Forsyning og VE SKRIV UD

PSO-tariffen falder i 2. kvartal 2019

af: Pressemeddelelse fra Energistyrelsen, 15-03-2019
Foto: Colorbox

PSO-tariffen for 2. kvartal 2019 er fastsat til 2,1 øre per kWh. Det er lavere end PSO-tariffen for 1. kvartal, og er desuden væsentlig under tariffen for 2. kvartal 2018.

PSO-tariffen er fastsat med udgangspunkt i en forwardpris på 328 kr./MWh (32,8 øre/kWh) i Østdanmark og på 320 kr./MWh (32,0 øre/kWh) i Vestdanmark. Disse priser er lavere end priserne for det forudgående kvartal. De lavere forwardpriser er med til at øge udgifterne til støtteberettiget produktion, idet lave elpriser medfører højere tilskud til havvind og grundbeløbsværker.

Omvendt er vindkraftproduktionen samt produktion fra biomasseværker typisk lavere i 2. kvartal, hvilket påvirker tariffen i nedadgående retning. Samlet set falder PSO-tariffen i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal, hvor den var 6,2 øre/kWh. Tariffen er desuden væsentlig lavere end den var i 2. kvartal 2018 hvor den var 14,7 øre/KWh. Dette skyldes primært højere forwardpris, højere overdækning, yderligere udfasning af grundbeløb samt højere PSO lempelser i 2019. Den høje forwardpris kan bl.a. forklares med stigningen i CO2-prisen.

Med PSO-aftalen fra 2016 blev det besluttet at overflytte udgifterne til vedvarede energi fra PSO-tariffen til finansloven i årene frem mod 2022. Som resultat heraf er der blevet overført yderligere 0,5 mia.kr. fra PSO-tariffen til finansloven i forhold til 2018. Dette bidrager også til en lavere gennemsnitlig PSO-tarif i 2019 end i 2018.

Den gennemsnitlige PSO-tarif for 2019 skønnes på nuværende tidspunkt at blive 4,0 øre/kWh og var i 2018 på 11,9 øre/kWh.

Læs evt. mere her.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.