Forsyning og VE

Energi skaber arbejde

af: Soffi Hildebrand, 18-04-2018
En ny opgørelse fra Energistyrelsen viser, hvordan energisektoren er vokset mellem 2014 og 2016, hvilket har medført at flere er beskæftigede med energi. Opgørelsen viser samtidig, at den grønne andel af energibeskæftigelsen er stigende og udgjorde 43 procent i 2016.
Mere

Forsyning og VE  

Datacentre kan hindre danske klimamål

af: Soffi Hildebrand, 17-04-2018
Kommende datacentre skal selv betale for grøn strøm i Danmark. Greenpeace advarer, at danske klimamål kan komme i fare, hvis ikke regeringen stiller krav til datacentrene.
Mere

Energibesparelser  

Flere kommuner har indhentet klimamål

af: Soffi Hildebrand, 16-04-2018
Flere kommuner i Region Sjælland har, i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, målsat, at CO2-udledningen skal reduceres med 2-3 procent årligt. Fire kommuner har allerede nået denne målsætning.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændring af to bekendtgørelser om energimærkning

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-04-2018
Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af to bekendtgørelser om energimærkning af bygninger og håndbog for Energikonsulenter i høring
Mere

Inspiration  

50 millioner til udviklingen af fremtidens energi- og ressourcesystemer i Greater Copenhagen

af: Ulrik Blaabjerg, 12-04-2018
Et nyt EU-projekt til 50 millioner, som har fået betegnelsen FUTURE, skal være med til at udnytte Greater Copenhagens styrkeposition inden for den grønne omstilling og dermed bidrage til at skabe op mod 42.000 nye grønne job frem mod 2035.
Mere

Inspiration  

Arrangement: Teknisk briefing om Basisfremskrivning 2018

af: Soffi Hildebrand, 11-04-2018
Fredag den 13. april vil Energistyrelsen offentliggøre Basisfremskrivning 2018. Samtidig vil analysens hovedresultater blive præsenteret.
Mere

Energibesparelser  

Videnscentrets besparelsesberegner opdateret

af: Soffi Hildebrand, 10-04-2018
Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger har netop opdateret deres besparelsesberegner til Be18 beregningskernen.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændringer i bygningsreglement 2018

af: Dorte Nørregaard Larsen, 09-04-2018
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt en række præciseringer af krav og bestemmelser i høring. Det gælder bl.a. præcisering af brandkrav og energikrav. Derudover er der ændringer i bygningsklasse 2020.
Mere

Energibesparelser  

Danmark bliver mere energieffektiv

af: Ulrik Blaabjerg, 06-04-2018
Danskerne bruger energien mere fornuftigt, og andelen af vedvarende energi stiger i Danmark. Det beretter Dansk Energi på baggrund af en foreløbig energistatistik for 2017 af Energistyrelsen.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Udkast til ny bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen
Energistyrelsen har sendt et udkast i høring omkring en ny bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. De primære ændringer, der foreslås til energisparebekendtgørelse er som følger.
Mere

Inspiration  

TV2 News: Solceller i kommunerne

af: Soffi Hildebrand, 01-04-2018
I morgen d. 2. april kl. 7. kan du på TV2 News høre om solceller i kommunerne. Sekretariatsleder Dorte Nørregaard Larsen vil bibringe hendes synspunkt på sagen. Hør med i morgen tidlig!
Mere

Inspiration  

Fremtidens smarte by

af: Soffi Hildebrand, 28-03-2018
I Herstedøster i Albertslund Kommune ligger et smart city-forsøgscenter, hvor projektet DOLL, Danish Open Living Lab, forsøger at tilpasse byens trafikregulering, affaldsindsamling og gadebelysning efter byens aktuelle behov. Tanken er at erstatte byens fastlagte skema med realtidsdata, som bliver skabt på baggrund af sensorer.
Mere

Politik og regler  

Overskudsvarme øger CO2 udslip og koster forbrugerne penge

af: Soffi Hildebrand, 27-03-2018
I dag sender danske virksomheder og kraftværker store mængder overskudsvarme ud i atmosfæren. Det er med til at øge CO2 udledningen og koster forbrugerne flere penge.
Mere

Energibesparelser  

GRATIS webinar om totaløkonomi for energirenovering af etageejendomme

af: Dorte Nørregaard Larsen, 26-03-2018
Udregning af totaløkonomien for energirenoveringer tydeliggør hvad man får for pengene, når man investerer i eksempelvis en ny klimaskærm, skifter taget ud eller opsætter solcelleanlæg på sin ejendom.
Mere

Energibesparelser  

Virksomheder i fælles alliance: Active House

af: Soffi Hildebrand, 22-03-2018
En række danske aktører har sat sig i spidsen for at fremtidssikre bygningers energiforbrug og indeklima med et globalt kvalitetsmærke, der går under navnet Active House.
Mere

Forsyning og VE  

Energistyrelsen inviterer til markedsdialog II

af: Ulrik Blaabjerg, 21-03-2018
Energistyrelsen inviterer til markedsdialog II om et revideret udkast til udbudsbetingelserne for det teknologineutrale udbud.
Mere

Inspiration  

Arrangement: Årsmøde i Innovationsnetværket Smart Energy

af: Soffi Hildebrand, 20-03-2018
Mangler du gode råd og viden om, hvordan du kan få sat skub i dine innovative ideer og projekter? Så bør du tilmelde dig Innovationsnetværket Smart Energys årsmøde, hvor der vil være fokus på de gode projekter, der bare venter på at blive sat i gang.
Mere

