Inspiration SKRIV UD

Store gevinster ved at sæsonjustere CTS-anlægget

af: Flemming Thinggaard, Trend Controls Systems, 10-12-2018
Musikkens hus i Aalborg. Kilde: Trend Controls Systems

Det danske vejr er alt andet end kedeligt. I starten af april havde vi temperaturer under frysepunktet og fra midten af maj og frem til starten af august fik vi ekstrem tørke med temperaturer op omkring 30 grader.

Sådanne dramatiske udsving betyder, at CTS-anlægget skal være både adræt, fleksibelt og responsivt, da ekstreme temperaturer – både sommer og vinter – kan være særligt problematiske, og det er man er nødt til at håndtere i løbet af året.

Det giver med andre ord god mening løbende at vurdere, om ændrede monitoreringskrav og dataanalysekrav kan håndteres af det nuværende CTS-anlæg, eller hvorvidt specifikke opgraderinger og tilpasninger reelt er nødvendige for, at anlægget kan levere de ønskede målinger, analyser og datasammenstillinger og i sidste ende optimere den totale bygningsdrift.

Start/stop-strategi i vinterperioderne

I de kolde måneder – og vel at mærke før det bliver rigtigt koldt og efterspørgslen på energi øges voldsomt – er det en god idé at implementere en optimal start/stop-strategi (OSS).

OSS-strategien muliggør en effektiv og automatisk måde at opretholde rumtemperaturer på samtidig med, at man styrer mængden af energi, der bruges til at opnå disse temperaturer. Ved at benytte en rullende profil for hvornår et set-punkt blev opnået den foregående dag og ved at overvåge udetemperaturer, beregner OSS et starttidspunkt for varmesystemet, så bygningen opvarmes, når brugerne rent faktisk er i bygningen.

Dette system kan også benyttes i sommermånederne til at sikre, at en bygning holdes tilpas kølig i de perioder, hvor der er brugere i bygningen.

Ferietid er optimeringstid for CTS-anlægget

Ferieperioder er ofte stille perioder med vis grad af nedetid i den produktion, der foregår i en bygning. Disse perioder er derfor ideelle til at gennemføre et CTS-baseret optimeringsprogram.

Det kunne f.eks. være at tilpasse produktionen ud fra en efterspørgselsbaseret strategi og derved reducere unødig slitage samt at udnytte ”gratis” muligheder som f.eks. frikøling. Med en efterspørgselsbaseret strategi bliver det muligt at tilpasse forskellige bygningssektioners og produktionsprocessers HVAC-behov fuldstændigt individuelt med mindst muligt energiforbrug.

En række bygninger har f.eks. en central air handling unit (AHU), der sørger for at tilføre luft ved konstant temperatur til forskellige fan coil units (FCU), der styrer den lokale temperaturregulering. Chillere aktiveres, når AHU returlufttemperaturen er over et givent set-punkt.

Det er ensbetydende med, at den samlede køling reelt håndteres af chillerne, som både er energiintensive og dyre. Derudover skal en AHU opvarme luften, hver gang udendørstemperaturen er under den krævede leveringstemperatur, og nogle gange skal denne luft så igen afkøles mekanisk på grund af intern varmeforøgelse.

Med andre ord benyttes der unødvendig, dyr energi til både opvarmnings- og afkølingsprocessen. Endelig medfører ineffektiv brug af optimeringer i de stille perioder typisk i en forøgelse af den tid, hvor der anvendes aircondition, klimastyring og lysstyring.

Optimering af både energi, indeklima og produktion

Et helhedstænkt CTS-anlæg er en betydelig drivkraft frem mod endnu større energieffektivitet i bygningerne, men fordelene er i høj grad også knyttet til forbedrede indeklimaforhold – både i form af lysstyring, temperaturforhold og luftkvalitet.

Et indelukket og forurenet miljø gør det svært at koncentrere sig og vanskeligt at være opmærksom og fokuseret.

Praktiske undersøgelser understøtter da også teorien om, at dårlig luftkvalitet kan reducere produktiviteten i en bygning betydeligt. Green Building Council (UKGBC) i England har bl.a. påvist, at temperaturen kan påvirke produktiviteten negativt med 2% for hver 1°C over den ideelle temperatur og hele 4,7% for hver 1°C under den ideelle temperatur.

Desuden kan god luftkvalitet forbedre produktiviteten med op til 11 procent, hvilket i sagens natur kan have en massiv indvirkning på såvel bundlinjen som på opretholdelse af en glad, motiveret og engageret medarbejderstab.

Men det forudsætter alt sammen, at man kender sit CTS-anlæg og har en 24/7/365 tilgang til optimering og tilpasning af systemet.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.