Politik og regler SKRIV UD

Bekendtgørelsesændring vedr. Erhvervspuljen (tilskud til energibesparelser i erhverv)

af: Information fra Energistyrelsen
Foto: Colorbox

Ændring af erhvervspuljebekendtgørelsen i forhold til energiproducerende anlæg

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har besluttet at ændre bekendtgørelse nr. 1414 af 29. september 2020 (erhvervspuljebekendtgørelsen), således det ikke er muligt at opnå tilskud til etablering af energiproducerende anlæg. Ændringen skyldes, at den pågældende bestemmelse har indgået i bekendtgørelsen ved en fejl. Det har således ikke været hensigten med Erhvervspuljen at yde tilskud til etablering af energiproducerende anlæg, og det er desuden tvivlsomt, om et sådan tilskud i medfør af Erhvervspuljen vil være foreneligt med EU’s statsstøtteregler.


Hvad ændres konkret?

Bekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 3 udgår, således det ikke er muligt at opnå tilskud til etablering af energiproducerende anlæg. De ændrede regler gælder fra og med Erhvervspuljens åbning, som var den 1. oktober 2020.


Hvad betyder det for virksomheder, som måtte have ansøgt om tiltaget?

I ændringsbekendtgørelsen er der indsat en overgangsbestemmelse, som er relevant for de virksomheder, som har indsendt en ansøgning om tilskud til etablering af energiproducerende anlæg. Overgangsbestemmelsen betyder, at disse virksomheder vil få mulighed for at trække deres ansøgning om tilskud til energiproducerende anlæg tilbage og fremsende en ny ansøgning om tilskud til et nyt tilskudsberettiget tiltag senest den 26. oktober 2020.  Den eventuelle nye ansøgning må ikke indeholde en større mængde energibesparelser (MWh), jf. § 12, stk. 2, nr. 2, eller en højere samlet budpris, jf. § 12, stk. 2, nr. 4, end angivet i første fase i den ansøgning, der er trukket tilbage.

Virksomheder, som er omfattet er overgangsbestemmelsen, vil få direkte besked fra Energistyrelsen kort tid efter, at ansøgningsfase 1 lukker den 15. oktober 2020.


Øvrige ændringer

Samtidig benyttes lejligheden til præcisere forhold omkring undtagelse fra EU’s krav om ikke at være en kriseramt virksomhed, idet denne er ændret fra Kommissionens side. I bekendtgørelsens § 7 indsættes som stk. 4 denne præcisering.  


Yderligere information

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.