Energibesparelser  

Energieffektivitet er en overset eksportsucces

af: Pressemeddelelse fra Det Økologiske Råd
Energieffektive løsninger udgør en betydelig del af dansk eksport og er lige så god en historie som det danske vindmølleeventyr.
Mere

Forsyning og VE  

Ny fart på bølgeenergi?

af: Pressemeddelelse DTU Miljø
Forskere sikrer ny energivirksomhed hurtigere adgang til markedet.
Mere

Inspiration  

Klimavenlige skraldebiler i Aarhus Kommune

af: Soffi Hildebrand, 14-03-2018
Aarhus Kommune har netop udskiftet transporten til affaldsindsamling med nye CO2-neutrale biler.
Mere

Politik og regler  

Oversigt: Politiske aftaler på energiområdet

af: Soffi Hildebrand, 13-03-2018
Regeringen forventes at komme med et udspil til en ny energiaftale efter påske, som skal erstatte 2012-energiaftalen. Inden da vil vi gerne give et overblik over allerede eksisterende aftaler på energiområdet.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Energiforum Danmark går til filmen

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-03-2018
Energiforum Danmark er gået til filmen. Efter succesen med de fire korte medlemsfilm forsøger vi nu at forklare foreningens DNA med en kort tegnefilm.
Mere

 

EnergyLab Nordhavn – et prisværdigt udsyn til fremtidens energi systemer

af: Dorte Nørregaard Larsen, 06-03-2018
Fremtidens fossilfrie energisystem kræver, at vi tænker på tværs af forsyning og forbrug. EnergyLab Nordhavn demonstrerer, hvordan man ved at integrere el- og varmesystemet, energieffektive bygninger og elektrisk transport får et intelligent energisystem. Den tankegang nedbryder de sædvanlige skel i branchen og åbner for nye intelligente løsninger. Derfor får de Energi- og miljøprisen 2018.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Energiforum 2018 skudt godt i gang

af: Dorte Nørregaard Larsen, 06-03-2018
Så er Energiforum 2018 skudt godt i gang. 350 deltagere bakker op om, at bygningen skal i centrum for den grønne omstilling.
Mere

Energibesparelser  

Skyd genvej til energikravene i BR18

af: Pressemeddelelse
Der er nyt bygningsreglement – BR18. Derfor har Videncenter for Energibesparelser i Bygninger opdateret sit populære BR-værktøj, der giver en genvej til Bygningsreglementets energikrav ved renovering.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

EnergyLab Nordhavn nomineret til Energi og miljøprisen 2018

af: Ulrik Blaabjerg, 28-02-2018
EnergyLab Nordhavn er sammen med Coop og Bygningsstyrelsen blandt de tre nominerede til Energi og miljøprisen 2018. De tre kandidater har alle formået at illustrere, hvordan bygningen kan bidrage til den grønne omstilling. Vi vil løbende bringe en række artikler om de nominerende, her er den sjette og sidste i rækken.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Hvad får studerende ud af Energiforum Danmark?

af: Soffi Hildebrand, 27-02-2018
Energiforum Danmark er medlemmernes forening, men hvem er de og hvad får de ud af at være med? Det besluttede bestyrelsen sig for at undersøge i 2017.
Mere

Inspiration  

Coops implementering af LED-belysning

af: Soffi Hildebrand, 23-02-2018
Som optakt til årets Energiforum i Nyborg som finder sted den 6-7. marts, gengiver vi her et uddrag af en artikel fra vores magasin om en af de nominerede til Energi og miljøprisen 2018. Artiklen er af Coop og omhandler deres projekt om LED-belysning.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Nedsættelse af elvarmeafgiften

af: Dorte Nørregaard Larsen, 22-02-2018
I efteråret blev der indgået aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om nedsættelse af elvarmeafgiften, og 2. februar blev en fremrykning af nedsættelsen aftalt med de samme parter samt Solcialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti. Udmøntingen af disse aftaler sættes nu i høring.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændring af reglerne for støtte til forsøgsmøller og overgangsordningen for landmøller

af: Dorte Nørregaard Larsen, 21-02-2018
Som opfølgning på aftalen om den nye støttemodel for vind og sol i 2018-19, foreslås en række ændringer i reglerne for støtte til forsøgsmøller og overgangsordningen for landmøller.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Bliv klar til bigdata - brug de data du allerede har

af: Dorte Nørregaard Larsen, 19-02-2018
- inspiration, erfaringsudveksling og debat omkring Smart Buildings
Mere

Inspiration  

Arrangement: Inspirationsdag med bygningen i centrum for den grønne omstilling

af: Soffi Hildebrand, 16-02-2018
Vitani inviterer til inspirationsdag, hvor du kan blive klogere på IoT (Internet-of-things), Big Data samt hvordan data kan skabe værdi på for dig på tværs af egne bygninger og bygningssystemer.
Mere

Politik og regler  

Christiansborg-politikere enige om betydningen af energieffektiviseringer af bygninger

af: Ulrik Blaabjerg, 15-02-2018
Snart ventes forhandlingerne om en ny energiaftale indledt, og på Christiansborg synes der bred politisk opbakning til at energieffektivisering af bygninger skal indgå i en ny aftale.
Mere

Politik og regler  

Markedsdialog om solcelleudbud

af: Dorte Nørregaard Larsen, 14-02-2018
Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om udkast til soludbudsbetingelser.
Mere

Inspiration  

Arrangement: Debat om fremtidens energieffektiviseringspolitik

af: Ulrik Blaabjerg, 13-02-2018
Hvordan får vi mest for pengene når det gælder energieffektivisering anno 2018. En kommende energiaftale skal sikre grøn omstilling med mindre energiforbrug, og i den anledning inviterer Dansk Energi til debat om en ny politik for energieffektivisering.
Mere

