Politik og regler SKRIV UD

I HØRING: Nedsættelse af elvarmeafgiften

af: Dorte Nørregaard Larsen, 22-02-2018
Foto: Colorbox

I efteråret blev der indgået aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om nedsættelse af elvarmeafgiften, og 2. februar blev en fremrykning af nedsættelsen aftalt med de samme parter samt Solcialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti. Udmøntingen af disse aftaler sættes nu i høring.

Konkret foreslås det, at elvarmeafgiften nedsættes med 15 øre pr. kWh fra og med den 1. maj 2018 til den 31. december 2019 i forhold til niveauet i dag.  Fra og med den 1. januar 2020 til den 31. december 2020 nedsættes elvarmeafgiften med 20 øre pr. kWh, og fra og med den 1. januar 2021 og frem nedsættes elvarmeafgiften med 10 øre pr. kWh i forhold til niveauet i dag.

Nedsættelsen skønnes at medføre en umiddelbar lempelse på 175 mio. kr. i 2018, 285 mio. kr. i 2019, 405 mio. kr. i 2020 og 215 mio. kr. i 2021. Forslaget skønnes at medføre et varigt mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 90 mio. kr.

Forslaget foreslås at have virkning fra den 1. maj 2018.

Forslaget begrundes således:

Med forslaget bliver det billigere at være dansker for de mange familier, der bruger el som opvarmning i deres boliger. Forslaget vil derfor være til gavn for helt almindelige danskere og for dansk erhvervsliv. Endvidere fremmes den grønne omstilling med forslaget. Med nedsættelsen øges tilskyndelsen til at anvende eldrevne varmepumper m.v. i fjernvarmeproduktionen såvel i husholdninger som erhverv. Desuden øges tilskyndelsen til at nyttiggøre overskudsvarme i erhverv. Nedsættelsen af elvarmeafgiften vil således fremme elektrificeringen i varmeforsyningen og dermed styrke den grønne omstilling.

Ønsker du at se høringsmaterialen er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Der er høringsfrist 21. marts, bidrag til Energiforum Danmarks høringssvar modtages på info@energiforumdanmark.dk, senest 19. marts kl. 10

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.