Klima og ressourcer

Myter om klimaet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-10-2019
Der er mange myter om klimaforandringerne; jeg kan alligevel ikke gøre noget, oksekød er et stort problem, klimaforandringerne påvirker alligevel ikke mig - DR har bedt professor Jens Hesselbjerg Christensen se på de otte mest udbredte klimamyter.
Mere

Klima og ressourcer  

Se hvad klimaforandringerne gør ved vejret i dit lokalområde i år 2100

af: Cecilie Holm Arentoft, 10-10-2019
DMI har regnet på, hvordan vejret kan blive i slutningen af århundredet. Du kan derfor nu taste din egen by ind og se helt konkret, hvordan vejret bliver lokalt i år 2100, hvis ikke vi får gjort nok nu for klimaet.
Mere

Klima og ressourcer  

Aktiv klimakommune: Mariagerfjord Kommune reducerer sit CO2-udslip med gennemsnitligt 4,7% årligt

af: Cecilie Holm Arentoft, 09-10-2019
Mariagerfjord kommune har siden 2008 påtaget sig rollen som Klimakommune og har formået at reducere sit CO2-udslip med gennemsnitligt 4,7% årligt. Et skærpet fokus på vand- og energistyring af kommunens bygninger har været en af strategierne til at mindske udslippet af drivhusgasser.
Mere

Klima og ressourcer  

C40-klimamøde i København: Når landene tøver med at redde klimaet, må byerne træde til

af: Cecilie Holm Arentoft, 08-10-2019
94 af verdens største byer mødes i morgen i København for at lave klimaaftaler uden om deres egne regeringer. Byerne har gjort, hvad verdens lande ikke har formået: De har samlet sig i et netværk, der har konkrete mål og strategier for, hvordan klimaet skal reddes.
Mere

Klima og ressourcer  

Norsk rapport: grøn omstilling billigere end klimatilpasning

af: Dorte Nørregaard Larsen, 14-08-2019
I følge Energywatch har Norske Statkraft i en ny analyse vurderet, at omkostningerne ved en energiomstilling målrettet en temperaturstigning på 1,5 grader anslåes til at være betydeligt lavere end samfundsomkostningerne ved global opvarmning.
Mere

Klima og ressourcer  

Tøjindustrien er en af de store klimasyndere

af: Soffi Hildebrand, 08-08-2019
Tøjindustrien har fokus på grønne initiativer såsom bæredygtige materialer, desværre overskygger ’de gode intentioner’ det egentlige problem: Industrien producerer og sælger al for meget tøj.
Mere

Klima og ressourcer  

Er elektriske fly fremtiden?

af: Soffi Hildebrand, 25-06-2019
Israelske Eviation har fået deres første store ordre på et nyt 9-personers elfly, der kan flyve op til 1000 kilometer med en hastighed på 440 km i timen. Elflyet hedder Alice og har fået stor opmærksomhed verden over.
Mere

Klima og ressourcer  

Ny skybrudspark bringer den vilde natur til Sydhavnen

af: Rebecca Holck Rosenberg, 29-05-2019
Et innovativt skybrudsprojekt i Københavns Sydhavn sikrer beboerne mod vand i kælderen og slår et slag for biodiversiteten med over 120 forskellige planter. Otte bassiner er blevet til i et intenst borgerinddragelsesprojekt.
Mere

Klima og ressourcer  

Ungeklimarådets EU-udspil

af: Soffi Hildebrand, 22-05-2019
Energi- forsynings- og klimaministeriets Ungeklimaråd har givet deres bud på, hvad der på EU-niveau bør gøres for klimaet. Rådet mener fx, at EU skal være klimaneutral i 2045.
Mere

Klima og ressourcer  

Nyt værktøj giver overblik og bedre samarbejder

af: Soffi Hildebrand, 09-05-2019
Det er nu muligt at skabe overblik over CO2-udledningen for flere kommuner samtidig gennem et nyt værktøj. Det gør det lettere at samarbejde på tværs af kommunegrænser.
Mere

Klima og ressourcer  

Seks fødevarepolitiske anbefalinger fra Ungeklimarådet

af: Soffi Hildebrand, 01-05-2019
Lars Chr. Lilleholt (V) har fået de første anbefalinger fra Ungeklimarådet. Seks af disse omhandler fødevarepolitik.
Mere

Klima og ressourcer  

Kryds ’forebyggelse mod oversvømmelser’ af din to-do-liste nu

af: Soffi Hildebrand, 12-03-2019
Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet har åbnet op for første ansøgningsrunde, hvor landets kommuner kan søge om vejledning og økonomisk støtte til at sikre deres by mod stigende havvand. Der er ansøgningsfrist den 29. maj 2019.
Mere

Klima og ressourcer  

Borgerforslag om ny klimalov

af: Soffi Hildebrand, 30-01-2019
11 ngo’er fra 92-gruppen har præsenteret et borgerforslag om en ny klimalov. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) vil nu læse borgerforslaget med et åbent sind. Oppositionen støtter allerede forslaget.
Mere