Klima og ressourcer  

Europaparlamentet vedtager reform af kvotehandelssystemet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-02-2018
I sidste uge godkendte Europaparlamentet en reform af CO2-kvotehandelssystemet, der hæver prisen på CO2-udledningen.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Bygningsstyrelsens it-system, EnergyKey, nomineret til Energi og miljøprisen 2018

af: Soffi Hildebrand, 09-02-2018
Bygningsstyrelsens nye digitale system til energidata er nomineret til Energi og miljøprisen 2018. Med afsæt i nomineringen bringer vi endnu en artikel om det digitale system, EnergyKey, hvor dets muligheder og anvendelse forklares yderligere.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Opvarmning til Energiforum 2018: Jan Quitzau Rasmussen

af: Soffi Hildebrand, 09-02-2018
Som en optakt til Energiforum 2018 bringer vi en artikelserie med en række oplægsholdere. Den tredje i rækken er Jan Quitzau Rasmussen, seniorrådgiver i Bygningsstyrelsen.
Mere

Politik og regler  

Finansministeren vil have afgiftssystemet på energipolitikken til eftersyn

af: Ulrik Blaabjerg, 09-02-2018
Det nuværende afgiftssystem i energipolitikken bremser den grønne omstilling, og skal derfor have et eftersyn. Det er udmeldingen fra finansminister Kristian Jensen (V).
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Hvad får en rådgiver ud af Energiforum Danmark?

af: Soffi Hildebrand, 08-02-2018
Energiforum Danmark er medlemmernes forening, men hvem er de og hvad får de ud af at være med? Det besluttede bestyrelsen sig for at undersøge i 2017.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Opvarmning til Energiforum 2018: Michael H. Nielsen

af: Soffi Hildebrand, 07-02-2018
Op til Energiforum 2018 vil vi bringe en række interviewartikler om udvalgte oplægsholdere. Den anden i rækken er Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, som i sit oplæg til Energiforum 2018, vil komme med nogle perspektiver på virkemidler, der efter hans mening, kan realisere målet om at gøre Danmark fri for fossile energikilder i år 2050.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Opvarmning til Energiforum 2018: Kira Toft Schmidt

af: Ulrik Blaabjerg, 07-02-2018
Som opvarmning til Energiforum 2018 bringer vi over de kommende uger en artikelserie med nogle af årets oplægsholdere. Den første i rækken er Kira Toft Schmidt, Projektleder indenfor energiledelse hos Coop.
Mere

Politik og regler  

Skal solceller for 25 mio. kroner skrottes?

af: Energiforum Danmark, 06-02-2018
De seneste år har 13 kommuner landet over stået i et dilemma, når det gælder en række af deres solcelleanlæg. De er opstillet i god tro, men er faktisk ulovlige og hvis der ikke findes en løsning, skal 27 anlæg for ca. 25 mio kr. pilles ned.
Mere

Klima og ressourcer  

C40 byer øger indsatsen

af: Dorte Nørregaard Larsen, 05-02-2017
De 92 byer i C40 netværket intensiverer deres indsats i de kommende år, og København, som er en miniput i selskabet, leverer inspiration til netværket med sin vision om at være fossilri i 2025.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

COOP nomineret til Energi og miljøprisen 2018

af: Ulrik Blaabjerg, 02-02-2018
Coop er sammen med Energylab Nordhavn og Bygningsstyrelsen blandt de tre nominerede til Energi og miljøprisen 2018. De tre kandidater har alle formået at illustrere, hvordan bygningen kan bidrage til den grønne omstilling. Vi bringer her en af de artikler som Coop har bidraget med til vores magasin i de seneste udgivelser.
Mere

Politik og regler  

Dansk afklaring om fjernaflæsning i forhold til databeskyttelsesforordningen

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen
Energistyrelsen har på vegne af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet undersøgt, om databeskyttelsesforordningen giver mulighed for at foretage hyppigere fjernaflæsning til bl.a. miljø- og ressourceformål på vand- og varmeområdet uden samtykke.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Hvad får en leverandør- og entreprenør ud af Energiforum Danmark?

af: Ulrik Blaabjerg, 30-01-2018
Energiforum Danmark er medlemmernes forening, men hvem er de og hvad får de ud af at være med? Det besluttede bestyrelsen sig for at undersøge i 2017, og det kom er bl.a. en række medlemsvidoer ud af. Se en af dem her.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Bygningsstyrelsens nye digitale system til energidata er nomineret til Energi og miljøprisen 2018

af: Soffi Hildebrand, 29-01-2018
Som en optakt til Energi og miljøprisen 2018 vil vi bringe en række artikler om de tre nominerede. Den næste i række er Bygningsstyrelsen med udgangspunkt i deres nye digitale system til energidata, som skal gøre det nemt og hurtigt for statslige institutioner at få et overblik over deres energiforbrug.
Mere

Inspiration  

Større EUDP-midler muliggøre flere energiteknologiske projekter

af: Soffi Hildebrand, 29-01-2018
En større EUDP-pulje er resultatet af regeringens mål for grøn omstilling. Første ansøgningsrunde er netop offentliggjort, hvor innovative projekter opfordres til at sende deres ansøgning ind.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

EnergyLab Nordhavn nomineret til Energi og miljøprisen 2018

af: Soffi Hildebrand, 26-01-2018
EnergyLab Nordhavn er sammen med Coop og Bygningsstyrelsen blandt de tre nominerede til Energi og miljøprisen 2018. De tre kandidater har alle formået at illustrere, hvordan bygningen kan bidrage til den grønne omstilling. Vi vil løbende bringe en række artikler om de nominerende, her er den første i rækken.
Mere

