Inspiration SKRIV UD

Fremtidens smarte by

af: Soffi Hildebrand, 28-03-2018
Af: Colourbox

I Herstedøster i Albertslund Kommune ligger et smart city-forsøgscenter, hvor projektet DOLL, Danish Open Living Lab, forsøger at tilpasse byens trafikregulering, affaldsindsamling og gadebelysning efter byens aktuelle behov. Tanken er at erstatte byens fastlagte skema med realtidsdata, som bliver skabt på baggrund af sensorer.

I fremtidens smarte byer kan det fastlagte skema blive erstattet med avanceret teknik, som kan måle byens aktuelle behov. Fremfor at anvende fastlagte skemaer, kan man i stedet reagere på byens tilstand gennem realtidsdata:"Grundtanken i smart cities er at forsyne byen med sensorer, der indsamler data om alle aspekter af brugen af byen: trafikstrømme, temperaturer, affaldsmængder, forurening osv.". Dette muliggøres i takt med, at der kommer bedre og billigere sensorer, samt it-systemer som kan arbejde med store datamængder og analysere disse. 

Projektet DOLL
Projektet DOLL havde oprindeligt fokus på blot at eksperimentere med smartere gadebelysning, men grundet muligheden for at kombinere data fra forskellige typer af sensorer, blev projektet større. DOLL blev etableret for fire år siden af DTU, Albertslund Kommune og Gate21 i forsøget på at udvikle bærdygtige løsninger. 

I forsøgsområdet i Herstedøster er en del affalds- og genbrugscontainere blevet forsynet med sensorer, der registrerer mængden af affald. Disse sensorer muliggøre at containerne tømmes på det helt rette tidspunkt:

"Efter at vi har sat sensorer på, har vi opdaget, at mange af affaldscontainerne bliver tømt, når de kun er 30 pct. fulde. (...) nu kan vi vende paradigmet, så vi udfører vores servicer over for borgerne, når der er behov for det, og ikke når det står i kalenderen. Forudsætningen for dét er data, så man ved, hvornår containeren skal tømmes" forklarer Kim Brostrøm, leder af DOLL-projektet. 

Lige nu eksperimenteres der med omkring 80 forskellige belysningsløsninger i forsøgsområdet. Den traditionelle gadebelysning anvender meget energi, men der sker nu et skifte til at anvende LED-pærer, som nedsætter forbruget.

En anden måde at opnå besparelser på, er at styre gadebelysningen, så det reelle behov tilpasses: "Et eksempel er at lade lysstyrken veksle gradvist, så lyset er mere dæmpet, når der ikke er så meget trafik. Lyset kan også styres efter en profil, der veksler med, hvornår solen står op og går ned i løbet af året." citeret fra Mandag Morgen. 

Nøgleordet er integration
Når data kombineres fra forskellige områder, som normalt ikke tænkes sammen, opstår værdien i smart city-løsninger. Før dette kan lykkes skal der ikke blot overkommes nogle tekniske udfordringer, men ligeledes nogle organisatoriske forandringer. Lone Kelstrup som er programleder i Gate21 arbejder på at skabe samarbejder mellem kommuner og få medarbejderne til at forstå fordelene og faldgrupperne ved den digitale sammenkobling:  

"Smart city-løsninger udfordre de organisatoriske rammer i kommunerne. Man kan ikke nøjes med at arbejde inden for de sædvandlige siloer. De data, der indsamles på ét område, kan bruges i helt andre forbindelser - f.eks. kan styringen af gadelyset spille ind på sikkerheden i et socialt område. Men man er ikke vant til at tænke på tværs. Det har noget med investeringsvilligheden at gøre (...)." forklarer Lone Kelstrup. 

Kilde: Mandag Morgen

 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.