Klima og ressourcer  

Gladsaxe Kommune trækker verdensmålene ned fra loftet og ind i styringen

af: Rebecca Holck Rosenberg, 29-01-2019
Det kan være komplekst og abstrakt at arbejde med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling – især når de udbreder sig til 169 delmål og 244 indikatorer. Gladsaxe Kommune har fundet en måde at trække verdensmålene ned på jorden og ind i kommunens strategi. Kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune Bo Rasmussen fortæller mere om dette på Energiforum 2019.
Mere

Klima og ressourcer  

Amager Ressourcecenter - en negativ udleder af CO2?

af: Soffi Hildebrand, 21-01-2019
Amager Ressourcecenter (ARC) overvejer at indfange CO2 fra røgen på anlægget Amager Bakke. Hvis dette realiseres, kan ARC blive en negativ udleder af CO2, hvilket vil bidrage positivt til målsætningerne i Parisaftalen.
Mere

Klima og ressourcer  

Bygherrerne er centrale i det cirkulære byggeri

af: Rebecca Holck Rosenberg, 15-01-2019
En femtedel af de danske bygherrer stiller krav til genanvendte eller genbrugte materialer, når de bygger nyt. Ifølge en rapport fra Teknologisk Institut bygherrerne centrale for at udbrede den cirkulære økonomi i byggeriet.
Mere

Klima og ressourcer  

COP24: CO2-udledning bliver dyrt fremover

af: Soffi Hildebrand, 13-12-2018
Danmark og en række EU-lande sender et stærkt signal på COP24. I går underskrev Lars Chr. Lilleholt en erklæring om, at EU skal arbejde for ”carbon pricing”, hvilket betyder at CO2-udlederne skal betale for deres udledning af drivhusgasser.
Mere

Klima og ressourcer  

COP24: Svært at lave regelbog til Paris-aftalen

af: Soffi Hildebrand, 12-12-2018
På COP24 er forhandlingerne i fulde gang. Landene er dog uenige om, hvor gennemsigtige deres rapportering af blandt andet CO2-udledning samt optag af CO2 i jordbrugssektoren skal være i fremtiden. Transparens er hermed et omdiskuteret emne, som vil have stor betydning for den regelbog, der skal udarbejdes til Paris-aftalen.
Mere

Klima og ressourcer  

COP24 – Når vi 1,5 graders-målsætningen?

af: Soffi Hildebrand, 03-12-2018
COP24 er netop begyndt. Statsledere fra hele verden skal over de næste to uger nå til enighed om, hvordan den globale temperaturstigning holdes nede på to grader - og helst på de 1,5 grader. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt vil kæmpe for 1,5 graders-målsætningen.
Mere

Klima og ressourcer  

Ny klimastrategi kan gøre EU CO2-neutral i 2050

af: Soffi Hildebrand, 29-11-2018
EU-Kommissionen præsenterede fornyelig et udspil til en ny klimastrategi for 2050. Strategien viser otte forskellige scenarier for, hvordan udledningen af CO2 kan udvikle sig frem til 2050 – to af disse scenarier viser, at Europa kan blive CO2-neutral i 2050. Men EU-Kommissionen kritiseres af flere grønne partier og organisationer for at glemme de kortsigtede mål for 2030.
Mere

Klima og ressourcer  

Klimarådet: 2030-mål vil ikke nås med den nuværende politik

af: Rebecca Holck Rosenberg, 24-11-2018
Regeringens energi- og klimapolitik vil ikke opfylde de mål, som EU og Danmark har sat sig for i 2030. Ifølge Klimarådet går den grønne omstilling for langsomt.
Mere

Klima og ressourcer  

Verdens energiforbrug vender på hovedet i 2040

af: Rebecca Holck Rosenberg, 24-11-2018
Før var det Europa og kul der lå i toppen i energiforbruget. I 2040 vil vedvarende energikilder være de primære og Kinas energiforbrug vil skyde i vejret – langt over alle andre lande. Det viser rapporten World Energy Outlook for 2018 af International Energy Agency.
Mere

Klima og ressourcer  

Kritiserede CO2-kvote-annulleringer er dyrere end forventet

af: Rebecca Holck Rosenberg, 21-11-2018
Otte millioner CO2-kvoter skal gennem regeringens klimaudspil annulleres, og det bliver ifølge nye beregninger fra Finansministeriet dyrere end forventet. Det får Det Økonomiske Råd og Socialdemokratiet til at genoverveje den i forvejen kritiserede indsats.
Mere

Klima og ressourcer  

Folketinget giver reserve-millioner til grøn forskning

af: Rebecca Holck Rosenberg, 09-11-2018
Ud af i alt 1.394 mio. kroner øremærkes 438 mio. kroner til grøn forskning i Danmarks Innovationsfond og Udviklings- og Demonstrationsprogrammer. Pengene kommer fra forskningsreserven og finanslovsforslaget for 2019.
Mere

Klima og ressourcer  

Er klimamærker vejen frem?

