Klima og ressourcer SKRIV UD

Byggeriets samlede klimapåvirkning skal underlægges krav fra politikerne

af: Cecilie Holm Arentoft, 13-11-2019
Fotokredit: Unsplash

DEBAT: Vi har i for lang tid kun fokuseret på energieffektivitet i bygningerne og glemt også at kigge bygningernes indlejrede kulstof. Hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, kræver det regulering fra politikernes side på byggeriets samlede klimapåvirkning, fortæller arkitekt Lars Køhler fra Det Økologiske Råd i et interview med Energiforum Danmark.

I klimapolitikken har fokus i Danmark særligt været på at opnå reduktioner i CO2-udledninger fra forbrug af el og varme, i husholdninger og erhverv.

Det har betydet, at vi i Danmark har reduceret CO2-udledningen, også selvom vores forbrug er steget og vores økonomi er i vækst. Den grønne omstilling har været båret af to stærke grene - vores energiforbrug er i stigende grad blevet dækket af grøn energi, og vi har helt tiden haft et fokus på at bruge energien mere effektivt.

Men vi når ikke målet om 70 procent CO2 reduktion i 2030 ved alene at se på energieffektivisering og mere vedvarende energi i Danmark. Vi skal begynde at fokusere på hele livscyklussen af vores materialer og produkter, sådan så selve produktions- og deponifasen også får en betydning. Det er ikke nok kun at kigge på, hvor energieffektivt et hus er, og hvilken energi det bruger i sin levetid. Vi bliver nødt til også at inddrage selve produktionen af vores bygninger og byggematerialer til huset for at kunne vurdere, om huset reelt set er bæredygtigt eller ej.

Dette er man også kommet frem til inde på Christiansborg:

I sidste uge kunne man i Altinget læse Boligminister Kaare Dybvad Beks (S) opfordring til byggebranchen om, at de gerne snart må komme på banen med klimavenlige løsninger, som mindsker vores forbrug af byggematerialer.  

Lars Køhler, arkitekt og Energi- & Klimarådgiver i Det Økologiske Råd, er glad for Boligministerens indlæg, fordi det er et af de første indlæg fra politisk side, som sætter fokus på, hvordan vi gør bygninger mere bæredygtige med fokus på hele livscyklussen for byggeriet:

”Det er virkelig positivt, at Kaare Dybvad rækker hånden ud til byggebranchen og lægger op til, at der skal sættes specifikke krav til de byggematerialer der bruges i forhold til, hvor meget de må belaste miljøet, når man tager højde for hvor længe materialerne holder, om de kan anvendes igen og så videre. Det er et fokus, der har manglet længe, så det bliver spændende at følge den politiske udvikling herfra,” fortæller Lars Køhler til Energiforum Danmark.

Men selvom Ministeren efterspørger handling og nye boller på suppen, kommer han ikke med nogen bud på, hvad han selv og hans regering kan gøre politisk for at motivere byggebranchen over i en mere bæredygtig retning. 

Han lægger i stedet op til, at det må være byggebranchens eget ansvar at løfte opgaven:

 -”Hvis dette skal lykkes, kræver det, at byggebranchen er villig til at kigge indad og selv ændre på nogle af de praksisser for byggeri, der er mere klimaskadelige, end de behøver at være. Det bør ikke altid være os politikere, der kommer løbende med et regelsæt, før der skrides til handling.”, skriver Kaare Dybvad Bek i indlægget i Altinget.

Frivillighed sikrer ikke den grønne omstilling

Men er det muligt at overlade ansvaret om at benytte mere bæredygtige materialer til nye bygninger til byggebranchen selv?

Det mener Lars Køhler ikke, at det er. Som arkitekt med 18 års praktisk erfaring fra det private erhvervsliv, heraf 6 år som partner i en mellemstor, dansk tegnestue, ved han, at valget om at benytte dyrere, men grønnere byggematerialer kun kommer langsomt og gradvist, hvis ikke der er specifikke krav om det fra politikernes side i udsigt.

”Grunden til, at vi har brug for regulering nu er, at vi simpelhent er kommet for langt bagud med den grønne omstilling. Vi har ikke længere tid til at nøjes med at lægge op til frivillighed og vente på, at markedet udvikler løsningerne. Vi har brug for at speede denne forandring op,” fortæller Lars Køhler til Energiforum Danmark og fortsætter:

-” I et konkurrencepræget marked, hvor prisen betyder så meget, som den gør, må vi bare sande at det er ualmindelig svært for bygherrer selv at skulle prioritere bæredygtighed over pris, når det kommer til valget af materialer, hvis der ingen lovmæssige krav er til det. Det er fint, at Karsten Dybvad siger, at byggebranchen selv må komme på banen. Men hvilken bygherre er så ambitiøs, at han frivilligt vil købe bæredygtigt produceret beton, der er 10 procent dyrere end normal cement?” Spørger Lars Køhler retorisk i telefonen.

Her henviser Lars Køhler til Betonbranchens indlæg fra i mandags, der viser at betonbranchen er klar med bæredygtigt produceret beton, og nu ”[…] venter på ambitiøse bygherrer, der efterspørger ny og grønnere beton.”

Læs betonbranchens indlæg her 

-”Vi skyder os selv i foden, hvis vi passivt går og venter på, at bygherrerne, rådgiverne og kunderne selv vælger at prioritere bæredygtige, men også dyrere materialer i byggeriet. Frivillighed er ganske enkelt ikke nok, hvis vi skal nå i mål med de nødvendige CO2-reduktioner til tiden,” fortæller Lars Køhler.

Byggebranchens klimapåvirkning skal ses i en bredere helhed

I et debatindlæg, skrevet af Lars Køhler selv til Altinget, bruger han beregninger fra Statens Byggeforskningsinstitut til at vise, hvorfor det er vigtigt, at vi begynder at regulere på byggematerialers klimapåvirkning.

Analysen viser nemlig, at nye bygningers indlejrede kulstof, altså de drivhusgasser, der udledes ved udvinding, produktion og transport af materialerne samt opførsel af bygningerne, faktisk overstiger bygningernes samlede klimapåvirkning fra driften set over hele bygningens levetid.

Derfor er det i Lars Køhlers øjne enormt vigtigt, at vi i debatten om byggeriets rolle i den grønne omstilling får et langt bredere fokus på branchen som helhed, og i højere grad får fokus på selve opførelsen af bygningen. Derfor skal politikerne også turde at stå frem og stille krav, sådan så de bæredygtige materialer får den opmærksomhed, som de fortjener:

-”Når byggebranchen bliver mødt med krav til nye bygningers klimaaftryk, vil det blive attraktivt for producenterne af byggematerialerne at accelerere indsatsen for at sænke klimaaftrykket så vidt muligt. Det vil give rådgiverne de rette rammer til at designe og opføre de lav-emissionsbygninger, vi har brug for. Dette vil igen fremme det marked og de markedskræfter, der skal til for, at den ekstrapris vi betaler nu for bæredygtigt produceret materialer, vil blive en gængs standardpris inden for få år,” siger Lars Køhler.

At regulering på området er bydende nødvendigt, står derfor klart for Lars Køhler:

”Det er den vej, vi bliver nødt til at vælge. Den globale opvarmning er en afgørende dagsorden, som vi allerede er bagud med. Vi er nødt til at handle nu, og derfor har vi brug for politikere, der tør at stå frem og stille krav. Vi kender et langt stykke af vejen løsningerne. Vi har midlerne. Og branchen har know-how’et til det. Byggeriet er klar til at rykke.”  

 

 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.