Forsyning og VE  

Prisen på landvind overgår nu fossil energi globalt

af: Ulrik Blaabjerg, 24-01-2018
Fortsatte prisfald betyder, at ikke kun sol og landvind, men også havvind og andre vedvarende energikilder i 2020 vil være billigere end fossil energi, fastslår ny rapport.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Hvad får en byg- og driftsherre ud af Energiforum Danmark?

af: Dorte Nørregaard Larsen, 23-01-2018
Energiforum Danmark er medlemmernes forening, men hvem er de og hvad får de ud af at være med? Det besluttede bestyrelsen sig for at undersøge i 2017, og det kom er bl.a. en række medlemsvidoer ud af. Se en af dem her.
Mere

Energibesparelser  

Minister: Fremme af energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder - kommunerne spiller en vigtig rolle

af: Dorte Nørregaard Larsen, 22-01-2018
Mere end 100 ildsjæle er i dag samlet i Middelfart for at diskutere og udveksle erfaringer om, hvordan man fremmer energieffektivsering i små og mellemstore virksomheder, og hvordan kommunerne kan spille en vigtig rolle i den proces.
Mere

Klima og ressourcer  

Mindre usikkerhed om hvor meget varmere kloden bliver

af: Dorte Nørregaard Larsen, 19-01-2018
Hvor tidligere beregninger af den globale temperaturstigning, i følge FNs klimapanel, før lå på mellem 1,5-4,5 grader, har et nyt studie indsnævret feltet til mellem 2,2 og 3,4 grader.
Mere

Politik og regler  

VE-mål løser ikke kerneproblemet i energipolitikken

af: Soffi Hildebrand, 17-01-2018
Regeringen har målsat, at vedvarende energi skal udgøre mindst 50 procent af det samlede energiforbrug frem mod 2030. Chefanalytiker Peter Brixen fra Energikommissionen kritiserer regeringen for at fokusere for meget på VE-mål og for lidt på, hvad han kalder for kerneproblemet; nemlig at el-forbruget skal stige og transportsektoren skal være mere i fokus.
Mere

Energibesparelser  

Ny energispareordning skal sikre Danmarks energimål

af: Soffi Hildebrand, 16-01-2018
Der er behov for at udarbejde en mere styrket og effektiv energispareordning, hvis Danmark skal nå de langsigtede energimål. Brancheorganisationen TEKNIQ opstiller fem konkrete ønsker til en ny energispareordning.
Mere

Politik og regler  

Lilleholt træt af procentdiskussion

af: Ulrik Blaabjerg, 12-01-2018
Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) fortalte igår på en konference på Nationalmuseet, at han efterhånden er ved at være træt af den procentdiskussion der er i forhold til hvor stort målet bør være for den kommende energiaftale.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Nu kan du se programmet for Energiforum 2018

af: Dorte Nørregaard Larsen
Så er programmet for Energiforum 2018 på vej til medlemmer og andre interesserede, med det trykte særnummer af bladet. På Energiforum 2018 sætter vi bygningen i centrum for den grønne omstilling.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Innovative kandidater nomineret til Energi- og miljøprisen 2018

af: Dorte Nørregaard Larsen, 11-01-2018
Coop, Energylab Nordhavn og Bygningsstyrrelsens projekt ”Aktivering af live bigdata” er nomineret til Energi- og miljøprisen 2018. De tre kandidater demonstrerer på forskellig vis, hvordan bygninger i fremtiden kan fungere som centrum for den grønne omstilling.
Mere

Energibesparelser  

Nye elmålere og apps skaber overblik over elforbruget

af: Ulrik Blaabjerg, 10-01-2018
Digitale elmålere og apps gør det muligt for forbrugere at følge sit elforbrug time for time. Et fleksibelt elforbrug bliver dermed hjulpet godt på vej af apps og i fremtiden vil elapparater automatisk tænde op, når strømmen er billig, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk.
Mere

Inspiration  

Ny version af CTS-opslagsværk er klar

af: Soffi Hildebrand, 09-01-2018
Nu er den anden udgave af Trends lommebog "CTS-Guide - for professionelle slutbrugere" netop lanceret. CTS-Guiden er et anvendeligt arbejdsredskab tiltænkt driftsmedarbejdere.
Mere

Inspiration  

Køling med havvand kræver ikke altid gode strande og svømmefødder

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-01-2018
Hører du til dem der tænker på kølige drinks og blå laguner når du hører ordene "komfort-køling baseret på havvand", så kan du få udviddet din horisont, når Elforsk holder temadag om komfortkøling af bygninger den 7. februar. Her videregiver de nemlig forskningsresultater fra en række projekter, der arbejder med energieffektiv komfortkøling i bygninger.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Er vi blinde for alternativer når vi bygger?