af: Soffi Hildebrand, 06-11-2018
Regeringen har forslået et frivilligt klimamærke til fødevarer i deres klimaudspil, som skal gøre det lettere for forbrugerne at træffe de rigtige klimavalg ud fra et oplyst grundlag. Forslaget har skabt forskellige reaktioner i branchen. Dansk Erhverv mener ikke, at klimamærkninger er vejen frem, grundet risikoen for at skabe større forvirring blandt forbrugerne. Concito mener dog, at simple klimamærker vil kunne hjælpe forbrugerne.
Mere

Klima og ressourcer  

Flere træer kan skabe CO2-balance

af: Soffi Hildebrand, 23-10-2018
I stedet for at udvikle maskiner, der suger CO2 ud af atmosfæren, så kan vi i stedet plante flere træer til at gøre det samme arbejde, mener journalist Jørgen Steen Nielsen. Information har derfor udarbejdet et konkret forslag til, hvad det vil koste.
Mere

Klima og ressourcer  

Hvordan kan vi udnytte gyllen bedre?

af: Rebecca Holck Rosenberg, 18-10-2018
IDA afholder i samarbejde med Energiforum Danmark et arrangement om grønne energikilder i transporten.
Mere

Klima og ressourcer  

Klimavejen sparer 57 millioner liter brændstof

af: Rebecca Holck Rosenberg, 18-10-2018
Specielt asfalt med klimavenlige egenskaber både sparer benzin og reducerer CO2-udslip. Ifølge regeringens klimaudslip skal klimaasfalten udrulles på alle statsejede veje fra 2020.
Mere

Klima og ressourcer  

Eksperten, politikeren og interesseorganisationen om FN-klimarapport

af: Rebecca Holck Rosenberg, 09-10-2018
I mandags udgav FN en klimarapport, som viser store konsekvenser for klimaet, hvis den globale opvarmning kommer over 1,5 grader. Derfor lægges der op til stor politisk handling.
Mere

Klima og ressourcer  

Oktober-tema: Klimavenlig transport

af: Rebecca Holck Rosenberg, 05-10-2018
I oktober bringer Energiforum Danmark et transport-temaer, hvor vi dykker ned i el-bilernes fremtid og klima-venlige tiltag på transportområdet.
Mere

Klima og ressourcer  

Byggebranchen mangler viden om indeklima

af: Rebecca Holck Rosenberg, 04-10-2018
Ny undersøgelse viser, at 55 procent af bygge- og anlægsbranchen mangler viden om god luftkvalitet. Det bliver kun et større problem i fremtiden, mener Thomas Witterseh fra Teknologisk Institut.
Mere

Klima og ressourcer  

Dårlige nyheder åbner vindenergi-messe

af: Rebecca Holck Rosenberg, 25-09-2018
Energimessen for vindenergi åbnede i dag med forudsigelser om en stigning i CO2-udledninger i 2018. Messen WindEnergy samler flere tusinde gæster og over 100 danske virksomheder stiller op i den danske udstillingspavillon.
Mere

Klima og ressourcer  

Forslag om tørkepakke til pressede landmænd

af: Soffi Hildebrand, 17-08-2018
Efter en lang sommer med varme og tørke forslår brancheforeningen Landbrug og Fødevarer at lave en 'tørkepakke', som skal hjælpe de pressede landmænd.
Mere

Klima og ressourcer  

Parisaftalen vil udløse dominoeffekt af klimaændringer

af: Rebecca Holck Rosenberg, 07-08-2018
Målene fra COP21 om at holde den globale temperaturstigning mellem 1,5 og 2 grader er ikke nok, mener internationale forskere. Klimaminister ønsker større pres på landene om at mindske CO2-udledning.
Mere

Klima og ressourcer  

Sommervarme vender op og ned på Skandinaviens energiproduktion

af: Rebecca Holck Rosenberg, 03-08-2018
Sommerhede og højtryk over de nordiske lande bremser markant energiproduktionen fra vind og vand. Sort energi fra Tyskland må kompensere.
Mere

Klima og ressourcer  

Beton-projekt vil skabe bedre fundament for energi-konstruktioner

af: Rebecca Holck Rosenberg, 26-07-2018
Et norsk udviklingsprojekt arbejder med selvreparerende og vandtæt beton, som kan holde i op til 200 år. Betonens holdbarhed og forlængede levetid skal mindske CO2-udledning.
Mere

Klima og ressourcer  

Er du klar til sommerens skybrud?

af: Soffi Hildebrand, 17-07-2018
Gennem de seneste år har sommeren budt på store mængder af regn. De voldsomme skybrud kan efterlade dyre vandskade regninger og ødelægge værdier for mange penge. Derfor får du her en række gode råd til, hvordan du kan beskytte dit hjem.
Mere

Klima og ressourcer  

Europaparlamentet vedtager reform af kvotehandelssystemet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 12-02-2018
I sidste uge godkendte Europaparlamentet en reform af CO2-kvotehandelssystemet, der hæver prisen på CO2-udledningen.
Mere

