Politik og regler SKRIV UD

4,5 milliarder til grønne initiativer

af: Carina Hedelund, 07-12-2020
Fotokredit: Colourbox/Energiforum Danmark

 

Regeringen og støttepartierne SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet fremlagde i går søndag den nye finanslov for 2021. Trods politiske uenigheder har de fundet hinanden - særligt på det grønne område.

Finansloven får stor applaus for sin grønne farve, og de foreløbige reaktioner dagen derpå er meget positive.

Grøn genopretning af Danmark:

Adm. direktør hos Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen udtaler: ”Det er en god aftale, som kan være med til at bane vejen for en grøn genopretning af Danmark. Aftalen er fuld af tiltag, som DI og vores virksomheder har arbejdet for og efterlyst. Eksempelvis ved at sætte gang i mere grønt iværksætteri og give hjælp til omstilling i vores SMV’er. Og med de syv nye regionale vækstteams kan vi få sat endnu mere spot på, hvordan vi bedst muligt skaber ny udvikling og gang i hjulene i alle dele af landet”.

Derudover peger DI-direktøren på, at den midlertidige lempelse af BoligJobordningen i 2021 vil være til stor gavn for arbejdspladser i både byggebranchen og servicebranchen – og at det samtidig baner vejen for flere grønne renoveringer: ”Udvidelsen af BoligJobordningen vil understøtte udviklingen i rigtig mange af vores byggevirksomheder og servicevirksomheder, så danskerne næste år forhåbentlig sætter gang i nye grønne renoveringer, efterspørger flere serviceydelser og i det hele taget veksler sort arbejde til hvidt. Det er helt rigtigt at gå den vej, og vi så gerne, at ordningen bliver gjort permanent, og det bliver muligt for danskerne at pulje fradragene til store renoveringsprojekter”.


Fokus på skrotning af olie- og naturgasfyr:

I finansloven afsættes der yderligere 810 mio. kr. frem mod 2025 som støtte til, at danskerne kan udskifte deres olie- og naturgasfyr med grøn varme f.eks. eldrevne varmepumper.

”Med denne finanslovsaftale sættes der yderligere tryk på skrotning af olie- og naturgasfyr til fordel for at installere f.eks. klimaeffektive varmepumper. Sammen med udrulning af lade-infrastruktur til elbilerne, som fredagens aftale om bilafgifter gør nødvendig, er det en let og hurtig måde at skabe grøn effekt på til gavn for klima og for vækst og arbejdspladser i hele landet, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.


 

Uddrag fra Finansloven for 2021 og aftale om Stimuli og grøn genopretning af 6. december 2020:


Tilskudspulje til udfasning af olie- og gasfyr
Der afsættes i alt 225 mio. kr. i 2021, 225 mio. kr. i 2022, 145 mio. kr. i 2023, 155 mio. kr. i 2024 og 60 mio. kr. i 2025 til de tilskudspuljer til udfasning af olie- og gasfyr, som blev aftalt med Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 og den opfølgende aftale af den 30. oktober 2020.


Pulje til grøn transport
For at styrke omstillingen til grøn transport afsættes en pulje, der skal understøtte initiativer, der kan bidrage til den grønne omstilling af transportsektoren, fx el-færger, udbredelse af lade-infrastruktur, omstilling af den tunge transport m.v. (den endelige udmøntning af puljen aftales mellem aftalepartierne primo 2021).
Der afsættes i alt 150 mio. kr. i 2021, 50 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. årligt i 2023-2025.


Pulje til bæredygtigt byggeri
Der er afsat en pulje på i alt 50 mio. kr. til at fremme bæredygtigt byggeri. Puljen skal gå til konkrete indsatser, der bidrager til at understøtte et grønnere og mere bæredygtigt og kvalitetsbevidst byggeri, der samtidig er økonomisk bæredygtigt (den endelige udmøntning af puljen aftales mellem aftalepartierne i 2021).
Der afsættes 25 mio. kr. årligt i 2021 og i 2022.


Fremme CO2-lagring i Nordsøen
Enighed om at Danmarks undergrund, herunder tidligere olie- og gasreservoir i Nordsøen rummer store potentialer for at lagre CO2 og kan understøtte Danmarks grønne omstilling og vejen mod 70 % reduktionsmålet og målet om klimaneutralitet i 2050.
Der afsættes 100 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til støtte af udviklings- og demonstrationsprojekter for CO2-lagring i Nordsøen.


Tilskudspulje til energirenoveringer i offentlige bygninger (kommuner og regioner)
Kommuner og regioners mulighed for at energieffektivisere deres bygninger skal styrkes. Derfor afsættes der 150 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 5 mio. kr. årligt fra 2023 til en tilskudspulje målrettet energirenoveringer i regionale og kommunale bygninger med laveste energimærker samt bygninger, der opvarmes med olie- og gasfyr.
En del af midlerne fra puljen kan målrettes digitale løsninger og intelligent styring af energiforbruget i offentlige bygninger.
Der afsættes i alt 150 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 5 mio. kr. årligt fra 2023.


Forøgelse af Bygningspuljen
Midlerne styrker den grønne omstilling ved at understøtte energieffektiviseringer i helårsboliger.
Almene boliger, dvs. almene boligforeninger, kan søge om midler fra Bygningspuljen ud fra objektive kriterier og på lige fod med øvrige bygningsejere, så også lejere kan få gavn af energirenoveringer.
Der afsættes i alt 300 mio. kr. i 2021 og 25 mio. kr. årligt fra 2022.


Understøttelse af geotermi
Udvikling af geotermi som teknologi i fremtidens fjernvarmesektor understøttes ved at nedsætte en geotermi-taskforce. Taskforcen får til at opgave at gennemføre et analysearbejde, der skal afdække det samfundsøkonomiske potentiale for indpasning af geotermisk varme i fjernvarmesektoren.

Der afsættes i alt 3 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til taskforcen.


Ramme til SMV’er, iværksætteri og vækstteams
Rammerne for små og mellemstore virksomheder, der skal omstille sig i kølvandet på coronakrisen, skal styrkes - herunder rammerne for grønt iværksætteri. Programmet vil gøre det muligt for SMV’er at få finansieret bl.a. rådgivning om grøn og digital omstilling, vækstrådgivning og forretningsudvikling, som kan bidrage til omstillingen af virksomheden, herunder også grøn omstilling.

Der nedsættes endvidere et grønt iværksætterpanel, hvortil der afsættes midler i 2021 og 2022.

Der nedsættes også syv regionale vækstteams i Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland og øerne, Hovedstaden og Bornholm. De skal komme med anbefalinger til, hvordan vækst og beskæftigelse kan styrkes lokalt.

Der afsættes samlet 825 mio. kr. fordelt med 300 mio. kr. i 2021 og 525 mio. kr. i 2022 samt tilhørende administrationsmidler. Desuden afsættes 8 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022 til det grønne iværksætterpanel.

 

Se hele aftalen om Finansloven for 2021 og aftale om Stimuli og grøn genopretning af 6. december 2020 her: Aftale om finansloven for 2021 og aftale om stimuli og grøn genopretning (fm.dk)

 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.