTU undgår over 276 tons CO2 ved at genbruge it-udstyr

af: Pressemeddelelse fra 3stepIT, 19-06-2023
DTU har i samarbejde med 3stepIT og NetSolutions undgået over 276 tons CO2 ved at indsamle og sælge deres gamle it-enheder. Projektet har vist sig så effektivt, at genbrug af enheder nu er sat i system på hele campus.
Mere

Politik og regler  

Klimarådet: Behov for mere klimapolitik frem mod 2025 end fremskrivningen viser

af: Nyhed fra Klimarådet, 15-06-2023
Klimarådet vurderer i nyt notat, at reduktionsbehovet for 2025-målet med god sandsynlighed er over 2 mio. ton CO2e, hvilket er betydeligt større end de 0,6 mio. ton, som Energistyrelsens årlige klimafremskrivning viser.
Mere

Inspiration  

Vinderne af Betonens Oscar 2023 er fundet

af: Pressemeddelelse fra Dansk Beton, 13-06-2023
Dansk Beton har uddelt priser til den mest unikke danske betonarkitektur netop nu. Vinderprojekterne imponerer med forståelse for tidens trends og omtanke for fremtidens udfordringer.
Mere

Forsyning og VE  

7 initiativer der skaber hastighed i netudbygningen

af: Janne Roest-Madsen, 12-06-2023
Energinet og Green Power Denmark har netop lanceret syv initiativer, der skal sikre, at elnettet kan følge med den grønne omstilling. Ambitionen med Net til Tiden og de syv initiativer er - i samspil med netkunder og myndigheder - at opnå en bedre servicering af individuelle behov og den nødvendige hastighed i tilslutningen til elnettet.
Mere

Inspiration  

Nyt magasin online: Konvertering af naturgas

af: Janne Roest-Madsen, 08-06-23
Vores nyeste magasin er nu online. I denne juni-udgave af magasinet sætter vi fokus på konvertering af naturgas.
Mere

Politik og regler  

I høring: Vejledninger til bygningsreglementet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 07-06-2023
En række af Bygningsreglementets vejledninger har været til serviceeftersyn, og det er der kommet et par forslag til rettelser ud af.
Mere

Energibesparelser  

Energistyrelsen: Internationalt seminar om bygningers energiforbrug og bæredygtighed

af: Janne Roest-Madsen, 07-06-2023
Energistyrelse inviterer til internationalt seminar om bygningers energiforbrug og bæredygtighed. Arrangementet finder sted den 22. juni i Eigtveds Pakhus i København, og det er gratis at deltage.
Mere

Inspiration  

Ny kampagne: Grønnere hurtigere

af: Dorte Nørregaard Larsen, 06-06-2023
Ud fra devisen: Vi kan sætte fart på den grønne omstilling, hvis vi bruger de energieffektive løsninger, vi allerede har - og endda selv har opfundet, lancerer brancheorganisationen SYNERGI kampagnen: Grønnere hurtigere
Mere

Forsyning og VE  

Forsinket udbygning af grøn strøm kan koste forbrugerne 25 mia. kr.

af: Pressemeddelelse fra Green Power Denmark, 02-06-2023
Blot få års forsinkelse i udbygningen af vindmøller og solceller vil øge Danmarks samlede elregning markant. Det viser en ny analyse af Green Power Denmark, som opfordrer regeringen til at sætte endnu mere handling bag de store ambitioner for udbygning af vindmøller og solceller.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Mød Energiforum Danmark på Klimafolkemødet 2023

af: Janne Roest-Madsen, 01-06-2023
Energiforum Danmark deltager i samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne på Klimafolkemødet 2023 i Middelfart den 31. august til 2. september. Med overskriften: Er solceller kun for storinvestorer og solcellebaroner? debatterer vi det paradoksale i, at en af de mest omkostningseffektive måder at reducere CO2-udledningen - nemlig at montere solceller på tage - bliver besværliggjort af regler og bestemmelser for solceller på bygninger. For hvem har så ressourcerne til det? Det er gratis at deltage, og arrangementet finder sted torsdag den 31. august kl. 16.00.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Genbrug får en vigtig plads i byggeriet