Klima og ressourcer  

C40 byer øger indsatsen

af: Dorte Nørregaard Larsen, 05-02-2017
De 92 byer i C40 netværket intensiverer deres indsats i de kommende år, og København, som er en miniput i selskabet, leverer inspiration til netværket med sin vision om at være fossilri i 2025.
Mere

Klima og ressourcer  

Mindre usikkerhed om hvor meget varmere kloden bliver

af: Dorte Nørregaard Larsen, 19-01-2018
Hvor tidligere beregninger af den globale temperaturstigning, i følge FNs klimapanel, før lå på mellem 1,5-4,5 grader, har et nyt studie indsnævret feltet til mellem 2,2 og 3,4 grader.
Mere

Klima og ressourcer  

EU's klimaministre kan ikke blive enige om at hæve klimamål

af: Ulrik Blaabjerg, 19-12-2017
Efter et møde mandag mellem energiministrene i EU, står det klart, at de ikke kan blive enige om at hæve målet fra 2014, der siger, at vedvarende energi skal udgøre 27 procent af EU's samlede energiforbrug i 2030.
Mere

Klima og ressourcer  

Ny database over bæredygtige produkter

af: P-BB, 30-11-2017
Molio – Byggeriets Videnscenter har i samarbejde med Miljøforum Fyn og softwarevirksomheden Processio skabt en professionel database med produkter, som enten har bæredygtige egenskaber eller som bidrager til et bæredygtigt byggeri.
Mere

Klima og ressourcer  

Hovedpointer fra COP23

af: Ulrik Blaabjerg, 23-11-2017
COP23 blev et teknisk klimatopmøde med fremskridt og amerikanere i nedtonet, konstruktiv rolle. Danmarks klimachefforhandler Anette Ejersted er med til at give et overblik over, hvad der tages med fra Bonn-klimaforhandlingerne.
Mere

Klima og ressourcer  

EU strammer kravene til bilers CO2-udledning

af: Dorte Nørregaard Larsen, 13-11-2017
Nyt EU-forslag skal sikre, at biler er 30% renere i 2030. Elbilbranchen ser mange fordele, men politikere og grønne organisationer kalder det et knæfald for bilindustrien.
Mere

Klima og ressourcer  

Klima, natur og miljø er kommet højere på den kommunale dagsorden

af: Dorte Nørregaard Larsen, 30-10-2017
Klima, natur og miljø har sneget sig op på vælgernes top tre, når det gælder den kommunale dagsorden. Det viser en undersøgelse lavet af Norstat for Altinget.
Mere

Klima og ressourcer  

Klimatilpasning og byfornyelse to sider af samme sag

af: Dorte Nørregaard Larsen, 02-10-2017
Projektet "Klimatilpasning Kokkedal" viser, hvordan en forstad kan vende et akut problem med oversvømmelser til en mulighed for at skabe en mere attraktiv bydel.
Mere

Klima og ressourcer  

Klima: 2017 nærmer sig varmerekorden fra 2016

af: Dorte Nørregaard Larsen, 17-08-2017
De globale temperaturstigninger fortsætter, og 2017 nærmer sig overraskende temperaturerne for El Niño året 2016.
Mere

Klima og ressourcer  

Varmere klima får produktiviteten til at falde

af: Ulrik Blaabjerg, 25-07-2017
Varmere klima gør os mindre produktive på jobbet. Produktiviteten kan således falde med en fjerdedel, når klimaet bliver varmere. Det viser undersøgelser i det amerikanske videnskabelige klimatidsskrift "Temperature".
Mere

Klima og ressourcer  

Danske småøer på vej mod druknedøden?

af: Dorte Nørregaard Larsen, 21-07-2017
Beboere på danske småøer kan år efter år iagttage, hvordan klimaforandringerne opsluger deres hjemstavn. I enkelte tilfælde kan hele øer forsvinde fra danmarkskortet.
Mere

Klima og ressourcer  

Furesø Kommune gør klar til klimatilpasning

af: Kasper Elton Jensen, 10-07-2017
Furesø Kommune er gået sammen med Furesø Egedal Forsyning om at klimasikre boligområdet Søndergårdskvarteret mod oversvømmelser.
Mere

Klima og ressourcer  

Kommuner sparer millioner på klimatilpasning

af: Ulrik Blaabjerg, 30-06-2017
Der kan skæres 70 procent af udgifterne til klimatilpasning ved at lave projekter i fællesskab. Det viser tal fra Skanderborg Forsyning, der deltager i stort midtjysk klima-projekt.
Mere

Klima og ressourcer  

Klimarådet fremlægger anbefalinger frem mod 2030

af: Ulrik Blaabjerg, 06-06-2017
Klimarådet præsenterede i dag sine anbefalinger til den grønne omstilling af den ikke kvote-omfattede del af økonomien. Anbefalingerne består en række omstillingselementer der skal sikre den grønne omstilling frem mod 2030 og som på sigt skal betyde at Danmark bliver et lavemissionssamfund i 2050.
Mere

