Forsyning og VE

437 mio. kroner til ny energiteknologi i 2019

af: Rebecca Holck Rosenberg, 30-11-2018
Tilskudsordningen EUDP åbner i 2019 op for en ny pulje til energiteknologiske projekter. I december i år forventer EUDP at udsende de specifikke vurderingskriterier.
Mere

Forsyning og VE  

Store datacentre sætter pres på den grønne omstilling

af: Rebecca Holck Rosenberg, 23-11-2018
Google, Apple og Facebook planlægger at åbne indtil videre seks store datacentre i Danmark, og det lægger pres på den grønne omstilling for energinettet.
Mere

Forsyning og VE  

VE slår fossile brændsler når det kommer til nyinvestering

af: Dorte Nørregaard Larsen, 14-11-2018
I følge en den årlige statusrapport fra det Internationale Energiagentur, investeres der i dag mere i vedvarende energi end i sort energi som fx. olie og gas.
Mere

Forsyning og VE  

Vil du blive bedre til at installere varmepumper?

af: Soffi Hildebrand, 01-11-2018
Energistyrelsen tilbyder resten af året en række kurser til installatører og montører, der arbejder med varmepumper. Kurserne giver medarbejdere et uddannelsesbevis, som kvalificerer deres virksomhed til at blive VE-godkendt.
Mere

Forsyning og VE  

1 million kunder køber el på flex-afregning

af: Rebecca Holck Rosenberg, 24-10-2018
Fjernaflæste målere og el-forbrug målt per time skal give danskerne bedre mulighed for at styre deres el-forbrug og udnytte energien mere effektivt.
Mere

Forsyning og VE  

Energistyrelsen opdaterer energiberegninger

af: Rebecca Holck Rosenberg, 19-10-2018
Dette års samfundsøkonomiske beregninger for energipriser og emissioner er opdateret og udgivet af Energistyrelsen. Priser og emissioner for den grønne gas er inkluderet.
Mere

Forsyning og VE  

Unikt testcenter afprøver solceller på nye måder

af: Rebecca Holck Rosenberg, 16-10-2018
Et nyt testcenter ved Roskilde Fjord afprøver tracker-systemer og solpaneler, der kan opfange solenergi på begge sider. Testcentret er et samarbejde mellem European Energy og DTU.
Mere

Forsyning og VE  

Energistyrelsen åbner det første teknologineutrale udbud

af: Rebecca Holck Rosenberg, 27-09-2018
Energistyrelsen åbner i dag for teknologineutrale udbud. Der udbydes i år 254 millioner kroner til solceller eller vindmøller. Regeringen og Dansk Folkeparti håber, at der kan skabes mere konkurrence af grøn energi.
Mere

Forsyning og VE  

Nyt innovationsnetværk for energi sikrer millionbeløb

af: Rebecca Holck Rosenberg, 20-09-2018
Et samlet netværk for innovation af offshore- og onshore-energi er blevet bevilliget 12 millioner kroner af staten. Samlet set har innovationsnetværket, Energy Innovation Cluster, et budget på 400 millioner kroner.
Mere

Forsyning og VE  

Grøn tænketank giver anbefalinger til energiminister til ny klimaplan

af: Rebecca Holck Rosenberg, 18-09-2018
Seks anbefalinger om udbredelse af varmepumper blev i mandags givet af tænketanken Grøn Energi til minister Lars Chr. Lilleholt. Anbefalingerne blev udarbejdet af 48 personer fra energisektoren til varmepumpecampen i august.
Mere

Forsyning og VE  

Private solceller er ikke en god investering for alle

af: Soffi Hildebrand, 29-08-2018
Hvis ikke elafgiften stiger mere, så kan det snart give god mening for danske husejere at investere i solceller. En ny analyse fra Dansk Energi viser dog, at private solceller ikke vil bidrage positivt til samfundsøkonomien.
Mere

Forsyning og VE  

Kan vindmøllestrøm lagres som grøn ammoniak?

af: Soffi Hildebrand, 28-08-2018
Siemens Gamesa Renewable Energy og Energifonden Skive samarbejder om et pilotanlæg i GreenLab Skive, hvor der skal testes, om vindmøllestrøm kan lagres til grøn ammoniak.
Mere

Forsyning og VE  

Nyt folkemøde sætter omstillingen fra sort til grøn energi på dagsordenen

af: Rebecca Holck Rosenberg, 20-08-2018
Energiens Folkemøde er det første af slagsen og bød i sidste uge på oplægsholdere fra hele energibranchen. Udfordringer og muligheder ved at skifte fra kul til VE var især i fokus i energimetropolen Esbjerg, hvor folkemødet stod på.
Mere

Forsyning og VE  

Flere jobs i Esbjergs energisektor

af: Rebecca Holck Rosenberg, 20-08-2018
Energisektoren vokser i Esbjerg – med 3.300 arbejdspladser. Esbjerg Kommunes borgmester forventer at må hente kvalificeret arbejdskraft udefra.
Mere

Forsyning og VE  

Stort biogasanlæg planlægges i Lejre Kommune

af: Soffi Hildebrand, 16-08-2018
I Lejre Kommune nær Roskilde har det jyske firma, Daka ReFood, planer om at opføre et stort biogasanlæg i 2020.
Mere

Forsyning og VE  

Rambøll og Google samarbejder om billigere vindenergi

af: Soffi Hildebrand, 15-08-2018
TEMA: Rambøll og Google samarbejder om en software med målet om at gøre offshore vindturbiner og fundamenter billigere i fremtiden. I nogle tilfælde vil prisen blive reduceret med hele 30 pct.
Mere

Forsyning og VE  

Er varmen fra Apples datacenter en investering?

af: Soffi Hildebrand, 14-08-2018
Inden sommeren 2019 vil Apples datacenter i Viborg åbne, og her er planen at udnytte overskudsvarmen fra datacenteret til fjernvarme til borgerene i Viborg Kommune. Det er dog uvist om projektet bliver en realitet, da anvendelsen af overskudsvarmen har lange udsigter.
Mere

