Politik og regler SKRIV UD

Høje energiafgifter mindsker motivationen til at arbejde

af: Dorte Nørregaard Larsen, 23-08-2017
Foto: Colorbox

"Overbeskatning af forbrugernes energiforbrug er skadeligt for arbejdsudbuddet. Gevinsten ved at arbejde reduceres mere ved energiafgifter, end hvis provenuet opkræves via indkomstskat" sådan skriver miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen i en artikel i Altinget.dk.

Kommentaren kommer i kølvandet på den sidste af de mange rapporter i forbindelse med den grønne afgifts- og tilskudsanalyse, som blev afleveret før sommerferien. 

Analysen anbefaler bl.a. at der kigges på særligt elafgifterme. Lars Gårn Hansen forklarer problemet med energiafgifterne således til Altinget.dk:

De høje afgifter på almindeligt elforbrug kan skyldes, at man tidligere mente, at afgifter på energi var en bedre måde at skaffe skatteindtægter end beskatning af arbejde, som man mente var særlig skadelig for arbejdsudbuddet.

Denne begrundelse for overbeskatning af forbrugernes energiforbrug er imidlertid forkert. I almindelighed reducerer ”for høje” energiafgifter faktisk arbejdsudbud mere, end hvis provenuet opkræves gennem indkomstskatten. Ved at hæve priserne tager energiafgifter ligesom indkomstskatten nogle af de penge, vi tjener, og reducerer derfor også reallønnen og arbejdsudbuddet. Herudover forvrider energiafgifter også forbrugsvalget.

Det betyder, at gevinsten ved at arbejde reduceres mere pr. opkrævet krone ved energiafgifter end via indkomstskat. Vores beregninger viser således, at en lettelse af elafgiften, som finansieres via en lidt større indkomstskat, vil give en gevinst på cirka 38 procent af det reducerede provenu fra elafgiften.

Analyserne har i det hele taget mange budskaber som kan betragtes som kontroversielle, i en tydligere nyhed her på siden, hæftede vi os særligt ved disse anbefalinger: 

  • Der bør principielt indføres en afgift målrettet udledningen af partikler. Givet de betydelige udfordringer forbundet hermed, kan den optimale afgift for de energiformer, der er i konkurrence med brænde og anden individuel VE alternativt nedsættes.
  • Dobbeltreguleringen af fjernvarme bør afskaffes. Der er fortsat dansk CO2 -afgift på brændsler anvendt til rumvarme, uanset om udledningerne fra brændslerne er omfattet af EU’s kvotesystem eller ej. CO2 -afgiften bør afskaffes inden for kvotesystemet.
  • Hvis der ønskes tilskud til VE (og ikke alene indirekte tilskud i form af afgifter på alle fossiler), bør der gives samme tilskud til alle VE-teknologier. Tilskuddet bør udformes som et fast pristillæg oven på markedsprisen pr. kWh, som gives i hele et anlægs levetid.
  • Energiselskabernes energispareindsats er ikke omkostningseffektiv og bør afskaffes. Alternativt bør den omlægges og målrettes de sektorer, hvor der ikke ønskes afgifter (fx energiintensive erhverv) – tilskudssatsen bør lovreguleres, udgifterne bør på finansloven, og finansieringen bør ske inden for de sektorer, som får del i tilskuddene.

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.