Klima og ressourcer  

USA udtræder af klimaaftalen fra Paris

af: Ulrik Blaabjerg, 02-06-2017
Torsdag aften (dansk tid) kunne USA's præsident Donald Trump på et pressemøde foran Det Hvide Hus fortælle, at han agter at trække USA ud af klimaaftalen der blev indgået blandt næsten 200 lande på COP21 i Paris i december 2015.
Mere

Klima og ressourcer  

Storbæltstunnelen klimasikres mod oversvømmelse

af: Kasper Elton Jensen, 02-06-2017
Tunnelen under Storebælt skal inden 2025 sikres mod klimaforandringer som eksempelvis oversvømmelser. Oversvømmes tunnelen risikerer den at blive holdt lukket i mindst to år. Det vurderer COWI.
Mere

Klima og ressourcer  

København vil eksportere klima-løsninger

af: Ulrik Blaabjerg, 01-06-2017
Et nyt strategisk samarbejde mellem kommuner, region, forsyningsselskaber og vidensinstitutioner, i daglig tale Call Copenhagen, er Hovedstadsregionens nye initiativ til at fremme eksport af dansk know-how og teknologi indenfor klimatilpasning, det oplyser HOFOR.
Mere

Klima og ressourcer  

Størstedelen af verdens befolkning anser klimaforandringer som en "global katastrofal risiko"

af: Ulrik Blaabjerg, 31-05-2017
En ny undersøgelse blandt 8000 adspurgte fra henholdsvis USA, Kina, Indien, Storbritannien, Australien, Brasilien, Sydafrika og Tyskland viser at 84 procent af de adspurgte nu anser klimaforandringer som en "global katastrofal risiko".
Mere

Klima og ressourcer  

København indgår klimasamarbejde med New York

af: Kasper Elton Jensen, 30-05-2017
En ny tænketank for vand er et af de initiativer, som er kommet ud af et nyt officielt 3-årigt samarbejde mellem byerne København og New York City. Samarbejdet skal fokusere på at udvikle nye klimatilpasningsløsninger i de to byer.
Mere

Klima og ressourcer  

Tilskudsordning til energirenovering af privat udlejningsbyggeri

af: Kasper Elton Jensen, 08-05-2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i denne uge åbnet for ansøgninger til en pulje, der yder tilskud til energirenovering og klimatilpasning af private udlejningsejendomme med 12 eller flere beboelseslejemål. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside.
Mere

Klima og ressourcer  

Klimagener i storbyen afhjælpes af grønne tage

af: Kasper Elton Jensen, 27-04-2017
Storbyer rundt omkring i verden er oftere udsat for gener som følge af klimaet. Dette skyldes, at byområder rummer mange bygninger og store mængder asfalt, hvilket giver problemer både med regnvand og høje temperaturer i byen. Der findes dog grønne og klimavenlige alternativer, som kan afhjælpe disse klimagener.
Mere

Klima og ressourcer  

5A bliver til 5C som en del af Movias nye biogas-busser

af: Ulrik Blaabjerg, 26-04-2017
Søndag blev landets travleste buslinje, linje 5A, med ét mere rummelig og miljøvenlig. Nye biogas-busser afløser nemlig de gamle dieselbaserede busser, der støjer og belaster miljøet i højere grad.
Mere

Klima og ressourcer  

Energikommisionen: Elbiler er en del af løsningen

af: Ulrik Blaabjerg, 25-04-2017
Elbiler bliver et vigtigt aspekt i omstillingen af energisektoren. Det fastslår Energikommisionen i sin rapport som blev fremlagt igår. Elektrificering vurderes nemlig at blive helt afgørende i forhold til en langsigtet omstilling af transportsektoren væk fra fossile brændsler.
Mere

Klima og ressourcer  

Global CO2-udledning stagnerer

af: Kasper Elton Jensen, 24-03-2017
Det Internationale Energiagentur har offentliggjort nye tal, der viser, at CO2-udledningen fra energiproduktionen på verdensplan har været den samme de seneste tre år. Det er første gang siden 2009, at CO2-udledningen ikke stiger, men det er alligevel ikke tilstrækkeligt.
Mere

Klima og ressourcer  

CO2-udledningen kan være udfaset i 2060

af: Kasper Elton Jensen, 23-03-2017
Det er muligt at skære hele 70 procent af den globale CO2-udlening inden 2050, og i 2060 kan udledningen af de giftige CO2 stoffer være totalt udfaset på globalt plan. Det fastslår en ny international rapport fra organisationen Irena.
Mere

Klima og ressourcer  

Danske huse skal bygges af genanvendeligt byggeaffald

af: Kasper Elton Jensen, 03-02-2017
Et nyt partnerskab mellem virksomhederne RGS90, Søndergaard Nedrivning og DJ Miljø og Geoteknik har netop vundet et projekt om genanvendelse af byggeaffald og udviklet en innovativ forretningsmodel, som vil sikre genanvendelsen af nedrevne byggematerialer ved bl.a. at anvende materialerne i nybyggeri.
Mere