Forsyning og VE  

Halvt danskejet havmølleprojekt i USA bygges til chokpriser

af: Rebecca Holck Rosenberg, 08-08-2018
TEMA: Ny havmøllepark har langt lavere priser end forventet. Parkens i alt 800 MW vil have en gennemsnitlig pris på ca. 84 dollars per MWh. Det giver besparelser til forbrugeren og reducerer CO2-udledningen.
Mere

Forsyning og VE  

Kina investerer i vindmøller for USA's og Europas investeringer tilsammen

af: Rebecca Holck Rosenberg, 01-08-2018
TEMA: Kinas investeringer i vindenergi på 847 mia. kroner i 2017 svarer til mere end Europas og USA’s tilsammen. Kinas byggeri af vindmøller har oversteget Europas siden megavækst i 2015.
Mere

Forsyning og VE  

Flydende solenergi i vækst på markedet for vedvarende energi uden for kysterne

af: Rebecca Holck Rosenberg, 30-07-2018
Flydende solceller forventes at stige på globalt plan til en kapacitet på 643 MW ifølge Multiconsult. Norske projekter udforsker flydende solcelleanlæg, der kan holde til havets høje bølger og kraftige vind.
Mere

Forsyning og VE  

Ørsteds vindmølleprojekt: Droner inspicerer kæmpe-havmøller

af: Rebecca Holck Rosenberg, 27-07-2018
TEMA: Der er tid at spare, når store havmøller skal inspiceres. Ved hjælp af droner kan en vindmølle inspiceres seks gange hurtigere, end hvis den udføres af en tekniker.
Mere

Forsyning og VE  

Solceller dækker solskinsøen

af: Rebecca Holck Rosenberg, 24-07-2018
En massiv udbygning af solceller på Bornholm dækker næsten øens strømforbrug med solenergi. Samtidigt sætter den solrige sommer rekord for solenergiproduktionen på Bornholm.
Mere

Forsyning og VE  

Ny havmøllepark betyder billigere vindmøllestrøm

af: Rebecca Holck Rosenberg, 23-07-2018
Denne sommer sætter Energiforum Danmark fokus på vindmøller. Dette års energiforlig lover tre nye vindmølleparker, og derfor bringer vi sommertema med alle historier om vindenergi. Så gør dig klar til at blive blæst væk af nyheder om dansk og udenlandsk vindenergi!
Mere

Forsyning og VE  

EUDP uddeler 191 millioner til energiteknologiske løsninger

af: Soffi Hildebrand, 03-07-2018
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har netop uddelt 191 mio. kr. til nye energiteknologiske løsninger, hvor hele 25 projekter er blevet støttet i første ansøgningsrunde. Fælles for projekterne er, at de bidrager til den grønne udvikling, både ved at gøre energiforsyningen og anvendelsen billigere og mere effektiv.
Mere

Forsyning og VE  

Bornholm som potentielt testcenter for ny energiteknologi

af: Soffi Hildebrand, 20-06-2018
DTU vil gøre Bornholm til et nationalt testcenter for fremtidens energiløsninger. Her skal digitale løsninger testes sammen med bæredygtige energikilder, med målet om at finde frem til de bedste løsninger for Danmark fremadrettet.
Mere

Forsyning og VE  

Fald i PSO-tariffen for 3. kvartal 2018

af: Ulrik Blaabjerg, 19-06-2018
PSO-tariffen for 3. kvartal 2018 er fastsat til 8,6 øre per kWh. Det er væsentlig under PSO-tariffen for 2. kvartal 2018. Det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse.
Mere

Forsyning og VE  

EU hæver målsætningen for vedvarende energi

af: Ulrik Blaabjerg, 14-06-2018
Målsætningen for vedvarende energi i EU hæves efter at parterne er blevet enige om en ny målsætning på 32 procent i 2030. Samtidig indføres der en særskilt målsætning for transportsektoren for at fremme elbiler, beretter Altinget.
Mere

Forsyning og VE  

Flere varmeværker investerer i solvarmeanlæg

af: Soffi Hildebrand, 11-06-2018
Solvarmeanlæg er blevet mere udbredt i Danmark blandt varmeværker, hvilket både skyldes en række miljømæssige- og økonomiske fordele. Dette gør sig også gældende hos den lokale fjernevarme i Aabybro i Nordjylland, som lige nu er ved at opføre et stort solvarmeanlæg.
Mere

Forsyning og VE  

Ny teknologi opgraderer biogas og skaber miljømæssige fordele

af: Soffi Hildebrand, 07-06-2018
Forskere fra DTU har netop udviklet en ny teknologi, som forbinder CO2 fra biogas med sukker i spildevand. Dette medfører både en opgradering af biogassen til methan, som kan anvendes til bilbrændstof og en produktion af bio-ravsyre, der eksempelvis kan anvendes til bioplastik.
Mere

Forsyning og VE  

Arrangement: Erfaringsdeling om solcelleløsninger

af: Soffi Hildebrand, 04-06-2018
I dagens Danmark findes en række forskellige solcelleløsninger, hvilket kan gøre det vanskeligt at skabe et overblik og udvælge den helt rette løsning. Til at opnå en forståelse over markedets produkter og integrationsløsninger, kan du komme til åbent hus på demo-site og få et indblik i, hvordan solceller kan integreres i tag og facade.
Mere

Forsyning og VE  

Danmark som et foregangsland?

af: Soffi Hildebrand, 28-05-2018
Med afsæt i regeringens energiudspil viser en ny opgørelse, foretaget af Politiken, at Danmarks nabolande er mere ambitiøse på havvindområdet.
Mere

Forsyning og VE  

Energi skaber arbejde

af: Soffi Hildebrand, 18-04-2018
En ny opgørelse fra Energistyrelsen viser, hvordan energisektoren er vokset mellem 2014 og 2016, hvilket har medført at flere er beskæftigede med energi. Opgørelsen viser samtidig, at den grønne andel af energibeskæftigelsen er stigende og udgjorde 43 procent i 2016.
Mere