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-01-2018
Energiforum Danmark i København inviterer, i samarbejde med Saint-Gobain, medlemmer og andre interesserede til spændende temaeftermiddag om alternative løsninger i byggebranchen. Hvordan opdager vi alternativerne og vælger på baggrund af et godt beslutningsgrundlag.
Mere

Forsyning og VE  

Energilagring vil runde 142 mia. kroner om året

af: Ulrik Blaabjerg, 05-01-2018
Markedet for energilagring forventes at vokse til 142 mia. kroner om året i 2026 ifølge et nyt studie. Det beretter EnergiWatch.
Mere

 

Informationsmøde vedrørende finansering af nye energiløsninger i 2018

af: Soffi Hildebrand, 04-01-2018
EUDP, DI Energi, Dansk Energi, Innovationsfonden og ELFORSK inviterer til informationsmøde i Aarhus og København ultimo januar 2018
Mere

Energibesparelser  

Vindkraft satte ny rekord i 2017

af: Soffi Hildebrand, 03-01-2018
Vindkraften i Danmark satte i 2017 ny rekord med 43 % dækning af elforbruget. De danske vindmøller producerede i 2017 13,9 TWh, hvilket var ca. 1 TWh mere end i 2016, fremgår det af pressemeddelelse fra Danmarks Vindmølleforening.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Velkommen til 2018

af: Dorte Nørregaard Larsen, 03-01-2018
Energiforum Danmark siger velkommen til 2018 og starter året med flere gode arrangementer i kalenderen.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Energiforum Danmark ønsker en god jul og godt nytår

af: Ulrik Blaabjerg, 22-12-2017
I Energiforum Danmark takker vi for et godt og spændende år med mange arrangementer og kurser til følge. Foreningens sekretariat holder lukket mellem jul og nytår, men vender stærkt tilbage når det nye år er skudt ind.
Mere

Forsyning og VE  

Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 2018

af: Ulrik Blaabjerg, 21-12-2017
For første gang i Danmark skal vindmøller og solceller konkurrere om at levere mest grøn strøm for pengene. Energistyrelsen inviterer derfor nu til markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for det teknologineutrale udbud i 2018.
Mere

Politik og regler  

Energitilsynet undersøger energivirksomheders energispareaftaler

af: Pressemeddelelse fra Energitilsynet
Energitilsynet har besluttet at gennemføre en undersøgelse af, om energiselskaberne siden 2012 har fulgt reglerne og brugt forbrugernes penge effektivt til at få danskerne til at spare på energien.
Mere

Klima og ressourcer  

EU's klimaministre kan ikke blive enige om at hæve klimamål

af: Ulrik Blaabjerg, 19-12-2017
Efter et møde mandag mellem energiministrene i EU, står det klart, at de ikke kan blive enige om at hæve målet fra 2014, der siger, at vedvarende energi skal udgøre 27 procent af EU's samlede energiforbrug i 2030.
Mere

Energibesparelser  

Mulighed for deltagelse i demonstrationsprojekt om instant fjernkøling

af: Ulrik Blaabjerg, 18-12-2017
Energiforum Danmarks medlemmer har nu mulighed for at deltage i et demonstrationsprojekt af PURIX, med støtte fra Innovationsfonden. Projektet omfatter instant fjernkøling og i den forbindelse søger PURIX brugere af køling med interesse i grøn teknologi.
Mere

Forsyning og VE  

PSO-tariffen for 1. kvartal 2018 er fastlagt

af: Ulrik Blaabjerg, 15-12-2017
PSO-tariffen for 1. kvartal 2018 er fastsat til 14,9 øre per kWh, hvilket er 2 øre/kWh lavere end i 4. kvartal 2017. Det beretter Energistyrelsen i en pressemeddelelse.
Mere

Inspiration  

Københavns Kommune tildelt international klimapris

af: Ulrik Blaabjerg, 14-12-2017
Københavns Kommune blev i sidste uge tildelt en såkaldt C40 Award for at overvåge energiforbruget på skoler, daginstitutioner og kulturhuse for at opnå energibesparelser. Baggrunden for klimaprisen er kommunens arbejde med strategisk energiovervågning, energistyring og energirenovering i kommunens ejendomme.
Mere

Energibesparelser  

SBI: Vi kan skære 1/3 af varmeforbruget væk i den eksisterende bygningsmasse

af: Dorte Nørregaard Larsen, 13-12-2017
Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), har korlagt potentialet for varmebesparelser i den eksisterende bygningsmasse. Rapportens beregninger viser bl.a., at hvis den samlede danske bygningsmasse i forbindelse med nødvendig renovering også bliver energieffektiviseret til et niveau svarende til kravene i det gældende bygningsreglement (BR15 og BR18), ville det nedbringe varmeforbruget med en tredjedel.
Mere

Politik og regler  

Klimarådet fremlægger centrale pointer til den kommende energiaftale

af: Ulrik Blaabjerg, 12-12-2017
Tirsdag formiddag fremlagde Klimarådet fem centrale pointer til en kommende energiaftale. De fem pointer går fra det generelle niveau om, hvilke mål Danmark skal sætte sig for den grønne omstilling, til det mere specifikke niveau om, hvordan støtte til vedvarende energi skal udmåles.
Mere

Politik og regler  

Berigtigelse - energirådgivning bliver ikke en del af ny boligjobordning

af: Dorte Nørregaard Larsen, 11-12-2017
Vi har tidligere i dag (11/12) bragt en nyhed der oplyste, at fradrag for energirådgivning vil blive muligt under den nye Boligjobordning. Det er ikke korrekt
Mere

Politik og regler  

Lilleholt: Tiden er løbet fra energispareordningen

af: Ulrik Blaabjerg, 08-12-2017
Fremtidens indsats for at få energirenoveret danske bygninger skal være mere markedsdrevet. Det fortæller Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), der mener at tiden er løbet fra energispareordningen.
Mere

Inspiration  

Realdania lancerer kampagne for bedre indeklima i skolerne

af: Ulrik Blaabjerg, 05-12-2017
En undersøgelse foretaget af DTU for Realdania viser, at der på mange skoler rundt om i landet stadig er dårligt indeklima på trods af en stor renoveringsindsats. Realdania lancerer derfor nu en kampagne der skal gøre det nemmere for kommunerne at priotere indeklimaet i skolerenoveringerne.
Mere

