Politik og regler SKRIV UD

Aftale om solceller i regioner og kommuner - gode og dårlige nyheder

af: Dorte Nørregaard Larsen, 21-12-2020
Foto: Colorbox

Ny bred politisk aftale giver dispensationsmulighed for eksisterende ulovlige kommunale solceller, men fastholder kravene om selskabsdannelse i fremtiden, nu også for solcelle anlæg i regionerne.

Det betyder, at der er kommet en løsninger for de kommuner, der var fanget i en tåbelig situation hvor solceller, sat op i god tro, skulle afmonteres eller selskabsudskilles med tab til følge. Noget vi har efterlyst i efterhånden år og som på mange måder er en sejr for fornuften.

Men i forhold til fremtidens regionale og kommunale solceller fastholdes de bureaukratiske krav om selskabsudskillelse. Hvilket desværre nok vil afholde mange kommuner og regioner fra at bidrage til solcelleudbygningen fremover.

Ministeriet skriver bl.a. i deres pressemeddelelse:

"Regeringen er sammen med en bred kreds af partier (Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative og Alternativet) nået til enighed om at oprette en særordning for eksisterende kommunale solcelleanlæg, som imødekommer de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling og opsat solceller på kommunens tage. Med den politiske aftale sikres ro om og fuld nyttiggørelse af de eksisterende kommunale solcelleanlæg.

Aftalen sikrer også klarhed om de fremtidige vilkår. Som led i at få ensrettet vilkårene fremadrettet for kommuner, regioner og staten og for at leve op til EU-direktivet om vedvarende energi vil regeringen desuden fremsætte lovforslag om at stille krav om selskabsudskillelse af solcelleanlæg i regionerne. Reglerne for regionerne vil gælde fremadrettet for kommende, nye regionale anlæg og vil svare til de regler, der i dag gælder for kommunerne. Derudover vil der blive udviklet en model for at foretage en intern modregning for den sparede elafgift på statslige solcelleanlæg."

I pressemeddelelsen skriver de endvidere:

"Oprettelsen af en særordning for eksisterende kommunale solcelleanlæg vil blive udmøntet i en bekendtgørelsesændring, som forventes sendt i høring i foråret 2021. Kravet om selskabsudskillelse af regional elforsyningsvirksomhed, som gælder fremadrettet for kommende, nye regionale anlæg, vil blive fremsat som lovforslag i Folketinget i februar 2021 og forventes at træde i kraft senest 30. juni 2021".

Du kan læse den fulde aftale her

 

Fakta om krav om selskabsudskillelse og særordningen

 • Når kommuner opstiller solcelleanlæg stilles der krav om selskabsmæssig udskillelse. Kravet skal sikre en klar adskillelse mellem kommunens kerneopgaver (fx borgernær velfærd som skoler, plejehjem, mv.) og kommercielle aktiviteter (fx elforsyningsvirksomhed).
 • Visse kommuner har, uden at have opnået dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, opstillet solcelleanlæg.
 • Den aftalte særordning omfatter de eksisterende kommunale solcelleanlæg, som ikke har modtaget øvrige dispensationer, ikke har været udskilt i særskilte selskaber samt anlæg, som er udskilt i særskilte selskaber. Præcise vilkår vil fremgå af bekendtgørelsen, der implementerer ordningen.
 • De kommunale solcelleanlæg, der omfattes af særordningen, vil få dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse og vil dermed kunne spare elafgift af egetforbruget.
 • Der findes allerede i dag muligheder for dispensation fra kravet om selskabsudskillelse. Disse muligheder vil også fremadrettet gælde for kommunerne. Der kan søges om dispensation fra kravet om selskabsudskillelse, hvis:
 • Solcelleanlægget er nettilsluttet senest den 28. juni 2013.
 • Solcelleanlægget er opstillet i forbindelse med nybyggeri eller større renoveringer, hvor anlægget indgår som en del af overholdelsen af energirammen.
 • Kommunen har opnået dispensation gennem 20 MW-puljen for solcelleanlægget.
 • Kravet om selskabsudskillelse af regional elforsyningsvirksomhed, som gælder fremadrettet for kommende, nye regionale anlæg, vil blive fremsat som lovforslag i Folketinget i februar 2021 og forventes at træde i kraft senest 30. juni 2021.
 • Regionerne kan fremadrettet søge om dispensation fra kravet om selskabsudskillelse, hvis solcelleanlægget er opstillet i forbindelse med nybyggeri eller større renoveringer, hvor anlægget indgår som en del af overholdelsen af energirammen.
 • EU’s direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (VE-direktivet) har implementeringsfrist 30. juni 2021.

 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.