Energibesparelser SKRIV UD

Ny energistatistik: Det faktiske energiforbrug faldt i første halvår af 2019 med 3,6 pct. i forhold til samme periode året før.

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen
Foto: Colorbox

Det faktiske energiforbrug i 1. halvår 2019 faldt med 3,6 pct. i forhold til 1. halvår 2018. Forbruget af kul og naturgas faldt med hhv. 31,6 pct. og 10,6 pct. i første halvår 2019 sammenlignet med første halvår 2018, mens forbruget af olie og steg med 3,4 pct. og forbruget af vedvarende energi var stort set uændret (stigning på 0,3 pct.). Dette skyldes, at en stigning i elproduktionen fra vindkraft og solceller næsten udbalanceres af et fald i de centrale værkers forbrug af biomasse.

Faldet i energiforbrug skyldes dels lidt varmere vejr end i første halvår sidste år, og dels at vindkraftproduktionen steg 22,6 pct., særligt på grund af bedre vindforhold. I årets første halvår var der således 6,6 pct. færre graddage sammenlignet med samme periode året før. Stigningen i vindkraftproduktionen bidrager til et fald i det samlede energiforbrug, da vindkraftanlæg producerer strøm uden tab af brugbar energi, mens el produceret på termiske kraftværker (med kul, gas og biomasse) også afstedkommer et konverteringstab.

Danmark havde en nettoimport af el i de første seks måneder af 2019 på 6,6 PJ, svarende til 10,7 pct. af den samlede danske elforsyning. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 3,7 pct. lavere i første halvår af 2019 i forhold til samme periode året før.

Se flere tal i den halvårsstatistik som netop er udkommet - og som du kan finde her. 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.