Energibesparelser SKRIV UD

Sjællandske sygehuse under ESCO-lup

af: Dorte Nørregaard Larsen, 04-10-2017
Foto: Colourbox

Region Sjælland har indgået en kontrakt om at få gennemgået Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital i Roskilde og  Køge, med henblik på at finde energibesparelser. Erfaringer fra lignende projekter i Danmark har vist, at der er mellem 20 og 30 % at spare på den årlige energiregning.

Det er bliver Siemens som skal gennemføre en forundersøgelse af Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital i Roskilde og  Køge for at  vurdere, hvor stort potentiale sygehusene har for at spare på energien. Analyserne gennemføres på et samlet areal, der udgør ca. 150.000 kvadratmeter. Forundersøgelsen skal lede til et såkaldt ESCO projekt, hvor det er den årlige energibesparelse, der finansierer renoveringen. Siemens stiller garanti for energibesparelsen, og skulle det mod forventning ikke være tilfældet, kompenserer Siemens Region Sjælland for den manglende besparelse.

Jens Peter Nielsen, Chefkonsulent i KU Byg, fra Region Sjælland har store forventninger til resultaterne af forundersøgelsen, og udtaler i en pressemeddelelse:

- Der er jo ingen, der synes det er hensigtsmæssigt at bruge mere energi end nødvendigt. Region Sjælland ser, ud over selve energibesparelsen, ESCO som en god mulighed for at opnå et generelt bygningsløft på regionens sygehuse, til glæde for patienterne og de ansatte. ESCO gør det muligt for regionen at foretage en række store investeringer i bygningsforbedringer og energirenovering over en kort årrække, uden at det påvirker det årlige anlægsloft.

Forundersøgelsen forventes afsluttet ultimo 2017 / primo 2018, hvorefter der tages beslutning om det videre forløb.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.