Politik og regler SKRIV UD

Frivillig bæredygtighedsklasse skal fremme cirkulær økonomi i byggeriet

af: Rebecca Holck Rosenberg, 21-09-2018
Kilde: Coloubox

Den 1. september lagde Erhvervsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet deres strategiske plan for at fremme cirkulær økonomi i Danmark på bordet.

Cirkulær økonomi kan ifølge de to ministerier ikke kun fremme en bæredygtig udvikling, men også danske virksomheders konkurrenceevne.

– Cirkulær økonomi handler om at gøre væksten bæredygtig. At bruge vores naturressourcer og designe vores produkter på en måde, så råvarer, der er udvundet, bruges så fornuftigt og så mange gange som muligt. Og ikke ender på en losseplads, men i et nyt produkt, skriver miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i forordet i strategien for cirkulær økonomi.

Strategien indeholder i alt seks indsatsområder og 15 initiativer.

Genanvendelige byggematerialer

I den udgivede strategi fastslår ministerierne desuden, at bygge- og anlægssektoren rummer nogle af de største økonomiske og miljømæssige potentialer for Danmark.

Derfor indeholder den politiske strategi to initiativer for at fremme cirkulær økonomi i byggesektoren.

Blandt de to initiativer skal en frivillig bæredygtighedsklasse fremme genanvendelige materialer i byggeriet.

– Markedet for genanvendte råvarer kan styrkes ved at udsortere affald, der indeholder problematiske stoffer og tage vare på de værdifulde materialer, når bygninger bliver revet ned og skilt ad, skriver ministerierne i strategien for cirkulær økonomi.

Ifølge den udgivne strategi står bygge- og anlægssektoren i dag for cirka en tredjedel af den samlede affaldsmængde i Danmark.

Den frivillige bæredygtighedsklasse skal blandt andet sørge for, at det bliver nemmere at finde frem til, hvilke byggematerialer, der kan genanvendes ved en nedrivning.

Derudover skal der arbejdes med, at der i bygningens energiberegning indgår byggematerialernes ”indlejrede energi”, som er den energi, der er blevet brugt til produktion og affaldshåndtering.

Branchen bag bæredygtighed

I juni måned viste flere af byggebranchen deres opbakning til en frivillig bæredygtighedsklasse gennem et oplæg udgivet af InnoByg.

Bag oplægget er et ’Advisory Board’, hvor blandt andet Dansk Byggeri, DI BYG, Danske Arkitektvirksomheder, Det Økologiske Råd og TEKNIQ har siddepladser.

Oplægget indeholder – udover branchens opbakning – forslag, som de håber kan indgå i udviklingen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

– Det er positivt, at det er branchen, der går i front for at fremme bæredygtigt byggeri. Nu har vi sat rammerne for en frivillig bæredygtighedsklasse, som med tiden kan videreudvikles, siger formand for Advisory Board’et og direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen i InnoByg.

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der har ansvaret for at udarbejde den frivillige bæredygtighedsklasse og indarbejde den i Bygningsreglementet.

Gode initiativer – hvis de følges af handling

Erhvervsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriets Strategi for cirkulær økonomi indeholder også initiativer for at fremme og finansiere nye forretningsmodeller inden for cirkulær økonomi for virksomheder og privat og offentligt indkøb af genanvendelige produkter.

I Danske Arkitektvirksomheder er man positive over for strategien – såfremt der sættes politisk handling bag ordene.

– Udover det bæredygtige aspekt, må vi heller ikke glemme den økonomiske gevinst ved omstillingen til cirkulær økonomi - det skal skabe jobs og vækst i Danmark - og det ser jeg frem til, skriver administrerende direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen i et blogindlæg i Dagens Byggeri.

Ifølge organisationen Green Building Council ser man også den politiske strategi for cirkulær økonomi som en god nyhed.

De mener dog, at regeringen bør fokusere mere på at bruge de værktøjer, der allerede eksisterer frem for at ”genopfinde hjulet”

– Efter Green Building Councils mening bør man skærpe kravene til certificeringer som et brugbart værktøj. Her kunne staten passende gå forrest ved at kræve certificering om bæredygtighed, i udbud af offentligt byggeri, der står for en markant andel af det samlede årligt udbudte etageareal, skriver de i en kommentar til Byg Tek.

Kilde: Erhvervsministeriet & Miljø- og Fødevareministeriet, InnoByg, Dagens Byggeri og Byg Tek

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.