Klima og ressourcer SKRIV UD

Byggebranchen mangler viden om indeklima

af: Rebecca Holck Rosenberg, 04-10-2018
Kilde: Coloubox

En undersøgelse fra Teknologisk Institut viser, at over halvdelen af den danske bygge- og anlægsbranche oplever, at de mangler viden om god luftkvalitet.

I alt har 55 procent af de adspurgte virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen svaret, at de i høj eller nogen grad generelt mangler viden om god luftkvalitet.

– Afgasning fra byggematerialer kan have store konsekvenser for indeklimaet, og en god luftkvalitet i bygningen er afgørende for oplevelsen af det færdige byggeri, siger seniorspecialist Thomas Witterseh, Teknologisk Institut.

Ifølge Teknologisk Instituts undersøgelse er manglen på viden et resultat af en stigende kompleksitet i byggeriet med anvendelse af både nye og genbrugte materialer.

– Viden om og dokumentation af indhold og afgivelse af stoffer fra byggematerialer bliver særligt vigtige, efterhånden som byggeriet begynder at bruge flere genanvendte materialer, så vi ikke risikerer at overføre skadelige stoffer fra gamle bygninger til nybyggeri, siger Thomas Witterseh.

En stor del af problemet er, at der mangler dokumentation af emissionsgasser fra byggevarer, som kan sammenlignes.

Uforståelige oplysninger

Teknologisk Instituts undersøgelse er baseret på interviews udført mellem januar og februar 2018 med 359 danske virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen. Virksomhederne har alt mellem 15 og 1.000 ansatte.

Undersøgelsen viser også, at kun cirka en fjerdedel af de adspurgte virksomheder oplever, at oplysninger om emissionsgasser i byggevarer er lette at forstå.

Det er et problem for bygningernes indeklima ifølge seniorspecialist Thomas Witterseh:

– Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige eller er vanskelige at forstå, så er der risiko for at der vælges materialer, som har negativ indflydelse på indeklimaet, siger han.

Stigende behov for viden

Ifølge Thomas Witterseh bliver viden om indeklima og luftkvalitet kun mere relevant i fremtiden i takt med at krav til sundhed, miljø og energiforbrug bliver højere.

– I fremtiden bliver viden om emissionerne endnu mere relevant for at sikre brugernes sundhed og trivsel. Krav til konstruktionernes tæthed og lavt energiforbrug resulterer i nogle tilfælde i lavere luftskifte i bygningerne, og det stiller højere krav til byggematerialerne, fortæller han.

Den opfattelse deles af bygge- og anlægsbranchens virksomheder. 53 procent af de adspurgte virksomheder mener, at behovet for viden om luftkvalitet indeklima vil stige inden for de næste 4-5 år.

Det er især innovationsvirksomheder og markedsledende virksomheder, der oplever et stort behov for viden på området. Men generelt mener alle slags virksomheder på tværs af branchen, at behovet vil være stigende.

De adspurgte virksomheder dækker over blandt andet arkitekter, installatører, entreprenører og producenter af byggematerialer.

Undersøgelsen om bygge- og anlægsbranchens viden om luftkvalitet og indeklima er del af Teknologisk Instituts større undersøgelse om fremtidens teknologi i branchen.

Kilde: Teknologisk Institut

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.