Forsyning og VE  

Datacentre kan hindre danske klimamål

af: Soffi Hildebrand, 17-04-2018
Kommende datacentre skal selv betale for grøn strøm i Danmark. Greenpeace advarer, at danske klimamål kan komme i fare, hvis ikke regeringen stiller krav til datacentrene.
Mere

Forsyning og VE  

Energistyrelsen inviterer til markedsdialog II

af: Ulrik Blaabjerg, 21-03-2018
Energistyrelsen inviterer til markedsdialog II om et revideret udkast til udbudsbetingelserne for det teknologineutrale udbud.
Mere

Forsyning og VE  

Ny fart på bølgeenergi?

af: Pressemeddelelse DTU Miljø
Forskere sikrer ny energivirksomhed hurtigere adgang til markedet.
Mere

Forsyning og VE  

Prisen på landvind overgår nu fossil energi globalt

af: Ulrik Blaabjerg, 24-01-2018
Fortsatte prisfald betyder, at ikke kun sol og landvind, men også havvind og andre vedvarende energikilder i 2020 vil være billigere end fossil energi, fastslår ny rapport.
Mere

Forsyning og VE  

Energilagring vil runde 142 mia. kroner om året

af: Ulrik Blaabjerg, 05-01-2018
Markedet for energilagring forventes at vokse til 142 mia. kroner om året i 2026 ifølge et nyt studie. Det beretter EnergiWatch.
Mere

Forsyning og VE  

Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 2018

af: Ulrik Blaabjerg, 21-12-2017
For første gang i Danmark skal vindmøller og solceller konkurrere om at levere mest grøn strøm for pengene. Energistyrelsen inviterer derfor nu til markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for det teknologineutrale udbud i 2018.
Mere

Forsyning og VE  

PSO-tariffen for 1. kvartal 2018 er fastlagt

af: Ulrik Blaabjerg, 15-12-2017
PSO-tariffen for 1. kvartal 2018 er fastsat til 14,9 øre per kWh, hvilket er 2 øre/kWh lavere end i 4. kvartal 2017. Det beretter Energistyrelsen i en pressemeddelelse.
Mere

Forsyning og VE  

Forbruget af energi og vedvarende energi steg i 2016

af: Ulrik Blaabjerg, 04-12-2017
En lavere elimport og mindre blæst til vindmøllerne medførte en stigning i energiforbruget og de faktiske CO2-udledninger i 2016. Da især kraftværkerne samtidig brugte mere biomasse, voksede forbruget af vedvarende energi, så andelen af vedvarende energi steg til 31,3 procent. Det fremgår af Energistatistik 2016, som Energistyrelsen offentliggjorde i fredags.
Mere

Forsyning og VE  

Nye datacentre og flere elbiler vil i fremtiden køre på grøn strøm - eller vil de?

af: Mikkel Nielsen, 27-11-2017
Nye datacentre og flere elbiler vil betyde mere kul og højere CO2-udslip, men det vil være over kort tid, da ændringer i markedet vil sørge for, at det øgede elforbrug vil dækkes af ekstra vedvarende energi. Sådan forudsiger ny rapport fra Dansk Energi. Men Klimarådet og Cepos forholder sig kritisk.
Mere

Forsyning og VE  

Kul skal være helt udfaset af Danmarks elforsyning inden 2030

af: Ulrik Blaabjerg, 16-11-2017
Kul skal være helt udfaset af Danmarks elforsyning inden 2030. Ifølge DR Nyheder vil regeringen officielt meddele i dag på klimatopmødet COP23 i Bonn, at man har valgt at gå med i en koalition af lande, der vil udfase kul fra elproduktionen.
Mere

Forsyning og VE  

Sidste chance for tilskud til solceller

af: Mikkel Nielsen, 16-10-2017
Det er sidste chance for at søge støtte til skitseprojekter, da den ene af Solar City Danmarks støtterpuljer lukker d. 1 november 2017.
Mere

Forsyning og VE  

Regeringen indgår aftale med DF om vindmøller og solceller

af: Ulrik Blaabjerg, 28-09-2017
Tirsdag blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om en aftale, der for første gang skal lade solceller og vindmøller konkurrere om at levere mest grøn strøm. Ministeren kalder det energipolitisk danmarkshistorie, mens SF mener, at man med aftalen skruer ned for klimaindsatsen.
Mere

Forsyning og VE  

Ny analyse anbefaler ny lovgivning på solcelleområdet

af: Ulrik Blaabjerg, 27-09-2017
En ny analyse fra Aalborg Universitet anbefaler at der kigges på lovgivningen omkring solceller. Der bør således sættes mere fokus på solceller da de har en vigtig rolle i omstillingen til et fossilfrit energisystem.
Mere

Forsyning og VE  

Færgefarten elektrificeres

af: Dorte Nørregaard Larsen, 26-09-2017
Dansk færgefart bliver grønnere og grønnere – og el er en væsentlig faktor i den udvikling.
Mere

Forsyning og VE  

Grøn omstilling udfordrer den digitale sikkerhed

af: Dorte Nørregaard Larsen, 04-09-2017
I følge Dansk Energi betyder den grønne og digitale omstilling, at der nu alene i Danmark er decentral elproduktion fra godt 6.000 vindmøller og knap 100.000 solceller. Derudover får stadig flere forbrugere fjernaflæste elmålere i deres hjem, ligesom stadig flere eldrevne apparater, som mobiltelefoner, pc’ere, tv-apparater, elbiler, varmepumper, lyskilder, bliver forbundet via internettet. Det gør systemet sårbart for hacking.
Mere

Forsyning og VE  

Forbruget af vedvarende energi steg i første halvår af 2017

af: Dorte Nørregaard Larsen, 29-08-2017
Den dårlige nyhed er, at det faktiske energiforbrug steg med 0,9 pct. i det første halvår af 2017 i forhold til samme periode året før. Den gode nyhed er, at forbruget af vedvarende energi steg med 15 pct. mens kulforbruget faldt næsten 20 pct.
Mere

