Forsyning og VE SKRIV UD

Ny rapport: Biogas er vejen for den tunge transport

af: Kasper Elton Jensen, 03-02-2017
Foto: Colourbox

Biogas kan på længere sigt vise sig at være et billigere og mere klimavenligt brændstof for den tunge transportsektor sammenlignet med flydende biobrændstoffer. Det konkluderer Ea Energianalyse og SDU i en ny rapport, som de har foretaget for Energistyrelsens Biogas Taskforce.

Ea Energianalyse og SDU har analyseret tre scenarier for en fremtidig transportsektor i 2050 uden fossil energi. Hele transportsektoren og samspillet med det øvrige energisystem, herunder det nordeuropæiske elmarked, er medtaget i analysen. Det antages, at 1. g. biobrændstoffer udfases inden 2040, og at den lette transport og dele af den tunge transport elektrificeres.

Det første scenarie er, det de i rapporten kalder ”den flydende vej”, hvor den tunge transports brændstofbehov primært dækkes af flydende biobrændstoffer.
Det næste scenarie er ”gas-vejen”, hvor brændstofbehovet i højere grad dækkes af biogas, imens det sidste scenarie er ”gas-metan-vejen”, hvor biogassen hydrogeneres med brint til metan. Og det er altså ”gas-vejen”, som holdet bag rapporten konkluderer som den billigste på længere sigt.

Selvom ”gas-vejen” på kort sigt er dyrere end flydende biobrændstoffer på grund af meromkostninger til at etablere infrastrukturen i form af gas-biler og gastankstationer, så er ”gas-vejen” – på lang sigt – den billigste og mest klimavenlige løsning. Det skyldes dels, at det er dyrere at distribuere flydende brændstoffer end gas, når gastankstationerne er bygget, og dels at de flydende brændstoffer forventes at forblive dyrere end biogas.

”Gas-vejen” har samtidig et bedre klimaregnskab end ”den flydende vej”, fordi biogas anvender husdyrgødning og bidrager dermed til en reduktion i udledningen af drivhusgasser.

Analyserne viser, at der skal meget markante økonomiske virkemidler til, hvis biogas og andre grønne gasser skal kunne udkonkurrere naturgas. Det har således en fortrængningsomkostning på op til 2000 kr. pr. ton CO2 at udskifte naturgas med biogas i både energi- og transportsektoren.
Endelig peger analyserne på, at efterspørgslen efter biobrændstoffer på lang sigt kan overskride de bæredygtige ressourcer. Integration af brint i brændstofproduktionen kan afhjælpe ressourceudfordringen.

Du kan læse hele rapporten på Energistyrelsens hjemmeside.

Kilde: Energistyrelsen

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.