Klima og ressourcer SKRIV UD

Affaldsenergien skal være CO2-neutral i 2030

af: Pressemeddelelse fra Dansk Affaldsforening, 04-11-2019
Foto: Colorbox

Affaldsenergi løser miljøproblemer, men udleder også fossil CO2. Det skal laves om. Sådan lyder det i et nyt udspil fra Dansk Affaldsforening, der sigter mod at levere 5,5 procent af regeringens mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030.

Selvom vi genanvender og genbruger mere og mere affald, så vil der også i 2030 være affald, der ikke kan genanvendes. For det affald er der reelt kun to muligheder. Vi kan enten grave det ned og deponere affaldet, eller vi kan lave affaldet om til ny energi.

Affaldsenergi-anlæggene er miljøanlæg, der producerer energi ud af det restaffald, der ikke kan genanvendes, eller som indeholder miljøskadelige stoffer, der ikke bør bruges igen i nye produkter.

Men selvom det er godt for miljøet, udleder affaldsenergi i dag også fossil CO2. Det kommer fx fra gamle vinduer med rester af maling, udtjente plastprodukter og andet restaffald, der indeholder olie. Derfor lancerer Dansk Affaldsforening udspillet ”CO2-neutral affaldsenergi 2030” for at bidrage til at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, som Klima- Energi og Forsyningsminister Dan Jørgensen er sat i spidsen for, og som størstedelen af Folketinget støtter.

I dag udleder affaldsenergi-anlæggene 1,4 mio. tons fossilt CO2. Lykkes det at realisere planerne om CO2-neutral affaldsenergi, vil det betyde, at affaldsenergi-anlæggene leverer 5,5 procent af målet om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent. I alt vil det svare til 2,9 procent af Danmarks samlede CO2-udledning.

”Kommuner og affaldsselskaber arbejder for at genbruge og genanvende så meget som muligt og udvikle den cirkulære økonomi. Men der vil fortsat være restaffald, hvor den bedste løsning for miljø og klima er at udnytte affaldet som energi. Vores anlæg løser miljøopgaver, men vi ønsker også at bidrage til at levere på klimamålsætningen. Vi ønsker at tage ansvar og samarbejde om at nå målet”, siger Mads Jakobsen, formand for Dansk Affaldsforening, der repræsenterer kommuner og kommunale affaldsselskaber i Danmark.

Når landets fjernvarmekunderne i dag tænder for radiatoren i deres bolig, kommer ca. 25 procent af varmen fra affaldsenergi. Det samme gælder for ca. 4 procent af elproduktionen.

TRE INDSATSER SKAL BANE VEJEN

Det nye udspil består af tre indsatser, der skal sikre CO2-neutral affaldsenergi. Det handler om at øge genanvendelsen af plast, at styrke anlæggenes energieffektivitet og samspil med andre sektorer samt om at udnytte den klimagevinst, der ligger i at fange og nyttiggøre CO2’en.

”Vejen til CO2-neutral affaldsenergi kræver tiltag på flere fronter. Vi skal genanvende mere plast, så vi får mindre fossil olie i restaffaldet, og vi skal have endnu mere energi ud af den mængde, vi har. Og så skal vi løfte CO2-fangst til et nyt niveau, så vi ikke kun undgår udledning, men også bruger CO2’en til nye formål såsom syntetiske brændstoffer. Det bliver ikke nemt, så det er vigtigt, at rammerne for sektoren giver mulighed for at foretage de nødvendige grønne investeringer”, siger Mads Jakobsen.

Affaldsenergien er uløseligt forbundet til fjernvarmesektoren. Dansk Affaldsforening støtter derfor Dansk Fjernvarmes udspil til en moderne økonomisk regulering af sektoren, så hele fjernvarmesektoren kan blive CO2-neutral i 2030.

Hent udspillet om CO2-neutral affaldsenergi her.

FAKTA OM AFFALD, CIRKULÆR ØKONOMI OG ENERGI
  • I dag kommer knap 25 procent af Danmarks fjernvarme og 4 procent af elproduktionen fra affaldsenergi. Det sker på baggrund en samlet mængde restaffald på 3,5 millioner tons.
  • Der findes i dag 23 kommunale eller fælleskommunale affaldsenergianlæg i Danmark. Dertil kommer anlæg til farligt affald og cementproduktion.
  • Kommuner og affaldsselskaber har investeret i mange nye affaldsbeholdere og anden affaldsinfrastruktur til sortering af plast, madaffald og meget andet genanvendeligt affald de seneste år.
  • Knap 5 mio. borgere kan sortere plast derhjemme med udgangen af 2019, og i 2023 kan alle borgere sortere madaffald.
  • I 2011 var det 37 procent af borgernes affald, der blev sorteret ud til genanvendelse, mens tallet i 2017 var steget til 46 procent.
  • Borgere og virksomheder sorterer også affald på de kommunale genbrugspladser. I over halvdelen af kommunerne går det så godt, at under 15 procent af affaldet går til energiudnyttelse.

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.