Klima og ressourcer  

Jorden sætter varmerekord for tredje år i træk

af: Ulrik Blaabjerg, 19-01-2017
2016 var det varmeste år, der nogensinde er målt og dermed sætter jorden varmerekord for tredje år i træk. Temperaturstigningerne betyder, at den globale opvarmning nærmer sig den nedre grænse, der blev vedtaget på klimatopmødet i Paris i 2015.
Mere

Klima og ressourcer  

Faktadom: Myter om vand og vandforbrug

af: Ulrik Blaabjerg, 19-01-2017
Myter lever et sejlivet liv, og gentager vi dem ofte nok over for hinanden, ender de med at blive opfattet som sandfærdige. Det gælder også vores vandforbrug som er omgærdet af myter, men her kan du få af vide hvad der er sandt og falsk.
Mere

Klima og ressourcer  

USA tildeler FN's Grønne Klimafond en halv milliard dollar

af: Ulrik Blaabjerg, 18-01-2017
Barack Obama der i denne uge har sine sidste dage som USA's præsident, har som en af sine sidste handlinger doneret en halv milliard dollar til FN's Grønne Klimafond, der blandt andet skal dæmpe klimaændringers effekter i fattige lande.
Mere

Klima og ressourcer  

Danmark er ikke længere verdens klimaduks

af: Ulrik Blaabjerg, 21-11-2016
Danmark har efter 4 år som et af verdens mest ambitiøse klimalande nu mistet sin grønne førerposition og er dalet fra en 4. plads til en 13. plads.
Mere

Klima og ressourcer  

Klimaforandringer sender flere på flugt end krige

af: Kasper Elton Jensen, 15-11-2016
På klimatopmødet COP-22, som finder sted i disse dage i Marokko, fremlægges en ny rapport fra Care Danmark, der fastslår, at dobbelt så mange mennesker flygter fra klimaforandringer som fra krige og konflikter på verdensplan.
Mere

Klima og ressourcer  

Fra ord til handling: Hvordan løser vi klimaknuden?

af: Kasper Elton Jensen, 10-11-2016
Onsdag d. 23. november inviterer Det Økologiske Råd til jubilæumskonference, hvor blandt andet Connie Hedegaard, der er tidligere klimaminister og klimakommissær i EU og nuværende formand for den grønne tænketank Concito, vil lægge op til debat om Danmarks rolle og ambitioner i forhold til at løse klimaproblemet.
Mere

Klima og ressourcer  

Opbakning i befolkningen til den grønne omstilling

af: Kasper Elton Jensen, 09-11-2016
Den grønne omstilling har stadig befolkningens opbakning, hvor et flertal fortsat ønsker, at Danmark skal være et foregangsland på det grønne område. Det viser en ny undersøgelse, som Danmarks Naturfredningsforening har foretaget sammen med Det Økologiske Råd, WWF Verdensnaturfonden og Greenpeace.
Mere

Klima og ressourcer  

Private boliger kan være kilden til et fossilfrit samfund

af: Kasper Elton Jensen, 27-10-2016
Vejen til et fossilfrit samfund går ifølge Gate 21 igennem private boligejeres energiforbrug. Boligejere kan nemlig i gennemsnit spare en tredjedel af varmeforbruget, hvis boligen energirenoveres. Det viser tal fra Statens Byggeforskningsinstitut.
Mere

Klima og ressourcer  

Nyt værktøj skal styrke kommunernes klimaindsats

af: Kasper Elton Jensen, 27-10-2016
De danske kommuner kan se frem til en hjælpende hånd efter, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i går kunne præsentere et nyt it-værktøj, som skal styrke kommunernes klimaindsats. Med det nye værktøj bliver det nemmere for kommunerne at opstille regnskab for deres energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Dermed bliver det mere enkelt at arbejde strategisk med energiplanlægning og deltage i internationale klimasamarbejder.
Mere

Klima og ressourcer  

Ny beregningsmetode gør det igen muligt at medtage klimagevinsten ved at afgasse gylle

af: Ulrik Blaabjerg, 20-10-2016
En ny beregningsmetode til at opgøre drivhusgasudledningen fra gylle, gør det igen muligt at medregne reduktionen i drivhusgasudledning ved bioafgasning af gylle.
Mere

Klima og ressourcer  

Lilleholt ser gerne, at Danmarks CO2-mål var mindre

af: Kasper Elton Jensen, 19-10-2016
Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V), mener, at CO2-reduktionsmålet på 39 pct. som EU-Kommissionen foreslår, at Danmark skal tildeles, er højt sat og burde være mindre. Det skriver dagbladet BT.
Mere

Klima og ressourcer  

Klimarådet: De danske klimamålsætninger risikerer at blive uopnåelige

af: Kasper Elton Jensen, 21-09-2016
Den efterhånden meget omtalte 2025-plan risikerer, at sænke de danske klimamålsætninger og ligefrem gøre dem uopnåelige. Sådan lyder meldingen fra Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen, i Politiken tirsdag.
Mere