af: Michael H. Nielsen og Malene Køster Lasthein og Dea Melby, bestyrelsesmedlemmer i Energiforum Danmark, 31-05-2023
Fornuftige nye regler for genbrug af byggematerialer, som vil være med til at skubbe på udviklingen af cirkulær økonomi. Men der er behov for at indsamle erfaringer, så vi på sigt har valide og sammenlignelige data, når vi anvender genbrugte byggematerialer. Debatindlægget er oprindeligt bragt på vores blog i Energiforum Danmarks app: EFDK og på Dagens Byggeri
Mere

Inspiration  

Elforskpuljen er åben for ansøgninger

af: Janne Roest-Madsen, 30-05-2023
Arbejder du med forskning og udvikling af innovative, grønne løsninger er det nu, du kan søge om bevilling fra ELFORSK. ELFORSK-puljen går til projekter, der fremmer den grønne omstilling gennem data, digitalisering og sektorkobling. Sidste frist for at søge er 7. september.
Mere

 

Aftale om kommunernes økonomi for 2024

af: Dorte Nørregaard Larsen, 26-05-2023
I går blev kommunerne og regeringen enige om en aftale om kommunernes økonomi for 2024. Der er flere penge at gøre godt med, bl.a. øges anlægsrammen. Men der er ikke umiddelbart plads til de massive investeringer i bygningerne, som klimaet og EU fordrer.
Mere

 

Ny rapport: Sådan sætter vi turbo på opsætning af flere ladestandere

af: Pressemeddelelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne, AutoBranchen Danmark og FDM, 25-05-2023
Skal Danmark have én million elbiler på vejene i 2030, kræver det, at antallet af nye ladestandere speedes op. AutoBranchen Danmark, FDM og TEKNIQ Arbejdsgiverne har samlet 20 konkrete anbefalinger til, hvordan vi når det mål.
Mere

Klima og ressourcer  

Concito: Sidste udkald for at Danmark kan nå sit klimamål for 2025

af: Pressemeddelelse fra Concito, 25-05-2023
Kun en hurtig, ekstra indsats for at nedbringe klimaaftrykket fra transport, landbrug og energisektoren kan sikre, at vi når klimalovens mål om 50-54% CO2e-reduktion i 2025. Med den nuværende politik er vi på vej mod kun at reducere med ca. 47% og mangler dermed 2,4 mio. tons reduktioner, viser en ny analyse fra CONCITO.
Mere

 

De gode ideer spirer i Boligfonden Kubens spirekasse

af: Pressemeddelelse fra Boligfonden Kuben, 24-05-2023
Mandag den 22. maj kunne Boligfonden Kuben belønne en ny generation af håbefulde iværksættere med spirekasselegatet. Legatet gik i år til otte projekter med hvert sit bud på, hvordan vi forbruger færre ressourcer, bygger mere effektivt og bæredygtigt.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Høringssvar fra Energiforum Danmark: Godt at genbrug belønnes i klimaramme-beregningen

af: Dorte Nørregaard Larsen, 23-05-2023
I et høringssvar til Social- og boligstyrelsen skriver Energiforum Danmark, at vi bakker op om at belønne brugen af genbrugsmaterialer i bygningsreglementets beregning af en bygnings klimapåvirkning.
Mere

Klima og ressourcer  

Mckinsey-rapport: Mangel på land er en udfordring for den grønne omstilling

af: Dorte Nørregaard Larsen, 22-05-2023
EU har i sine "Repower Europe"-planer målsætninger om, at der skal opstilles 600 Gw solceller og 500 GW vind inden 2030. Det vil for Frankrigs, Italiens og Tysklands vedkommende kræve arealer svarende til Belgiens størrelse. Det konstateres i ny rapport fra Mckinsey
Mere

 