Forsyning og VE  

Supersolcelle under udvikling?

af: Dorte Nørregaard Larsen, 14-08-2017
I følge Ingeniøren er der en revolution på vej inden for solcelleteknologien. Ved at koble solcellerne med filtre der kan blive op til 1000 grader varme, kan man teoretisk sprænge grænserne for udnyttelsen af sollys og dermed skabe dobbel som meget elektricitet, som de nuværende standard-solceller.
Mere

Forsyning og VE  

Danmark producerer flest vind-kWh per indbygger blandt OECD-landene

af: Ulrik Blaabjerg, 10-08-2017
Danske vindmøller producerer det højeste antal kWh pr. indbygger blandt OECD-landene, og næsten dobbelt så mange som nummer to på listen, Sverige. Det viser de nyeste internationale tal ifølge Ritzau.
Mere

Forsyning og VE  

10 mio. kroner til miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas

af: Ulrik Blaabjerg, 01-08-2017
Energistyrelsens "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)" udbyder i år en særpulje på 10 mio. kr., som er øremærket til projekter vedrørende forskning i og forsøg med mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas.
Mere

Forsyning og VE  

Solcelleejere går til folketingets ombudsmand i sag om løftebrud og millionregninger

af: Ulrik Blaabjerg, 28-07-2017
Frustrerede solcelleejere går til Folketingets Ombudsmand for at få hjælp til at holde politikerne op på et 20-årigt løfte, de fik i 2012 om uændrede afregningsvilkår.
Mere

Forsyning og VE  

Energilaboratorium til en milliard

af: Dorte Nørregaard Larsen, 19-07-2017
Hvis alle planer lykkes, vil et nyetableret energilaboratorium i Skive danne rammen om investeringer for næsten en milliard kroner.
Mere

Forsyning og VE  

Landsbyvarme kan gøre op med olieafhængighed

af: Ulrik Blaabjerg, 12-07-2017
Op mod 1.000 landsbyer med individuelle oliefyr som dominerede opvarmningsform kan blive fossilfri ved at kombinere centrale varmelagre i undergrunden med individuelle varmepumper. Dermed kan olieafhængige landsbyer blive elektrificeret ved hjælp af grundvandslagre, plastslanger og varmepumper.
Mere

Forsyning og VE  

Regeringen vil reducere udbygningen af sol og vind

af: Ulrik Blaabjerg, 03-07-2017
Står det til regeringen skal landvind og sol kæmpe mod hinanden i teknologineutrale udbud om estimeret 200MW over to år. Det vil føre til blodbad i industrien, forudser Vindmølleindustrien mens Dansk Energi og TEKNIQ omvendt glæder sig konkurrencen som kan komme forbrugerne til gode.
Mere

Forsyning og VE  

Energistyrelsen opdaterer PSO-fremskrivningen

af: Ulrik Blaabjerg, 23-06-2017
Energistyrelsen har opdateret sin PSO-fremskrivning, som nu tyder på at VE-støtteudgifterne forventes at være lavere end tidligere, blandt andet på grund af en højere elpris.
Mere

Forsyning og VE  

Danmark og Kina indgår samarbejdsaftale om energi

af: Kasper Elton Jensen, 12-06-2017
Danmark og Kina har længe haft et tæt samarbejde på energiområdet. Samarbejdet er blev styrket i forrige uge, hvor energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i Beijing har underskrevet en ny samarbejdsaftale med Kina inden for vedvarende energi. Aftalen betyder, at Danmark skal arbejde endnu tættere sammen om grøn omstilling med verdens største udleder af CO2.
Mere

Forsyning og VE  

Batterier kan udløse revolution i energisektoren

af: Ulrik Blaabjerg, 06-06-2017
Regeringen med energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) i spidsen, vil afskaffe den timebaserede nettoafregning for solceller. Regeringen estimerer at det vil sænke den forventede kapacitet fra solanlæg med 135MW i 2020 og dermed reducere det såkaldte afgiftstab med 1,2 mia. kr. i 2030.
Mere

Forsyning og VE  

Dansk gasdistribution samles i statsligt selskab

af: Ulrik Blaabjerg, 05-06-2017
Danmarks tre største gasselskaber samles nu i et statsligt selskab, efter at regeringen med bred politisk opbakning er blevet enig om at samle de tre største distributører i et samlet statsligt selskab. Målet med den nye aftale er billigere gas og større forsyningssikkerhed for danske husholdninger og virksomheder.
Mere

Forsyning og VE  

Nyt CO2 neutralt kraftvarmeværk i Sindal skal reducere varmepriser

af: Ulrik Blaabjerg, 31-05-2017
Et nyt CO2 neutralt kraftvarmeværk i Sindal skal i fremtiden forsyne varmeforbrugerne med miljøvenlig fjernvarme. Hjørrings borgmester Arne Boelt (A) og Sindal Varmeforsynings formand Bjarne Christensen har taget første spadestik til opførelsen af det nye kraftvarmeværk.
Mere

Forsyning og VE  

RUC-projekt inspirerer amerikanske og canadiske universiteter

af: Kasper Elton Jensen, 23-05-2017
Bygningsstyrelsen og Rambøll har netop præsenteret deres erfaringer med at udskifte bl.a. RUC's fælles fjernvarmeforsyning for ni meget interesserede universiteter fra USA og Canada. Universiteternes besøg i Danmark kan bane vejen for eksport af dansk energiteknologi.
Mere

Forsyning og VE  

Stigning i forbruget af vedvarende energi i første kvartal af 2017

af: Kasper Elton Jensen, 17-05-2017
Det faktiske energiforbrug steg med 0,2 pct. i det første kvartal af 2017 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el faldt energiforbruget med 1,7 pct.
Mere