Klima og ressourcer  

Fødevarer er den største CO2 synder

af: Kasper Elton Jensen, 09-09-2016
En ny undersøgelse slår fast at danskernes madvaner udleder mere CO2 end når vi kører bil, varmer boligen op og bruger strøm i vores dagligdag – tilsammen vel at mærke.
Mere

Klima og ressourcer  

Danskerne ser klimaforandringerne som det største miljøproblem

af: Kasper Elton Jensen, 07-09-2016
En ny måling foretaget af Norstat for Altinget viser, at de danske vælgere lige for tiden mener, at klimaforandringerne udgør det største miljøproblem, efterfulgt af forurenet drikkevand. Det skriver Altinget tirsdag.
Mere

Klima og ressourcer  

Vandhaneproducent lancerer vandsparekampagne

af: Katja Ottosson, 02-09-2016
En ny kampagne vil sætte danskernes vandforbrug på dagsordenen på lige fod med andre energitiltag.
Mere

Klima og ressourcer  

Jordens ressourcer brugt op for i år

af: Dorte Nørregaard Larsen, 05-08-2016
Om mindre end en uge har vi, i følge Global Footprint Network, opbrugt jordens ressourcer for hele 2016
Mere

Klima og ressourcer  

2015 slog alle klimarekorder

af: Dorte Nørregaard Larsen, 03-08-2016
2015 var det varmeste år målt nogensinde, havet steg og det ekstreme vejr viste tænder flere steder på kloden.
Mere

Klima og ressourcer  

Strøm til biler og varme skal nå Danmarks klimamål

af: Kasper Elton Jensen, 26-07-2016
At udskifte olie og gas i opvarmning, industri og biler med vores stadigt grønnere el bør være et centralt redskab, når Danmark skal nå EU’s målsætning for CO2-reduktioner i 2030. Sådan kan Danmark få størst mulig værdi ud af investeringerne i vedvarende energi og samtidig bevare konkurrenceevnen i landbruget, skriver Dansk Energi i en pressemeddelelse.
Mere

Klima og ressourcer  

Affald fra lossepladsen skal genanvendes

af: Maria Rask Hetoft Poulsen 25-07-2016
Ny dansk metode skal oprense gamle affaldsdeponier til gavn for miljøet. Potentialet er enormt både i Danmark og udlandet, mener firma ifølge DR.
Mere

Klima og ressourcer  

Danmark skal gå forrest i reduktionen af CO2 fremmod 2030

af: Kasper Elton Jensen, 20-07-2016
I dag fremlægger EU-Kommissionen sit forslag til, hvor meget EU's medlemslande må udlede af CO2 fra bygninger, transport og landbrug i 2030. I den forbindelse mener vicedirektør for Dansk Energi, Anders Stouge, at det er en oplagt mulighed for Danmark, at anvende vores store mængder af vedvarende energi i transportsektoren og til at opvarme bygninger.
Mere

Klima og ressourcer  

Netværk i bæredygtig forretningsudvikling i byggeindustrien

af: Kasper Elton Jensen, 08-07-2016
Med fokus på økonomien i bæredygtighed har netværket til formål at skabe et forum, der på højt niveau drøfter aktuelle temaer og problemstillinger for dig, som er ansvarlig for forretningsudviklingen i virksomheden.
Mere

Klima og ressourcer  

Laveste CO2-udledning siden 2005

af: Maria Rask Hetoft Poulsen 28-06-2016
Den samlede danske kvoteomfattede CO2-udledning var i 2015 den laveste nogensinde. Det skyldes et betydeligt fald i de store kraftværkers udledning, især som følge af en stor nettoimport af elektricitet fra Norge og Sverige samt en rekordstor stigning i vindkraft.
Mere

Klima og ressourcer  

Drivhusgasser på det laveste niveau siden 1990

af: Kasper Elton Jensen, 23-06-2016
Antallet af drivhusgasser i EU forsætter med at falde og i 2014 nåede emissionerne 24,4 %, hvilket svarer til en reduktion på 4,1 % siden 1990. Det viser Det Europæiske Miljøagenturs årlige opgørelse, der blev offentliggjort i går.
Mere

Klima og ressourcer  

Chicago har fået øjnene op for dansk vandteknologi

af: Kasper Elton Jensen, 21-06-2016
Danmark og danske spildevandsvirksomheder oplever en stigende interesse fra amerikanske aktører inden for vandindustrien. For nylig havde generalkonsulatet i Chicago en amerikansk delegation med til Danmark for at kigge på danske spildevandsløsninger.
Mere

Klima og ressourcer  

Danmark vært ved klimatopmøde i næste uge

af: Kasper Elton Jensen, 03-06-2016
Fra d. 6.-7. juni afholdes Global Green Growth Forum (3GF) – Summit 2016 i København, hvor mere end 250 topledere fra hele verden samles for at diskutere grønne løsninger i verden.
Mere

Klima og ressourcer  

Bæredygtigt byggeri vinder indpas

af: Kasper Elton Jensen, 12-05-2016
Flere bygninger vil blive bæredygtighedscertificeret, ambitionsniveauet vil stige og udviklingen er drevet af brugernes efterspørgsel. Det er forventningen til de kommende års udvikling blandt en række aktører i byggebranchen. Og så har flere fået øje på de økonomiske gevinster ved at bygge bæredygtigt, viser en ny markedsundersøgelse fra Green Building Council.
Mere

