Klima og ressourcer SKRIV UD

Klimarådet fremlægger anbefalinger frem mod 2030

af: Ulrik Blaabjerg, 06-06-2017
Foto: Colourbox

Klimarådet præsenterede i dag sine anbefalinger til den grønne omstilling af den ikke kvote-omfattede del af økonomien. Anbefalingerne består en række omstillingselementer der skal sikre den grønne omstilling frem mod 2030 og som på sigt skal betyde at Danmark bliver et lavemissionssamfund i 2050. 

En af hovedkonklusionerne i rapporten er, at de reduktionsmål pr. indbygger, som EU har udmeldt, hvis den maksimale to-graders temperaturstigning frem mod 2100 skal kunne overholdes, ikke er ambitiøse nok. EU har fremlagt et mål om maksimalt 6,5 ton CO2e pr. indbygger i 2030, men som situationen er nu, udledes der ca. 8,5 ton CO2e pr. indbygger i Europa. Her er det Klimarådets vurdering, at det tal skal bringes ned på 5 ton CO2e pr. indbygger på verdensplan, hvis målet om en maksimalt tograders temperaturstigning skal kunne overholdes frem mod 2100.

Til at arbejde hen imod at nedbringe CO2-udledningen, har Klimarådet fremhævet en række omstillingselementer. Blandt de elementer der giver den største effekt, er individuelle varmepumper, energieffektivisering i produktionserhvervene samt elbiler. Energirenovering af bygninger vil også kunne tegne sig for samlet set 10 procent af reduktionsbehovet. Samlet set vil disse elementer, hvis opfyldt, give en samfundsøkonomisk gevinst på 600 mio. kr. fra 2021-2030. 

Samlet set vil de præsenterede omstillingelementer, hvis gennemført, medføre en reduktion i CO2-udledningen på 14,3 mio. ton CO2e, og dermed opfylde Energistyrelsens opjusterede reduktionsmål for den ikke kvote-omfattede del af økonomien. 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.