Forsyning og VE  

Debat om solcellers plads i Danmark

af: Ulrik Blaabjerg 17-05-2017
Store solcelleparker, som fylder meget og skæmmer landskabet, bør vælges fra til fordel for solceller på bygninger og langs veje. Sådan lyder det fra Teknologirådet i en ny rapport om priotering af Danmarks knappe arealer. Formand i Dansk Solcelleforening mener ikke at solcelleparker nødvendigvis skæmmer landskabet.
Mere

Forsyning og VE  

Danmarks grønne vækstpotentiale kan medføre milliardgevinster

af: Ulrik Blaabjerg, 16-05-2017
Danmarks samlede omsætning inden for grønne løsninger kan potentielt eksplodere fra knap 200 mia. kr. i dag til over 460 mia. kr. i 2035. Det viser en ny rapport fra konsulenthuset Damvad.
Mere

Forsyning og VE  

Danmarks største kraftvarmeværk er CO2-neutralt

af: Kasper Elton Jensen, 15-05-2017
Avedøreværket, der er Danmarks største kraftvarmeværk, forsyner dagligt størstedelen af hustandende i hovedstadsområdet med både fjernvarme og strøm. Derfor har det også stor betydning, at værket fra december 2016 kunne kalde sig 100 pct. CO2-neutralt efter at ombygningen af den kulfyrede kraftværksblok blev afsluttet.
Mere

Forsyning og VE  

Sammenslutning af forsyningsselskaber kan spare danskerne milliarder

af: Ulrik Blaabjerg, 05-05-2017
Danskerne kan både blive rigere og få bedre service, hvis selskaber i sektorerne for el-, vand og varme går sammen om at lave nye, store 'forsyningskæmper'. Det anslår ny rapport fra analysehuset Qvartz.
Mere

Forsyning og VE  

Danmark er fortsat storeksportør af energiteknologi

af: Ulrik Blaabjerg, 28-04-2017
Danske virksomheder eksporterede energiteknologi og -service for 83,8 mia. kr. i 2016, som dermed står for 11,8 procent af den samlede danske vareeksport. Danmark er dermed fortsat førende som det land i EU, hvor eksporten af energiteknologi og -service udgør den største del af den samlede eksport.
Mere

Forsyning og VE  

Juraprofessor: Danmark kan sige nej til russisk gasrørledning

af: Ulrik Blaabjerg, 06-04-2017
Danmark bør ikke frygte den russiske bjørn når det kommer til en potentiel afvisning af en gasrørledning i farvandet omkring Bornholm. Juridisk har Danmark lov til at afvise russerne, vurderer juraprofessor.
Mere

Forsyning og VE  

Dansk Energi: Ny strategi for dansk energieksport er godt nyt for Danmark

af: Kasper Elton Jensen, 24-03-2017
For første gang nogensinde kunne regeringen, Dansk Energi og Dansk Industri i denne uge præsentere en samlet strategi for den danske energieksport. Hos Dansk Energi glæder de sig over den nye strategi, som de mener, har stor politisk betydning.
Mere

Forsyning og VE  

SolarChill – den direkte vej fra sol til kulde

af: Kasper Elton Jensen, 13-03-2017
Miljøvenlige og driftssikre køleskabe drevet med solceller skal være med til at fremme korrekt opbevaring af vacciner og fødevarer i ulande og dermed sikre et mindre spild af varer i klinikker samt hos erhvervsdrivende og i husholdninger. SolarChill er et nystartet internationalt projekt, hvor deltagere som UNICEF, UNEP og Teknologisk Institut m.fl. skal være med til at udvikle og teste den nye teknologi.
Mere

Forsyning og VE  

DTU får ny testfacilitet til vindmøllevinger

af: Kasper Elton Jensen, 03-03-2017
Bygningsstyrelsen har i denne uge holdt rejsegilde på en unik bygning til DTU Vind på Risø Campus. Den nye bygning skal rumme en unik testfacilitet af højeste internationale standard for forskning i styrke og udmattelse af store strukturer som f.eks. vindmølle vinger, der er udsat for komplekse belastninger. Bygningen får navnet 'DTU Large Scale Facility'.
Mere

Forsyning og VE  

Energistyrelsen udsætter atter sin basisfremskrivning

af: Ulrik Blaabjerg, 28-02-2017
Den ventede basisfremskrivning fra Energistyrelsen må atter lade vente på sig. Basisfremskrivningen der blandt andet skal give en status på forbruget og produktionen af energi samt udledningen af CO2 ventes nu færdig medio marts i stedet.
Mere

Forsyning og VE  

Danmark er førende på grøn energi

af: Kasper Elton Jensen, 21-02-2017
Verdensbanken offentliggjorde i slutningen af sidste uge en ny rapport, der konkluderer, at Danmark er den førende nation i verden, når det handler om adgang til energi, energieffektivitet og vedvarende energi.
Mere

Forsyning og VE  

Ny mulighed for varmepumper på abonnement til stavnsbundne ejere af oliefyr

af: Ulrik Blaabjerg, 17-02-2017
En ny abonnementsordning for varmepumper kan give tusindvis af danskere mulighed for at sende deres oliefyr på pension og få varme med grøn strøm i stedet. Det er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet der i samarbejde med fem virksomheder udruller den nye ordning.
Mere

Forsyning og VE  

Ny tendens: Fjernvarmeselskaber fusionerer

af: Ulrik Blaabjerg, 14-02-2017
På en dag som idag (Valentinesdag), er det ikke kun folk der er lune på hinanden der finder sammen. Flere og flere fjernvarmeselskaber har nemlig også fundet hinanden de seneste år og fusioneret.
Mere

Forsyning og VE  

Dansk Energi: Solcelleejere skal behandles ens

af: Ulrik Blaabjerg, 14-02-2017
Dansk Energi går nu til kamp for at solcelleejere skal kunne afregnes ens. Man vil derfor arbejde for, at lovgivningen for de nettoafregnede solcellekunder skal være afstemt i forhold til de regler, der er til målere.
Mere