Forsyning og VE  

Forbruget af energi og vedvarende energi steg i 2016

af: Ulrik Blaabjerg, 04-12-2017
En lavere elimport og mindre blæst til vindmøllerne medførte en stigning i energiforbruget og de faktiske CO2-udledninger i 2016. Da især kraftværkerne samtidig brugte mere biomasse, voksede forbruget af vedvarende energi, så andelen af vedvarende energi steg til 31,3 procent. Det fremgår af Energistatistik 2016, som Energistyrelsen offentliggjorde i fredags.
Mere

Inspiration  

Erhvervsstyrelsen åbner ansøgningsrunde for energi- og ressourceeffektivitetsprojekter

af: Ulrik Blaabjerg, 01-12-2017
Erhvervsstyrelsen har netop åbnet en ansøgningsrunde for projekter, der vil gøre en landsdækkende indsats for at forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i små og mellemstore virksomheder. Det skal ske gennem udvikling og udbredelse af cirkulære forretningsmodeller.
Mere

Klima og ressourcer  

Ny database over bæredygtige produkter

af: P-BB, 30-11-2017
Molio – Byggeriets Videnscenter har i samarbejde med Miljøforum Fyn og softwarevirksomheden Processio skabt en professionel database med produkter, som enten har bæredygtige egenskaber eller som bidrager til et bæredygtigt byggeri.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Få fuld værdi af din energirenovering - nyt kursus om retro-commisioning

af: Dorte Nørregaard Larsen, 29-11-2017
Commisioning er ikke kun en disciplin, der er relevant for store komplicerede nybyggerier. Det giver også værdi for de mindre energirenoveringer.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

På vej til kernen

af: Ulrik Blaabjerg, 28-11-2017
Energiforum Danmark arbejder konstant på at gøre foreningens fokus skarpere i forhold til vores medlemmer. Det har blandt andet resulteret i en redefinering af foreningens vision og berettigelse. Vi har spurgt medlemmer af visionsudvalget, om baggrunden for den nye vision og hvordan de blandt andet opfatter foreningens berettigelse.
Mere

Forsyning og VE  

Nye datacentre og flere elbiler vil i fremtiden køre på grøn strøm - eller vil de?

af: Mikkel Nielsen, 27-11-2017
Nye datacentre og flere elbiler vil betyde mere kul og højere CO2-udslip, men det vil være over kort tid, da ændringer i markedet vil sørge for, at det øgede elforbrug vil dækkes af ekstra vedvarende energi. Sådan forudsiger ny rapport fra Dansk Energi. Men Klimarådet og Cepos forholder sig kritisk.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Ændrede regler for pristillæg til el på visse VE-anlæg

af: Dorte Nørregaard Larsen, 24-11-2017
Som konsekvens af aftalen om teknologineutrale VE-udbud og den deraf følgende ændring af solcellepuljen, ændres en række andre love om pristillæg til el produceret på vedvarende energi.
Mere

Klima og ressourcer  

Hovedpointer fra COP23

af: Ulrik Blaabjerg, 23-11-2017
COP23 blev et teknisk klimatopmøde med fremskridt og amerikanere i nedtonet, konstruktiv rolle. Danmarks klimachefforhandler Anette Ejersted er med til at give et overblik over, hvad der tages med fra Bonn-klimaforhandlingerne.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Novemberudgaven af Energiforum Danmarks magasin er nu på gaden

af: Dorte Nørregaard Larsen, 22-11-2017
Så er novemberudgaven af Energiforum Danmarks magasin på gaden. Temaet er energilagring, men der er også spændende artikler om fx. bigdata i Middelfart og nyt fra COOPs store energirejse
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Energiforum Danmark set med medlemmernes øjne – Interview med Theis Pedersen

af: Ulrik Blaabjerg, 21-11-2017
Energiforum Danmark arbejder konstant på at gøre foreningens fokus skarpere i forhold til vores medlemmer. Det har blandt andet resulteret i en redefinering af foreningens vision og berettigelse. I den forbindelse har vi givet et udsnit af vores medlemmer ordet, for at høre, hvordan de gør brug af Energiforum Danmark, og hvad de får ud af det.
Mere

Energibesparelser  

Fejl i hver tredje energimærke

af: Ulrik Blaabjerg, 21-11-2017
En undersøgelse, som Energiministeriet offentliggør i denne uge, viser, at der er fejl i hvert tredje energimærke. Dansk Ejendomsmæglerforening og Forbrugerrådet Tænk kræver nu, at der bliver gjort noget ved ordningen med energimærker.
Mere

Energibesparelser  

Energiforbruget faldt i tredje kvartal

af: Ulrik Blaabjerg, 20-11-2017
Et lille fald i det faktiske energiforbrug i det tredje kvartal opvejer den lille stigning i de to første kvartaler af 2017. Dermed er det faktiske energiforbrug faldet marginalt i de første tre kvartaler af 2017 i forhold til samme periode i 2016.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: regler vedr. udbud af VE

af: Dorte Nørregaard Larsen, 20-11-2017
For at følge op på aftalen om Teknologi-neutrale udbud af VE-projekter er to lovforslag sendt i høring.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Energiforum Danmark søger ny studentermedhjælp (kommunikationskoordinator)

af: Dorte Nørregaard Larsen, 17-11-2017
Energiforum Danmark søger en ny studentermedhjælper. Vi servicerer knap 500 ildsjæle, med tusinder af gode historier, enorme mængder af specialistviden og et stort engagement. Derfor søger vi en studerende med en hurtig og skarp pen, der interesserer sig for energi og klima, som er systematisk og analytisk og kan lide at arbejde med organisationsarbejde, formidling og hjemmesider.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Energiforum Danmark set med medlemmernes øjne – Interview med Erik Andersen

af: Mikkel Nielsen, 17-11-2017
Energiforum Danmark arbejder konstant på at gøre foreningens fokus skarpere i forhold til vores medlemmer. Det har blandt andet resulteret i en redefinering af foreningens vision og berettigelse. I den forbindelse har vi givet et udsnit af vores medlemmer ordet, for at høre, hvordan de gør brug af Energiforum Danmark, og hvad de får ud af det.
Mere

