Nyt fra Energiforum Danmark SKRIV UD

Kommuner og regioner inviteres til samarbejde om Energi- og CO2-regnskabet

af: Energiforum Danmark og Gate 21, 13-02-2019
Grafik: Gate 21

Hvordan måler vi kommunal CO2-udledning? Og hvordan sammenligner vi kommunernes CO2-opgørelser? Værktøjet Energi- og CO2-regnskabet kan netop dét – og nu inviteres kommuner og regioner til at samarbejde om at få værktøjet helt i mål.

De seneste år har Energistyrelsen, med støtte fra Realdania, udviklet på Energi- og CO2-regnskabet – et værktøj hvor kommunerne årligt kan få opgjort deres drivhusgasudledning på en ensartet måde. Lige nu eksisterer det online værktøj i en betaversion. For at sikre ejerskab og videreudvikling af Energi- og CO2-regnskabet inviteres kommuner og regioner nu til, i samarbejde, at få det fælles værktøj helt i mål.

”Energi- og CO2-regnskabet er vigtigt, fordi det giver alle kommuner – store som små - en enkel og prisbillig mulighed for årligt at opgøre drivhusgasudledninger – og dermed få tal og fakta til kommunale klimaregnskaber. Og netop dét er ekstremt vigtigt, så kommunerne kan se, at de arbejder sig i den rigtige retning klimamæssigt. En anden fordel er, at det er en ensartet metode, der gør det lettere at gå sammen om løsninger på tværs af kommunegrænser og samtidig lære af hinandens erfaringer,” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21 og fortsætter:

”Når vi nu inviterer kommunerne og regionerne ind til at komme helt i mål med værktøjet, så gør vi det for både at sikre, at de output, værktøjet giver, er relevante for kommunerne, samtidig med at vi sikrer ejerskab og bred opbakning til at bruge værktøjet.”

Kommuner får indflydelse mod lille årlig investering

Energi- og CO2-regnskabet er hidtil udviklet af Energistyrelsen i samarbejde med KL og Realdania. De tre parter vil også fremadrettet være en del af en styregruppe, som nu får følgeskab af tre kommuner. Energistyrelsen vil fortsætte som ejer af værktøjet. Kommuner, der siger ja til at deltage i at udvikle værktøjet, får direkte indflydelse gennem en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen stiller forslag til styregruppen om, hvilke udfordringer der skal fokuseres på. Det vil koste en kommune 15.000 kroner årligt at deltage i at udvikle Energi- og CO2-regnskabet.  

”Vi åbner op for, at alle landets kommuner og regioner nu – mod et relativt beskedent beløb – får medindflydelse og kan sikre, at der udarbejdes et nyt Energi- og CO2-regnskab hvert år, og at værktøjet løbende bliver videreudviklet og kvalitetssikret,” siger Gitte Larsen, Enhedschef i Region Hovedstaden, der har været med til at finansiere arbejdet med at revitalisere regnskabet med nye funktioner.  

Kommuner får flere fordele ved Energi- og CO2-regnskabet

Kommunernes årlige medfinansiering af værktøjet skal ses i lyset af, at mange kommuner allerede i dag udarbejder et årligt klima- og energiregnskab. Det kræver ofte mange ressourcer og kan være omkostningstungt især for mindre kommuner. Det betyder samtidig, at kommunernes lokale regnskaber ofte har forskellige datakilder og metoder.

”Med et fælles Energi- og CO2-regnskab kan kommunerne spare ressourcer – og ikke mindst måle, hvorvidt egen klimaindsats giver grønne tal i klimaregnskabet – også i forhold til nabokommunen. Samtidig kan vi sikre, at værktøjet kan tale direkte ind i internationale rapporteringsstandarder – som eksempelvis Global Covenant of Mayors,” siger Lars Thygesen, formand for Energiforum Danmark, og slutter:

”Vi håber, at rigtig mange kommuner kan se de mange fordele ved at videreføre Energi- og CO2-regnskabet i fællesskab, så vi kan få et samlet overblik over drivhusgasser i Danmark, der opdateres løbende.”

Læs hele invitationen til kommunerne om samarbejde her.

Læs mere om Energi- og CO2-regnskabet her.

Gate 21

Gate 21 er et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling og vækst.

Dét gør Gate 21 ved at bruge regionernes og kommunernes efterspørgsel til at udvikle, demonstrere og udbrede nye energi- og ressourceeffektive løsninger på klima- og energiområdet.

Læs mere om Gate 21 på gate21.dk.

 

Energiforum Danmark

Energiforum Danmark er et forum for åben erfaringsudveksling og information om effektiv energiudnyttelse og miljøforbedringer, hvor både kommuner, forsyningsselskaber og private virksomheder er blandt de 500 medlemmer. Organisationen arbejder for, at bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel bliver kernen i fremtidens helhedstænkte fossilfrie samfund.

Læs mere om Energiforum Danmark på energiforumdanmark.dk

 

Om Energi- og CO2-regnskabet

Energi- og CO2-regnskabet giver en oversigt over CO2-udledning i Danmark, fordelt på landets kommuner. Kommuner i hele landet har i flere år indsamlet data om CO2-udledning og opsat CO2-regnskaber, der viser, hvor meget CO2, kommunen udleder fra eksempelvis produktion, trafik, og private husholdninger. Der er i den seneste version af værktøjet mulighed for at udtrække data på regionalt niveau eller på tværs af flere kommuner.

Det særlige ved Energi- og CO2-regnskabet er, at der anvendes fælles datakilder for CO2-udledning, og at det samlede regnskab for hver enkelt kommune udregnes efter samme metode.

Energi- og CO2-regnskabet er fuldt ud teknisk funktionsdygtigt, men udvikles fortsat for at give så korrekt et billede som muligt af CO2-udledningen. Lige nu er der stadig data, som kommunerne indberetter manuelt – det gælder blandt andet data om elforbrug. Udviklingen er fokuseret på dels at inkludere alt udledningsdata automatisk, dels at inkludere nye og endnu mere præcise datakilder.

 

Læs mere om Energi- og CO2-regnskabet her.

 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.