Forsyning og VE  

Ny rapport: Biogas er vejen for den tunge transport

af: Kasper Elton Jensen, 03-02-2017
Biogas kan på længere sigt vise sig at være et billigere og mere klimavenligt brændstof for den tunge transportsektor sammenlignet med flydende biobrændstoffer. Det konkluderer Ea Energianalyse og SDU i en ny rapport, som de har foretaget for Energistyrelsens Biogas Taskforce.
Mere

Forsyning og VE  

DONG Energy stopper brugen af kul i 2023

af: Kasper Elton Jensen, 02-02-2017
DONG Energy har i dag besluttet at stoppe al brug af kul på selskabets kraftværker i 2023. Dermed vil selskabet føre an i omstillingen til et bæredygtigt energisystem.
Mere

Forsyning og VE  

Københavnsk flertal for flere vindmøller i byen

af: Kasper Elton Jensen, 02-02-2017
Københavnerne har intet imod at udsigten ud over Øresund prydes af havvindmøller. Faktisk vil et flertal af københavnerne gerne have flere vindmøller til byen. Det fremgår af en ny undersøgelse foretaget af Epinion på vegne af HOFOR, hvor 1.197 københavnere er blevet spurgt om deres holdning til nye og eksisterende vindmøller.
Mere

Forsyning og VE  

Solenergi er den største arbejdsgiver inden for energibranchen i USA

af: Ulrik Blaabjerg, 02-02-2017
En ny rapport fra U.S. Department of Energy viser, at der sidste år var flere i arbejde inden for solenergi, end olie, gas og kul tilsammen i USA, skriver Forbes.
Mere

Forsyning og VE  

Ny folder skal sætte fokus på bæredygtig biomasse

af: Ulrik Blaabjerg, 01-02-2017
En ny folder fra Dansk Energi og Dansk Fjernvarme skal være med til at sætte fokus på bæredygtig biomasse, som rygraden i Danmarks klimaindsats og dermed smide sorte brændsler på porten.
Mere

Forsyning og VE  

Geotermi kan spille en rolle i den grønne omstilling

af: Ulrik Blaabjerg, 23-01-2017
Geotermisk varme rummer et stort potentiale konkluderer GEUS. Hos Dansk Energi er man enig, men understreger at fokus må være på omkostningerne sammenlignet med andre grønne alternativer.
Mere

Forsyning og VE  

Verdens største solvarmeanlæg færdiggjort og i drift i Silkeborg

af: Ulrik Blaabjerg, 11-01-2017
Verdens største solvarmeanlæg står nu færdiggjort i Silkeborg og er klar til drift, mindre end et år efter underskrivelsen af kontrakten.
Mere

Forsyning og VE  

Nyt GEUS-projekt skal bane vej for dansk geotermi

af: Kasper Elton Jensen, 09-01-2017
Der ligger et stort potentiale i dansk geotermi, men alligevel har det været begrænset med projekter, hvor teknologien er blevet anvendt. Det skal et nyt forskningsprojekt, der er ledet af GEUS forsøge at ændre på.
Mere

Forsyning og VE  

Overskudsvarme går tabt i afgiftssystemet

af: Kasper Elton Jensen, 05-01-2017
80 pct. af overskudsvarmen fra danske virksomheder bliver hver dag sendt direkte op i luften, og går dermed tabt som en potentiel varmekilde for danske husstande. Sådan lyder meldingen fra Dansk Fjernvarme.
Mere

Forsyning og VE  

København betaler dyrt for at drive tre solceller

af: Ulrik Blaabjerg, 03-01-2017
Kravet om selskabsdannelse for kommunale solcelleanlæg koster Københavns Kommune dyrt efter hastelukket solcelleordning.
Mere

Forsyning og VE  

Endnu et hasteindgreb mod solceller

af: Dorte Nørregaard Larsen, 20-12-2016
Med udsigten til en ekstra regning på op mod 4 mia. kr. over 10 år fra overgangsordningen for solceller fra 2015, vedtog Folketinget i går en suspension af overgangsordningen, således at ansøgere, der endnu ikke har fået tilsagn ikke vil opnå tilskud.
Mere

Forsyning og VE  

Regeringen vil foretage VE-analyser

af: Kasper Elton Jensen, 29-11-2016
Den nye trekløver-regering kunne i weekenden fremlægge deres regeringsgrundlag, hvor der blandt andet indgår et kapitel om regeringens vision om en bæredygtig grøn omstilling.
Mere

Forsyning og VE  

Brændeovne dækker varmeforbruget i næsten 400.000 boliger

af: Kasper Elton Jensen, 29-11-2016
En ny undersøgelse, som EA Energianalyse har lavet for Energistyrelsen og Miljøstyrelsen, viser at det samlede forbrug af brænde var 22.900 TJ i 2015. Det svarer til varmeforbruget i knap 390.000 husholdninger. Undersøgelsen bygger på en ny og mere omfattende metode end tidligere.
Mere

Forsyning og VE  

Minister vil sætte nogle af støtteordningerne for vedvarende energi i bero

af: Kasper Elton Jensen, 22-11-2016
Som vi tidligere i dag kunne berette, har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt fremsat et lovforslag, der blandt andet vil sætte en række støtteordninger for vedvarende energi midlertidigt i bero gældende fra 1. januar 2017.
Mere

Forsyning og VE  

Støtteordning giver fem virksomheder mulighed for at udbrede varmepumper i landdistrikterne

af: Kasper Elton Jensen, 15-11-2016
Ny støtteordning skal give boligejere mulighed for få installeret en varmepumpe på abonnement, så de kun skal betale for den forbrugte varme og eventuelt et engangsbeløb ved tilslutning. Dermed slipper boligejerne for finansiering, køb og installation.
Mere

Forsyning og VE  

Historisk bud på havvindmøllepark kan sætte skub til politisk afklaring om finansieringen af fremtidens energipolitik

af: Ulrik Blaabjerg, 11-11-2016
Onsdag kunne regeringen præsentere et historisk lavt bud på at opføre havvindmølleparken Kriegers Flak for partierne bag energiaftalen fra 2012. Hos Dansk Energi håber man nu, at det kan være med til at skabe politisk afklaring om finansieringen af fremtidens energipolitik, og dermed hjælpe PSO’en væk fra elregningen.
Mere