Få værktøjer til at reducere emissioner, omkostninger og ressourcer i driften af bygninger

af: Janne Roest-Madsen, 16-05-2023
We Build Denmark, Teknologisk Institut og Force Technology udbyder nyt kursus med fokus på smarte teknologier til bæredygtig bygningsdrift. Kurset finder sted i Taastrup og Aarhus til en favorabel pris på 400 kr. ekskl. moms.
Mere

Inspiration  

Gate 21: Roundtables med fokus på energirenovering og energieffektivisering

af: Janne Roest-Madsen, 12-05-2023
Gate 21 inviterer til to forskellige roundtables med fokus på energirenovering og energieffektivisering den 25. maj og den 1. juni.
Mere

Forsyning og VE  

Klimarådet: Sikker elforsyning med sol og vind

af: Dorte Nørregaard Larsen, 11-05-2023
Danmark kan bevare en høj elforsyningssikkerhed selv i ekstreme vejrsituationer, også selv om det europæiske elsystem i høj grad vil være baseret på sol- og vindenergi. Det konkluderer Klimarådet i en ny rapport.
Mere

Inspiration  

Gratis konference om energirenovering af den almene boligsektor

af: Janne Roest-Madsen, 10-05-2023
Ingeniøren inviterer til konference om energirenovering i den almene boligsektor. Hør om de nýeste løsninger og de vigtigste problemstillinger, der vil være med til at forme branchen de kommende år. Konferencen er gratis men kræver tilmelding.
Mere

Klima og ressourcer  

Hvad er CO2-fangst? Hør førende forsker fortælle om CO2-lagring

af: Janne Roest-Madsen, 10-05-2023
I 2021 havde Energiforum Danmark forsker i CO2-fangst Philip Fosbøl i studiet til en snak om CO2-lagring. I dag kritiserer Philip Fosbøl regeringens klimaplan for at være for tidsoptimistisk i forhold til C02-fangst. Han mener ikke, at regeringens planer om at fange klimaskadelige gasser allerede fra 2025 er realistisk. Det vil tage mindst fire år, fortæller han til dr.dk. Bliv opdateret her på teknikken bag CO-lagring, hvordan det virker og hvilke potentialer, der er.
Mere

Energibesparelser  

Kolding Kommune har sparet meget på energien i 25 år

af: Pressemeddelelse fra Kolding Kommune, 09-05-2023
Kolding var en af de første kommuner, der tog et strategisk valg om at nedbringe sit energiforbrug. Og det har gjort en forskel. Siden starten i 1998 er omkostningerne til el, vand og varme reduceret med 35 %, og CO2-udledningen er nedbragt med hele 82 %.
Mere

Klima og ressourcer  

Branche-EPDer for ventilationskanaler og aggregater

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-05-2023
Som du måske hørte til vores online morgenkaffemøde om bæredygtige valg af ventilation, har VELTEK Ventilation været i gang med at få udarbejdet branche-EPDer for kanaler og aggregater. EPDerne blev udgivet 1. maj.
Mere

Inspiration  

Deltag gratis i arrangementer hos IDA Byg

af: Janne Roest-Madsen, 04-05-2023
Deltag gratis i to af IDA Bygs arrangementer i september.
Mere

Politik og regler  

Tak for jeres anbefalinger....

af: Dorte Nørregaard Larsen, 04-05-2023
I slutningen af marts sendte Rådet for Energieffektiv Omstilling en række anbefalinger til en strategi for effektiv energianvendelse til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard, og nu har ministeren svaret positivt men afventende.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Fremme af genbrug i byggeriet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 03-05-2023
Brugen af genbrugsmaterialer skal belønnes, når man beregner en bygnings klima-aftryk, derfor er der nu foreslået en ændring til bekendtgørelsen om Bygningsreglement 2018 (BR18)
Mere

Forsyning og VE  

Solrig april gav rekordhøj produktion fra solceller

af: Pressemeddelelse Green Power Denmark, 03-05-2023
Solceller på marker og hustage producerede over 406 GWh strøm i april. Det er 55 procent mere end i april sidste år og nok til at dække 100.000 husstandes årlige elforbrug, viser en opgørelse fra Green Power Denmark på baggrund af Energinets statistik.
Mere