Forsyning og VE  

Kul skal være helt udfaset af Danmarks elforsyning inden 2030

af: Ulrik Blaabjerg, 16-11-2017
Kul skal være helt udfaset af Danmarks elforsyning inden 2030. Ifølge DR Nyheder vil regeringen officielt meddele i dag på klimatopmødet COP23 i Bonn, at man har valgt at gå med i en koalition af lande, der vil udfase kul fra elproduktionen.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: Nye regler for gebyrer på byggeområdet og ændringer i bekendtgørelser fordi en række opgaver flyttes fra Energitilsynet til Energistyrelsen

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-11-2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer i bekendtgørelsen om gebyrer på byggeområdet og Energistyrelsen ændrer en række bekendgørelser, som konskvens af, at en række administrationsopgaver med tilskudsordninger er flyttet fra Energinet til Energistyrelsen.
Mere

Politik og regler  

Bred opbakning til grøn energi fra Kina til Danmark

af: Dorte Nørregaard Larsen, 15-11-2017
Fra Kina til Danmark, og selv i USA, bakker 8 ud af 10 personer op om grøn energi. Det viser en ny undersøgelse som energiselskabet Ørsted har foretaget i 13 lande.
Mere

Inspiration  

Energiafgifter sænkes med regeringens erhvervspakke

af: Ulrik Blaabjerg, 14-11-2017
Regeringen indgik søndag aften en erhvervs- og iværksætterpakke med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, som blandt andet medfører en sænkelse af energiafgifter.
Mere

Klima og ressourcer  

EU strammer kravene til bilers CO2-udledning

af: Dorte Nørregaard Larsen, 13-11-2017
Nyt EU-forslag skal sikre, at biler er 30% renere i 2030. Elbilbranchen ser mange fordele, men politikere og grønne organisationer kalder det et knæfald for bilindustrien.
Mere

 

Inspirationsdag om IOT

af: Dorte Nørregaard Larsen
Her er en invitation fra medlem til medlem.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Energiforum Danmark set med medlemmernes øjne – Morten Dysted Dahl

af: Mikkel Nielsen, 10-11-2017
Energiforum Danmark arbejder konstant på at gøre foreningens fokus skarpere i forhold til vores medlemmer. Det har blandt andet resulteret i en redefinering af foreningens vision og berettigelse. I den forbindelse har vi givet et udsnit af vores medlemmer ordet, for at høre, hvordan de gør brug af Energiforum Danmark, og hvad de får ud af det.
Mere

Politik og regler  

Bygningsreglementets 2020-krav bliver alligevel ikke obligatoriske

af: Dorte Nørregaard Larsen, 09-11-2017
Bygningsreglementets såkaldte bygningsklasse 2020, hvis rammer blev vedtaget i energiforliget i 2008, bliver alligevel ikke obligatorisk. Regeringen har besluttet at store dele af de ekstra stramme energikrav til byggeriet, i stedet skal indføres som en frivillig energiklasse, når vi når 2020.
Mere

 

Projektet "Landsbyenergi" skal give 5,5 mio. kWh i årlige energibesparelser

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-11-2017
Projekt LandsbyEnergi har til formål at skabe lokale energibesparelser og grøn energiomstilling. Fokus er på energibesparelser i private hjem i Ringkøbing-Skjern Kommunes landsbyer og landdistrikter. Derfor har man bl.a. udbudt arbejdet med at skaffe energibesparelser i landsbyerne.
Mere

Inspiration  

Software giver bedre bud på energiforbrug i bygninger

af: Jesper Tornbjerg, 07-11-2017
Online it-værktøjet BeREAL, der er udviklet med støtte fra ELFORSK, sætter fokus på forskellen mellem beregnet og faktisk energiforbrug i byggerier.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Bolignetværket prøver ny spændende mødeform - sidste tilmeldingsfrist er i dag

af: Dorte Nørregaard Larsen, 06-11- 2017
Når vi diskuterer renoveringer og energitiltag, hører vi som oftest om, hvad der ER gjort, og vi har sjældent mulighed for, at videregive vores erfaringer til nogen FØR det er for sent. Det prøver Energiforum Danmarks Bolignetværk at lave om på.
Mere

 

Energiselskabernes energispareindsats kostede lidt mindre i 2016

af: Dorte Nørregaard Larsen, 03-11-2017
Energitilsynet har netop opgjort omkostningerne til energiselskabernes energispareindtsats, og der er sket et lille fald. De gennemsnitlige omkostninger pr. kWh energibesparelse var 49,1 øre i 2016, hvor de i 2015 var 49,6 øre, det er et fald på 1 pct.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Energiforum Danmarks netværkskonference 2017

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-11-2017
I dag løber Energiforum Danmarks årlige netværkskonference af stablen. Temaet er Bygninger og energi i 2040 - vi stiller om til Studie 3 i DRs koncerthus.
Mere

Inspiration  

Invitation til World Energy Ootlook

af: Pressemeddelelse Dank Energi
Har verdens forbrug af fossil energi toppet? Hvad betyder de faldende priser på vedvarende energi for fremtidens investeringer? Når vi 2 graders-målsætningen fra Paris? Og er Danmarks energipolitik på rette kurs? Hør mere når Dansk Energi inviterer til "Præsentation af World Energy Outlook 2017 og IEA's Review af Danmarks Energipolitik"
Mere