Forsyning og VE  

Bred politisk enighed om første led i forsyningsstrategien – bekymring i energibranchen

af: Kasper Elton Jensen, 08-11-2016
Mandag nåede regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget frem til en aftale om økonomisk regulering af elnetvirksomhederne i Danmark. Dermed kan regeringen sætte hak ud for det første punkt i forsyningsstrategien.
Mere

Forsyning og VE  

Verdens bedste energisystem tilhører Danmark

af: Kasper Elton Jensen, 21-10-2016
Hvert år rangerer FN energisystemerne i verden i deres World Energy Trilemma Index, og i år er Danmark strøget helt til tops på FN’s liste efter en sjetteplads i 2015.
Mere

Forsyning og VE  

Ny biogastankstation i Høje-Taastrup Transportcenter skal sikre grøn varekørsel til københavnerne

af: Kasper Elton Jensen, 05-10-2016
Energiselskabet E.ON indvier i morgen d. 6. oktober en ny biogastankstation i Høje-Taastrup Transportcenter, som drives i partnerskab med OK. Biogastankstationen, der skal gøre varedistributionen i hovedstadsområdet CO2-neutral, ligger centralt placeret i Høje-Taastrup Transportcenter, der er knudepunkt for gods- og varedistribution til Storkøbenhavn. Her tanker hundredvis af last- og varebiler dagligt, når de skal bringe varer ud til københavnerne og ambitionen er klar – flere last- og varebiler skal gå fra diesel til bæredygtig og fossilfri biogas.
Mere

Forsyning og VE  

Nyudviklede solcelle tagsten kan give boost til solenergi

af: Ulrik Blaabjerg, 04-10-2016
Nyudviklede keramiske tagsten med solceller, der potentielt kan gøre ethvert tag egnet til at generere solenergi, kan føre til et boost for solenergien.
Mere

Forsyning og VE  

Erhvervskunder betaler stadig for meget på trods af faldende elpriser

af: Ulrik Blaabjerg, 03-10-2016
Erhvervskunders rene elpris faldt svagt fra andet halvår 2015 sammenlignet med første halvår 2016. Virksomhederne betaler dog fortsat 2-6 øre/kWh mere end spotprisen på elektricitet.
Mere

Forsyning og VE  

Er den nye forsyningsstrategi for optimistisk?

af: Dorte Nørregaard Larsen, 16-09-2016
Som led i regeringens helhedsplan præsenterede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i går Danmarkshistoriens første samlede forsyningsstrategi, der vil give de danske husstande et øget rådighedsbeløb på 2.800 kr. årligt gennem billigere forsyningsydelser som vand, varme, affald, el og gas. Men branchen er bekymret for, om forudsætningerne er for optimistiske
Mere

Forsyning og VE  

Danmark nettoeksportør af olie til og med 2026

af: Kasper Elton Jensen, 01-09-2016
En ny prognose som Energistyrelsen har offentliggjort viser, at Danmark vil være nettoeksportør af olie frem til og med 2026 og for naturgas frem til og med 2032.
Mere

Forsyning og VE  

Danskerne siger nej tak til profit i fjernvarmen

af: Maria Rask Hetoft Poulsen 29-08-2016
En undersøgelse, der er foretaget af TNS Gallup for Dansk Fjernvarme svarer danskerne nej til spørgsmålet om, hvorvidt private investorer skal kunne skabe overskud på at producere fjernvarme.
Mere

Forsyning og VE  

Nordhavn på batterier

af: Dorte Nørregaard Larsen, 17-08-2016
DONG Energy’s elnetselskab Radius og ABB indgår kontrakt på et stort batteri til det nye boligområde Nordhavn i København
Mere

Forsyning og VE  

Jagten på grønne brændstoffer intensiveres

af: Dorte Nørregaard Larsen, 11-08-2016
I går åbnede "Willum Center for sustainable fuels and chemicals" på DTU i Lyngby. Her skal forskere de næste otte år finde frem til mere effektiv lagring af vedvarende energi, samt metoder til fremstilling af fossilfrie kemikalier, brændstoffer, plast og andre materialer.
Mere

Forsyning og VE  

Fjernvarmen savner udmeldinger om fremtidens betingelser

af: Dorte Nørregaard Larsen, 08-08-2016
Siden 2005 har ca. 300 kraftvarmeværker fået et såkaldt grundbeløb, for at stå til rådighed for elsystemet med 15 minutters varsel – f.eks. når vindkraften udebliver – og for at kunne leve op til kraftvarmekravet om samproduktion af el og varme. Med udgangen af 2018 bortfalder grundbeløbet, og kraftvarmeværkerne mister samlet set mere end 2,5 milliarder kroner.
Mere

Forsyning og VE  

Fjernvarmen i Europa har vokseværk

af: Dorte Nørregaard Larsen, 04-08-2016
Fjernvarmenettet i Europa vokser med 2.800 kilometer årligt og det er gode nyheder for den danske fjernvarmeindustri.
Mere

Forsyning og VE  

Jorden rundt på solenergi

af: Kasper Elton Jensen, 27-07-2016
Natten til tirsdag blev der skrevet verdenshistorie, da flyet Solar Impulse 2 landede sikkert i lufthavnen i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater. Flyet har nemlig været jorden rundt, udelukkende forsynet med solenergi som brændsel.
Mere

Forsyning og VE  

Lilleholt: ”Varmepumpen skal hjælpe os ind i næste fase af omstillingen af vores energisystem”

af: Kasper Elton Jensen, 04-07-2016
Energistyrelsen har siden maj 2015 arbejdet for at accelerere udbredelsen af eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemet fremfor en varmeproduktion via naturgas. Erfaringer viser nemlig at de eldrevne varmepumper er mere rentable, hvis energien leveres fra vedvarende energikilder.
Mere