Politik og regler  

Ny energikrisestab skal sætte tempo i grøn omstilling

af: Af Jan Kristensen, journalist, 02-05-2023
Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard har samlet ni eksperter og aktører i en energikrisestab kaldet NEKST. Målet er at øge tempoet i den grønne omstilling med nyskabende ideer på bare ni måneder.
Mere

Politik og regler  

Regeringen vil gøre det nødvendige for at nå klimamålene – 2025-målet står først for

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 01-05-2023
Den nye Klimastatus og -fremskrivning viser, at Danmark er rykket tættere på at nå sine klimamål, når det seneste års politiske aftaler implementeres. Men svære beslutninger og hårdt arbejde venter forude. Regeringen vil sikre, at vi når 2025-målet og gøre det nødvendige for at mindske usikkerhederne frem mod 2030, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.
Mere

 

26 partnere går sammen for at fremme en grøn Jyllandskorridor

af: Pressemeddelelse Klimatorium; 27-04-2023
Projektet Grønn Jyllandskorridor vil gøre Jylland til den foretrukne handelsrute mellem Norge og Europa ved at styrke den grønne omstilling for tung transport.
Mere

Politik og regler  

EU´s medlemslande enige om skærpelse af CO2-kvotesystemet og klimatold

af: Dorte Nørregaard Larsen, 26-04-2023
EU´s medlemslande har givet grønt lyst til en stor klimapakke, der bl.a. betyder at boliger, biler, sø- og lufttransport også er omfattet af CO2-kvotesystemet.
Mere

Politik og regler  

Finanslov uden nye klimainitiativer, men med enkelte positive grønne takter

af: Dorte Nørregaard Larsen, 25-04-2023
Finansloven har været længe undervejs og forhandlingsgrundlaget blev kritiseret for sit fravær af grønne investeringer og beskæring af Klimarådet. Nu har et bredt flertal bestående af regeringen SF, Radikale, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgået en aftale, med enkelte positive grønne takter.
Mere

 

Vejledning skal hjælpe med den gode politiske proces til et bedre indeklima

af: Realdania
Rådet for Grøn Omstilling har udarbejdet en ny vejledning med beskrivelse af den gode proces til et bedre indeklima i de kommunale bygninger. Vejledningen kan bruges af landets kommunalbestyrelser og ledende medarbejdere i landets kommuner.
Mere

Inspiration  

Kommunernes klimaindsats går længere end den nationale målsætning

af: Pressemeddelelse fra Concito, 21-04-2023
Klimahandlingsplaner for 39 kommuner vil samlet set reducere udledningen af drivhusgasser med 77%, hvilket overstiger det nationale mål om 70% reduktion i 2030 sammenlignet med 1990. Det fremgår af en ny rapport, som EA Energianalyse har udarbejdet for CONCITO og Realdania.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Klimarådets dialogforum og revision af bekendtgørelse om tilskud til energifælleskaber

af: Dorte Nørregaard Larsen, 17-04-0223
To forslag er netop sendt i høring. Klima- Energi- og Forskningsministeriets departement, har opdateret listen over organisationer der kan indstille kandidater til Klimarådets dialogforum og Energistyrelsen foreslår ændringer til reglerne om tilskud til lokale energifælleskaber m.v.
Mere

Klima og ressourcer  

Building Green: Konference om biobaserede byggematerialer

af: Building Green, 14-04-2023
Byggebranchen står overfor en kæmpe udfordring i at skulle nedbringe byggeriets klimaaftryk betragteligt inden for en meget kort periode, og det kan ikke lade sig gøre ved ”business as usual”. Derfor bliver branchen nødt til at tænke alternativt og kigge sig omkring efter materialer, som kan hjælpe med at nå bæredygtighedsmålene. Building Green afholder konference om biobaserede byggematerialer den 23. - 24. august.
Mere