Klima og ressourcer  

Klima, natur og miljø er kommet højere på den kommunale dagsorden

af: Dorte Nørregaard Larsen, 30-10-2017
Klima, natur og miljø har sneget sig op på vælgernes top tre, når det gælder den kommunale dagsorden. Det viser en undersøgelse lavet af Norstat for Altinget.
Mere

Energibesparelser  

Nyt dialogværktøj til energirådgiveren og virksomheder i handels- og servicebranchen

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen
Energistyrelsen har udviklet en nøgletalsdatabase, så virksomheder inden for handel og service kan tjekke deres energiforbrug og se, hvor de befinder sig i forhold til andre inden for samme branche.
Mere

Politik og regler  

Hvad sparer husholdninger og virksomheder i din kommune på afskaffelsen af PSO-afgiften?

af: Dorte Nørregaard Larsen, 26-10-2017
Afskaffelsen af PSO-afgiften giver hul i statskassen, men gevinster i husholdninger og virksomheder. Således sparer husholdninger og erhverv fx. i Holbæk hhv. 14 mio kr. og 12 mio kr. i 2017. Højdespringeren er selvfølgelig Københavns Kommune som pga sin størrelse opnår besparelser på 55 mio. kr. i husholdningerne og 128 mio kr. i erhverv.
Mere

Inspiration  

Nye krav til projektmaterialet for udvalgte fag

af: Mikkel Nielsen, 25-10-2017
Bygningsstyrelsen vil som noget nyt over de næste to år udarbejde og udgive præcise krav til projektmaterialet for udvalgte fag. Dette sker på baggrund af Bygningsstyrelsens gode erfaringer med at stille krav til brug af performancetest-metoden i byggeprojekter.
Mere

Inspiration  

Konference om teknologiske innovationer i den farmaceutiske industri

af: Ulrik Blaabjerg, 24-10-2017
ISPE's nordiske afdeling afholder konference om teknologiske innovationer inden for den farmaceutiske-industri. Konferencen finder sted den 9. november på Radisson Blu Waterfront i Stockholm og vil blandt andet forsøge at give svar på hvordan teknologiske innovationer kan være med til at strømline arbejdsprocesser og skabe en mere bæredygtig forretning.
Mere

Inspiration  

Flydende havvindmøller og brinttankstationer får udviklingsstøtte

af: Dorte Nørregaard Larsen, 23-10-2017
Flydende havvindmøller. Brinttankstationer til fremtidens brintbiler. Det er nogle af de projekter, som EUDP har ydet støtte til i forbindelse med ansøgningsrunden i 2017. Fælles for de støttede projekter er, at de bidrager til at gøre vores energiforsyning og -anvendelse billigere, mere effektiv og mere klimavenlig.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Nye spændende arrangementer

af: Mikkel Nielsen, 20-10-2017
Nu har du endnu en gang muligheden for at komme med til en række spændende arrangementer. IDA Mechanical inviterer Energiforum Danmarks medlemmer til fire nye arrangementer, som er at finde i kalenderen.
Mere

Inspiration  

Konference: Klimaændringer - udfordringer og muligheder for byggeriet

af: Ulrik Blaabjerg, 18-10-2017
Vores klima er under forandring. Kraftigere storme, øget og mere intens nedbør samt højere temperaturer og længere tørkeperioder er blot nogle af de ændringer som klimaet har gennemgået sammenlignet med de seneste årtier. Molio - Byggeriets videnscenter - afholder den 5. december en konference om klimaændringer og de udfordringer og muligheder de har for byggeriet.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Opvarmning til netværkskonference: Line Bloch

af: Mikkel Nielsen, 17-10-2017
Nu er der snart ikke lang tid til at Energiforum Danmark byder velkommen i DR’s Koncerthus, til dette års netværkskonference. Vi har de seneste uger varmet op med en række interviews af oplægsholderne om hvad man kan forvente sig den 2. november. Husk du kan stadig nå at tilmelde dig.
Mere

Forsyning og VE  

Sidste chance for tilskud til solceller

af: Mikkel Nielsen, 16-10-2017
Det er sidste chance for at søge støtte til skitseprojekter, da den ene af Solar City Danmarks støtterpuljer lukker d. 1 november 2017.
Mere

Politik og regler  

I HØRING: revision af standardværdier for energibesparelser

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-10-2017
Når energiselskaberne beregner værdien af forskellige energibesparende tiltag i forbindelse med deres spareforpligtigelse, bruger de i vid udstrækning "Standardværdi-kataloget", for at undgå dyre og omfangsrige beregninger. En revision af standardværdierne er netop sendt i høring.
Mere

 

Bolignetværket prøver ny spændende mødeform

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-10-2017
Når vi diskuterer renoveringer og energitiltag, hører vi som oftest om, hvad der ER gjort, og vi har sjældent mulighed for, at videregive vores erfaringer til nogen FØR det er for sent. Det prøver Energiforum Danmarks Bolignetværk at lave om på.
Mere

Nyt fra Energiforum Danmark  

Opvarmning til netværkskonference: Hans Andersen

af: Ulrik Blaabjerg, 13-10-2017
Dette års netværkskonference nærmer sig med hastige skridt, og vi har svært ved at vente længere. Derfor har vi taget forskud på glæderne, og har interviewet en række af oplægsholderne om hvad man kan forvente sig den 2. november, i DRs Koncerthus, når Energiforum Danmark afholder netværkskonference.
Mere