Klima og ressourcer  

Bred opbakning til den grønne omstilling

af: Dorte Nørregaard Larsen, 02-05-2016
Et massivt flertal mener, at Danmark globalt skal gå forrest eller være bedre end gennemsnittet, når det gælder vedvarende energi. Op mod hver tredje dansker ønsker endda, at Danmarks el skal komme udelukkende fra vedvarende energi allerede i løbet af de næste et til fem år.
Mere

Klima og ressourcer  

Dansk førerposition på eksport af energiteknologi skal fastholdes

af: Maria Rask Hetoft Poulsen 28-04-2016
Danske virksomheder, der producerer energiteknologi, eksporterede sidste år for 71,4 milliarder kroner. Det er et fald på 4 procent i forhold til året før. Men eksporten af energiteknologi udgør stadig en stor del - nemlig 11 procent - af den samlede eksport, hvilket gør at Danmark fortsat ligger nummer ét blandt EU-landene.
Mere

Klima og ressourcer  

Parisaftalen underskrevet i New York

af: Kasper Elton Jensen, 25-04-2016
Danmarks energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, var i fredags i New York for, sammen med repræsentanter fra ca. 130 andre lande, at underskrive klimaaftalen fra COP21 i Paris, der er den første juridisk bindende globale klimaaftale i historien. Det skriver Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet på deres hjemmeside.
Mere

Klima og ressourcer  

Foredrag om genanvendeligt affald

af: Kasper Elton Jensen, 21-04-2016
”A zero waste approach” – sådan lyder overskriften på det foredrag, som videnskabsjournalist og forfatter, Tor Nørretrander, afholder på tirsdag d. 26. april som en del af Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer, MiMa's mødeserie om Cirkulært materialeforbrug.
Mere

Klima og ressourcer  

Klima-delmål foreslås neddroslet

af: Dorte Nørregaard Larsen, 04-04-2016
Den nye energikommission skal, i følge DR Nyheder, se på en neddrosling af delmål fastsat af den tidligere regering
Mere

Klima og ressourcer  

Dansk Energi opfordrer EU til at ændre i CO2-kvotesystemet

af: Kasper Elton Jensen, 29-03-2016
I 2017 byder Kina velkommen til sit eget CO2-kvotehandelssystem, som eksperter anslår kan blive dobbelt så stort som CO2-markedet i EU inden 2020. Det skriver Dansk Energi, der samtidig opfordrer EU til at reformere kvotesystemet i EU.
Mere

Klima og ressourcer  

Pensionskasse vil bidrage med 5 mia. til grønne investeringer

af: Kasper Elton Jensen, 22-03-2016
Pensionsselskabet MP Pension vil efter pres fra miljøforening investere 5 mia. kr. i grønne projekter som bl.a. vindmøller og klimatiltag.
Mere

Klima og ressourcer  

Februar 2016 den varmeste målt nogensinde

af: Dorte Nørregaard Larsen, 15-03-2016
Lørdag udsendte den amerikanske rumfartsadministration NASA så, hvad fagfolk kalder »en bombe« af en klimarapport med meldingen om, at den globale temperatur i februar steg chokerende meget, til det højeste niveau for årstiden i målingernes historie. Månedens temperatur nåede 1,35 grader over februar- gennemsnittet for perioden 1951-1980.
Mere

Klima og ressourcer  

Klima- og energiløsninger vil drive fremtidens byggeri

af: Kasper Elton Jensen, 25-02-2016
Bæredygtigt byggeri og innovative byggematerialer bliver et stadig vigtigere forretningsområde for den danske byggebranche. Det mener i hvert fald ni ud af ti fagfolk, som anser, at klimaløsninger og energirenovering skal være med til at drive byggeriet i en positiv retning, viser en rundspørge foretaget af Brancheforeningen Danske Byggecentre i anledning af BYGGERI ’16.
Mere

Klima og ressourcer  

København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad

af: Kasper Elton Jensen, 04-02-2016
Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), arbejder på at gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad. Dette vil kommunen gøre ved at tage direkte afstand fra investeringer i sort energi.
Mere

Klima og ressourcer  

Prisen på CO2 er faldende

af: Kasper Elton Jensen, 25-01-2016
I sidste uge nåede prisen på at udlede CO2 i EU ned på det laveste niveau i mere end et år. Det er især den seneste måned at prisen har dykket, hvor prisen er faldet med ca. 30 pct., og det vækker bekymring hos Dansk Energis EU-chef, Jørgen Skovmose Madsen.
Mere

Klima og ressourcer  

2015 slog alle varmerekorder

af: Dorte Nørregaard Larsen, 21-01-2016
Ifølge The World Meteorological Organization bliver 2015 formentlig det varmeste år, siden registreringen begyndte og 2016 endnu varmere.
Mere