Energibesparelser SKRIV UD

Køleskabe og tørretumblere lever op til energikrav

af: Kasper Elton Jensen, 15-06-2017
Foto: Colourbox

Energistyrelsens tilsyn med energirelaterede produkter i 2016 viser, at alle kontrollerede køle- og fryseapparater lever helt op til EU’s minimumskrav til energiforbrug. Det samme gælder for stort set alle kontrollerede tørretumblere, mens produkter som vinkøleskabe og en række opvarmningsanlæg har sværere ved at opfylde kravene.

Energistyrelsen har i 2016 gennemført 84 laboratorietest og kontrolleret den tekniske dokumentation for 112 forskellige energirelaterede produkter. Resultatet af test og kontrol viser, at især de produkter, som i en årrække har været omfattet af EU’s Ecodesign direktiv og energimærkning, lever op til kravene. Undersøgelsen viser dog også, at nyere produktgrupper har behov for yderligere information og vejledning.

Tilsynet har blandt andet omfattet kontrol af emhætter, elmotorer, fjernsyn, klimaanlæg, køle- og fryseapparater, luft/luft varmepumper, opvarmningsanlæg, ovne, tørretumblere, vandpumper, varmtvandsbeholdere og vandvarmere og ventilatorer. De produkter, der kontrolleres på det danske marked, udvælges ved en risikobaseret stikprøve.

På laboratorierne foretages målinger af, om apparaterne rent faktisk overholder de minimumskrav, som EU har fastsat til deres energiforbrug m.m., og om de tekniske informationer, som fabrikanterne oplyser, er korrekte.

Du kan se resultater af de gennemførte test og tilsyn på Energistyrelsens hjemmeside her.

Køleskabe og tørretumblere lever op til kravene
Tilsynsresultaterne fra 2016 viser, at alle de kontrollerede køle- og fryseapparater lever helt op til kravene. Det samme gælder for stort set alle kontrollerede tørretumblere, hvor en enkelt fabrikant dog har skullet udbedre den tekniske dokumentation, inden produktet kunne bestå testen.

Fælles for denne type produkter er, at de er blandt de første produktkategorier, som blev underlagt krav til energimærkning og miljørigtig design, kaldet Ecodesign, i EU. Fabrikanter og forhandlere af disse produkter er derfor langt hen ad vejen fortrolige med kravene og har arbejdet med at udvikle produkternes energieffektivitet i en årrække.

Nyere produkter halter lidt bagefter
Energistyrelsen har for første gang testet en række gaskedler og varmepumper, som først er blevet omfattet af reglerne i 2015. Resultaterne viser, at leverandørerne generelt har haft svært ved at fremskaffe den krævede dokumentation. Af de 20 forskellige gaskedler og varmepumper, der blev testet, levede kun fem produkter op til kravene. To produkter er efterfølgende blevet taget af markedet og sælges ikke længere i Danmark eller i EU. For de resterende 13 produkter har producenterne rettet op på fejlene, så produkterne nu lever op til kravene.

Også vinkøleskabe, som har været omfattet af kravene om energimærkning siden 2011, blev kontrolleret sidste år. Under halvdelen af de 15 kontrollerede vinkøleskabe levede op til kravene, og den hyppigste fejl var uoverensstemmelse mellem dokumentation og den oplyste energieffektivitet i energimærket. Kontrollen har også vist, at nogle skabe som markedsføres som vinkøleskabe reelt ikke er vinkøleskabe, men simple køle-/svaleskabe. Fire skabe er taget af markedet og forhandles ikke længere i Danmark, mens de resterende nu lever op til kravene. Omkring 2 pct. af alle danske husholdninger har i dag et vinkøleskab.

Markedstilsyn sikrer fair konkurrence
Kun produkter, som overholder kravene, må markedsføres i EU og i Danmark. Hvis Energistyrelsen ved tilsynet vurderer, at et produkt ikke lever op til kravene, bliver producenten påbudt at ændre produktet eller den tekniske dokumentation, så produktet lever op til kravene. Kan et produkt ikke overholde kravene, skal det trækkes tilbage fra markedet og må ikke markedsføres i hele EU. Hvis producenten ikke retter op på manglerne eller fjerner produktet fra markedet, har Energistyrelsen i sidste ende mulighed for at anmelde producenten til politiet, ligesom oplysninger om evt. fejlagtig markedsføring bliver videregivet til Forbrugerombudsmanden. Tilsynet er således med til at sikre en fair konkurrence, ligesom kontrollen sikrer, at kun de mest energieffektive produkter markedsføres i EU.

For at sikre at reglerne bliver overholdt, følger Energistyrelsen udviklingen inden for de produkter, der er omfattet af EU kravene og arbejder med en fortsat, målrettet informationsindsats overfor og i samarbejde med den relevante branche.

Du kan læse mere om Ecodesign og energimærkning af energirelaterede produkter her.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.