Forsyning og VE  

Ny støtteordning skal udbrede varmepumper til private boligejere i landdistrikterne

af: Kasper Elton Jensen, 29-06-2016
En ny støtteordning skal give private boligejere mulighed for at få installeret en varmepumpe på en abonnementsordning, hvor der kun skal betales for den forbrugte varme og eventuelt et engangsbeløb i forbindelse med tilslutningen. Det skriver Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i dag.
Mere

Forsyning og VE  

Kæmpe boom i solenergi

af: Maria Rask Hetoft Poulsen 27-06-2016
En ny rapport fra SolarPower Europe viser, at der er sket et kæmpe boom i solenergi. Særligt Kina har bidraget til det store boom, og Europa har sat rekord.
Mere

Forsyning og VE  

Nu kan du lagre elektricitet fra sol- og vindenergi

af: Kasper Elton Jensen, 15-06-2016
Det svenske firma box of ENERGY har udviklet en lagringsboks, der gør det muligt at lagre sol- og vindenergi til senere brug. Dermed er det muligt at producere solenergi om dagen, og først anvende det om natten.
Mere

Forsyning og VE  

Nordsø-samarbejde om havvindmøller kan skabe kraftværk for hele Europa

af: Kasper Elton Jensen, 08-06-2016
EU-Kommissionen vurderer, at et samarbejde mellem landene omkring Nordsøen vil kunne skabe et nyt centrum for havvindmølleenergi i Europa. Energi- forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt udtaler, at Nordsøen kan blive et Silicon Valley for havvindmøller, hvilket kan blive en god forretning for Danmark.
Mere

Forsyning og VE  

Kom til Geotermiens dag i Kolding

af: Kasper Elton Jensen, 07-06-2016
Energistyrelsen inviterer i samarbejde med GEUS og Dansk Fjernvarme til ”Geotermiens dag” den 28. juni i Kolding. På dagen vil en landsdækkende screening af mulighederne for at afsætte geotermi til fjernvarme blive præsenteret. Seminaret vil derudover have fokus på mulighederne for at udnytte undergrundens lagringspotentiale, GEUS’ Webbaserede GIS-Portal samt nye teknologier i samspil med fjernvarme.
Mere

Forsyning og VE  

Succes med strategisk energiplanlægning

af: Maria Rask Hetoft Poulsen 01-06-2016
En ny evaluering fra Energistyrelsen konkluderer, at den såkaldte ’pulje til at fremme partnerskaber og strategisk energiplanlægning i kommunerne’ har været en succes. Der har været stor interesse blandt kommuner og regioner for at bidrage til den grønne omstilling, og det er der kommet gode resultater ud af.
Mere

Forsyning og VE  

Er landvindmøllerne også i fare?

af: Maria Rask Hetoft Poulsen 20-05-2016
Når politikerne tager hul på PSO-forhandlingerne, er det ikke kun de kystnære havmølleparker, der er på spil. Også udbygningen med landvind bremses voldsomt op som konsekvens af regeringens udspil. Det skriver Vindmølleindustrien torsdag.
Mere

Forsyning og VE  

Kursus om solcelleanlæg

af: Kasper Elton Jensen, 21-04-2016
Teknologisk institut inviterer til 1-dags kursus om solcelleanlæg. Kurset finder sted d. 11. maj 2016 i Taastrup og d. 25. oktober 2016 i Aarhus.
Mere

Forsyning og VE  

Temamøde om bygningsintegreret solenergi

af: Kasper Elton Jensen, 19-04-2016
Tirsdag d. 3. maj inviterer Solar City Denmark til temamøde om bygningsintegreret solenergi. På temamødet præsenteres resultater fra 14 af de 19 projekter, der opnåede støtte fra den særlige BIPV-pulje, som var en del af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).
Mere

Forsyning og VE  

Kom til seminar om geotermi i Danmark

af: Kasper Elton Jensen, 18-04-2016
Som følge af energiforliget fra 2012, fik De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) til opgave at udarbejde en webbaseret GIS-portal for geologiske data relevante for geotermi. Resultatet er nu klar til at blive præsenteret på seminaret ”Geotermiens dag”, som GEUS afholder i samarbejde med Energistyrelsen.
Mere

Forsyning og VE  

Ingen havvindmøllepark i Sejerø Bugt

af: Kasper Elton Jensen, 15-04-2016
Sejerø Bugt trækkes fra udbuddet om 350 MW kystnære havvindmøller efter, at miljøundersøgelser har vist, at der ikke kan garanteres for, at sortænderne i området vil lide skade. Det skriver Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet på deres hjemmeside.
Mere

Forsyning og VE  

Forbruget af træpiller stiger fortsat

af: Maria Rask Hetoft Poulsen 14-04-2016
Forbruget af træpiller, der bliver brugt til energiforsyning stiger fortsat, konkluderer Energistyrelsen i en ny undersøgelse.
Mere

Forsyning og VE  

Skal overskudshalm skabe 5000 nye jobs i Danmark?

af: Kasper Elton Jensen, 18-03-2016
Teknologisk Institut arrangerer i samarbejde med Danske Halmleverandører og innovationsnetværket INBIOM en konference på Christiansborg mandag den 25. april kl 13-16:30.
Mere

Forsyning og VE  

Invitation: Engrosmodellen – helt nyt elmarkedssetup

af: Maria Rask Hetoft Poulsen 04-03-2016
Dansk Energi inviterer folk fra branchen, embedsapparatet og journalister inviteres til gå-hjem-mødet, som markerer startskuddet til engrosmodellen.
Mere

Forsyning og VE  

Energistyrelsen inviterer til dialog om solcelleudbud

af: Kasper Elton Jensen, 26-02-2016
Energistyrelsen opfordrer til at indsende bemærkninger og spørgsmål til udkast til udbudsbetingelser for pilotudbuddet for solceller og inviterer til dialogmøde den 10. marts 2016.
Mere